Vrede in jezelf is vrede in de wereld | Rani Savitri | Lichtwerkers Nederland


Met betrekking tot het klimaatakkoord heb ik een brief geschreven.

Een brief aan onze Koning, een brief aan onze regering, een brief aan ALLE politieke partijen, een brief aan iedereen:

Er hoeft geen voedselschaarste, leed en onvrede in de wereld te zijn.

Ik ben blij te lezen dat men inziet dat de mens teveel vlees eet en dat dit niet goed is voor mens, dier, natuur en klimaat.

We hoeven niets te verbieden. Wel kunnen we de toevoer van vlees stoppen en hiermee veel leed, ziektes en problemen oplossen. Wanneer er geen toevoer meer is, dan lost dit probleem zich vanzelf op.

Hieronder zet ik uiteen welke economische voordelen een dier (leed) vrij voedsel- en leefpatroon heeft voor de maatschappij, de aarde, de dieren, het milieu en het individu (de mens).

Gezondheid

De tanden van de mens zijn, net als die van herbivoren, erop berekend om plantaardig voedsel te vermalen en te kauwen. Mensen missen de scherpe voortanden om vlees te verscheuren die kenmerkend zijn voor de carnivoren.

Ook de menselijke hand, zonder scherpe klauwen en met de opponeerbare duim, is meer geschikt voor het oogsten van fruit en groenten dan voor het doden van een prooi.

Het menselijk lichaam is niet ingesteld op het verteren van vlees. De maag van carnivoren (vleeseters) produceert zuur dat meer dan tien maal zo sterk is als dat van de mens en van herbivoren.

Het spijsverteringskanaal (darmen) van de mens zorgt ervoor dat voedsel wordt verteerd en dat de voedingsstoffen in het bloed worden gebracht. Een stuk vlees is gewoon een gedeelte van een lijk, en als het bederft vormt het giftige afvalstoffen binnen het lichaam. Daarom moet vlees zo snel mogelijk uit het lichaam gewerkt worden. Het spijsverteringskanaal van een carnivoor (vleeseter) is daarom slechts drie keer de lengte van het lichaam. Het spijsverteringskanaal van de mens is minstens zes! keer zo lang als het lichaam. Het snel ontbindende vlees wordt dus veel langer binnengehouden, wat tot gevolg heeft dat er giftige stoffen worden opgenomen in het lichaam.

Deze giftige stoffen (van het ontbindende stukje lijk) tasten onder andere de nieren aan.

Het lichaam is niet in staat om een overdaad aan dierlijke vetten te verwerken. Na jaren van overconsumptie ontstaat er een vette afzetting (plaque) op de binnenwanden van de slagaders. Dit veroorzaakt arteriosclerose, aderverkalking. Omdat deze afzetting van plaque de bloedtoevoer naar het hart gedeeltelijk afsluit, neemt de kans op hartaanvallen, beroertes en stollingen in het bloed reusachtig toe.

Meer dan de helft van de sterfgevallen in Europa wordt veroorzaakt door hart- en vaatziekten. Al in 1961 verklaarde de ‘Journal of the American Medical Association’ dat 90 tot 97 procent van het aantal hartziekten zou kunnen worden voorkomen door een vegetarisch dieet. Deze conclusie wordt onderschreven door vele dokters inmiddels, waaronder destijds Dr. ir. R.J.J. Hermus van de landbouw hogeschool in Wageningen.

De menselijke ingewanden zijn ongeschikt voor het verteren van vlees en een van de gevolgen is oa kanker van de dikke darm. Vlees vormt tijdens de vertering in het menselijk lichaam metabolische steroïden, die kankerverwekkende eigenschappen bezitten.

De ‘National Academy of Sciences’ meldde reeds in 1983! dat mensen veel vormen van kanker konden vermijden door minder vlees te eten en meer groenten en granen.

Middels onderzoeken (Rollo Russel) is gebleken dat van de 25 vleesetende volkeren welke hij onderzocht heeft, er bij 19 volkeren veel kanker voorkomt en slechts bij 1 volk weinig.

Van de 35 volkeren NIET vleesetende volkeren komt er bij geen enkel volk veel kanker voor.

Er zitten talloze andere potentieel gevaarlijke chemicaliën in vlees en vleesproducten. Meestal zonder dat de consument dit weet.

De dieren welke geslacht worden, worden in leven gehouden en vetgemest door het voortdurend toedienen van tranquillizers, hormonen, antibiotica, en 2700! andere soorten medicijnen.

Dit proces begint zelfs voor de geboorte en gaat tot lang na de dood door. Hoewel deze medicijnen nog steeds aanwezig zijn in het vlees (lijk) wat men eet, vereist de wet niet dat ze op de verpakking aangegeven staan.

