MENINGOKOKKEN-VACCIN VOOR TIENERS EN BABY’S IN 2018 TOEGEVOEGD AAN HET RVP – ONKUNDE, OF OPGEZET PLAN? || Stichting Vaccin Vrij


Vlak voor haar aftreden besloot minister Schippers van Volksgezondheid en Milieu haar aanbeveling om één vaccin (Men. W) toe te voegen aan het Rijksvaccinatieprogramma vanwege ‘schaarste’ om te zetten in een uitbreiding drie vaccins (Men. A, W én Y toegevoegd bij Men. C met 14 maanden).

In het onderstaande artikel leggen we uit waarom wij denken dat het niet om ‘schaarste’ gaat, maar om onkunde en/ of een opzettelijk beraamd plan. Hoe diep moeten we zinken voordat dit stopt? Lees meer...