The order of the Rose - De Goddelijkheid nabij | Mieke Vulink | Lichtwerkers Nederland

Veel mensen reageren vanuit een diepe, misschien een deels nog onbewuste laag op rozen. Dat is ook geen wonder, als je weet waar de roos voor staat. Als prachtige liefdesbloem is zij niet voor niets het symbool geworden van eeuwenoude Ordes die geleid werd door hoog Ingewijde vrouwen. Deze Ordes werden lang beschermd door mannelijke ‘tegenhangers’, maar ook bedreigd, vervormd en verjaagd. Innerlijk heeft dit in ons zijn sporen achtergelaten.

The Order of the Rose is een van oorsprong zuivere orde, die zich ten dienste had gesteld om de oude esoterische kennis en doorleefde wijsheid via liefde, gelijkheid en de versmelting van de verschillende goddelijke kwaliteiten van het mannelijke en vrouwelijke in de wereld te brengen.

DE HEILIGE GRAAL BLOEDLIJN

Ze is vooral bekend uit de Graal-bloedlijn via Maria en Jozef, Yeshua, Maria Magdalena en Jozef van Arimathea.

Deze lijn gaat over het doorgeven van het zuiver Goddelijke DNA. Het heeft de oeroude verbindingen tussen de Goddelijke Moeder en Vader, Goddelijke Man en Vrouw, Goddelijke Geliefden en hun Zoon/Dochter weer geactiveerd en voor eeuwig op aarde teruggebracht. Deze lijn voert ons nog verder terug naar Isis (met haar Tweelingstraal Osiris en hun Zoon Horus) en Sheba (met haar Tweelingstraal Salomo en hun Zoon Menelik).

LIEFDE IN DE GEVOELSKANT

De Roos spiegelt de hogere liefde en de innerlijke volmaaktheid van een doorleefd en doorvoeld bewustzijn vanuit de vrouwelijke kant. De vrouwelijke pool omvat vooral het verinnerlijken en doorvoelen van alle menselijke ervaringen om tot een hoger bewustzijn en zuivere liefde te kunnen komen.

Achter onze e-moties, de diepe vastgeslagen en bevroren gevoelens, zit een oud weten. Juist door liefde toe te laten in die vastgeslagen gevoelsvelden kan het vrouwelijke, moederlijke compassie-volle deel in ons weer aangeraakt en geopend worden. Tijdens dat proces kunnen we de zuivere Goddelijke levensstroom gewaar worden. Zouden we ons daar volledig mee kunnen verbinden, daar één mee worden, dan krijgen we ook weer toegang tot de geheimen van onsterfelijkheid.

GODDELIJKE VROUWELIJKHEID EN MANNELIJKHEID

The Order of the Rose brengt ons via de vrouwelijke lijn in verbinding met de Godin. Veel vrouwen zijn al een tijd bezig met het helen van de gewonde vrouw. Door dit (vaak jarenlange) proces gaat zij de waarheid en haar groei zien rondom haar dader -en slachtofferervaringen. Hierdoor zullen oordelen en projecties die zij op het mannelijke had oplossen en verdwijnen.

Langzamerhand begint de focus te verschuiven van de gewonde vrouw naar de gewonde man. Eindelijk kan hij volledig tevoorschijn komen, nu het veilig is om zich bloot te geven ten overstaan van de Godin in ons. Hij is net zo goed ontkracht en ontheiligd. In de periode voordat de balans doorsloeg naar het verharde mannelijke is er een lange periode geweest waarin vrouwen het mannelijke domineerden, ontkrachtten, misbruikten en minderwaardig verklaarden.

EEN BOODSCHAP VAN MARIA MAGDALENA

In een afstemming voor de Order of the Rose kwam Maria Magdalena heel duidelijk door. Zij toonde zich als een zuivere, roomwitte, bijna vloeibare vrouwelijke gedaante. Mijn ogen werden naar haar hart getrokken: dat was diep-rood, met daar bovenop de drievoudige vlam. Deze drie vlammen staan voor het ‘Meesterschap’ dat verworven is over zowel het aardse mannelijke als vrouwelijke, waardoor de hogere Goddelijke delen fysiek belichaamd kunnen gaan worden. Maria Magdalena wees mij duidelijk op het Heilige Huwelijk.

