De kunst van het toelaten ♥ Abraham Hicks ♥ Annelie van Eijk


Abraham via Esther Hicks

Vertaling Annelie v Eijk

Deze bijeenkomsten hebben we altijd 'De Wetenschap van Bewuste Creatie' genoemd, en dat is het ook. Maar wij willen het nu een nieuwe, belangrijke titel geven. We noemen deze workshop 'De Kunst van het Toelaten', want wanneer je ontdekt hoe je een vibrationele harmonie bereikt met je Bron en met je verlangens, dan bevind je je in een vibrationele staat van het toelaten van de dingen die je wilt.

En het is niet moeilijk als je eenmaal begrijpt hoe je Geleidings-Systeem werkt, en dat de Wet van Aantrekking altijd constant is. De Wet van Aantrekking zegt - Dat wat overeenkomt met zichzelf wordt aangetrokken. En alles wordt geregeld of georganiseerd door de Wet van Aantrekking. De Wet van Aantrekking is glorieus, zegenend, liefdevol consequent. Het heeft geen favorieten. Het gedraagt zich voor de een nooit anders dan voor de ander. Het is altijd wat het is. Het is net zoals de wet van de zwaartekracht -- je kunt er op rekenen.

Je Emoties zijn je Geleidings Systeem


Je emoties vertellen je alles wat je weten moet over je staat van toelaten of niet toelaten. Met andere woorden, als je positieve emotie voelt dan betekent dit dat je in vibrationele harmonie bent met je Bron, en dat je toelaat dat de goede dingen die je wilt naar je toekomen. Zo eenvoudig is het.

Als je je Goed Voelt, ben je op een plaats van "Goed" Toelaten. Als je positieve emotie voelt zoals vreugde en dankbaarheid of een gevoel van liefde of wel-zijn……die gevoelens die je hart laten zingen, die opbeurende gevoelens, die gevoelens die gaan van tevredenheid tot aan passie, die gevoelens die jij goede gevoelens zou noemen, die gevoelens die jij iedereen waar jij van houdt toewenst, (en als je heel wijs bent zou je ze alle mensen toewensen, zelfs diegene die je niet kent en waar je misschien niet van houdt). Als jij je op zo'n goed voelende plaats bevindt - dan ben je op de plaats van toelaten. Het toelaten van wat? Het Toelaten van Bron-Energie. Het toelaten van de verbinding met wie je bent. Het toelaten van wel-zijn. Het toelaten van helderheid. Het toelaten van overvloed, van al je verlangens.

Als je negatieve emotie voelt zoals boosheid of angst of frustratie of woede, zelfs bezorgdheid en die gevoelens van depressie……..als je die negatieve emotie voelt betekent dit dat je nu, om welke reden dan ook , je in een staat bent van niet toelaten. Het toelaten van wat? Het toelaten van Bron-Energie, helderheid en alles wat goed is. In plaats daarvan bied je weerstand. Je bevind je dan, ongeacht welke reden dan ook, in een vibrationele staat waar je een reden gevonden hebt om op te focussen, die de Pure, Positieve Energie, de Bron-Energie, de Energie die werelden creëert, niet toelaat om naar jou toe te komen en om door jou heen te stromen op de manier zoals je het eigenlijk bedoeld had!

Wat een magnifiek Geleidings Systeem, jullie emoties. Niet iets wat door anderen vertaald hoeft te worden. Niet iets waar over geschreven of jarenlang op bestudeerd hoeft te worden om het te kunnen begrijpen. Het bevindt zich in jou, nu, in dit moment.

Waarom gebruiken dan niet meer mensen hun Geleidings Systeem?


Dus waarom maken dan niet meer mensen gebruik van hun Geleidings Systeem om zichzelf in een staat van toelaten te houden? Omdat jullie gewend zijn geraakt aan de gevoelens van weerstand, zoveel zelfs dat jullie Geleidings Systeem zo'n beetje verdoofd is geraakt.

Het voelt voor velen normaal om een beetje chagrijnig te zijn of een beetje geïrriteerd. Met andere woorden, jullie zijn zo gewend geraakt aan gevoelens van weerstand dat jullie het Geleidings Systeem niet meer begrijpen.

