Vertrouwen in je eigen Meesterschap | Mieke Vulink | Lichtwerkers Nederland

 

"Het innerlijke goddelijke leven is de kenner, gever en doener van alle goeds in de schepping". Dit zijn woorden van St. Germain, één van de grootste weldoeners van de mensheid.

Hij is een Opgestegen Meester die op de zevende goddelijke straal van de Violette Vlam van transformatie en transmutatie dient. Gedurende vele levens heeft hij op vele wonderbaarlijke manieren de werking van het goddelijke in de mens laten zien.

Ooit is hij, net als wij, tegen allerlei aardse beperkingen opgelopen.

Ook heeft hij zich moeten trainen om de misvattingen van de persoonlijkheid te boven te groeien. Maar juist die training heeft hem tot de Meester gemaakt die hij nu is.

We hebben allemaal een eigen route naar onze Goddelijkheid, die via het zielenplan voor dit leven helder zal worden.

Maar hoe kun je 'de juiste weg vinden', als er geen voorbeeld is, als er geen wijsheid is die jou boven jouw eigen bewustzijnsniveau kan uittillen? We hebben soms ook lichtende voorbeelden nodig, die ons voeding voor de geest geven en die hun licht laten schijnen waar wij zelf nog in het donker tasten.

TIJDELIJKE AFHANKELIJKHEID


Er ligt een kleine valkuil in ieders groeiproces naar het eigen Meesterschap. Die heeft te maken met het jezelf afhankelijk maken van een meester, goeroe, leraar, priester, arts of therapeut. Wanneer je je eigen waarnemingen of wijsheid nog niet vertrouwt kan dit er heel gemakkelijk insluipen, ongeacht hoe 'ver' je bent.

Het uitleveren zal je tijdelijk vasthouden in een bepaalde relatievorm. Zonder dat je dat bewust doet, ga je er van uit dat de ander wijzer is dan jij, meer ervaring heeft en het beter zal weten. Als mens zijn we, door vele levens van onderdrukking, er aan gewend geraakt om aan te nemen wat er van 'hoger af' komt. Daarmee hebben we wel onze eigen goddelijke instroom tijdelijk ontkend of genegeerd.

OP EIGEN BENEN GAAN STAAN


Maar ook deze fase heeft een doel en heeft ons hoe dan ook groei gebracht. Vroeger of later zal het onderscheidingsvermogen voldoende gegroeid en geactiveerd zijn. Wat dan eerst 'de waarheid' leek, blijkt nu ineens niet meer te kloppen. Dat zorgt voor een losmaak-proces van waar we ons afhankelijk van hadden gemaakt.

Iedereen die klakkeloos geslikt had wat er vanuit kerk', religie en andere stromingen als waarheid aangereikt werd zal zich als een puber van zijn ouders los zijn gaan wrikken, om de eigen vrijheid en eigen wijsheid terug te kunnen winnen. Bij de één is dat mogelijk gepaard gegaan met boosheid, waarin de kracht zat om je los te kunnen maken. Bij de ander gaf dat juist verdriet, leegte en ontmoediging. Immers; hetgeen je geloofde gaf je ook houvast. Maar als dat oude is weggevallen, ontstaat er nieuwe ruimte. In die ruimte kan onze eigen Goddelijkheid gaan spreken.

AARDS GERICHTE MEESTERS


Het is een natuurlijk gegeven dat er van binnenuit altijd impulsen zullen komen om je eigen weg te gaan ontdekken. Daarbij zijn er altijd mensen die een paar stappen vooruit lopen op de spirituele weg. Je hoeft de weg dus nooit alleen, op eigen kracht te gaan; er is altijd hulp.

Om aan te geven hoe essentieel het is om niets meer weg te geven van de goddelijke energie die dagelijks tot je beschikking staat, belicht ik even een duale versie van 'hulp'. Dat is de hulp die niet geheel op het hogere belang gericht is. Het is hulp, die 'geeft', maar onbewust ook neemt. 

Let wel: er zijn miljoenen goede helpers met goede intenties! Hier gaat het echter over waar jij je Meesterschap mogelijk uit handen hebt gegeven, of nog geeft.

ENERGIE WEGGEVEN


In dat geval zul je onbewust aangetrokken worden door aardse 'meesters' en hulpverleners die op al jouw vragen een antwoord zullen geven. Omdat je graag wilt leren open je jouw veld en neem je hun persoonlijke ingekleurde (relatieve) waarheid aan. Indien je je daar niet bewust van bent, geef je hen een deel van jouw energie. Het vertrouwen in je eigen Bronverbinding kan daardoor ook verzwakken.

Dit is op zich niet 'erg'; het is een tijdelijk scenario waarbinnen één en ander ervaren en geleerd kan worden binnen allerlei persoonlijke scenario's en duale rollen. Maar dit houdt de betrokkenen wel in oude aardse beperkingen, waarbij de blik van zowel de zoeker als de 'gever' naar buiten gericht is, in plaats van naar binnen.

GODDELIJK GERICHTE MEESTERS


Anderzijds zijn er de verder gevorderde Meesters, gidsen en helpers uit de Lichtwereld. Zij zijn er altijd op gericht om de mens bewust te maken van de eigen Goddelijkheid. Deze categorie Meesters zal er alles aan doen om jou te stimuleren om je verbinding met de goddelijke bron serieus te nemen en het vertrouwen in je eigen weten terug te winnen.

Door het volgen van jouw harte-verlangens zul je de innerlijke wens tegen komen om je eigen hogere vermogens te ontwikkelen, en toe te gaan passen in je huidige leven. Daarbij zul je oude, aardse patronen tegenkomen die je afleiden en verwarren. Om daar van los te komen kan een hoger perspectief jou een waarachtiger beeld geven van wie jij bent en wat jij hier komt doen.

De Meesters die boven alle dualiteit staan kennen geen persoonlijke belangen meer. Zij dienen alleen dat wat vanuit de Goddelijkheid gericht is op 'het goede in de schepping'. 

Ze verbinden zich niet met jouw persoonlijke situatie, maar ze zullen je zo direct mogelijk naar de voor jou meest passende weg uit de dualiteit leiden. Van hen krijg je aangereikt wat conform jouw zielenplan op dat moment het meest relevant is.

HET GODDELIJKE KENT, GEEFT EN DOET


Er is zo veel volmaaktheid in de schepping! In alles kun je volmaaktheid ontdekken, of het nou licht of donker is, mooi of lelijk, verbonden of afgescheiden. Alles draagt bij aan het leren kennen van de goddelijke eenheid die jou boven alle dualiteit verheft.

Vertrouw erop dat jou het beste gegeven zal worden, namelijk precies dat wat jij nodig hebt om dichter bij jouw goddelijke Zelf te komen. Gun jezelf het ook om dat te ontvangen! Wanneer je wéét dat er in de hogere dimensies alleen maar vanuit onvoorwaardelijke liefde gegeven wordt, kun je je oude angsten steeds meer achter je gaan laten. Door dit te doen help je liefde te vermeerderen, in plaats van angst. Hoe zou jouw nieuwe leven eruit kunnen gaan zien, als angst niet meer bestaat?

ONTWAKEN IN HEELHEID


Dit is waar de Meesters jou bij zullen ondersteunen. Dagelijks staat goddelijke energie, liefde en kracht tot jouw beschikking; waarop ga je die richten? Waaraan wil je die geven?

"Het innerlijke goddelijke leven is de kenner, gever en doener van alle goeds in de schepping". Je bereidheid om dit onvoorwaardelijk liefdevol tot bloei te laten komen zal wonderen verrichten.

Mieke vulink
www.miekevulink.nl

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.