Vraag en antwoord 1 ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland


Pamela channelt Jeshua. Hieronder vind je antwoorden van Jeshua op vragen die door mensen aan ons zijn voorgelegd. In de aankomende weken zullen wij 22 algemene vragen en antwoorden publiceren. De antwoorden van Jeshua zijn hier vrijwel letterlijk weergegeven, in spreektaal. Daardoor lopen de zinnen niet altijd vloeiend. 

Vraag 1

 

Wat zijn groepszielen?

Groepszielen zijn clusters van verwante zielen die op reis zijn naar hetzelfde doel en op die reis elkaar aanvullen als een soort cellen in een honingraat.

Ieder met eigen eigenschappen en eigen kwaliteiten. In zo’n groepsziel kun je verschillende niveau’s onderscheiden.

Er is een niveau waarop je een eenheid van twaalf zielen kunt onderscheiden. Dus een verbondenheid tussen twaalf zielen in een groep die er sterk is. Zo sterk dat de ontwikkelingsgang van één ziel invloed kan hebben op die van een ander zonder dat die ander aanwezig is in dat leven. Dus bijna een organische verbinding. Zo’n groepsziel van twaalf kan weer deel uitmaken van een groter samenwerkingsverband, zodat je ook grotere clusters kunt onderscheiden die samenwerken op een minder intens vlak dan op het niveau van de twaalf.

In een groepsziel van twaalf zit een hele diepe onderlinge verbondenheid, op een bepaalde manier zijn ze één. Daarnaast is het zo dat je heel veel zielsverwanten kunt hebben die een vergelijkbaar pad volgen als je zelf, die samen op reis zijn, en die elkaar ook vaak zullen tegenkomen.

Zo’n groep kan bestaan uit honderd of meer zielen die gemeenschappelijke spirituele doelen hebben en in de loop van hun aardse incarnaties gemeenschappelijk thema’s aan het uitwerken zijn. Omdat ze elkaar daarin ook pijn berokkenen, komen ze ook weer terug bij elkaar om dat te herstellen. 

Vraag 2

 

Wat is het uiteindelijke doel van iedereen; om terug te keren bij God?

 

Ja, het is alleen een hele andere God dan veel mensen denken.

Het is de God in jezelf, de bron van alle leven, de bron van licht. Daarin zul je herboren worden en begrijpen dat je zelf altijd deel geweest bent van God, dat je zelf God bent en dat wij allen deel zijn van God.

God zelf is verwikkeld in een bewustwordingsproces door ons heen. Wij zijn God in ontwikkeling, in groei hier op aarde.

Dat het voor jullie zo moeilijk te zien is waar het allemaal naar toe gaat en dat het zo ongewis is, is een gevolg van het feit dat alles nieuw is.

De weg die jullie bewandelen is niet een cirkel, die steeds opnieuw wordt gelopen. Jullie gaan toe naar een nieuwe werkelijkheid waarin God door jullie heen zich opnieuw heeft geschapen, maar dan op een rijker en dieper plan.

Toch lijkt er een soort hiërarchie te zijn hierboven. Lichtsferen die zich opbouwen en die uiteindelijk naar een zijnstoestand gaan die dicht bij God komt. Het suggereert toch dat wij een val naar onderen hebben gemaakt en nu weer terugkrabbelen naar boven.

Die val naar beneden is eigenlijk een hele bewuste sprong geweest vanuit de lichtsferen. Die lichtsferen zijn eigenlijk gewoon jullie natuurlijke aard. Het is jullie geboorteplaats. Van daaruit hebben jullie een sprong gemaakt in een soort psychische zelfontkenning, een soort duisternis. En dat was niet een zondeval.

De zondeval is een gedachte die stamt uit een traditie die baat had bij het denken in termen van zonde. Als je denkt in termen van zonde dan kun je mensen heel makkelijk van je afhankelijk maken. Dan geef je ze het geloof mee dat ze iets fout hebben gedaan en dat jij hen kunt helpen. We praten hier over de kerkelijke traditie waarin op een zeer verwrongen manier is omgegaan met het geloof en waarin mensen, juist doordat ze dat zondebesef meekregen, heel erg de weg kwijtraakten. Ze konden niet meer vertrouwen op hun natuurlijke goedheid. Ze kregen het geloof mee dat er iets mis met hen was, terwijl de boodschap van echte spiritualiteit altijd is dat waarheid en liefde in je eigen hart rusten en je niet door een ander gegeven hoeven worden. En dat je zelf de bron bent van het goede en ware.

Die sprong in het duister en de hele cyclus van levens op aarde is uiteindelijk genomen vanuit een diep verlangen in God om zijn schepping, zijn creatie, uit te breiden. Om het bewustzijn ervan te laten groeien.

De zondeval, zoals het wordt genoemd, is een afsplitsing van de ziel waardoor zijn Goddelijke kern deels versluierd wordt. En door die versluiering, die welbewust is gekozen vanuit God zelf, wordt het mogelijk om een hele nieuwe zoektocht te beginnen. Een ziel die zich afgesplitst voelt van God, ziet zich genoodzaakt om ontzettend op zoek te gaan, omdat hij de natuurlijke eenheid met God mist. God wilde dat dit zou gebeuren omdat dit de enige manier was waarop hij zichzelf kon verdiepen, of verrijken of herscheppen.

Omdat God in ons allen zit zou je kunnen zeggen dat God zich deels bewust in een staat van onwetendheid, of versluiering, heeft gebracht opdat er allerlei nieuwe creaties, nieuwe wegen zouden ontstaan.

Pamela Kribbe
pamela.jeshua.net

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.