En omdat de meesten onder jullie niet bewust gemaakt zijn van het Energie-stromings-proces, en hoe het voelt als het door je heen stroomt, zijn de meesten hun plek kwijt geraakt in jullie Creatieve Universum wat betreft de stroming van Energie. Bijna zonder uitzondering zijn jullie die mensen geworden die resultaten in kaart brengen van hoe jij en anderen hun Energie hebben laten stromen. Jullie zijn ná-Energie-bestudeerders geworden. Jullie kijken naar de manifestatie, die het resultaat is van hoe de Energie gestroomd heeft, in plaats van je bewust te zijn van hoe je op dit moment stroomt.

Je Power bevindt zich allemaal in het NU


Het enige dat belangrijk is, is hoe jij op dit moment stroomt. Nú is waar je power is. Nú ben je oftewel open en laat je toe dat je Levens-Kracht stroomt of niet - en aan hoe je je voelt kun je aflezen of je het toelaat of niet. Jullie zijn ontvangers van Wel-zijn op een buitengewone wijze. Jullie leven in een zee van gratie. Wel-zijn is de zee die jullie omgeeft. Maar soms, zonder dat je dit zo bedoeld, kun je gefocust zijn op iets dat iemand anders gemanifesteerd heeft tijdens hun "kunst van weerstand bieden," en als jij daar op focust en in vibrationele harmonie mee komt, dan neem je het óók op in jouw vibratie, en nu, nu praktiseer jij eveneens weerstand. Hoe dat kan? Omdat alles draait om aantrekking.

Jouw aandacht nodigt het uit

Als je naar iets kijkt wat je graag wilt en je geeft er je aandacht aan - door jouw aandacht trek je het je vibratie binnen. Als je ergens 'ja' tegen zegt, dan wordt dit ding dat je wilt deel van je vibratie.

Maar als je iets ziet dat je niet wilt, en je schreeuwt er 'nee' tegen - door jouw aandacht wordt het toch deel van je vibratie.

In dit Vibrationele Universum bestaat geen 'nee'. Alles is 'ja'. Dus zie je iets dat gewenst is, dan is het 'ja'. Zie je iets dat ongewenst is, dan is het ook 'ja'.

Het is vanwege je objectieve natuur, als je de voors en de tegens en de plussen en de minnen tegen elkaar afweegt, dat de ongewenste dingen deel blijven van je ervaring. "Maar Abraham, is dat dan niet logisch? Ik dacht dat je zei dat ik hier was om het Universum te onderzoeken, en dat vanuit dat contrast mijn verlangens geboren zullen worden? Dus hoe kan ik dan niet die dingen zien die ongewenst zijn?" Dat klopt. Je moet dingen kunnen zien die niet gewenst zijn. Hoe zou je kunnen weten wat je wenst als je je niet bewust bent van wat ongewenst is?

Iedere stok heeft twee tegenovergestelde eindes

Ieder onderwerp is twee onderwerpen. Het is net als een stok met twee uiteindes. Het ene is wat je wilt en het andere is wat je niet wilt. Dus als je de stok opneemt van wel-zijn, dan neem je eveneens de stok op met een tekort aan wel-zijn. Wanneer je de stok opneemt van overvloed, dan neem je eveneens de stok op met een tekort aan overvloed. Iedere mogelijkheid heeft twee uiteindes. "Dus hoe kan ik op de plaats van toelaten zijn als ik de stok opneem van overvloed? Hoe kan ik wegblijven van het andere eind dat 'niet genoeg' zegt?" En wij zeggen, hier komt nu je Geleidings-Systeem van pas. 

Door te letten op hoe jij je voelt kun je zeggen of je vibratie over een onderwerp er een is van weerstand of een van toelaten.

Als je de stok opneemt van 'overvloed', voel je je dan zelfverzekerd? Voel je je dan vrij? Voel je je glorieus? Voel je je opgewekt? Of als je de stok opneemt van 'geld', voel je dan beperking? Voel je een tekort? Voel je je bezorgd? Voel je angst? Voel je je boos? Wat is je gevoel wanneer je het onderwerp 'geld' activeert? Of wel-zijn, of ieder ander object?

Ben je egoïstisch genoeg om je goed te voelen?

Er is niets belangrijker dan dat ik me Goed Voel! 

