De energie van 2019 | Fran Tielemans | Lichtwerkers Nederland


2019 wordt een jaar vol beweging, verandering, vriendschap, nieuwe keuzes en beslissingen. Het is een sleuteljaar waarin de basis gelegd wordt voor de belangrijke transitie van 2020-2022, en dus mogen we opnieuw een hele reeks energieshifts en downloads verwachten.

De 9 in 2019 zorgt voor een hele reeks afwerkingen, en beëindigingen van zielscontracten. Daar waar dat de vorige jaren nog niet lukte, ben je nu wél in staat mensen, situaties, plaatsen of groepen los te laten die niet meer horen op je zielepad, en dat kan je een gevoel van bevrijding geven. De ‘afwerking’ kan heel plots gebeuren, en vlot verlopen, zonder dat het je moeite kost. Maar er zijn ook karmische afwikkelingen die veel doorzettingsvermogen, inspanning en kracht vragen, en daar kan je dan ook in groeien.

 

De 9 brengt nog enkele andere items op de voorgrond. Grenzen bijvoorbeeld. Voor de ene betekent dit steeds bewuster grenzen leren en durven afbakenen. Voor de andere zal het eerder het omgekeerde zijn, en is de uitdaging vooral om zich te leren openen naar anderen. Nog meer dan de vorige jaren zullen mensen zich geroepen voelen om anderen verder te helpen, maar de juiste maat vinden hierin zal een hot item zijn. Dit is ook het jaar waarin je alles in je leven tot nu toe op een rijtje zet, en definitieve conclusies trekt. Je ontdekt nieuwe wijsheid in jezelf, en het delen ervan wordt steeds meer een vanzelfsprekendheid. De tijd is dan ook rijp, en jij bent er klaar voor. Zet je angsten, twijfels en onzekerheden aan de kant, en ga ervoor.

 

De nadruk op de 19, de kaart van de Zon in de tarot, nodigt je uit je Hoogste Zelf steeds meer te laten zien en in de wereld neer te zetten. Denk eraan dat anderen jou niet kunnen zien, wanneer jij jezelf / je Zelf steeds weer verbergt. Om je échte Zelf te voelen en te kennen, is het nodig elke dag opnieuw tijd te maken om tot je Zelf te komen en te ontspannen. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat je het leven en de energie van anderen om je heen leeft, en dat is niet de bedoeling.

 

Dit is een belangrijk jaar voor jou, net als voor de hele maatschappij, omdat er keuzes dienen gemaakt te worden en misschien nieuwe wegen dienen verkend te worden. Je innerlijke leiding zal je steeds op jouw koers houden, en weghouden van al wat niet je hoogste doel en weg is. De mate waarin je hiernaar luistert en er rekening mee houdt of niet, zal maken dat dit een bruisend, vernieuwend of net heel frustrerend jaar wordt.

 

Je kan dus in 2019 worden geconfronteerd met alle pijnlijke stukjes die je tegenhouden om te stralen als de Zon die je bént. Oude angsten, twijfels, het idee dat anderen het altijd beter doen of verder staan dan jij, angst om gekwetst te worden, angst voor de reacties van anderen die jouw nieuwe weg niet goedkeuren omdat ze zelf bang zijn voor verandering: dit zijn dingen die je dit jaar écht los kan laten. Dat kan moeite kosten, maar het zal lonen, want dit zijn angsten en twijfels die je vele levens lang hebt verzameld, en die nu op de valreep voor het échte begin van je nieuwe leven opgeruimd mogen worden.

 

De 19 staat ook voor plezier, voor ontmoetingen, voor genieten van het samen zijn en samen dingen doen en delen. Voor het durven in verbinding gaan, het je opnieuw leren openstellen voor en vertrouwen van hen die je al zovele levens lang kent, met wie je zij aan zij hebt gewerkt in allerlei culturen, in allerlei omstandigheden, aan eenzelfde grote doel. Dat doel dat nu de komende jaren opnieuw vorm zal gegeven worden, door jou en alle anderen die samen in de Ziel verbonden zijn en nu daartoe opnieuw worden samengebracht.

 

Je zal dit jaar ook duidelijk zien waar je jezelf nog beperkt door slachtofferschap, waar je jezelf nog afhankelijk voelt van situaties of van anderen. Dit jaar kan je leren dat je het écht wel zélf kan, dat je elke seconde van je leven kan intunen op de Goddelijke Kracht die Jij Bént. Dat je elke situatie die zich voordoet aan kan, zolang je bereid bent de onderliggende les te zien en te integreren, zodat het voor eeuwig en altijd is opgelost in je. Heel 2019 is één lange oefening in vreugdevolle daadkracht, vanuit een diep geloof en vertrouwen in wie Jij Bént, en gefundeerd op je Hoogste Aflijning. Het brengt je langzaam maar zeker op jouw koers die je definitief ingaat in 2020.

 

Toch is het goed om de onderliggende 12/3-trilling van 2019 niet uit het oog te verliezen, en die brengt een belangrijke boodschap. De 12 staat voor overgave, geduld hebben, leren het voor jou juiste moment af te wachten, en je niet overhaast in dingen te begeven die te vroeg komen of niet passend zijn voor je. Feeling leren hebben voor het afwachten van het juiste moment.  En dat is een grote les voor vrijwel iedereen, die je leert met vallen en opstaan. Soms wéét je gewoon dat je even een stap opzij moet zetten en geduldig wachten tot alle puzzelstukken op de juiste plek vallen, zodat het geheel of de groep kan verschuiven, en dat kan een inspanning vragen.

