Vraag en antwoord 5 ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland


Pamela channelt Jeshua. Hieronder vind je antwoorden van Jeshua op vragen die door mensen aan ons zijn voorgelegd. In de aankomende weken zullen wij 22 algemene vragen en antwoorden publiceren. De antwoorden van Jeshua zijn hier vrijwel letterlijk weergegeven, in spreektaal. Daardoor lopen de zinnen niet altijd vloeiend. 

Vraag 9

Hoe kan ik er aan meewerken dat ik verder groei in spirituele zin? Wat houdt mij nog tegen?

Liefde, dankbaarheid en acceptatie van wat er is, scheppen een ruimte waardoor verandering in je leven kan komen. Verandering komt niet door haar te willen; in deze wil zit vaak een vorm van ongeduld, een niet accepteren van je huidige realiteit.

Dat blokkeert in feite je voortgang. Loslaten en laten zijn, vormen de voornaamste motor tot verandering. Waarom? Je werkt dan je eigen ziele-impulsen niet meer tegen door middel van je oordelen of je persoonlijke wil.

Als je het gevoel hebt dat je spirituele groei niet zo snel gaat als je zou willen, of als je het gevoel hebt dat iets je tegenhoudt, zoek de rust op en vraag in een stil moment aan je hart: wat houdt mij tegen, is er iets dat ik niet zie wat mij blokkeert? En onderzoek in jezelf eens de drang om te groeien: wat zit daar eigenlijk allemaal in? Een verlangen naar een andere werkelijkheid, een oordeel over deze werkelijkheid? Ongeduld, passie, heimwee? Onderzoek deze elementen, en bekijk voor jezelf welke stukken afkomstig zijn uit een vervormde wilsenergie en welke uit je hart.

Vraag 10

Waarom hebben lichtwerkers zo’n sterke drang om anderen te helpen en hoe kunnen ze daarmee het beste omgaan?

Lichtwerkers zijn hier op aarde gekomen vanuit een karmisch motief. Zij wilden het licht terugbrengen in een werkelijkheid waarin een - mede door hen gecreëerde - duisternis was ontstaan. Zij voelden zich verantwoordelijk voor deze duisternis. Ze wilden iets rechtzetten. Ze voelden zich schuldig.

In deze motivatie lag dus de impuls om dingen te willen veranderen op aarde, vanuit een besef van verantwoordelijkheid.

In deze motivatie ligt ook de bron van vele misvattingen bij Lichtwerkers over het helpen van anderen.

Jullie zijn niemand iets verschuldigd. Karma met je meedragen wil niet zeggen: een schuld moeten inlossen ten aanzien van een ander. Karma betreft een ‘schuld’ of verplichting aan jezelf. En dan niet een opgelegde plicht of straf, maar een diep gevoeld verlangen van de ziel zelf. De ziel voelt zich innerlijk geroepen om die omstandigheden aan te trekken in aardse levens, die haar kunnen helpen haar duistere aspecten te transformeren. De ziel trekt die omstandigheden aan, niet om ‘iets goed te maken’ t.a.v. anderen maar om innerlijk tot begrip, tot helderheid te komen over iets.

Die anderen, die jullie als Lichtwerkers zo graag willen helpen, zijn nooit werkelijk slachtoffer geweest. Ik praat hier dan in het bijzonder over de ‘onschuldige’, jonge aardezielen, die jullie manipuleerden. Op een dieper niveau kun je de integriteit van een ziel, of van de aarde, niet schaden. Zij is ontastbaar. Het is zelfs zo dat die zielen en de planeet aarde op een dieper niveau ervoor kozen deel te zijn van het proces waarin de Lichtwerkers hun macht uitoefenden over hen. Zij dragen daarin hun eigen verantwoordelijkheid.

De enige werkelijke roeping die je als Lichtwerker hebt is: jezelf weer in contact brengen met je eigen innerlijke licht, je eigen goddelijke zelf.

Je bent niet verantwoordelijk voor anderen, noch voor de aarde, alleen voor jezelf.

De drang die lichtwerkers voelen om anderen te helpen, kunnen zij dus het beste begrijpen als het diepe verlangen van hun ziel om in het reine te komen met zichzelf. Dit proces van in het reine komen met zichzelf hebben wij beschreven als fase 1 t/m 4 van de bewustzijnstransformatie van ego naar hart.

Als lichtwerkers zijn aanbeland in fase 4 zullen zij anderen gaan helpen puur vanuit hun uitstraling (zie tekst VII), maar dit is een heel andere vorm van helpen dan het willen veranderen of verbeteren van ‘de wereld’. Dit laatste motief is de bron geweest voor veel fanatisme en arrogantie en onbegrip bij lichtwerkers, wat door de eeuwen heen een spiraal van geweld jegens hen heeft opgeroepen. De grootste vergissing van lichtwerkers door de eeuwen heen is dat zij dachten iets te moeten veranderen buiten zichzelf. Zij waren bevlogen voorvechters van rechtvaardigheid, vrijheid, respect voor het leven en het individu. Hooggestemde idealen. Maar het ontbrak hen aan het inzicht in de werkelijke ontwikkelingsgang op aarde en de tijd en ervaring die het elke ziel vergund is daar op te doen om zelf tot bepaalde inzichten en bewustzijnsverschuivingen te komen. Aan jullie fanatisme lag ook vaak een bepaalde woede ten grondslag, die in feite een woede was/is op jezelf. Je wilt je a.h.w. wreken voor het kwaad dat je zelf hebt aangericht. Dus wil je het kwaad om je heen verdelgen. Maar je ziet niet dat ‘het kwade’ een legitiem aspect is in dit universum van vrije keuze; het geeft zielen de mogelijkheid te ervaren, te kiezen, te begrijpen.

Geef je strijd tegen het kwade dus op en keer in. Keer terug naar jezelf en onderzoek de duisternis in jezelf. Je woede, je angsten, je eenzaamheid.

Als je uit die innerlijke reis weer tevoorschijn komt, zul je stralen, als een baken van licht. Het licht dat je uitstraalt zal voor sommigen niet waarneembaar zijn, voor anderen wel. Je uitstraling zal zacht zijn, mild en zonder oordeel. Je bént eenvoudig.

Door zelf te zijn, breng je mensen in contact met hun eigen zijn. Dit Zijn is de bron van volmaakte vrede en geluk. Beter kun je een ander niet helpen. 

Pamela Kribbe
pamela.jeshua.net

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Snel navigeren: Home » Blogs » Agenda » Evenementen » Webshop » Gratis downloads

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332


Disclaimer - Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2022 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.