Met veel minder moeite dan gedacht, kun je leren om jezelf ten alle tijden in vibrationele harmonie te brengen met Wel-zijn. Maar er is één besluit te nemen voordat dit alles zin heeft of voordat alles wat we je vandaag leren door jou toegepast kan worden: Je moet egoïstisch genoeg zijn om je goed te willen voelen. Je zult op het punt moeten komen waar je zegt, "Niets is belangrijker voor mij dan dat ik me goed voel." Pas op het moment dat je actief wilt werken aan het 'goed voelen', zul je weten wanneer je dit níet doet. Pas op het moment dat je expres naar het bewuste gevoel van de hogere vibratie reikt, zul je de lagere vibratie gaan herkennen.

Jij en de kurk blijven van nature drijven

Stel je een kurk voor, drijvend op het water. Op het oppervlak van het water bevind zich je natuurlijke vibratie: hoog, snel, puur. Het betekent allemaal hetzelfde. Hoog, omdat er geen weerstand is, snel, omdat er geen weerstand is, puur, omdat er geen weerstand is. Dat is wie jij van nature bent. Neem nu de kurk en hou die onder water. Dat is wat negatieve emotie is. Maar zodra je de kurk loslaat, gaat hij meteen terug naar de oppervlakte.

Wij zijn hier niet om je te leren om je vibratie te verhogen, want je vibratie is van nature verhoogd. Wij helpen je om je van je lagere vibratie af te leiden. Jezus zei, keer de andere wang toe, en dat was precies wat hij bedoelde. Draai je aandacht weg van datgene wat je vibratie op een lagere plek houdt, en je vibratie zal van nature verhogen.

Meditatie, oefening van Wel-zijn toelaten

Veel leraren, waaronder wij, leren meditatie omdat meditatie, als je dit goed gebruikt, je af zal leiden van het fysieke spul. Het is als het terugtrekken van je bewustzijn terwijl je klaarwakker bent. Als je slaapt trekt je bewustzijn zich ook terug, maar je bewustzijn is zich dan niet bewust van hoe het voelt om in de hogere vibratie te zijn. Maar als je wakker bent en in een staat van meditatie, ben je je wel bewust gewaar hoe het voelt in die hogere vibratie. Dat betekent dat je ook eerder zult bemerken wanneer je vibratie daalt.

Gebruik meditatie als een proces om de Verbinding met Bron-Energie toe te laten. Soms zegt men: "Abraham, is het normaal dat de hel in iemands leven uitbreekt als die begint met het meditatie-proces?" En we zeggen, ja, want wat er gebeurt is dat jij jezelf naar een plaats brengt van verhoogde gevoeligheid, zodat vorige bereikte patronen van een lagere vibratie nu minder comfortabel voor je voelen.

Er zijn andere manieren dan meditatie: Waardering, een stortvloed van waardering verhoogt de vibratie. Naar muziek luisteren waar je hart van zingt verhoogt de vibratie. Je kat aaien verhoogt de vibratie, of kijken hoe de rivier voorbij stroomt……Heel vaak ben je in de hoogste staat van verbinding met Bron-Energie terwijl je rijdt. Dat is de reden waarom er minder ongelukken zijn in het verkeer, omdat jullie, als massa-bewustzijn, vaak meer verbonden zijn terwijl jullie rijden. Heeft iets te maken met het ritme van de weg, of een tekort aan dingen om op te focussen.

Hier is het meditatie proces zoals wij het zouden doen als wij in jullie fysieke schoenen zouden staan: Iedere dag zouden wij 10 tot 15 minuten, en niet zoveel langer dan dat, ergens in stilte zitten. Misschien onder een boom, misschien in onze auto, misschien in de badkamer, ergens waar we niet gestoord zouden worden.

We zouden ons best doen om onze fysieke zintuigen af te sluiten. Met andere woorden, we zouden de gordijnen dicht doen als het licht te fel was. We zouden onze ogen sluiten en we zouden ergens zitten waar niet al teveel geluid was. Wij zouden zelfs geen muziek afspelen. Velen draaien muziek, maar zelfs dat kan van nature afleiden. Iets zoals het tikken van een klok, of het druppelen van een kraantje, of het geluid van een watervalletje, iets in die zin kan erg kalmerend werken. En sommige muziek valt onder diezelfde categorie, maar het moet iets zijn dat de gedachte niet stimuleert.

