Hoe Boeddha en de Katharen de antwoorden al gaven voor de crisis van nu..♥ Robert Bridgeman ♥ Lichtwerkers Nederland

Samsara is een boeddhistisch begrip dat de cyclus van geboren worden, sterven en opnieuw geboren worden uitdrukt.

De Boeddha zag 2500 jaar geleden in dat de mens gevangen zit in het wiel van Samsara en dat er een uitweg is.

Door een levensstijl aan te nemen van meditatie, onthechting en het loslaten van verlangens kan een mens de verbindingen met Samsara loslaten en na het sterven in dit leven nooit meer terugkomen.

Door meditatie gaat een mens zien en afpellen wie hij niet is, net zolang tot hij zich realiseert wie hij in werkelijkheid is. In het boeddhisme heet die essentie de Boeddhanatuur.

De katharen hadden een vergelijkbare manier van kijken 1000 jaar geleden. De bewoording is anders. De mens, aldus de katharen, is een Ziel die gevangen zit in deze fysieke realiteit van geboorte en wedergeboorte.

Door een levensstijl van meditatie, onthechting en het loslaten van verlangens kan een mens die gevangenis uitvluchten..

De katharen noemden dit ENDURA. Hetgeen neerkomt op loslaten wat je niet bent, tot je één wordt met wie je in werkelijkheid bent...

De katharen waren gnostici. En zowel de gnostici als de boeddhisten zien de fysieke realiteit als een illusie.

Boeddha noemde de schepper van Samsara, de heerser van de illusie, Maya, heerser der duisternis. De gnostici hebben het over Satan.

Interessant dat deze pre-Christelijke tradities de schepper van de aarde als duister bestempelen.

Dat is namelijk dezelfde schepper/ God als waar het Joods/ Christelijke geloof en de Islam op gebouwd zijn.

Zou dat de verklaring zijn waarom deze religies zoveel oorlog, ellende en pijn veroorzaakt hebben en tot op de dag van vandaag veroorzaken?

Boeddha stelde ook dat Maya sluiers van onwetendheid over de mens heeft gelegd. De belangrijkste sluier van allemaal is de illusie van afgescheidenheid.

Alles is met elkaar verbonden. Als je vanaf de maan naar de aarde kijkt zie je één geheel. Het hele Universum is een groot veld van energie en bewustzijn.

Satan, de schepper van deze illusie echter heeft doen geloven dat ieder mens een afzonderlijk wezen is. Dat de mens een afgescheiden individu is.

Een poppetje dat voor zichzelf moet zorgen, dat klein en kwetsbaar is in een grote en slechte wereld. Een individu dat los staat van anderen, los van de natuur, los van Moeder Aarde.

Zie daar de voedingsbodem voor het lijden in de wereld

 

Zie daar de voedingsbodem voor alle misbruik en onderdrukking, voor oorlogen en belangen van lobby groepen in de politiek, voor zelfverrijking door de elite, voor armoede, voor natuurvernietiging, voor het eten van dieren, voor menshandel en al die nare dingen die mensen elkaar en andere wezens aan doen.

Stel dat alle mensen zich zouden beseffen dat ze één zijn met alle andere mensen.

Dat we één zijn met de natuur.

Dat we één zijn met Moeder Aarde

Dat we één zijn met het Universum

Dat we één zijn met Alles wat is

Dat we één zijn met de werkelijke Universeel Scheppende, met het Heilige Vrouwelijke en met de Christus energie...

Als ieder mens zou beseffen dat hij het Universeel Scheppende in de tijdelijke vorm van een mens is...

Dan zou er geen boom meer zomaar omgehakt worden...

Dan was vervuiling geen optie geweest...

Of consumentenmaatschappij...

Dan zouden de grote corporaties ons niet oplichten met hun marketingcampagnes...

Dan lagen de oceanen niet vol plastic...

Dan zou er geen vaccinatie meer verkocht worden voor eigen gewin...

Dan was Trump geen president geweest, Bolsanero ook niet en Rutte ook niet...

Dan was Erdogan Syrië niet binnen gevallen...

Dan had IS niet bestaan, of de Taliban...

Dan was er geen wapenhandel geweest...

Geen gedwongen prostitutie...

Geen menshandel...

Geen elite die ons probeert te onderdrukken...

Dan hadden de Archontische krachten in de 4e dimensie die zich voeden op het lijden van de mensheid helemaal geen bestaansrecht gehad...

Stel je voor...

Alle problemen waar de mensheid mee kampt zouden als sneeuw voor de zon verdwijnen als wij weer zouden beseffen dat we allemaal één zijn...

Hoe kunnen we dat doen?

 

De boeddhisten en katharen hebben ons de wegen daarvoor al lang geleden laten zien.

Het gaat wat ver hun volledige leren uit te leggen in deze post, daar kun je zelf onderzoek naar doen, maar een paar elementen die beide stromingen kennen kan ik er wel uitlichten.

Beide stromingen waren voorstanders van meditatie als manier om de werkelijkheid te doorzien.

Ook het doorzien en loslaten van gehechtheid aan mensen, spullen, staten van zijn, rijkdom, ideeën, concepten en verworvenheden wordt in beide tradities omarmt.

Alsmede het loslaten van verlangens naar aardse zaken als rijkdom, succes en grootsheid.

Door meditatie, onthechting en loslaten kom je steeds dichter bij wie je in essentie bent: de boeddhistische Boeddhanatuur, of de kathaarde Ziel. Je bevrijdt je van de illusie van Samsara en gaat steeds lichter leven.

Er is wel een verschil met de tijd van de Boeddha 2500 jaar geleden en de tijd van de Katharen 1000 jaar geleden.

De collectieve trilling van de mensheid en de trilling van Moeder Aarde is verhoogd in het ascentieproces van onze planeet.

Loslaten en onthechten is nog nooit zo makkelijk geweest.

We hoeven ons ook niet meer af te zetten tegen Maya of Satan. We kunnen hem overstijgen door verbinding te maken met de Goddelijke vonk in ons. Met onze Boeddhanatuur.

Als we ons weer verbinden met onze werkelijke essentie kunnen we gewoon op aarde leven en genieten van de rest van dit leven zonder last te hebben van de sluiers van onwetendheid.

Je kunt lichter leven, in balans met anderen, met de Natuur en met Moeder Aarde.

Je mag genieten van je levensreis door deze illusie. Vanuit wijsheid, liefde en compassie.

Want je kunt alles zeggen van die Maya, maar deze creatie is wel geniaal!

Werk elke dag aan je eenheidsbesef.

Mediteer, studeer, contempleer en onthecht.

Doe je innerlijk werk...

Probeer niet verlicht te raken.

Dat is de uitkomst, niet het doel.

Maak er geen nieuwe identiteit van.

Laten we samen optrekken voor de Nieuwe Aarde, de Terra Nova.

Hoe ?

 

Doe je innerlijk werk.

Sta op vanuit liefde voor Moeder aarde en de natuur.

Zorg voor heilzaam en goed karma voor jezelf en voor anderen.

Verbind je met gelijkgestemden.

Help anderen uit de onwetendheid te ontsnappen.

En schijn je licht in de duisternis overal waar je kunt.

En tot slot:

Geniet!

Alsjeblieft geniet van je bestaan hier.

Dit is misschien wel één van je laatste rondes op aarde.

Robert Bridgeman
www.bridgeman.nl

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.