De nieuwe mens en de nieuwe wereld | Rani Savitri | Lichtwerkers Nederland

Wanneer we mensen verbieden bepaalde dingen te doen, zoals in vele religies gebeurd, maar ook door bijvoorbeeld de overheid, of door ouders bij hun kinderen, dan werkt dit enkel averechts.

Je kunt mensen, volgelingen, kinderen niets verbieden. Wanneer we dingen gaan verbieden dan zorgt dit enkel voor stiekem gedrag, voor leugens en manipulatie, voor schijnheiligheid en bedrog.

Regelmatig zie ik bijvoorbeeld dat men zegt iets niet te doen, maar het vervolgens stiekem wel doet, in het geniep. Wie hou je dan voor de gek? De enige die je voor de gek houdt ben je uiteindelijk altijd zelf.

Verbieden werkt averechts wanneer je er niet werkelijk van doordrongen bent dat het niet goed voor je is om iets te doen, dat je er last van krijgt, dat je door iets toch te doen daar de nadelige gevolgen van zult ondervinden. Dat je ziek wordt van iets bijvoorbeeld, of dat je niet kunt groeien geestelijk, dat je jezelf er mee schaadt of anderen, dat je door iets toch te doen zult lijden en niet werkelijk gelukkig kunt zijn, je beperkt blijft in het bewustzijn, dat je een gevangene blijft, of wat dan ook.

Vaak willen we iets uit onszelf best opgeven, of niet meer doen, omdat we geleerd hebben dat het ons niets gaat brengen, dat het ons problemen gaat opleveren, dat we er niet gelukkig van gaan worden maar juist ongelukkiger.

Wanneer we ons aansluiten bij een bepaalde religie komen daar regels bij kijken. Dit mag wel en dat mag niet. Om een voorbeeld te noemen, de tien geboden.

Wie van de christenen houdt zich aan deze tien geboden? Er zijn er maar weinigen kan ik je zeggen. Velen zullen zeggen dat zij zich er aan houden, maar dit is onwaar. Het zijn leugens. Ze liegen tegen zichzelf, en bovenal liegen ze tegen God. En God ziet en weet alles.... dus hoe dan ook, men zal ooit naakt voor God staan en dan wordt (iedere) ziel geconfronteerd met alles wat men in het leven gedaan heeft. Je wordt geconfronteerd met je eigen gedrag, met alles wat je nog niet hebt opgelost. Wanneer je hebt gelogen tegen jezelf en tegen God, dan zul je deze leugens zien en weer opnieuw ervaren wanneer je het lichaam verlaat. En op basis van jouw leven, jouw wandel en handel, zal gekeken worden of je in waarheid bent, of dat je niet in waarheid bent.

Het heeft dus geen zin om te liegen, om te zeggen dat je je aan de tien geboden houdt, maar het vervolgens niet hebt gedaan en er zelfs niet eerlijk over kunt zijn. Er zal een nieuw lichaam voor je gereed gemaakt worden op basis van jouw vorige leven, met bijbehorende lessen. Je mag het weer een keer gaan proberen, wie weet begrijp je het dan wel...

Wellicht ga je in het volgende leven wel eerlijk zijn.

Hetzelfde geldt voor andere religies. Bij Hare Krishna is het bijv. niet toegestaan om vlees te eten (gij zult niet doden). Geen verdovende middelen, geen seks buiten het huwelijk, en enkel seks om kinderen te verwekken. Dit zijn beloftes welke worden afgelegd wanneer men geïnitieerd wordt.

Maar wie houden zich aan deze beloften?

 

Slechts weinigen kan ik je zeggen.

Velen roken stiekem, velen drinken stiekem alcohol, velen hebben toch gewoon seks.. het heeft dus geen zin om beloftes te maken, te zeggen dat je het niet zult doen, en het vervolgens toch te doen..

Dit zorgt er alleen maar voor dat mensen gaan liegen en bedriegen. Dat mensen zich schamen, zich schuldig gaan voelen, dat mensen in plaats van dichter bij God te komen, verder van God vandaan zullen gaan... verwijdert zullen geraken van Hem. Je kunt jezelf niet lang voor de gek houden, en God al helemaal niet. Ben je daar bewust van, niet vanuit angst maar gewoon vanuit intelligentie.

We zien het ook in de maatschappij. Er wordt van alles verboden. Er worden straffen aan verbonden. Wanneer je iets doet wat verboden is, dan volgt er straf. Je ziet het bij de mensen thuis, in gezinnen, op scholen.. overal.

De hele wereld zit zo in elkaar. Verbieden, straffen en belonen

 

De oplossing zit hem dus niet in het verbieden van dingen, en tevens niet in het belonen van dingen. Belonen creëert namelijk ook meer ego, meer nijd en lust, men zal meer willen... meer aandacht, meer aanzien, meer macht, meer manipulaties en meer strijd en ongelijkheid. De een is goed hierin en de ander goed daarin... dat maakt iemand niet bijzonder of beter. En toch leert de maatschappij ons dit. Op school, thuis, met clubjes, met studie, met werken. Altijd weer die concurrentie... meer willen, meer, meer... altijd vanuit een tekort, vanuit liefdeloosheid, een grote leegte en eenzaamheid.

De oplossing zit hem (zoals met alles) in de oorzaak van de dingen zoals ze zijn.

