Het loslaten van een narcistische ouder ♥ Wendy Gillissen ♥ Lichtwerkers Nederland

Narcisten zijn mensen die onder een opgeblazen façade van eigendunk (openlijke narcisten) of eeuwig slachtofferschap (verborgen narcisten) een niet-ontwikkeld of leeg zelf en een ernstig gebrek aan zelfvertrouwen hebben.

De schrikbarende leegte die zich diep van binnen bevindt, proberen ze op te vullen met de energie van de ander – de aandacht, levensenergie, zelfs persoonlijkheidstrekken, eigenschappen of eigendommen van de ander.

 

Narcisten als ouder

 

Wanneer narcisten zelf kinderen krijgen, zijn ze niet in staat de normale rol van de ouder te vervullen. Ze kunnen immers niet koesteren, geven, bevestigen en aanmoedigen. In plaats daarvan zullen ze nemen, afdwingen, afpakken, vervalsen, en vernederen.

Rouwen om de gemiste ouder

 

In het leven van mensen die zijn opgegroeid met een narcistische moeder of vader komt er daarom altijd een tijd dat het nodig is de valse ouder los te laten. Het is nodig die moeder of vader te zien zoals ze werkelijk zijn en erkennen dat we nooit een echte vader of moeder hebben gehad. Het is nodig te rouwen om liefdevolle ouder die we nooit gehad hebben, te rouwen om het verlies van de illusie, onze wonden te helen en innerlijke kind te troosten en koesteren. Daarbij is het belangrijk contact te maken met de archetypische energie van de échte moeder of vader. Maar hoe doen we dat?

 

Archetypische energie

 

We hebben de archetypische moeder-en vader principes in ons leven nodig – maar als we zijn opgegroeid met een narcistische ouder kunnen we niet bouwen op de voorbeelden die we in onze kindertijd hebben gehad. Die waren giftig, vals, en verwrongen. Maar het Universum bewaart altijd de balans. We kunnen we de energie van de vader of moeder implementeren in ons leven – op een alternatieve manier.

Blauwdruk

 

De archetypische moeder en vader zijn blauwdrukken waarvan we overal voorbeelden kunnen vinden. Ze zijn in onszelf en overal om ons heen. Als we zelf ouders zijn, komen we er misschien tot onze verbazing achter dat we wel degelijk een gezonde vader of moeder in ons hebben. We hoeven die gezonde energie alleen maar om te draaien en tevens op onszelf te richten. We kunnen onze innerlijke kinderen koesteren zoals we onze kinderen van vlees en bloed koesteren. Dat doen we door ons met dat innerlijke kind te verbinden. we kunnen het vragen wat het nodig heeft. We kunnen het verzorgen, koesteren, ernaar luisteren, het laten spelen.

Menselijke voorbeelden

 

Soms hebben we mensen in ons leven, of aan de periferie ervan, die prachtige voorbeelden neerzetten van de vader-of moederenergie. Als we geluk hebben kunnen we ons tot hen wenden voor troost, koestering, liefdevolle aanmoediging, net als bij echte ouders. Zij kunnen ons inspireren hetzelfde te doen voor ons eigen innerlijke kind.

Natuur

 

Een andere manier waarop we ons kunnen verbinden met de archetypische vader- en moederenergie is door ons te verbinden met de natuur. De natuurlijke wereld barst van de echte en tastbare voorbeelden. Als je sensitief bent en je met de energie ervan kunt verbinden, kun je ervaren dat je daar niet buiten staat. Je bent van harte welkom om er aan deel te nemen.

Vader en moederbomen

 

Als je je kunt verbinden met de energie van bomen, zul je merken dat ze allemaal anders zijn: het zijn echte individuen. Niet alle bomen zijn in voor contact met mensen, en niet alle bomen van dezelfde soort hebben dezelfde soort energie. Het is geweldig leuk om een bos of park in te gaan en de energieën van verschillende bomen te voelen. Je kunt simpelweg bij bomen die je aanspreken je hand op de stam leggen, je aandacht van je hoofd naar je lijf en je gevoel brengen.  (Niet nadenken – gewoon zonder oordeel voelen). Je zult verbaasd staan over de diversiteit in persoonlijkheden – en hoeveel bomen een sterke ouderenergie in de wereld verankeren. Zo zijn er eikenbomen die standvastige kalme vaderenergie in de wereld zetten, en olijfbomen die ons energetisch omarmen als liefdevolle moeders.

Dierenrijk

 

Sommige dieren brengen het moeder- of vaderarchetype zo prachtig tot leven dat je er niets anders dan eerbied voor kunt hebben. Een paar pimpelmeesjes bouwden een paar jaar geleden een nestje op mijn balkon. Eén seizoen lang was ik hoeder van hun opgroeiende gezin. Ik kon het proces volgen van hofmakerij (waarin mama pimpelmees tot mijn hilariteit duidelijk het voortouw nam), geestdriftig bouwen aan het nest tot het voeden en  uitvliegen van de jongen. De onbegrensde toewijding van de kleine vader en moedermees was ontroerend. Toen de kleintjes waren uitgevlogen voelde ik even een hint van “lege-nest-syndroom” – maar terwijl ik wat weemoedig naar het nu lege vogelhuisje stond te kijken, kwam de moeder nog even terug, keek me doordringen aan alsof ze afscheid wilde nemen en vloog toen weg.

Vorige levens

 

We kunnen ook aanspraak maken op vaders en moeders die we gehad hebben in vorige levens. Het is mogelijk te ervaren dat ze zich spontaan manifesteren in tijden van nood, of wanneer we erom vragen. Als je met je bewustzijn toegang hebt tot vorige levens, kun je verbinding maken met positieve ouderfiguren en ze om liefdevolle begeleiding vragen. Net als echte ouders, zullen ze niet altijd komen opdraven wanneer we dat willen: soms laten ze het ons heel bewust zélf doen.

We kunnen ons ook laten inspireren en bekrachtigen door krachtige vaders en moeders die we zelf zijn geweest. Als multidimensionale wezens hebben we immers toegang tot alle manifestaties van onze ziel. Ook daar geldt dat het hoofddoel blijft, dat we zélf opgroeien tot de krachtige, liefdevolle zelfstandige wezens die we in wezen al zijn.

De wereld

 

Maar als vorige levens jouw ding niet zijn, maak je geen zorgen, de wereld is vol voorbeelden van positieve moeder- en vaderenergie. We hoeven alleen maar de valse voorbeelden van de narcistische ouders los te laten, te rouwen om het verlies, onze wonden te helen en ons open te stellen voor de zuivere bronnen van vaderlijke en moederlijke energie – ze zijn overal!


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.