 

De 12/3 geeft ook aan dat het goed is om voldoende aandacht te besteden aan je communicatie. De 19 zet je telkens opnieuw aan om jouw waarheid duidelijk te uiten, om te zeggen wat je écht wil zeggen, ook wanneer je weet dat wat je zegt niet in goede aarde zal vallen bij anderen. Dit jaar kan je de moed verzamelen om via allerlei technieken of energieën oude blokkades aan de keelchakra op te schonen (die je meestal al vele levens lang met je meedraagt), zodat je verder kan met jouw Zelf-realisatie. Zolang je je verbergt voor anderen, zolang je bang bent je échte Zelf te tonen, kan je nooit de vreugdevolle vervulling ervaren die hoort bij het gewoon je Zelf kunnen zijn, in welke situatie dan ook.  

 

Het jaar zet in met een knaller: januari is één van de drie maanden met een power-trilling (22/4), én bevat een Zonsverduistering (6 januari) - én een Maansverduistering (21 januari). Er kan dus wat opschudding zijn, er kunnen heel wat emoties en schaduwkanten naar boven komen, maar het goede nieuws is dat je al je opschoontechnieken en -energieën volop kan gebruiken, om jezelf te bevrijden, en nieuwe openingen te creëren. Je zal even kunnen herademen in februari, om opnieuw je balans je vinden en je aura in orde te brengen.

 

Op 5 februari begint het Chinese Jaar van het Aarde Varken, wat toch ook een bepaalde nuance zichtbaar maakt van de energie van 2019. Geduld, vriendschap, plezier en genieten staan vooraan, samen met het toenemende belang van een goede aarding, en thuiskomen in je lichaam en je leven. Zoals de prachtige lotus groeit vanuit de modder, kan je jezelf ook tot bloei laten komen, vanuit je lichaam. Je kan de aardse beperkingen leren aanvaarden, en leren genieten van al wat de Aarde je te bieden heeft, zonder je er teveel aan te hechten. Alleen een lichaam dat bemind wordt door de Ziel die dat lichaam heeft gecreëerd, kan 5D- (en hoger) energie veilig dragen én uitstralen, en dat laatste is een gedeeld doel van ieder van ons.

 

Ook maart draagt een powertrilling (222/6), wat een stevige wind zou kunnen doen waaien in alles wat te maken heeft met je werk, je dienstbaarheid en verantwoordelijkheden, en in je relatie en familiezaken. De powermaanden dragen altijd een kans tot groei in zich, tot het over drempels heen gaan, en nodigen je uit om jezelf bewust op te tillen. Indien je daartoe bereid bent, kan je ook in deze maand weer een grote sprong nemen.

 

Tot eind juni is er één lange afwerkcyclus merkbaar, zeker versterkt door de reeks planeten die vanaf de lente (en vooral vanaf april) in retrograde gaan. Je weet dat dan de snelheid van je vooruitgang afgeremd wordt, zodat er tijd is om alle aspecten van je leven vanuit elk mogelijk perspectief te bekijken, innerlijk werk te doen, en af te werken wat voltooiing nodig heeft.

 

In juli begint er een nieuwe cyclus die loopt tot het einde van het jaar. Ook juli heeft een Zon- (2 juli) en een Maansverduistering (16 juli), dus lees er het stukje over januari op na, je zal veel items zien terugkomen. Het is wél zo dat deze verduisteringen alles op de voorgrond schuiven wat nog niet was opgelost in januari, dus hoe bewuster je de eerste maand doorgaat, hoe makkelijker je zomer wordt.

 

Augustus is de derde powermaand, met een 11/2-trilling, wat opnieuw duidt op een groeiversnelling. Belangrijk is dat je beseft dat alle powertrillingen en groeiversnellingen niet zwaar hoeven te zijn. We zijn niét op Aarde om te lijden, we zijn wél op Aarde om ons te bevrijden van het lijden dat we vele levens lang meegedragen hebben, om uit het Wiel van Samskara te stappen: te stoppen met het steeds herhalen van dezelfde lessen, en bewust onze oude neigingen die niet harmonieus zijn los te laten. Om zo tot neutralisering van ons karma te komen – en pas vanaf dat nulpunt kunnen we écht verder. Dat is het plan onder die laatste grote schoonmaakronde voor 2020/2022.

 

2019 kan voor jou dus een jaar zijn waarin je je je opnieuw durft te verbinden, waarin je drempels overgaat om meer gelijkgestemden te gaan ontmoeten Een jaar waarin je denken en emoties verder opgeschoond worden, en waarin je nog meer duidelijkheid krijgt over de door jou te volgen koers. Die koers die jou voert naar jouw Hemel op Aarde, hoe groot dat cliché ook is. Naar meer gemakkelijkheid, luchtigheid, vrede, vreugde en liefde. Het kan het jaar zijn waarin jij je Zelf steeds meer zichtbaar durft te maken, en daar hoort ook een steeds betere band met je geliefde lichaam bij.

 

Wanneer je je hoogste energie wil neerzetten in dit leven, is het ook jouw verantwoordelijkheid om je lichaam in een zo goed mogelijke staat te brengen en te houden, en daar zal 2019 ook bij velen verandering in brengen. Je zal dié kracht in jezelf kunnen opdelven om dié dingen te doen, die jouw lichaam steeds meer een weerspiegeling maken van de stralende Ziel die je bent.

 

Heb een goed jaar, wees tevreden met en heb vertrouwen in je Zelf, en vergeet nooit dat we er ten eerste allemaal zijn voor en mét elkaar, maar dat we ten tweede omringd en begeleid zijn door een oneindig aantal Helpers, die je altijd opnieuw omringen met koesterend en genezend en bewustmakend Licht. Eeuwig en altijd.

 

Keep the Faith

Fran Tielemans
http://www.maitreya.be

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.