Tevoorschijn komen uit de mist | Mieke Vulink | Lichtwerkers Nederland

Sinds Atlantis leeft het gros van de mensheid in de mist. Een mist die voortgekomen is uit de illusie dat het gedaan was met het Zelf-bewustzijn, met onze soevereiniteit, met onze onsterfelijkheid en met de goddelijke vrijheid van de mens.

Nog steeds leven veel mensen in een mist. Het is een soort sussend veld, een verdoezelende deken waaronder het leven voortkabbelt en de mens geaccepteerd heeft dat het 'nou eenmaal zo is'.

Als je echter achter de schermen kijkt, van alles wat zorgvuldig dichtgetimmerd is vanwege de schijn die vooral opgehouden moet worden naar de buitenwereld, zie je een heel ander verhaal.

SUDDEREN EN OVERLEVEN

Iedere fase waar de mensheid doorheen gaat heeft zin en draagt bij aan groeien in bewust-zijn. Niets is goed of fout, althans niet wanneer je van buiten de dualiteit schouwt. Alles IS en kent zijn plek in onze lange incarnatielijn. Vanuit de vrije wil die ons gegeven is, en die door de Lichtwereld hogelijk gerespecteerd wordt, mogen we zelf kiezen hoe lang we in iedere fase willen blijven.

Overleven, pappen en nat houden komt voort uit een gevangen zitten in een fase waarin vooral de buitenwereld bepaalt hoe het leven geleefd dient te worden, en wat er voor nodig is om een 'geslaagd mens' te zijn. Je BENT niet iemand; je moet iemand worden. Het is het leven vanuit macht en onmacht, vanuit een vernauwd bewustzijn dat een mens gescheiden houdt van zijn/haar volledige Goddelijke potentieel.

HET SPEL SPELEN OM TE GROEIEN

We kennen dit leven allemaal! Het is een enorm lange periode geweest die we geen van allen hadden kunnen overslaan in onze evolutie. Ben je nu bij machte om vanaf een hoger perspectief te kijken naar jezelf, dan zie je hoe je jezelf staande moest houden. Je ziet het spel dat gespeeld moest worden vanuit overleven, hard werken, genoeg verdienen, zorgen voor een dak boven je hoofd en brood op de plank, leren omgaan met tekorten en daarnaast vooral leuke dingen doen en afleiding zoeken om het nog enigszins leefbaar te houden.

Dit is een algemeen aanvaarde levensvorm die ontstaan is nadat het contact met de Goddelijke wereld en met ons innerlijke levensvuur steeds minder werd. Ofwel: nadat wij dusdanig in frequentie zijn gezakt dat we die hogere werelden niet meer konden waarnemen. Wat gebeurde er toen?

Diegenen die zich wat minder voelden schaarden zich achter de mensen die charisma, kennis, autoriteit en macht uitstraalden. We klampten ons vast en leverden ons uit aan iedereen die de illusie ophield dat ze het 'wel wisten hoe het moest'. En zo leefden we het ene leven in de ene pool, een volgend leven in de tegenovergestelde pool, en daarna hebben we nog honderden varianten bedacht van dit spel van 'de beperkte mens op Aarde'. Niets mis mee, want we wilden ALLES ervaren wat er mogelijk was vanuit de mist waar we doorheen moesten.

WAKKER WORDEN MET STAPJES

Maar .... met steeds meer mensen beginnen we ons onze Goddelijke afkomst te herinneren. Als kringen die zich moeiteloos uitbreiden in het water beuken de golven van ontwaken op dit moment over de Aarde, dwars door alle mistvlagen en stoffelijke belemmeringen heen. De één na de ander ontdekt dat de sluiers naar hogere dimensies helemaal niet meer ondoordringbaar zijn, en dat we steeds meer contact kunnen krijgen met onze eigen hogere delen en met de Lichtwereld. We hoeven dus niet langer meer dan nodig te blijven ronddolen in de mist!

Toch is het maar niet zo gedaan om uit de mist tevoorschijn te komen. We zitten nog boordevol geconditioneerd handelen dat niet op liefde, vrijheid en onbegrensde mogelijkheden, maar op angst, dualiteit en beperkingen gebaseerd is. Hoe vaak niet kom je terecht (vanuit je persoonlijkheid) in negatief beïnvloede, mentale denk-riedels en allerlei emoties over hoe jij tekort zou schieten en jij er niet toe doet. Hoe veel onmogelijkheden heb je al bedacht die jou in de weg staan om een leven te leven waar jouw hart van opspringt en waar jouw levensvuur meteen van oplaait.

KIEZEN VOOR DE VEILIGE HAVEN

Deze hete zomer zet alles bijna genadeloos in het licht wat niet meer bijdraagt aan de weg die jij te gaan hebt. Een weg die je zelf, in overleg met jouw hogere Zelf en de Lichtwereld hebt gekozen voordat je incarneerde. Enorm veel mensen krijgen nu te maken met onverwachte wendingen in hun leven. Het zijn pure wake-up-calls, liefdevolle draaien om de oren om nu toch echt serieus te gaan nemen wat we innerlijk al weten. Maar wat als je het 'veilige oude leven in de mist' nog niet durft te verlaten?

Dan zal er vast nog iets ervaren willen worden binnen dat oude veld. Soms laat je je nog leiden door de angst vanuit je gewonde persoonlijkheid. Dan kun je er voor kiezen om nog wat langer te blijven dobberen in de veilige haven. Maar vroeger of later zul je weer voor een soortgelijke keuze komen te staan, namelijk die voor JOUZELF, en zal je bootje alsnog willen uitvaren. Het zielenpotentieel wat je in je draagt wil geleefd worden. Niet morgen, maar NU!