En wij zouden ons inwaarts focussen, zelfs op onze ademhaling. We zouden ons bewust zijn van de lucht die erin gaat en de lucht die eruit gaat. We zouden ons concentreren op een lange ademteug in en een lange adem uit. We zouden lucht inademen, en net als we denken dat onze longen vol zitten, zouden we nog wat meer inademen. En dan, als we denken dat onze longen vol zitten, zouden we nóg wat meer inademen. En dan, als onze longen ten volste uitgerekt zijn, zouden we een lange, langzame, verrukkelijke tijd nemen om de lucht er weer uit te laten. En onze intentie zou niets meer zijn dan om in dit moment te zijn, en bewust gewaar van ons ademen. We zouden dit ten volste onze verantwoordelijkheid laten zijn. Geen ontbijt maken, niet onze haren kammen, niet ons afvragen hoe het met iemand gaat, niet denken aan gisteren, geen zorgen maken over morgen, nu op niets anders focussen dan de adem in, en de adem uit.

Nu, als je dit 2 of 3 dagen doet, zul je een afstand gaan bemerken van je fysieke ervaring. Een vaak voorkomend iets is een soort van verdoofde sensatie. Sommigen zeggen dat ze het verschil tussen hun neus of hun teen niet weten. Soms, als je ogen gesloten zijn, en wij raden dat aan, kun je beweging van licht waarnemen vanonder je oogleden, of zelfs kleurenflitsen.

Er is geen goed of slecht in dit meditatieproces. Er is niets waar je naar hoeft uit te reiken. Dit is een staat van toelaten. Dit is een staat waarin je, voor enkele momenten, stopt met de show te runnen. Je stopt met iets te laten gebeuren. Dit is jouw tijd van toelaten. Dit is jouw tijd waarin je tegen je schepper, je Bron-Energie, je Innerlijk Wezen, je God …. of hoe je het ook noemen wilt…… dit is jouw tijd waarin je zegt, "Hier ben ik, in een staat van toelaten." En wat laat ik toe? Ik laat toe dat Bron-Energie puur door mij heen stroomt.

15 minuten per dag op die manier zullen je leven veranderen, want het zal je in een staat brengen om de Energie, die natuurlijk voor je is, toe te laten. Je zult je beter voelen in dat moment. Je zult je opgeladen voelen als je eruit komt.

Het kan zijn dat je pas na 14 minuten wat afstand voelt. Het kan zijn dat je je nooit bewust bent dat je een vorm van afstand hebt bereikt. Het maakt niet uit, want je maakt enorme vorderingen als je jezelf toelaat te zijn.

Een enorm profijt, dat je vaak al snel zult opmerken is, dat de dingen die je graag wilde zullen beginnen op te duiken. "Hoe komt dat? Abraham, ik ging niet zitten met die intentie. Ik ging niet zitten om doelen te stellen. Ik ging niet zitten om duidelijk te maken wat ik wilde. Ik vertelde het Universum niet wat ik wilde hebben. Hoe komt het dat 15 minuten van alleen maar 'zijn' deze dingen in beweging zet?" Omdat het altijd zo is geweest, vraag en het wordt gegeven. Het is nooit geweest 'vraag en doe iets goeds en dan wordt het gegeven'. Het is nooit geweest 'vraag en word waardig'. Het is vraag en laat toe. Vraag en laat toe.

En zo heb je iedere dag gevraagd. Je hebt allerlei intenties gelanceerd. Je kunt niet in je fysieke lichaam leven, je kunt geen deel zijn van deze fysieke omgeving zonder dat er eindeloze verlangens in jou geboren worden. En als deze verlangens in jou geboren worden, beantwoordt het Universum ze. En nu, vanwege je 15 minuten van toelaten, of je nu je kat aaide, of je ademhaling oefende, of je nu luisterde naar een waterval of naar vrolijke muziek, of je nu bezig was met een stortvloed van waardering.....wat er gebeurde tijdens die tijd van toelaten, is, dat er binnenin je vibrationele aura-veld een vibratie ontstond die, voor dat moment, geen weerstand bood tegen al die dingen waar je om gevraagd hebt. En in dat moment was er vooruitgang.

Breng je Geleidings-Systeem weer tot leven

"Nou Abraham, als ik echt negatief ben geweest de afgelopen 50 jaar, gaat het dan 50 jaar duren om het om te draaien?" 

15 minuten zou genoeg moeten zijn. 

"In 15 minuten kan ik dus alle weerstand die ik geleerd heb ongedaan maken?" 

In 15 minuten kun je toelaten, je hoeft niets ongedaan te maken. 

