Licht in de Duisternis - Dynamische dans tussen de vrouwelijke en mannelijke kracht | Mandy Marlissa | Lichtwerkers Nederland

De Aarde gaat nu door donkere en moeilijke tijden heen. Er zijn ontzettend grote transformaties en veranderingen aan de gang. Niet alleen op een collectief niveau, maar ook individueel. Steeds meer mensen worden wakker, bewust, en ondergaan een spirituele en persoonlijke transformatie op een razendsnel, hoog niveau. Het is een bijzondere tijd waarin we haast gedwongen lijken te zijn om steeds meer naar binnen te gaan om te groeien, ervaren en licht te schijnen op de plekken die in ons geheeld morgen worden.

Het is een proces dat om tijd, geduld en zachtheid vraagt. Er is zoveel aan de gang in de wereld. De aarde heeft in al die eeuwen veel meegemaakt. Moeder Aarde is niet goed behandeld. De natuur en het dierenrijk heeft veel geleden. De mensheid heeft veel oorlog, machtsmisbruik en onderdrukking meegemaakt. Helaas is op de dag van vandaag dit nog gaande en lijkt het steeds erger te worden. In al die tijd heeft een deel van de mensheid nog steeds niet geleerd hoe je met elkaar in vrede en liefde kunt samen leven met elkaar. Veel karmische gebeurtenissen op de Aarde uit het verleden worden nu uitgewerkt en dat gaat met een hoop tegenwerking en strijd. Niet alleen veel karmische gebeurtenissen uit het verleden op Aarde worden nu uitgewerkt, ook veel karma wordt er uitgewerkt tussen personen. Hierbij kan je denken aan oude rollen tussen man en vrouw dat geheeld wilt worden en een weg wilt vinden naar Eenheid, gelijkwaardigheid, respect en onvoorwaardelijke liefde.

De vrouwelijke en mannelijke energieën zijn nog steeds niet in balans. Daar werken we wel naar toe maar er is nog een hele weg te gaan. Er komt steeds meer evenwicht maar het voelt nog wel als een strijd. Aan mannelijke energie kun je denken aan het naar buiten treden, daadkracht, leiding geven, een scheppende kracht, een kracht die naar een duidelijk en effectief doel toewerkt. Als er te veel mannelijke energie overheerst kun je denken: het overheersende ego, te snel willen handelen, machtsmisbruik,onderdrukking, geweld, strijd, te veel rationaliteit/denken  etc.

Als je een te veel aan mannelijke energie ervaart, ervaar je dat de nadruk legt op succes, de buitenwereld en erkenning zoeken van anderen. Je richt je dan meer op anderen dan wat je eigen gevoel je ingeeft. Je voelt je dan niet geborgen in jezelf en zoekt bevestiging in de buitenwereld. Er ontstaat angst en je wilt alles onder controle houden. Van buiten kom je krachtig over maar eigenlijk voel je je van binnen onzeker. Ook hebben mensen met te veel mannelijke energie moeite om het hart te openen, voelen, loslaten van de controle, te veel denken en het ontbreken van plezier. In dit geval is het nodig om je weer te verbinden met het vrouwelijke, je hart, het gevoel. Wat speelt er in jezelf af? Zoek de stilte in jezelf en kom weer in verbinding met je zachtere kant die liefde wilt toelaten en omarmen zonder angst te voelen. Wees je bewust van patronen. Op welke momenten overheerst de mannelijke energie? Zit er een patroon in? Wat kan ik hierbij veranderen? Wat heb ik hiervoor nodig om dat te bereiken? Vaak heeft een disbalans in de mannelijke en vrouwelijke energie een diepere oorzaak dan we beseffen. Hierbij kan je denken aan vorige levens, oude patronen, hele oude energie dat zich wilt transformeren, helen en dat telkens opnieuw naar buiten treedt tot er nieuw gedrag ontstaat, oude (rol)patronen doorbreken worden door bewuste en nieuwe veranderingen.

