El Morya / Master More: You don't have to become more | Mieke Vulink | Lichtwerkers Nederland

Ik ontving deze boodschap tijdens de terugvlucht vanuit de Crystal City of Malta naar Nederland. Iets triggerde mij, waardoor ik ineens een enorme tegenkracht voelde. Impulsief deed ik mijn ogen dicht en vroeg om inzicht en hulp. Op hetzelfde moment ontstond er een verbinding met een Meester. Ik herkende de ogen van El Morya en deze woorden stroomden naar binnen. Toen ik ze na afloop opschreef wist ik dat het de bedoeling was om deze boodschap door te geven, op het goede moment. Het zal zijn weg vinden naar iedereen die zich erin herkent.

(Nederlandse vertaling zie verder naar onderen)

***

"Stay centered. Don't give your power away. You sometimes ask yourself "Do I need to become more?" But you don't need to become more. You already ARE more.

It is an illusion that you would be less than who you truly ARE. Stay with yourSelf, stay with me and feel the power of re-valuing yourself. 

Look into my eyes. What do you see?

It is the decision of not giving away anything of the Divine power that I carry. It is the solid Will to stay in this power, inside.

You are number one, always, when you stay in God's center. Stay determined not to leave this center anymore. People will always come and go. Love is staying, always, omnipresent. 

You don't depend on anybody. It's your own decision whether you stay with your true Self or not. It is not a matter of preferring more to be with any other person. It is a Divine matter of preferring not to go to a lower level of consciousness.

Thank you for asking if you need to become more or better. You don't need to become more or better. Just don't allow any other power in from lower levels of consciousness, of the dark forces that make you feel less. 

You don't need these experiences again. You already know how it works, otherwise you wouldn't have asked for help.

Thank you, and stay with the Divine Will that wants nothing but bringing you back to who you really ARE.

I AM Master More, Servant of the Divine."

***

EL MORYA / MASTER MORE:

JE HOEFT NIET MEER TE WORDEN

"Blijf gecentreerd. Geef je kracht niet weg. Soms vraag je jezelf af: "Moet ik meer worden?" Maar je hoeft niet méér te worden. Je BENT al meer.

Het is een illusie dat je minder zou zijn dan wie je werkelijk bent. Blijf bij jeZelf, blijf bij mij en voel de kracht van het herwaarderen van jeZelf. 

Kijk in mijn ogen. Wat zie je? Het is het besluit om niets meer weg te geven van de Goddelijke kracht die ik draag. Het is de solide Wil om in deze kracht te blijven, van binnen.

Jij bent nummer één, altijd, wanneer je in je Goddelijke kern blijft. Blijf vastberaden om deze kern niet meer te verlaten. Mensen zullen altijd komen en gaan. Liefde blijft, altijd, overal aanwezig.

Je bent van niemand afhankelijk. Het is jouw eigen besluit of je wel of niet bij jouw ware Zelf blijft. Het is geen kwestie van liever bij de één of bij een ander zijn. Het is een Goddelijke kwestie van prefereren om niet meer naar een lagere level van bewustzijn te gaan.

Dankjewel dat je gevraagd hebt en ons geroepen hebt rondom deze vraag 'moet ik meer of beter worden'. Je hoeft niet meer of beter te worden.

Sta alleen geen enkele krachten meer toe vanuit lagere levels van bewustzijn, van tegenkrachten die je minder doen voelen. 

Je hebt deze ervaringen niet meer nodig. Je weet al hoe het werkt, anders zou je ons niet om hulp gevraagd hebben.

Dankjewel, en blijf verbonden met de Goddelijke Wil, die niets anders wil dan jou terug te brengen bij wie jij werkelijk BENT.

IK BEN Master More, Dienaar van het Goddelijke."

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl

ps Deze post sluit aan bij de vorige post over de Goddelijke Wil

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.