"Maar wat nu als ik behoorlijke negatieve gewoontes ontwikkeld heb? Gaat 15 minuten dat dan veranderen?" 

Waarschijnlijk niet. Maar als je de volgende keer naar een van die negatieve gedachtes gaat, zul je je er eerder van bewust zijn. Je Geleidings Systeem zal zeggen, "Hey!" Je zult je weerstand scherper voelen. Je Geleidings Systeem zal weer tot leven komen zodat je weer bewust zult worden van wat jij met Energie doet, waarschijnlijk voor het eerst in je leven.

En dat betekent alles. Wat je met Energie doet is wat je doet. Je doet alles met Energie. Jullie zijn Energetisch stromende wezens. Al wat er met je gebeurt en al wat er met de mensen die je kent gebeurt, gebeurt omdat je de Energie die je oproept toelaat, of niet toelaat. Het gaat allemaal om die relatie met Energie. Iedereen die je kent met hun ervaringen, hebben die ervaringen vanwege het gefocust verlangen dat het leven hen gebracht heeft, en de staat van toelaten of de weerstand die ze bieden, in ieder moment.

Je zou iedere dodelijke ziekte nu los kunnen laten


Je zou iedere dodelijke ziekte op dit moment in je lichaam kunnen hebben - en morgen zouden ze allen verdwenen kunnen zijn, als je van de ene op de andere dag zou leren hoe het stromen van de Energie toe te laten. Wij moedigen dergelijke Quantum sprongen niet echt aan, ze zijn wat ongemakkelijk. Wat we wel aanmoedigen is dat je iedere dag egoïstisch genoeg bent om te zeggen, "Niets is belangrijker dan dat ik me goed voel. En ik ga vandaag manieren zoeken. Ik ga mijn dag beginnen met meditatie en breng mijzelf op één lijn met mijn Bron-Energie. En gedurende de dag ga ik op mogelijkheden letten om te kunnen waarderen, om dankbaar voor te zijn, zodat ik mijzelf de hele dag terugbreng in de Bron-Energie."

"Als er een mogelijkheid is om te prijzen, dan zal ik prijzen. Als er een mogelijkheid is tot oordelen, dan houd ik mijn mond dicht en probeer te mediteren. Als ik voel dat ik kritiek wil leveren, dan zeg ik, hier Poes, Poes, Poes, en dan aai ik mijn kat tot dat gevoel weg gaat." Met weinig moeite kun je, binnen 30 dagen, van iemand die de meeste weerstand biedt, tot iemand verworden met de minste weerstand op de hele planeet. En degenen die op je letten zullen verbaasd zijn over het aantal manifestaties dat zich in jouw fysieke ervaring beginnen voor te doen.

Manifestaties aan de andere kant van je deur

Als je een overzicht van je leven zou kunnen zien vanuit de lucht, zoals wij dat kunnen zien, dan is het alsof jij hier staat en dat daarginds een doorgang is, en aan de andere kant van de deur staan al die dingen opgesteld die je wilde hebben. Ze leunen tegen de deur, erop wachtend tot je hem open doet. Ze zijn daar vanaf het eerste moment dat je erom gevraagd hebt: Je minnaar, je perfecte partner, je perfecte lichaam, de perfecte lichamelijke condities, al het geld dat je je maar voor kunt stellen…..alle dingen die je ooit wilde. Grote dingen, kleine dingen. Dingen die je buitengewoon en belangrijk zou noemen, en dingen die je niet zo belangrijk zou noemen. Alle dingen die je ooit wilde staan opgesteld direct achter die deur. En op het moment dat je die deur opent, zullen alle dingen naar je toestromen. En dán zullen we een workshop houden over 'hoe om te gaan met al die manifestaties, met al dat spul dat binnenstroomt'.

Een van de meest belangrijke dingen die wij je willen laten realiseren is dat je niet hier bent voor de manifestaties. Je bent hier vanwege het gevoel van Energie dat door je heen stroomt. Je bent hier om verlangens geboren te laten worden. Het is dat verlangen in jou dat alles is. Het is het verlangen dat in jou leeft waar wij allemaal om draaien. Maar de manifestaties zijn ook leuk, of niet dan?

 

 ☆ Extra toevoeging:

Hieronder de 15 minuten '' Getting into the Vortex meditaties'' van Abraham Hicks kunnen je verder helpen op je weg.

 


 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.