De dieren welke geslacht worden, lijden door hun ellendige leefomstandigheden aan zoveel ziektes, dat tegenwoordig de medicijnen niet meer via een spuit of middels pillen toegediend worden, maar direct door het voer gemengd worden. Dat is gemakkelijker voor de boer. Zo is het normaal geworden dat gezonde dieren medicijnen gevoerd worden die bestemd zijn voor hun zieke hokgenoten.

Om te voorkomen dat dieren sterven aan de transportdood worden massaal tranquillizers toegediend. Deze tranquillizers komen uiteraard ook in het lijk, het vlees terecht.

Natriumnitraat en natriumnitriet zijn chemicaliën die gebruikt worden om het bederf van geconserveerd vlees, vleeswaren, zoals ham, spek, salami, worstjes en vis, te vertragen. Deze scheikundige stoffen geven het vlees een fris rode kleur (deze is van nature grijs-bruin, doods), wanneer men de werkelijke keur zou zien in de winkel, dan zou men schrikken en het lijk, het vlees niet willen kopen, het zou afschrikken.

Wanneer men grote hoeveelheden van deze chemicaliën binnen krijgt, kan men sterven. Zelfs kleine hoeveelheden kunnen riskant zijn, in het bijzonder voor jonge kinderen en baby’s.

Door de smerige en overvolle schuren waarin de dieren gedwongen zijn te leven, moeten gigantische hoeveelheden antibiotica worden toegediend. Dit buitensporige gebruik creëert als vanzelf resistente bacteriën, die overgaan op diegenen die het lijk, het vlees, eten.

Hormonen bevatten het kankerverwekkende DES (diethylistibestrol) en dit is zeer schadelijk voor de gezondheid. Alle schandalen hieromtrent zijn inmiddels bekend.

Ziekten in vlees

Naast gevaarlijke chemicaliën bevat het lijk, het vlees, vaak ziekten van de dieren zelf. Omdat ze opeengepakt worden in vuile omgeving, dwangmatig gevoed en onmenselijk behandeld worden, lopen slachtdieren veel meer ziekten op dan normaal. De vleescontroleurs proberen het onacceptabele vlees eruit te halen, maar onder druk van de industrie en door tijdgebrek is veel van het vlees dat door de selectie heen komt veel minder gezond dan de koper wel denkt. Bovendien wordt er veel gesjoemeld door bijvoorbeeld kankergezwellen weg te snijden uit het vlees en net te doen alsof het dier gezond was. Daarnaast wordt vlees zoals kipfilet ingespoten met gelei door middel van machines (om het zwaarder te maken).

Een publicatie van het Amerikaanse Ministerie van Landbouw uit 1972 vermeldt hoeveel kadavers er goedgekeurd werden nadat de aangetaste delen verwijderd waren.

Men noemt oa een aantal van bijna 100.000 koeien met oogkanker, en 3.596.302 (3,5 miljoen!) gevallen van leverabcessen. Ook laat de overheid kippen toe met longinfecties, hierbij verzamelt zich pus en slijm in de longen. Om aan de overheidsnormen te voldoen, wordt de borstholte van de kippen schoongemaakt door middel van vacuumzuiging. Tijdens deze procedure barsten de aangetaste longen echter open en sijpelt er etter in het vlees.

Voeding zonder vlees

 

Een standaard vraag van vleeseters is altijd;
‘Hoe zit het dan met de eiwitten etc?’

Een juist antwoord is altijd;

‘Hoe zit het dan met de olifant, met de koe? Met de gorilla? Met alle planteneters? (de mens is van nature tevens een planteneter)

De idee dat alleen vlees eiwitten etc bevat is een verzinsel.

Melkproducten, granen, bonen en noten vormen allen hoogwaardige eiwitbronnen. Kaas, pinda’s en linzen bijvoorbeeld bevatten per gewicht meer eiwit dan hamburgers, varkensvlees en biefstuk.

Hoe duur vlees eigenlijk is

Meer dan 90 procent! van al het graan dat wordt verbouwd in de wereld gaat naar het slachtvee. Naar koeien, varkens, lammeren en kippen.

Het omzetten van graan in vlees is een ongelofelijk verspillend proces.

  Er is 16 kilo graan nodig voor 1 kilo rundvlees!

  Het is zo dat de calorie opbrengst per hectare van granen, groenten, en peilvruchten twintig maal zoveel mensen kan voeden dan die van vlees

  In de huidige situatie wordt er op ongeveer de helft van de landbouwgrond veevoer verbouwd

  Als het bebouwbare land van de aarde voor het verbouwen van voedsel voor de mens zou worden gebruikt, dan zou onze planeet minstens 20 miljard mensen kunnen voeden!

