Nieuws kijken: meegezogen worden in de hypnose waarin de mensheid verkeert | Rani Savitri | Lichtwerkers Nederland

Je bent niet gek

Door naar het nieuws te kijken wordt je meegezogen in de hypnose waarin de mensheid verkeert. Je bent hierdoor niet meer in staat om de werkelijkheid te ervaren, je wordt misleid en je trapt in de valkuil welke voor jou is uitgezet.

Je laat je meeslepen in emoties welke BEWUST voor jou worden gecreëerd.

Maak je los uit deze gevangenis, maak je ook los van alle sensaties van Facebook, of in ieder geval op zijn tijd. Ook dit houdt je weg om naar binnen te gaan, net als alle andere bezigheden.

Laat overheersing en misleiding over aan de politici, aan de machthebbers, de onderdrukkers, laat het over aan hen die denken de baas te zijn, de slimste en de beste te zijn, de rijkste en de succesvolste te zijn.

Zij hebben geen enkele schaamte, geen enkel gevoel van mededogen en liefde. Ze begrijpen niets van het leven, althans nog niet.

(Het is belangrijk te weten dat iedereen hier doorheen gaat of is gegaan. Ook ik was een leeg omhulsel, verloren en verdwaald. En dat is allemaal prima. Dit is DE weg, verzet je er niet tegen, veroordeel jezelf er niet om. We hebben allemaal slechte dingen gedaan, domme dingen gedaan, we zijn allemaal verdwaalde zielen, niets mis mee.)

Ze leven in de goot en ze denken dat ze in paleizen leven. Hun hele leven is een leven in de goot. Ze leven daar en zij zullen daar sterven. Ze willen alleen maar steeds meer macht hebben, steeds meer controle hebben, steeds meer geld, status en bezit hebben, steeds meer bereiken. Dit is het enige wat er bestaat voor hen, ten koste van alles en iedereen.

De enige reden is, dat zij diep ongelukkig zijn. Er is een immens grote leegte van binnen. Er is een groot tekort, een groot zwart gat.

 

Van buitenaf kijkend is het innerlijk leeg. Van binnenuit kijkend is de hele wereld leeg.

Enkel je innerlijk is overvloedig, maar de dingen die overvloedig zijn, zijn onzichtbaar.

De geur van je wezen, de liefde, de gelukzaligheid, de extase, de stilte, de vrede, de compassie en mededogen.

Met de ogen kan niets gezien worden. Daarom lijkt het wanneer je van buitenaf kijkt alsof alles leeg is. En dan ontstaat er een grote drang: Hoe moet die leegte opgevuld worden?

Met geld? Met macht? Met status? Door iets of iemand te worden? Door een groot huis en auto te hebben? Door de baas te zijn van een land of een bedrijf? Door een relatie? Door een kind of een dier? Door leuke dingen te doen? Door iets te bereiken? Door een opleiding, diploma of baan? Een hobby?

Doe iets en vul het op! Dat hebben we geleerd, van kleins af aan. 


Eerst door onze ouders, toen door onze leraren op school, toen door onze werkgevers, partners, kinderen..., door onze machthebbers, door onze politici, onze onderdrukkers, onze regering.

Doe iets! Wees iemand! Wees succesvol! Wees dat wat wij van jou verwachten! Want anders ben je niets! Onbelangrijk! Een mislukkeling! Een gestoorde, een persoon waar niet van gehouden wordt. Een iemand die gefaald heeft en niet de moeite waard is. Een gevaar voor de samenleving, een zwerver, een crimineel!Een verstotene! Niemand zal zich om jou bekommeren, je bent onbelangrijk en niet om van te houden. Niemand is trots op je, niemand.

Je moet lief zijn, luisteren, volgzaam zijn, doen wat er gezegd wordt... want anders.... willen zelfs!! Je ouders niets met je te maken hebben! Wat is dat voor liefde? Hoe kun je van jezelf houden wanneer zelfs je ouders niet van je houden wanneer je niet doet wat zij van je verwachten?

Hoe kan het anders dat je verward bent wanneer je ouders wel van je houden als je goed je best doet op school, maar niet van je houden en zelfs bestraffen wanneer je niet presteert? Dit is het doden van de ziel, het doden van het wezen, en het heeft NIETS met liefde te maken.

Wanneer je een diploma haalt zijn zij trots op je, ik zeg je;

 

‘Ik ben trots op jou wanneer je in opstand komt, wanneer je de dwarsligger bent, wanneer je weigert, Wanneer je rebels bent en zelf nadenkt, wanneer je faalt, wanneer je fouten maakt, wanneer je in de goot ligt, wanneer je ziet dat jij WEL om van te houden bent, precies zoals je bent!’

Dat is onvoorwaardelijke liefde. Jij mag zijn wie je werkelijk bent. En wat je ook doet.... ik hou van je.

Je hoeft niemand iets te bewijzen. Je hoeft enkel jezelf recht in de spiegel te kijken. Wie ben je? Ben je gelukkig? Ben je wie je werkelijk bent of wilt zijn? Of doe je wat je opgedragen is, wat je van jongs af aan geleerd is? Wees eerlijk en liefdevol naar jezelf, naar niemand anders. Dit gaat over jou. Accepteer jezelf, hou van jezelf.