Als een mens de persoonlijkheid geheeld heeft, kunnen de innerlijke man en vrouw weer helemaal in balans en tot eenheid komen. Een geheelde persoonlijkheid is in staat om alle Goddelijke aspecten in zichzelf te erkennen. Daardoor wordt de afscheiding tussen het mannelijke en vrouwelijk opgeheven en ontstaat er, vanuit hun samengevoegde energievelden, een totale overgave aan het hogere Zelf.

Pas wanneer innerlijk de afscheidingspijn en het gebroken vertrouwen van de persoonlijkheid is geheeld kan de mens weer toegang vinden tot het Christus Bewustzijn.

VOORBIJ HET LIJDEN

Vanuit het hart van Maria Magdalena werd ik naar haar hoofd geleid. Om haar golvende lange haren lag een rozenkrans vol doornen: de doornenkrans van Yeshua… Met een ongekende zachtheid in haar blik bleef ze in beeld, terwijl Yeshua meer als een soort schim naast haar was, alsof hij zich wat terug hield. Al voelende begreep ik wat ze me hiermee toonden. De geheelde vrouw in ons, die via de doornen van de aardse lijdensweg het Goddelijke in zichzelf belichaamd heeft, kan alles in onvoorwaardelijke liefde ontvangen. In haar compassie kan het gewonde mannelijke zich in alle veiligheid tonen en geheeld worden.

Het lijden van de mensheid, van haar Geliefde, en het verdragen van alle onveiligheid die de dragers en hoeders van het esoterische Christus Bewustzijn mee hebben gemaakt is door Maria Magdalena volledig verinnerlijkt, doorvoeld, getransformeerd en geheeld. Alleen omdat zij een volledig Ingewijde vrouw was, was zij in staat om met haar licht door het diepste lijden heen te reizen zonder er in gevangen te raken. En dat tijdens een incarnatie die om volledig vertrouwen en toewijding aan het Goddelijke plan vroeg, waarbij het Licht de diepste duisternis zou bereiken…

HET CHRISTUS BEWUSTZIJN

Yeshua zou zich vooral richten op het Christus Bewustzijn, dat weer teruggebracht diende te worden in het aarde- raster, en dat weer gewekt diende te worden in de harten van de mensen. Hij was bijna continu op de allerhoogste dimensies afgestemd. Maria Magdalena was zijn ankerpunt voor persoonlijke, menselijke Liefde die zich verheven heeft tot de hoogst mogelijke liefdefrequenties die een mens ooit op aarde zal kunnen dragen. Zij heeft Yeshua ingewijd in de Isis-Mysteriën en hem geholpen om de Christus energie te belichamen en te verankeren in de aarde.

Onze aandacht is ook nodig bij onze innerlijke gewonde man. Maar dan vanuit een hart dat zich niet meer door persoonlijke velden en projecties laat raken. Een Hart dat wéét dat de waarheid zich achter de aardse illusies bevindt. Daardoor kan het de verbinding met het Goddelijke behouden, en vorm geven aan wat er wil ontstaan vanuit heelheid.

Dit proces vraagt om de bereidheid om heel diep in onszelf te kijken naar wat ons nog uit die verbinding kan halen. Dat wat nog de vibraties van angstvelden in zich draagt, mag teruggebracht worden naar vibraties van hogere liefdesvelden. Daarmee zullen blokkerende emotievelden oplossen, zodat eindelijk ook de tranen van de schepping kunnen vloeien en tot parels van heling kunnen worden.

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl

Snel navigeren: Home » Blogs » Agenda » Evenementen » Webshop » Gratis downloads

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332
Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2022 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.