Vraag en antwoord 6 ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland


Pamela channelt Jeshua. Hieronder vind je antwoorden van Jeshua op vragen die door mensen aan ons zijn voorgelegd. In de aankomende weken zullen wij 22 algemene vragen en antwoorden publiceren. De antwoorden van Jeshua zijn hier vrijwel letterlijk weergegeven, in spreektaal. Daardoor lopen de zinnen niet altijd vloeiend. 

Vraag 11


Liggen ontmoetingen met mensen die je leven diep raken, mensen met een gelijkgestemd bewustzijn, in grote lijnen vast voor een incarnatie? En kan het zo kan zijn dat je die mensen in andere tijdperken en dimensies al eerder bent tegengekomen?

Het antwoord op beide vragen is: ‘Ja’. Er zijn ontmoetingen in je leven, die van te voren min of meer vaststaan.

De reden van de in de vraag bedoelde ontmoetingen, is dat de persoon die je ontmoet je iets kan geven wat jou dieper in de kern van jezelf brengt. Het contact kan diepere lagen in jezelf openen en dat is de bedoeling ervan.

We spreken hier over ontmoetingen met gelijkgestemde zielen, zielen die je vaak goed kent uit andere levens. Het zijn zielen die in een met jou vergelijkbare fase zitten van hun innerlijke weg. Je kunt ze zielsverwanten noemen.

Voorafgaand aan een incarnatie, maken jullie een afspraak dat je elkaar op een bepaald punt in je leven zult ontmoeten. Op deze punten kruisen jullie wegen, en is de waarschijnlijkheid erg groot is dat je elkaar ontmoet. Jullie worden aangetrokken tot situaties waarin je elkaar bijna niet mis kunt lopen. De waarschijnlijkheid van een ontmoeting wordt ook gevoed door het feit dat slechts een kortstondige kennismaking op allerlei energetische niveau’s herkenningsprocessen in jullie doet ontwaken, waardoor je innerlijk de behoefte zult voelen opnieuw contact te zoeken. Je zult die gelegenheid ook krijgen, door samenlopen van omstandigheden. Dat is bijna zo ‘voorbestemd’ (bij wijze van spreken, want niks ligt absoluut vast).

De betrokkenheid die bestaat tussen gelijkgestemde, verwante zielen, hangt samen het feit dat jullie als zielen in netwerken opereren. Jullie zijn als een knoop in een netwerk verbonden met andere zielen. De dichtstbijzijnde knopen zijn zielen met wie je heel sterk een vriendschap of innerlijke band kunt voelen.

In de bovenstaande vraag wordt gesproken over gelijkgestemde zielen. Het gaat dan over diepe innerlijke banden, die gedragen worden door liefde, respect en het vrijlaten van elkaar. Deze ontmoetingen hebben altijd tot doel op een positieve manier innerlijk in elkaar iets te activeren, waardoor je voor jezelf grotere bronnen van zelfkennis kunt aanboren.

Het gaat hier niet om karmisch geladen ontmoetingen. Dat zijn ontmoetingen die zijn ingegeven vanuit de noodzaak om bepaalde zaken uit het verleden op te lossen. Deze ontmoetingen worden als het ware in je schoot geworpen door de dynamiek van het karmisch proces. Er is dan iets in de relatie tussen jou en een ander waarmee je nog in het reine moet/wilt komen. En dat kun je het beste uitwerken als je diezelfde ziel weer opnieuw ontmoet. Eventueel kan je dit karma ook met een andere ziel uitwerken, die vergelijkbare energieën met zich meedraagt, maar het ontmoeten van diezelfde ziel geeft toch het diepste effect. De oude energieën herleven dan vaak heel snel en dat geeft je de kans om de draad op te pikken van een vorig leven waarin bepaalde problemen tussen jullie onvoldoende werden opgelost.

Een karmische ontmoeting kan ook gepaard gaan met diepe gevoelens van herkenning, maar het grote verschil met de boven beschreven ontmoetingen is dat een karmisch beladen relatie altijd een duister element in zich draagt, dat vaak wordt ervaren als:

- Onverklaarbaar sterke gevoelens koesteren ten opzichte van elkaar (haat-liefde verhouding).

- Het niet kunnen loslaten van de ander, het emotioneel afhankelijk zijn van elkaar.

- De aanwezigheid van een (onbewust) machtsmotief aan beide zijden.

Een ontmoeting met een gelijkgestemde ziel (zielsverwant), echter, is het gevolg van een vrijwillige keuze die aan gene zijde wordt gemaakt. Er zit geen noodzaak in, noch heb je samen iets goed te maken of uit te werken. De ontmoeting is puur een stimulans om tot een grotere innerlijke groei of balans te komen. Daarom zijn deze ontmoetingen ook heel waardevol, en een bron van vreugde. Als je deze meemaakt, geeft dat ook aan dat je werkelijk op je pad staat, dat je leeft in de stroom van bedoelingen die je had toen je aan dit leven begon.

Vraag 12

Hoe herken je je tweelingziel?

Je tweelingziel herken je door een diepe innerlijke gelijkenis. Er is een diepe innerlijke verwantschap, een gevoel van elkaar kennen tot op het diepste niveau.

Ook is er als zij elkaar herkennen een groot gevoel van vreugde. Een vreugde die de aardse categorieën waarin wij vaak denken (van man – vrouw, ouder – kind, broer – zus), overstijgt. Het is een herkenning van zielen die het aardse overstijgt, die zelfs de man – vrouw relatie overstijgt. Het alsof je een stuk van jezelf terug vindt.

Het bij elkaar zijn van tweelingzielen is voedend en inspirerend voor beiden, en op meer dan alleen bewuste niveau’s. Er gaat van hun samenzijn een helend effect uit op hen beiden.

Wat ook kenmerkend is voor tweelingzielen is de oprechtheid en zuiverheid van hun liefde. Zij willen elkaar niet bezitten en elkaar geen pijn doen, ze zijn daarin oprecht onbaatzuchtig.

Ze willen geen spelletjes spelen. Ze vechten niet met elkaar.

In tamelijk veel man – vrouw relaties raken mensen verwikkeld in een bepaalde (macht)strijd met elkaar. Vaak zijn ze dan bezig karmische thema’s uit te werken. Dat is niet het geval bij tweelingzielen.

Dit betekent ook dat tweelingzielen elkaar alleen kunnen herkennen als zij hun eigen karmische ‘traject’ hebben afgerond. Anders zouden ze wel fysiek bij elkaar kunnen zijn, maar ze zouden elkaar niet herkennen. Ze zouden niet de innerlijke band ervaren die kenmerkend is voor de tweelingziel-liefde.

Als je nog sterk gebonden bent aan negatieve emoties of angsten, dan kun je met je tweelingziel getrouwd zijn, maar elkaar niet herkennen, vanwege innerlijke barrières. Dit gebeurt feitelijk ook; in de loop van jullie levens kom je je tweelingziel vaker dan eens tegen, maar vaak herken je de draagwijdte van jullie verbondenheid niet.

Barrières voor het herkennen van je tweelingziel zijn veel vaker innerlijk dan uiterlijk.

De vraag is dus niet zozeer: waar en wanneer zal ik mijn tweelingziel ontmoeten? Maar: ben ik er innerlijk rijp voor om mijn tweelingziel te ontmoeten. Zou ik hem/haar herkennen?

Pamela Kribbe
pamela.jeshua.net


 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.