Gezegend met Asperger | Els Linders | Lichtwerkers Nederland

Ik ben Els, 55 jaar en gezegend met Asperger. Ik ben hoogbegaafd, hooggevoelig, wereldvreemd en ‘anders’ in de breedste zin van het woord. Ik ben een Asperger, hier gekomen met volledig autisme op mens zijn, die het voor iedereen verborgen heeft kunnen houden; zelfs voor mezelf. Mijn mens-zijn, mijn hoogbegaafdheid en mijn hooggevoeligheid mag ik stapje voor stapje ruimte leren geven in mezelf.

Ik weet inmiddels, dat alle prikkels ergens in mij binnenkomen, ik registreer ze alleen niet in mijn bewustzijn. Zo denk ik te kunnen overleven en veilig te zijn.

Tegelijkertijd knijp ik alle levensenergie in mezelf af. Het is zo zwaar om hier te zijn met de zaadjes van nieuwe energie, die ik op aarde mag zaaien in de volle grond. Een energie die eigenlijk niet kan overleven in de aardse frequentie. Het is mijn taak die zaadjes in mezelf te koesteren en overlevingskans te bieden. Vandaar dat ik voor dit autistisch systeem heb gekozen. Pas als de tijd rijp is, kan ik heel voorzichtig een zaadje planten en laten ontkiemen. Onder mijn voortdurend liefdevol en respectvol toeziend oog. Ik mag bewaken, zodat het puur en zuiver ontkiemt. Ik koester mijn autisme, dat mij helpt overleven en mijn zaadjes een kans op leven biedt.

k ben me al enige jaren bewust van het verstoppen van mijn autisme voor mezelf en de buitenwereld. En omarm mijn overlevingssysteem liefdevol en respectvol. Ik treed steeds meer naar buiten met mijn autisme aan de hand. Het mag er stapje voor stapje meer zijn van mezelf en voor de buitenwereld. Wat een heerlijk gevoel. En wat een moeilijk proces.

Lieve mensen met autisme

Wij hebben een moeilijke, zware taak op ons genomen. Ik kan steeds meer hier op aarde zijn, met de nieuwe zaadjes. Het was een lange weg. Het was afzien. Toch zou ik deze weg weer bewandelen. Ik ben niet meer de Els die ik voor dit mega-proces was. Er komt een steeds betere (aardse) versie van mij naar boven. Ik blijf doorgaan op deze weg. Uit respect voor mezelf, voor vorige generaties, deze generatie, mijn kinderen, volgende generaties. Voor al wat leeft, al wat heeft geleefd en al wat nog geboren mag worden. Het is tijd de aardse wereld tegemoet te treden. Ik nodig jullie allen uit hier te komen zijn. Ik ben jullie voorgegaan op deze onbegaanbaar lijkende weg. Ik ben het levende bewijs dat het kan. Ik omarm jullie allen liefdevol en respectvol, ongeacht jullie keuze. Ik weet als geen ander hoeveel van jullie gevraagd wordt om in beweging te kunnen komen op weg naar een doel, dat niet te verwezenlijken voelt.

Een liefdevol advies: Neem telkens weer het eerstvolgende stapje als doel. En houd het einddoel in het vizier. Vanuit dit perspectief wordt je proces wat makkelijker hanteerbaar.

Lieve mensen ‘zonder’ autisme

Wij hebben jullie heel hard nodig om hier te kunnen zijn. Alleen in samenwerking met jullie is dit mogelijk. Ik nodig jullie uit ook onze kwaliteiten te zien; en te respecteren hoe moeilijk het voor ons is hier op aarde te zijn met in ons die hele hoge trillingsfrequentie van nieuwe energie, die wij komen brengen. Wij zijn anders. Wij zitten anders in elkaar. Wij functioneren anders. En dat is geen toeval. Het dient een hoger doel. Wij zijn niet gebaat bij ‘medelijden’ of ‘oordelen’. Omarm juist ons anders-zijn. Zo kunnen wij groeien. Ook als jullie ons niet kunnen volgen, blijf ons liefdevol accepteren, respecteren en ruimte geven.

Juist door begeleiding van iemand die mij onvoorwaardelijke liefde en ruimte geeft, ongeacht wat ik zeg en doe, kan ik steeds meer hier zijn. Hoe ‘diep’ ik ook zit tijdens een sessie, ik voel altijd de onvoorwaardelijke liefde en veiligheid als een stevig, aards baken. Die ‘dwingt’ mij heel liefdevol terug te komen naar de aarde, wijst me de weg. In die diepe laag waarin ik zoveel hemelse pure liefde, sereniteit en herkenning voel, wil ik niet terug naar de Aarde. Die aantrekkingskracht is zo onvoorstelbaar puur en magnetisch. Het voelt telkens weer als een heel diepe keuze tussen hemel en aarde, tussen onvoorwaardelijke liefde en pijn, tussen van nature zijn en overleven. Twee immense tegenpolen, schijnbaar zonder verbinding.

Lieve mensen zonder autisme, zie hoe belangrijk jullie zijn voor ons mensen met autisme. Jullie rol is van onschatbare waarde, net als die van ons. Ook jullie omarm ik liefdevol en respectvol. Ik weet hoe moeilijk en confronterend wij voor jullie zijn. En ik dank jullie uit het diepst van mijn hart voor jullie volharding, liefde en energie.

Mijn groeistap

Ik blijf mijn weg van groei vervolgen in mijn eigen tijd en tempo. Met mijn immens diepe angst voor afwijzing aan de hand stuur ik dit artikel naar Nieuwetijdskind. Ik voel diep respect en eerbied voor deze onbeschrijfelijke angst in mij. Ik zou me juist zorgen maken als ik die niet zou voelen. Het is tijd me te tonen aan de wereld, ondanks en juist met mijn immens diepe angst voor afwijzing. Vanuit kwetsbaarheid. Vanuit mijn echte kracht. Liefdevol. Zonder oordeel. Zonder verwachting. Zonder invulling. Gewoon vanuit mezelf.

Tegelijkertijd voel ik diezelfde onbeschrijfelijke liefde en kracht in mij voor mijn boek in wording. Door mijn artikel komt dit nu een stap dichterbij. Vanuit zelfliefde in mijn tijd en tempo. Ik gun me liefdevol mijn volledige proces hierin.

Ik wens jullie allen een liefdevolle, bijzondere, unieke, leerzame, eigen-wijze levensweg vol levensenergie en liefdevol vertrouwen. Dank jullie, dat ik samen met jullie op weg mag zijn naar een nieuwe wereld.

Els Linders

www.zegjategenhetleven.nl

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.