  Het voedselprobleem in de wereld is een schijnprobleem

  Voedsel wordt niet efficiënt verdeeld, er is genoeg voedsel voor iedereen mogelijk 

  De overconsumptie van vlees door de rijken betekent honger voor de armen 

  Deze verspillende landbouw moet worden veranderd door het verbieden van bio-industrieën (uiteindelijk slachterijen) waar slachtvee met granen wordt vetgemest terwijl er mensen verhongeren in de wereld 

  Er dient een slacht /fok verbod te komen, zodat er geen dieren meer gefokt worden voor de slacht, er minder wordt gefokt, er minder leed is in de wereld, er minder ziektes zijn in de wereld, er meer vrede, liefde en gezondheid is in de wereld, er geen armoede meer is in de wereld

  Een levende koe verschaft de maatschappij meer voedsel dan een dode koe. Er is een constante stroom van melk, boter, yoghurt en ander eiwitrijk voedsel

  Kalfjes dienen op te groeien bij hun moeder. Varkens dienen op te groeien met hun moeder, alle dieren dienen op te groeien bij hun moeder, in diervriendelijke omstandigheden

  Ieder huishouden zou eigen groenten kunnen verbouwen

  Dorpjes zouden eigen groenten kunnen verbouwen 

  De mens dient zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn

  Met een stukje grond zou men een eigen koe of geit kunnen houden

De vleesindustrie is een grote economische en politieke macht

 

Naast de enorme eigen uitgaven om het eten van vlees te bevorderen, sleept deze belangengroep ook een onredelijk groot deel van het belastinggeld in de wacht.

Het produceren van vlees is zo verspillend en duur dat deze industrie subsidies nodig heeft om te kunnen blijven bestaan.

De meeste mensen weten niet hoezeer regeringen de vleesindustrie steunen met rechtstreekse subsidies, leningen onder gunstige voorwaarden enzovoort. In 1977 kochten de regeringen van West-Europa voor bijna anderhalf miljard gulden aan vleesoverschotten van de boeren en besteedden bovendien nog miljoenen aan de opslag ervan.

Er wordt nog meer belastinggeld weggegooid. Wanneer zieke dieren vernietigd worden, betaalt de regering de boeren een heel behoorlijke schadevergoeding.

De vleesindustrie is een verspiller bij uitstek. Er is maar dertig liter water nodig om een pond graan te produceren, terwijl er voor de productie van een pond vlees maar liefst 1200 tot 3000 liter water nodig is!

Schade aan het milieu

 

De vleesindustrie is enorm milieu vervuilend. Het zwaar verontreinigende afvalwater en rioolvocht van de duizenden abattoirs (slachterijen) en mesterijen worden beschouwd als een belangrijke oorzaak van de bodem- en waterverontreiniging.

In 1984 kwam middels het CBS aan het licht wat het mestoverschot dat de intense veehouderijbedrijven leveren met zich meebrengt. De gezamenlijke veehouderijbedrijven leveren jaarlijks maar liefst 86 miljoen!!!! ton mest op.

Als gevolg daarvan ontstaan enorme mestoverschotten.

Daarnaast komen er door overbemesting op akker en grasland allerlei schadelijke stoffen in de bodem en het grondwater terecht. Zoals fosfaten, nitraten en zware metalen. In Nederland wordt er jaarlijks zo’n 900.000 kilo koper in de vorm van kopersulfaat aan het voedsel van varkens toegevoegd om de groei van deze dieren te bevorderen.

Een groot deel daarvan komt via de mest in de grond en in het water terecht.

Dit mestoverschot zorgt tevens voor zure regen. De ammoniak welke vrijkomt uit de mest vervluchtigd in de lucht en lost op in regendruppels. Eenmaal op de grond neergeslagen wordt de ammoniak omgezet in salpeterzuur, waardoor de bodem en het grondwater sterk vervuilen.

Ongeveer 80 procent van de totale ammoniak uitstoot in Nederland is afkomstig van de bio-industrie.

Vissterfte, bossterfte, dier en mens ziektes, en sterftes is hierdoor het gevolg.

Kort gezegd en samengevat kunnen we stellen dat we nu anno 2019 ver achterlopen op onze wijze leermeesters welke ons hier reeds zeer lang geleden voor hebben gewaarschuwd.

Het is mijn taak dit aan u allen bekend te maken, in de hoop dat onze koning, onze regering, onze politieke partijen hier eens goed naar gaan kijken en inzien dat we drastisch dienen te veranderen als mensheid om alle (onnodige) problemen welke er reeds zijn op te lossen.