Aan vrouwelijke energie kun je denken aan het innerlijke aspect van het Zijn, het zachte, pure, schoonheid, het creatieve, gevoelige en het zorgzame. Deze energie is allesomvattend, verbindend en oceanisch: een energie die wilt stromen, zonder te oordelen en te onderscheiden. Bij te veel vrouwelijke energie kun je denken aan hypergevoeligheid, moeite met grenzen stellen, meeslepen met het emotionele, niet in staat zijn jezelf neer te zetten, moeite met nee zeggen en assertief zijn. In dit geval heb je het nodig om je vrouwelijke zachte hartenergie sterker in jezelf te voelen en meer te vertrouwen op jezelf. Veiligheid in jezelf vinden is daarbij erg belangrijk, en dat is wat voldoende mannelijke energie je kan geven. Als je je veilig voelt door voldoende mannelijke energie kan jij je hart openen en je vrouwelijke energie laten stromen. Dan kan jij je hart weer verbinden , essentieel voor jouw eigen levensgeluk.

Mannelijke en vrouwelijke energie dat nog niet in balans is, veroorzaakt een oneindige strijd. Je kan het ook als een eeuwige dans zien. Mannen en vrouwen verschillen van elkaar, en toch hebben ze elkaar nodig, hunkeren en verlangen ze naar elkaar, omdat ergens in onze Zielen we herinneren wie we zijn, dat we samen Een zijn en goddelijk zijn. Beide energieën zijn zo hard nodig op de wereld. Ze zijn onoverwinnelijk en onafscheidelijk als ze samen werken, er zijn zoveel mogelijkheden als er meer balans zou zijn. Ze zijn gelijk aan elkaar. Er is een strijd gaande. De vrouwelijke energie wilt nooit meer onderdrukt worden en durft steeds meer er tegen in te gaan. En mannelijke energie wilt ook weer stromen en zich overgeven aan het gevoel. Ook dit gaat nog niet vanzelf maar het is aan het helen.  Het een is niet beter dan het andere, daarom zal een strijd nooit iets opleveren. De mannelijke en vrouwelijke wereld horen bij elkaar en willen niet meer langer afgescheiden zijn. Ze willen zich weer na al die tijd verbinden met elkaar, herenigen, elkaar liefhebben, elkaar versterken, elkaar de weg wijzen, de pijnlijke plekken  bij elkaar verzachten, elkaar weer heel maken, vrij bewegen in een dynamische dans vol lichtheid en vreugde, opstijgen in hogere sferen tot in elke cel, tot het diepste in de Ziel, tot het hart overstroomt van gelukzalige goddelijke liefde en eeuwige verbondenheid.

Mannelijke en vrouwelijke energie die zich verbinden met elkaar is het samenkomen van twee bijzondere mooie werelden die elkaar versterken en zich verenigen met goddelijke Eenheid. Je kunt een bijdrage aan vrede en evenwicht ervaren als je in jezelf begint. Is jouw mannelijke en vrouwelijke energie in balans? Wat kan je er bij helpen? Kijk daarbij bewust naar jezelf zonder te oordelen. Wees er ook van bewust dat de mensen die nu in je leven zijn je hierbij kunnen helpen tot inzichten. Iedereen is een spiegel en soms is het heel confronterend om jezelf in de spiegel te zien met oud gedrag dat vraagt om zelfinzicht en vernieuwing. De mensen die je het meeste raken zijn jouw grootste leermeesters op weg naar heling. Anderen laten je alleen de juiste deur zien maar de sleutel ligt in je eigen handen.

