Oud, nieuw, eeuwig | Mieke Vulink | Lichtwerkers Nederland

Terwijl we omringd worden door lieve wensen en goede voornemens, wordt mijn aandacht de laatste dagen steeds weer naar binnen gezogen.

Collectief wordt de energie opgebouwd naar vanavond 24 uur, naar een overgang van Oud naar Nieuw. Maar is er niet een doorgaande, nooit stoppende levensstroom die mij iedere dag door oud en nieuw laat gaan?

Terugkijkend op het jaar zal voor heel veel mensen (en ook voor mij) gelden dat er, aards bezien, ongelofelijk veel gebeurd is.

Onze reis heeft ons zowel door licht als door donker heen geschaafd, geschuurd, gedragen, doen bezinnen, doen ontwaken en doen opstaan. Maar wat blijft er nu werkelijk over? Wat kunnen we meenemen van Oud naar Nieuw?

Dat brengt me bij een besef van eeuwigheid. We kunnen niets wat aards is meenemen naar de eeuwigheid. We kunnen hooguit tijdelijk met illusies rondlopen over dat we iets 'bezitten', of over dat we iets bereikt hebben. Maar de kern van waarheid, achter alle aardse illusies, is dat het enige wat we werkelijk mee kunnen nemen naar het Nieuwe het gegroeide bewustzijn is over wie wij werkelijk zijn en over wat wij hier werkelijk komen doen.

Het 'Nieuwe' wat we kunnen behouden is op Aarde zoals in de Hemel bezield met Licht en Liefde. Het draagt de straling van onze Goddelijkheid, de warmte van ons geopende Hart en de wijsheid van ons gelouterde Zijn. Wat we graag achter ons laten zijn toch de dwaalwegen en identificaties die ons tijdelijk gediend hebben.

Maar hoe verder je komt op de weg naar innerlijk ontwaken, des te meer het verlangen naar waarheid innerlijk roept. Wie ben ik werkelijk, wat is het plan voor dit aardse leven waarmee ik vanuit Liefde opnieuw ben afgedaald naar de Aarde? Ook jij die dit leest wil waarschijnlijk op jouw unieke manier graag bijdragen aan het verheffen van het bewustzijn op aarde. Ook jij wilt vast op jouw manier een 'missie' volbrengen die door de Lichtwereld aan alle kanten ondersteund wordt, rondom het terugbrengen van het Goddelijke op Aarde.

Dit wil ik graag neerleggen, op de drempel waar we vannacht gezamenlijk overheen zullen stappen. Ik ben blij en dankbaar dat we ons met steeds meer mensen en andere levende wezens verbonden kunnen voelen, en kunnen erkennen dat we deel uitmaken van een gigantisch groot, onsterfelijk en onschendbaar Liefdesnetwerk. Laat je Licht schijnen, en of je nou alleen bent of met anderen; weet dat je deel uitmaakt van een groots Goddelijk Plan voor de mensheid, en dat jouw unieke lichtstraal door heel de Lichtwereld dankbaar en vreugdevol ontvangen wordt.

Heb het goed met jezelf, een gezegend 2019 namens Vincent en mijzelf toegewenst!


Mieke Vulink
www.miekevulink.nl

Snel navigeren: Home » Blogs » Agenda » Evenementen » Webshop » Gratis downloads

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2022 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.