Als koning van dit land is dit uw taak.
Als regering van dit land is dit uw taak.
Als politieke partij is dit uw taak.


Ik hoop dat deze brief terecht komt bij hen, welke met de juiste intenties, een verandering zullen doorvoeren.

Voor de mensheid, voor de aarde, voor de dieren, voor de armoede en voor de gezondheid.

Als laatste is het bereiden van karma-vrij / ‘dier-(leed) vrij voedsel een essentieel onderdeel van het hoogste systeem van yoga en meditatie.

Wanneer men zuiver voedsel klaarmaakt, en tot zich neemt, zal men automatisch een verheven gevoel van spirituele vreugde in het hart gaan ervaren.

Er zal meer vrede zijn, meer liefde zijn, er zullen gezondere dieren zijn, gezondere mensen zijn, er zullen meer mensen gelukkig zijn, er zal minder armoede zijn.

Is dat niet het doel?

In liefde geschreven,

Rani Savitri


Project Stoppen met vlees

‘Stoppen met vlees’ is een project dat ten doel heeft aandacht te genereren voor de gevolgen van de vleesconsumptie in Nederland. Zonder wijzend vingertje, maar op basis van respect, onderzoek en feiten.

Het project omvat een documentaire, een boek en een online platform.

Het verhaal voor zowel documentaire als het boek begint met Robert Bridgeman die in 2015 zeven jaar vegetariër is. De auteur/ coach is uit ideële redenen omgeslagen van super carnivoor naar vegetariër, maar weet niet van de hoed en de rand. Hij hoort steeds meer over de relatie tussen vlees en zaken als ontbossing van de Amazone, kanker en dierenleed en besluit op onderzoek uit te gaan.Twee jaar later weet hij meer dan hem lief is.

 

Door alles wat hij gezien heeft is hij veganistisch gaan eten. Aan het eind van boek en film worden de disruptors van de bio- industrie besproken: Kweekvlees, plantaardige producten en zeewier producten.


Stoppen met vlees is onderdeel van Bridgeman

De Bridgeman organisatie is een bewustzijnsorganisatie en heeft als doel zoveel mogelijk mensen te faciliteren in persoonlijke ontwikkeling.

Bridgeman biedt een plek waar ieder leert om vanuit een hoog zelfbewustzijn zichzelf te managen op alle bestaanslagen.

Wil jij werken aan meer zelfvertrouwen, het vinden van je passie en werken aan je persoonlijke ontwikkeling dan ben je bij Bridgeman aan het goede adres. Dit kan zowel op persoonlijk als zakelijk vlak.

Oprichters Robert Bridgeman en Monique van Leeuwen deden jaren veldonderzoek over de hele wereld. Op basis van technieken en werkwijzen die zijn geworteld in de oorspronkelijke tradities in Azië, Europa en Noord-Amerika in combinatie met moderne methoden en hersenonderzoek van gerenommeerde universiteiten, ontwikkelden zij de Bridgeman Zelfrealisatie Methode.

Onze opleidingentrainingen en cursussen helpen je de ‘meest authentieke versie van jezelf te zijn’ en het potentieel te ontwikkelen waarmee je geboren bent.

 

Opleiding tot transformatie coach

 Holistisch doorgronden en ontwortelen

 

Onze focus ligt op het manifesteren van ieders zelfbewust- zijn door middel van transformatief coachen van individuele consumenten als ook professionals. De organisatie combineert traditionele en moderne technieken uit het Oosten en Westen met actueel hersenonderzoek en de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Een methode om mensen te helpen zichzelf te optimaliseren en ieders potentieel uit werk en leven te halen. Bridgeman richt zich op transformatie van het individu waarbij vanuit de Academie mensen worden opgeleid tot lichtwerkers.

Met onze opleidingen wordt je een volleerd Transformatie Coach of Altazar Facilitator.

Rijkdom en armoede vanuit spiritueel perspectief


Jeshua gaat in op de armoede in de wereld, hoe daarnaar te kijken vanuit een spiritueel perspectief en in welke richting de oplossingen liggen voor dit schrijnende probleem. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe jij je in je eigen individuele situatie verhoudt tot geld, tekort en/of overvloed en de stroom van ontvangen.

Elke eerste zondag van de maand worden de gechannelde boodschappen aangevuld door een inleidende meditatie van Gerrit die aansluit bij de informatie op dat moment.

 

Actuele boodschap voor lichtwerkers februari 2021

 

 Zondag 7 februari 2021 om 20:00 uur

❥ Inleidende meditatie van Gerrit Gielen

❥ Eén channeling van Pamela Kribbe
Lichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide


Christ Consciousnesss
 

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

info@lichtwerkersnederland.com 

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2021 Lichtwerkers Nederland