Als het Brein en het Hart bij elkaar komen ♥ Babette Gijsen ♥ Lichtwerkers Nederland

Diep in onze cellen verscholen ligt een mysterie te wachten om door ons ontrafeld te worden.

De brenger van Gelukzaligheid en Liefde vindt zijn oorsprong in de samensmelting van onze Hartkern met de Breincellen. Wezenlijke verandering vindt plaats in de wijze waarop we onszelf en de werkelijkheid waarnemen als dit proces zich voltrekt.

Diepgeworteld in ons is een verlangen naar Waarheid en Meesterschap over onze eigen Breinkrachten. Ons geboorterecht is onze Goddelijke Natuur weerspiegeld te zien in onze Daden, vanuit onze Compassie met het Leven. Van daaruit is er geen beperking op wat wij kunnen bewerkstelligen in de zee van onuitputtelijke mogelijkheden. Deze grootsheid is mens-eigen en uniek in de universele uitgestrektheid.

De voltooiing van onze levens op aarde vindt plaats door de transfiguratie van onze Breincelkernen naar een ondeelbaar geheel met onze Hartcelkernen, vanuit de werking van het bloedplasma als transporteur van de samensmeltende hoofd- en hartenergieën. Dit proces wordt in werking gezet zodra de Ziel zich zodanig heeft genesteld in het Hoger Hart dat de aardse evolutie voltooid is. Als dat gebeurt verwerf je de Goddelijke kwaliteiten van je Brein.

Het Brein voorziet in de bedrading van de elektrische pulsen die vanuit het hart gestuurd worden via het plasma en hun aansluiting maken op het complexe geheel van de hersenneuronen. Aldus wordt onze breincapaciteit getransformeerd door de Liefdevolle Reflecties vanuit onze hogere hartkwaliteit. Het Goddelijk Plan vervolgt zijn Pad via het je toe-eigenen van je Essentiekwaliteit als  Mens. Je Essentie is de Goddelijke manifestatiestroom geleid door jouw eigen unieke kernkwaliteit.

Het mysterie van de samensmeltende celkernen laat zich ontrafelen in de dans van de wervelende energiestromen rondom het hart. Goddelijke kwaliteiten vinden hun oorsprong in deze samenkomst van de Essentie met het Menselijk Potentieel. De Bron van Liefde is alzo gevestigd op het fundament van het Denken. In deze stroom van Goddelijk Licht wordt de manifestatiekracht van de Mens zichtbaar in de vervulling van zijn Dromen.

De roep van het Hart is als een muziekdoos die haar klanken verspreid in de ether. De turbulentie die ontstaat als klankkleuren samenvallen is vergelijkbaar met de intensiteit van de harttonen wanneer de Mens zijn Essentie opeist. Het kleurenpalet van het Menselijk Hart wordt bepaald door het samenvallen van de Goddelijke Stroom met de Gedachte van de Mens. Deze Godsgedachte leidt ons naar de vervolmaking van het Leven op Aarde.

Het Godsgeschenk gelegen in deze unificatie van energieën kan pas worden uitgepakt als de Tijd Rijp is. Tijd overstijgt tijd wanneer deze samenvalt met onze Snelheid van Denken. De verpakking laat los door onze inspanningen om naar deze hoogtes van ontwikkeling uit te reiken. De vruchten van deze inspanning is een omwenteling in ons besef van tijd en ruimte. En wij plukken deze vruchten als de Goddelijke Bestuurders van de Toekomstige Tijden van de Nieuwe Werelden.

Dit artikel kwam tot stand met mijn nieuwsgierigheid en door al schrijvende de Goddelijke Stroom met mijn Gedachten te laten samenvallen.

Babette Gijsen
www.praktijkdenieuwemens.nl

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* indicates required

Incarnatiepijn in Lichtwerkers


❥ Zondag 4 oktober
  Pamela channelt Jeshua

 

Lichtactivatie Activeren van de Levensstroom


❥ Woensdag 11 - 11  Lea van der Eem

 


www.Gaia.comLichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide

 

Davy en Denise Diekstra 

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 

Openingstijden:

ma t/m zo 10.00 uur - 20.00 uur 

 


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2020 Lichtwerkers Nederland