Waarom willen mensen dingen doen die niet goed zijn voor hen? Hoe komt dit? Waarom zijn mensen verslaafd? Waarom zijn mensen seks verslaafd, wanhopig op zoek naar liefde, naar drugs? Waarom liegen mensen en waarom stelen mensen, waarom doden en martelen de mensen de dieren en eten ze vervolgens op? Waarom zijn mensen niet gelukkig? Waarom vertoond iemand agressief en crimineel gedrag? Waarom vermoorden mensen andere mensen en dieren? Waarom mishandelen mensen andere levende wezens? Waarom hebben veel mensen geen geld en anderen weer wel? Waarom kan de een goed leren, en waarom de ander niet?

En ga zo nog maar even door... het lijstje is eindeloos.

 

En tenzij wij ons bewust worden van de oorzaak van de dingen zoals ze zijn, zal er niets veranderen. Wij dienen ons bewust te worden van de oorzaak van de dingen.

Wij dienen niets te verbieden, wij dienen de kinderen te leren wat echte liefde is, wij dienen onszelf te leren kennen, wij dienen te leren wat vrede is, wij dienen (hen) te leren wat gelukzaligheid is, wat waarheid is en wat leugen is. Wij dienen hen te leren van zichzelf te houden en dat zij, ieder op hun eigen manier, prima zijn zoals ze zijn... iedereen is anders, iedereen heeft andere lessen meegekregen, andere gaves, andere kwaliteiten, maar in essentie zijn we allen dezelfde liefde. Laten we ons daar op richten, op dat wat ons verbind in plaats van op dat wat ons scheidt.

Zij mogen eerlijk zeggen wat zij voelen en denken, zij mogen experimenteren met seks, met drugs, met alle stiekeme fantasieën die ieder kind in het hoofdje heeft zitten. Zij mogen heel zijn, zichzelf zijn. Zij hoeven niet hetzelfde te doen als wat de kudde doet, dit is onmogelijk. Daar wordt iedere ziel ongelukkig van... geen wonder dat er zoveel ellende is... wanneer valt het kwartje bij ouders, bij scholen, bij de politiek, bij de leiders in deze wereld. Zoals het nu gaat in de wereld zijn de meeste mensen onbewust. Kinderen zijn onbewust, hun ouders zijn onbewust, de politiek is onbewust, de leiders zijn onbewust.

Het mooie van een bewuste wereld, is dat er wanneer alles er gewoon mag zijn, er helemaal geen behoefte meer is om al deze dingen uit te proberen. Bij het ware zelf is geen leegte, geen tekort.

Enkel het valse zelf wat zo gepromoot wordt in deze wereld wil al deze dingen stiekem in het geniep doen. Het valse zelf heeft deze wereld overgenomen.

Er is angst, haat, onrust, tekort, onvrede, jaloezie, afgunst, lijden, ziekte... etc etc...

En dit is de oorzaak van alle problemen in deze wereld

 

Wanneer de kinderen, de mensen, het ware zelf leren kennen, wanneer zij zich bewust worden (door bewuste ouders) van wie zij werkelijk zijn, zal er een nieuwe generatie opstaan, een nieuwe mens.

En deze nieuwe mens hoeft niet gestraft te worden, hoeft niet gecorrigeerd te worden, hoeft niets verboden te worden.

Deze nieuwe mens is verlost van het valse zelf, deze nieuwe mens IS liefde, IS vrede, IS waarheid, IS gelukzaligheid, IS vreugde, IS compassie, IS mededogen...

Deze nieuwe mens is continue gelukkig, continue in extase. En de gevolgen zullen zijn dat deze nieuwe mens een ieder zal verlichten door enkel in diens aanwezigheid te zijn.

Straffen en verboden zijn enkel nodig voor de onbewuste mens, voor de oude mens, voor het ego.

 

Justitie en politiek zou geleid moeten worden door bewuste mensen, welke de waarheid kennen, over wie zij werkelijk zijn.

En zelfs justitie, politiek, koningen, koninginnen, leiders, zouden niet meer nodig zijn, wanneer de nieuwe mens opstaat.

De nieuwe mens begaat namelijk geen criminele activiteiten, ze heeft enkel lief... ze heeft niets nodig en hoeft niets verboden te worden, zij is zich bewust van de overvloed die in haar leeft. Zij hoeft niet te stelen vanuit een tekort, zij hoeft niet te liegen want zij schaamt zich niet, zij hoeft niet bang te zijn want zij wordt gedragen.

Er zal vrede zijn, er zal eenheid zijn, er zal liefde zijn, er zal gelukzaligheid zijn.

En DIT is het ware koninkrijk waar Jezus over spreekt, waar alle leraren over spreken.

Hier en nu... niet op een plek.... niet in de toekomst of in een ver verleden.... nu.

De nieuwe mens en de nieuwe aarde.

Het koninkrijk van God, verspreid over aarde, een hemel op aarde.

Kom jij ook?

Het is er namelijk al.

En het is prachtig. 

I am u (ik ben jou)

❤️❤️❤️

Rani Savitri

Jeshua channeling

Arjun channeling

Channeling


 

Nieuw! E - TEA - 2

Introductie van de YahYel door Wieteke Koolhof en Denise Diekstra


Lichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide


Christ Consciousnesss
 

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

info@lichtwerkersnederland.com 

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2021 Lichtwerkers Nederland