Vraag en antwoord 2 ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland


Pamela channelt Jeshua. Hieronder vind je antwoorden van Jeshua op vragen die door mensen aan ons zijn voorgelegd. In de aankomende weken zullen wij 22 algemene vragen en antwoorden publiceren. De antwoorden van Jeshua zijn hier vrijwel letterlijk weergegeven, in spreektaal. Daardoor lopen de zinnen niet altijd vloeiend. 

Vraag 3


Hebben lichtwerkers ook gidsen, en zo ja, zijn die ook afkomstig van de Pleïaden?

Ja, alle mensen hebben spirituele gidsen, dus ook lichtwerkers. Alle mensen hebben twee persoonlijke gidsen die hen bijstaan en in direct contact met hen staan. Die gidsen maken in feite deel uit van hun energieveld en vormen op die manier een verbinding met de andere wereld. Ze vormen de poort tot bronnen van kennis en inzicht die vanuit hun wereld makkelijker toegankelijk zijn dan op aarde.

Gidsen opereren vanuit een grote liefde en persoonlijke verbondenheid met die aardse mens. Vaak is het voor hen een bekende uit vorige levens; er is meestal een persoonlijke band.

Gidsen zijn er om kennis en licht levend te houden voor zowel aardezielen als lichtwerkers. Lichtwerkerszielen hebben vaak lichtwerkersgidsen, omdat zij bekend zijn met elkaars lot en levensloop. Gidsen zijn zelf altijd mens geweest, zij maken deel uit van het karmische wiel waaraan je dan als ziel tijdelijk vastzit. Jullie steunen elkaar in die cyclus door als elkaars gidsen op te treden.

Gids kun je alleen zijn als je bepaalde persoonlijke problemen te boven bent gekomen. Het is een beslissing waardoor je energetisch wordt vastgeklonken aan een persoon. Deze missie heeft effect op de innerlijke groei van de gids zelf.

Als gids ben je in staat tot meer overzicht en meer contact met de bron van liefde dan de aardse persoon. Daarom kan een gids je advies geven. Die adviezen zijn altijd gericht op het openen van je hart. Ze sporen je altijd aan je eigen verantwoordelijkheid te dragen en je eigen kracht te vinden.

Gidsen blijven niet per definitie je hele leven bij je. Gidsen houden de deur open naar bronnen van kennis en licht, die voor jou minder toegankelijk zijn, omdat jij ondergedompeld bent in onwetendheid op aarde. Maar zodra jij zelf deze sluier van illusie hebt doorbroken, door je innerlijke groei, is het niet meer nodig dat zij dat doen. Hun functie is dan voltooid. Zij nemen dan afscheid, omdat je zelf in staat bent het contact met het licht vast te houden. Dit afscheid is dus een feestelijke gebeurtenis. Je kunt daarna nog steeds vragen stellen aan je gidsen, en ook aan andere entiteiten trouwens, maar die specifieke energetische functie van je persoonlijke gidsen is dan vervallen. Ze zijn uit je energieveld, staan wat meer op afstand, omdat je het nu alleen kunt. Dit fenomeen komt vaker voor bij lichtwerkers, omdat zij door hun voorgeschiedenis een paar stappen verder zijn dan de aardezielen (zie de Lichtwerker teksten).

De Pleïaden vormen de startplaats van waaruit lichtwerkers naar aarde komen, in het karmische wiel stappen. Het is dus logisch dat de meeste gidsen van lichtwerkers ook van de Pleïaden komen. In het begin was er dus ook een tekort aan gidsen! Toen waren er engelen of andere entiteiten zonder aardse ervaring die jullie bijstonden.

Jullie zijn omringd door de liefde en het licht van vele hulpvaardige entiteiten aan onze kant, maar wat de persoonlijke gidsen zo bijzonder maakt is de brugfunctie die zij vervullen in het energieveld van een mens. Dat is mogelijk door de menselijke ervaring die ze hebben opgedaan.

Van de twee gidsen, is er één mannelijk en één vrouwelijk.

Gidsen staan met één been in de aardse werkelijkheid, in de dualiteit, en dus kennen zij geslachtelijkheid.

Mannelijke en vrouwelijke gidsen werken op verschillende aspecten van de persoon in. Heel algemeen gesteld bevindt de vrouwelijke gids zich vaak aan de linkerkant van het energieveld en werkt in op je gevoel. De mannelijke gids staat aan je rechterkant en werkt in op het handelen.

Uitzonderingen zijn mogelijk naargelang de individuele situatie van een mens.

Vraag 4


Ik herken heel veel in de teksten van Jeshua, ze spreken me erg aan. Betekent dit dat ik zelf een lichtwerker ben?

Deze teksten zijn bedoeld om iets wakker te maken in mensen die zelf lichtwerker-zielen zijn en die deze geschiedenis met zich meedragen. Het gevoel van herkenning dat ze ervaren bij het lezen van de teksten heeft bewustwording ten doel. Het is van belang dat zij zich bewust worden van hun identiteit als lichtwerker, omdat veel van hun gedrag en karakter pas begrijpelijk wordt – ook voor henzelf - vanuit die specifieke geschiedenis.

Spiritualiteit neemt voor hen allen een belangrijke plaats in, maar ze ontmoeten vaak problemen bij het integreren ervan in hun leven. Als ze zich bewust worden van hun identiteit, kan dat ertoe leiden dat zij zich losmaken van hun omgeving. Het kan dus ingrijpende gevolgen hebben voor hun dagelijks leven.

Mensen die een sterk gevoel van herkenning ervaren bij het lezen van de teksten, zijn vrijwel zonder uitzondering zelf lichtwerker. Je kunt het zo zien. Voor de meeste mensen is de geschiedenis die we hebben beschreven een absurd verhaal, dat door het gezonde verstand onmiddellijk verworpen wordt. Als er ondanks je ‘gezonde verstand’ toch innerlijk iets meetrilt of beroerd wordt door die teksten, is dat een teken dat er op een diep innerlijk niveau iets wordt aangeraakt. De bedoeling van de teksten is precies om dat verborgen stukje te belichten en aan de oppervlakte te brengen.

Het antwoord op jouw vraag: “ben ik een lichtwerker?” is kortom: Ja.

Pamela Kribbe
pamela.jeshua.net

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.