Het grote geheim: Er zijn drie stappen van ‘getuige zijn’ | Rani Savitri | Lichtwerkers Nederland

Ik begon met het lichaam. Dit is het makkelijkste gade te slaan. Het is makkelijk om mijn hand te zien bewegen, mijn hand omhoog te zien gaan, omlaag, te laten hangen. Ik kan mezelf gadeslaan wanneer ik opsta, wanneer ik eten klaar maak, wanneer ik wandel. Ik kan iedere handeling van het lichaam gadeslaan. Iedere stap, iedere beweging.

Deze eerste stap, het lichaam gadeslaan, is de eenvoudigste stap.

Je leert in deze eerste stap om de dingen allemaal rustig te doen, je gaat langzaam lopen, langzaam spreken, langzaam bewegen. Alles beheerst en bewust. Niet langer ongecontroleerd en onbewust, zoals voorheen.

De tweede stap is het gadeslaan van de mind. Dit is het gadeslaan van je gedachten.

Je beweegt je nu naar onzichtbaarheid. 

Wees getuige van je gedachten. Net zoals je eerder getuige was van het lichaam. 

De enige voorwaarde is nu; ‘oordeel niet’.

Oordeel nu niet, want op het moment dat je nu oordeelt vergeet je om getuige te zijn. Er is op zich niets tegen oordelen. De reden waarom je nu niet moet oordelen is omdat op het moment dat je begint te oordelen, je gedurende deze tijdspanne geen getuige kunt zijn.

Je begon te denken, je raakte erin betrokken. Je kon niet afzijdig blijven. Je kon niet gewoon aan de kant van de weg gaan staan en het verkeer voorbij zien komen.

Word geen deelnemer. Noch door goedkeuring, noch door waardering, noch door veroordeling.  Geen enkele houding ten aanzien van wat er zich in je mind afspeelt. Je dient het te bekijken zoals je naar wolken kijkt die voorbijtrekken. Denk er niets bij, voel er niets bij, wil er niets bij, ervaar er niets bij, vind er niets van.

Aanschouw alles zonder oordelen.

Wanneer je getuige zijn iets meer blijvends wordt, zullen gedachten steeds minder worden. Uiteindelijk zullen alle gedachten oplossen. Dit gaat stapsgewijs. Steeds minder en minder en minder en minder, net zolang tot er geen gedachten meer zijn. Tot de mind volledig is opgelost. 

Door telkens in het moment te zijn, door telkens getuige te zijn, komt de waarheid langzaam tevoorschijn.

Wanneer je voor vijftig procent bent gevestigd in je getuige zijn, zullen je gedachten nog vijftig procent zijn. Wanneer je voor negenennegentig procent bent gevestigd in je getuige zijn, zullen je gedachten nog slechts één procent zijn. Er komt dan slechts nog een enkele keer een eenzame gedachte voorbij. Deze enkele eenzame gedachte zal reeds zeer snel weer verdwijnen, oplossen.

Wanneer ook die ene procent is opgelost, dan ben je honderd procent, niet oordelend, puur getuige. Dit betekent dat je gewoon een spiegel bent geworden. Een oordeelloze spiegel. Het maakt niet uit wie er in deze spiegel kijkt, de spiegel denkt er niets van, heeft er geen mening of oordeel over, de spiegel denkt, voelt, ziet, ervaart niets. De spiegel is zuiver en helder. Alle gedachten zijn opgelost. De spiegel is een pure getuige.

Meer niet. Alles is opgelost. Alles. 

Deze spiegel is puur, zuiver, helder. Het maakt niet uit wie er in kijkt, het is allemaal hetzelfde, neutraal. Noch reflectie beroert deze spiegel, noch geen reflectie beroert deze spiegel.

Wanneer je deze staat van zijn, kunt zijn, dan ben je halverwege. En dit was het zwaarste deel.

Nu weet je het geheim.

En hetzelfde geheim dient nu te worden toegepast op verschillende dingen.

Van gedachten ga je nu naar ervaringen, van ervaringen ga je naar emoties, van emoties naar gevoelens, en van gevoelens naar stemmingen.

Van de mind ga je nu naar het hart.  Telkens zonder oordeel, telkens als getuige. Meer niet. En de verrassing zal zijn dat de meeste van je emoties, gevoelens en stemmingen die jou in bezit nemen of namen, ook zullen oplossen. Net zoals alle gedachten.

Wanneer je je voorheen verdrietig voelde, werd je door bedroefdheid in bezit genomen. Wanneer je voorheen boosheid voelde, werd je door boosheid in bezit genomen.

Nu kom je bij de derde stap, het hart.

Met het gadeslaan van het hart zal de ervaring zijn dat nu niets meer bezit van jou kan nemen. Droefheid komt en gaat, je wordt niet bedroefd. Boosheid komt en gaat, je wordt niet meer boos. Geluk komt en gaat, je wordt ook niet meer gelukkig.

Wat er zich ook beweegt in de diepe lagen van het hart, het raakt je helemaal niet.

Voor het eerst proef je iets van meesterschap. Je bent niet langer een slaaf waar overal aan geduwd en getrokken kan worden, waarbij elke emotie, elk gevoel, en iedereen je uit het veld kan slaan, je raakt niet meer uit balans en blijf neutraal. Onder alle omstandigheden blijf je onwankelbaar en een pure getuige, een heldere spiegel.

Mensen raken verstoord door zinloze zaken. Ons bewustzijn is zo klein. Het wordt overweldigd en in bezit genomen door van alles. Elke emotie, elk gevoel, elke stemming en elke gedachte.

Wanneer je een getuige wordt van de derde stap, wordt je voor de eerste keer een Meester.

Niets verstoort je meer.

Niets overweldigt je nog.

Alles blijft op grote afstand van je, ver beneden je, en jij bent op de heuveltop.

Je komt in steeds mooiere ruimten, steeds helderder en helderdere plekken, steeds groter en zaliger.

Deze drie stappen brengen je naar de deur van de Tempel die open staat. Dit is jouw rijkdom.

Als je volkomen getuige bent geworden van lichaam, mind en hart, dan kun je niets meer doen. Dan dien je te wachten.

Wanneer deze drie stappen volmaakt zijn, gebeurt de vierde stap vanzelf, als een beloning. Je kunt dit niet zelf doen, het gebeurt.

Het is een quantum sprong van het hart naar het wezen. Naar het meest wezenlijke centrum van je bestaan.

Dit is je werkelijke thuis.

Rani Savitri

Incarnatiepijn in Lichtwerkers


❥ Zondag 4 oktober
  Pamela channelt Jeshua

 

Lichtactivatie Activeren van de Levensstroom


❥ Woensdag 11 - 11  Lea van der Eem

 


www.Gaia.comLichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide

 

Davy en Denise Diekstra 

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 

Openingstijden:

ma t/m zo 10.00 uur - 20.00 uur 

 


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2020 Lichtwerkers Nederland