DROMEN OM TE VLUCHTEN UIT DE MIST

Zo lang we nog in de dualiteit ervaringen willen opdoen, blijven we onszelf confirmeren aan de regels van dat spel. Omdat daar weinig verbinding met 'boven' is, en minder besef van onze eigen goddelijke grootsheid, is er een permanente leegte die de mens onbewust aanstuurt. Meestal is men zich daar niet van bewust, maar zijn/haar gedrag laat zien dat die leegte wel gevuld moet worden.

De vervulling komt dan niet uit voeding voor de ziel, maar voor de persoonlijkheid. Liefde en zelfbevestiging zullen vooral van buitenaf moeten komen, omdat er nog geen voldoende innerlijke reflectie is van de eigen Goddelijkheid. Veel mensen gaan 'lieve en gezellige dingen doen', waarbij ze vanuit leegte vaak veel van zichzelf weggeven in de hoop genoeg terug te ontvangen. Anderen zoeken tijdelijke genoegdoening in eten en drinken, seks, drugs, computer, films; in allerlei vormen van verslaving en oppervlakkige bevrediging. Maar uiteindelijk zal de leegte, die er innerlijk altijd sluimert, nooit blijvend gevuld kunnen worden door deze lagere frequenties.

Wat je dan als escape- mogelijkheid hebt is een andere realiteit creëren in de vorm van dromen. Wat je droomt maakt niet uit, als het je maar uit de sleur van alledag kan halen. Dit zijn de dromen die vanuit angst en beperkingen vorm krijgen. Vanuit de lagere frequenties waar men elkaar ook graag in blijft houden en praten (als er maar een vorm van contact is) zal het geleefde leven binnen de derde dimensie vorm blijven krijgen. Iets wat daarboven ligt zal niet begrepen, veroordeeld worden of onbereikbaar verklaard.

DROMEN DIE BEWAARHEID WILLEN WORDEN

De mensen die steeds bewuster in het leven staan zullen steeds meer eigen delen van zichzelf uit de mist willen bevrijden. Met een orkaankracht vanuit een soort innerlijke hogedrukpan komen daar nu ineens allerlei dromen tevoorschijn over het Nieuwe Leven en het Beloofde Land. Dit zijn de dromen die Vader en Moeder God in ons hart hebben gelegd. Het zijn de mogelijkheden van een waarachtig vervullend en vreugdevol leven dat vrij is van elke drie- dimensionale beperking. In feite zijn het de plannen waarmee we geïncarneerd zijn! Zij omvatten onze oorspronkelijke blauwdruk, ons ware potentieel dat geleefd wil worden.

Het zijn de dromen waarvan het oude zelf lang genoeg gevonden heeft: 'Het is te mooi om waar te zijn'. Maar ons Goddelijke Zelf wéét dat wat we innerlijk al lang zien, weten, voelen en naar streven eigenlijk precies de bedoeling is voor dit leven! We voelen haarfijn aan dat we onszelf tekort doen als we nog langer blijven uitstellen om met onze schatten tevoorschijn te komen.

KOM MAAR TEVOORSCHIJN

Voel jij hoe een deel van jou popelt om alleen nog maar JOUW weg te willen volgen?

Herken je dat je de ene dag een zelf-deel tegen komt dat zegt 'ik durf nog niet' of 'ik kan het niet', en de andere dag zó veel vuurkracht in je voelt dat je echt alles aan de kant wil zetten wat jou nog belemmert, om het leven te gaan creëren dat precies bij jou past?

Zie je jezelf soms uit de bocht vliegen als je toch JA zegt waar je NEE voelt, om de ander vooral geen pijn te willen doen, en daarmee het 'geluk' van een ander toch nog boven dat van jezelf plaatst?

Oh, als jij eens wist hoe de wereld op jouw licht, op jouw vreugde en op jouw kwaliteiten wacht! Als je eens wist hoe veel Liefde en hogere leiding er altijd en overal aanwezig zijn, waardoor je als een volledig gevulde Heilige Graal op aarde zou kunnen Zijn! Wat houdt je nog tegen om alle oude illusies van je af te schudden en uit de mist tevoorschijn te komen?

DE LEVENSVLAM LAAT ZICH NIET MEER WEGDRUKKEN

De Goddelijke Geestkracht broeit en vlamt op in de mensen die de wegbereiders zijn uit de mist. Stap voor stap zijn we al onze groeistuipen aan het doorleven, doorvoelen, helen, begrijpen en verinnerlijken. Iedere concessie die je nog vanuit oude programmeringen doet zul je haarfijn terug gespiegeld krijgen en omdraaien naar een keuze die de geboorte van jouw ware Zelf in alle aspecten ondersteunt.

We zitten er middenin, en jij bent een onmisbaar deel van dit Goddelijke plan dat een heel nieuwe wereld en een heel nieuwe mens geboren zal laten worden. Je zult in geopende armen vol liefde, respect, bewondering en vreugde ontvangen worden. De Lichtwereld en al jouw voorouders, al jouw geliefden van ooit; ze staan allemaal voor je klaar om je bij elke stap bij te lichten.

Maar jij bent het zelf, die jouw zelf op jouw eigen kracht uit de mist gaat bevrijden. Jij bent het zelf, die jouzelf uit alles wat verduisterd was onvoorwaardelijk liefdevol en met heel veel zachtheid en mededogen naar het warme gouden zonlicht toe brengt. Daar, waar er niets meer verborgen noch verloren kan worden kun je jouw ware Goddelijkheid gaan zien, erkennen en bewonderen. Misschien is het gewoon tijd om jezelf het intense geluk te gaan gunnen van een vervullend leven vanuit jouw Goddelijkheid op Aarde.

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.