Je kunt niet leven met een innerlijke leegheid. Maar al deze mensen zijn niet naar binnen gegaan. Ze leven in een illusie, in een buitenwereld, in een verzinsel. Gevuld met allerlei leugens, gevuld met allerlei overtuigingen, hersenkronkels. Trauma en onderdrukking, brainwashing.

En dit is het probleem in deze wereld. Niemand ziet het, niemand gaat naar binnen. Jaar na jaar, vaak tot aan de dood, blijft de mens dwalen en zoeken in deze wereld naar het geluk, naar liefde, naar aandacht, naar vrede. Maar er gebeurt niets, nog steeds zijn er oorlogen, nog steeds is men ongelukkig, nog steeds zoekt men, nog steeds strijd men... daar waar het niet te vinden is, daar waar enkel strijd, angst, haat en afgunst is..daar waar duizenden jaren telkens hetzelfde toneelspel wordt opgevoerd, daar waar enkel leegte en liefdeloosheid is.

Van buitenaf kun je alleen maar objecten zien

 

 En liefde is geen object.

 Gelukzaligheid is geen object.

 Verlichting is geen object.

 Vrede is geen object.

 Begrip is geen object.

 Wijsheid is geen object.

 Compassie is geen object.

 Mededogen is geen object.

Alles wat in het menselijke bestaan en in het leven prachtig is, is subjectief, niet objectief.

Van buitenaf kun je alleen maar objecten zien, anderen zien. Dat geeft een enorme drang om je innerlijke leegte op te vullen. Als je maar met anderen bezig bent, de schuld bij anderen neer te leggen, anderen nodig hebt om je leegte op te vullen, anderen verantwoordelijk houdt voor wat er in de wereld gebeurt, anderen nodig hebt uit verveling, als opvulling, anderen om je op te richten, iets te veranderen... wat dan ook! Zelfs mensen die iets hebben begrepen van de grote geheimen van de geest menen zich vervolgens boven de anderen te kunnen plaatsen. Men gaat de strijd aan door anderen aan te vallen...

Met welke onzinnigheid dan ook.... maar ALLE bezigheden buiten onszelf, zijn allemaal een en hetzelfde: vluchten voor jezelf en vluchten om maar niet naar binnen te gaan.

Er zijn mensen die het opvullen met overgenomen kennis. Er zijn mensen die het opvullen met zelfopgelegde kwellingen. Zij worden zogenaamde heiligen.

Er zijn mensen die het opvullen met seks, met drugs, met verslavingen, om de leegte maar niet te voelen. En let wel: aandacht vragen liefde vragen is ook een verslaving. Seks is zelfs een verslaving en heeft niets met liefde te maken. Zonder de leegte IN jezelf te hebben opgevuld is het onmogelijk om werkelijk lief te hebben.

Er zijn mensen die bedelaars zijn om machthebbers te worden, om een bepaalde functie te verkrijgen, om status te hebben, om geld te hebben, om bezit te hebben.

Er zijn mensen die zwaar getraumatiseerd zijn en vervolgens hun kinderen ook weer traumatiseren. Deze kinderen zullen weer hetzelfde doen en dat is wat er gebeurt in deze wereld. Vele duizenden jaren lang...

Overal hebben de holle, lege mensen, een behoefte om anderen te domineren, om de baas te zijn, om belangrijk te zijn. Om iets te zijn en te bereiken. Om geliefd te zijn, om in de belangstelling te staan. Om iemand te zijn en iets te betekenen.

Dat geeft ze het gevoel dat ze niet leeg zijn van binnen

 

Diegene die dit kan doorzien zal naar binnen gaan. Diegene zal de leegte ingaan, de stilte ingaan, de waarheid uiteindelijk ontvangen. Diegene zal innerlijk vervuld zijn van enorme schatten, onuitputtelijke schatten. Maar naar binnen gaan is bijzonder moeilijk, beangstigend... het is onbekend.

Diegene die de sprong waagt, of geen keuze meer heeft, zal van binnen vervuld zijn van vrede, liefde, gelukzaligheid, licht, compassie en mededogen.

Diegene zal bevrijd zijn, diegene zal nooit strijden tegen de buitenwereld, tegen anderen. Diegene weet dat dit een blijde boodschap is, dat het het begin is van een prachtige reis. Al het andere doet er niet meer toe, wat er in het verleden is gebeurt doet er niet meer toe. Er zullen geen zorgen meer zijn voor de toekomst.

Diegene zal verlost zijn van deze wereld van verdwaalde lege omhulsels, welke ronddwalen.

Tot ook zij,

ooit naar binnen zullen gaan.

Rani Savitri

Incarnatiepijn in Lichtwerkers


❥ Zondag 4 oktober
  Pamela channelt Jeshua

 

Lichtactivatie Activeren van de Levensstroom


❥ Woensdag 11 - 11  Lea van der Eem

 


www.Gaia.comLichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide

 

Davy en Denise Diekstra 

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 

Openingstijden:

ma t/m zo 10.00 uur - 20.00 uur 

 


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2020 Lichtwerkers Nederland