Privacyverklaring: de wereld op zijn kop || Ella Ster

Laten we er maar gewoon vanuit gaan dat onze data ergens wordt opgeslagen, ongeacht hoe dit in regelgeving is vastgelegd. Het opslaan van al het dataverkeer is een onderdeel van de controlemaatschappij en privacy is een illusie.  

Om deze illusie in stand te houden, wordt er eind mei een nieuwe privacywet van kracht. Natuurlijk is het goed dat het doorverkopen van e-mailadressen en het versturen van ongevraagde mails en nieuwsbrieven aan banden wordt gelegd. Toch ben ik er inmiddels van overtuigd geraakt dat regelgeving er niet is om de belangen van burgers te beschermen, maar – in de meeste gevallen – andere belangen veilig moeten stellen. Lees meer