Hoe weet ik of ik handel vanuit ego of vanuit mijn werkelijke behoefte? | Avalon van Vliet | Lichtwerkers Nederland

Wanneer wij handelen vanuit ons ego beschermingspatroon, vanuit ratio, handelen wij vanuit lagere energie. Wij zenden met onze handeling lagere energie uit en trekken daarom ook een resultaat aan wat zich in deze lagere energie dimensie bevindt.

Wanneer wij handelen vanuit onze behoefte, vanuit ons gevoel, vanuit de wens van ons Hart, vanuit onze ware Hogere Zelf, vanuit Spirit, vanuit onze bevrijde Geest, vanuit de stroom van Liefde ( = allemaal hetzelfde), dan zenden wij daarmee een hogere energie frequentie uit.

Want Liefde heeft een hoge frequentie. En daarmee ook de handeling die voortkomt uit de behoefte van ons Hart.

Hoe weet ik het verschil?


Zolang jij nog geen lichaamsbewustzijn hebt ontwikkeld is het heel moeilijk om het verschil te kunnen onderscheiden. Wanneer jij lichaamsbewustzijn ontwikkelt vóel jij van binnenin jouw lichaam. In jouw center, in jouw kern, dat jij wilt handelen. Jouw gevoel heeft de behoefte om te handelen en handelt daarmee overeenkomstig het Hogere Plan. De universele energie triggert jou namelijk om iets te doen.

Het verschil leer jij als onderdeel van het groeiproces van jouw Ziel. Wij beginnen met het BewustZijn dat wij zelf verantwoordelijk zijn voor onze gedachten, waarop wij leren dat wij deze gedachten kunnen veranderen. Wanneer wij zelf onze overtuigingen veranderen gaan wij door de dualiteit heen. Dit hebben wij nodig om onze energetische frequentie te kunnen verhogen en ons Bewust te raken dat wij eenheid Zijn. Dat wij dus helemaal niet in staat Zijn zelf om onze gedachten te veranderen en onze eigen wereld te vormen. Er IS namelijk al een Hoger Plan dat geheel loopt zoals het hoort te lopen.

Of jij nou je best doet of niet.

Liefs,

Avalon van Vliet
https://vindjouwspirit.nl/