Stel je voor dat je als man je mannelijke energie omarmt maar ook de vrouwelijke energie toelaat. En dat je als vrouw in je eigen kracht gaat staan en ook genoeg mannelijke energie toelaat. Het een heeft het ander nodig om tot evenwicht en balans te komen. Mannelijke en vrouwelijke energie kunnen samen en een Eenheid vormen. En stel je voor dat er op collectief niveau de mannelijke energie en vrouwelijke energie in verbinding raakt. Stel je voor hoe de Aarde er dan uit zal zien. Stel je voor hoe we dan samen zouden leven. Elkaar juist motiveren, van elkaar leren, naar elkaar luisteren, innerlijk groeien maar ook samen, samenwerken, elkaar liefhebben, zien zoals de ander is, geen oordelen meer maar werkelijk leven vanuit liefde, gelijkwaardigheid, elkaar aanvullen en helpen waar het nodig is, een wereld waarin er harmonie, evenwicht, vrede, vreugde en  is. Iedereen, vrouw, man, dier, plant..alles en iedereen Mag en Kan Zijn. Zijn is genoeg. Ergens dromen we allemaal om samen meer in verbinding te leven. Meer vanuit je hart leven en minder gevangen zijn in het denken. Meer vanuit passie, vanuit de Ziel, je eigen kracht, Een zijn met de natuur, met jezelf, met iedereen om je heen, het Samen Zijn, vanuit de Bron, vanuit liefde en Eenheid.

En mijn ziel kan het zich zo herinneren hoe dat is. Een tijd waarin het mannelijke en vrouwelijke in verbinding stonden. Ik zie beelden uit Atlantis, Lemurië, lang lang geleden maar toch voelt het nog zo dichtbij. Ik zie dat man en vrouw in harmonie, liefde en vrede leefden. En wat was het ontzettend mooi om vanuit liefde met elkaar te leven. De natuur was in balans, de dieren waren in diepe verbinding met de mensheid, ik zie technologie (het mannelijke) zo in verbinding met het vrouwelijke (de natuur). Zo kan het ook! Schijnbaar is het zo moeilijk om samen te leven en ik begrijp niet hoe dat kan.. Als we meer vanuit het hart zouden leven zou het allemaal mooier en simpeler zijn. In die oude lemurische beschaving zie ik overvloed en zoveel rijkdom (vooral geestelijke rijkdom). Helaas ging het toch mis en heeft de mannelijke energie het overgenomen. Nu is dit helaas nog steeds het geval maar toch komt er een toekomst waar het mannelijke en vrouwelijke zich verenigen met elkaar. Het is allemaal al in beweging, in onszelf, tussen de personen waarmee je iets uitwerkt in dit leven en ook collectief gezien wordt er veel wakker geschud. De opschudding zorgt nog voor strijd, het mannelijke geeft niet zomaar op, de verandering gaat in kleine stappen maar wees ervan bewust dat we op weg gaan naar een mooiere wereld. Het moet eerst donker zijn voordat er meer licht is.

Tot op de dag van vandaag, in de maatschappij, dit land, zoveel plekken op de Aarde heerst helaas zoveel geestelijke armoede. Geld, macht, onderdrukking, leugens in de media, beelden van oorlog en lijden op Aarde lijkt de overmacht te hebben zover zelfs dat mensen in angst gaan leven. Laat het niet zover komen dat je vanuit angst leeft, mooie ziel! Angst is het tegenovergestelde van Liefde. En juist liefde kan alles overwinnen. Er is altijd hoop, licht en liefde, ook al is er veel duisternis. Wees bewust en wakker wat er in de wereld gebeurd, maar ga er niet te veel in mee. Blijf in je centrum, blijf bij jezelf, blijf je licht schijnen op een wereld die jouw licht juist zo nodig heeft. Alle veranderingen beginnen in jezelf. En samen veranderen, transformeren we vanuit liefde en licht, dit heeft invloed, niet alleen op de binnenwereld maar ook op de buitenwereld op grotere schaal, meer dan dat je beseft. We bevatten zoveel meer kennis, wijsheid  en mogelijkheden dan dat we beseffen. Er is zoveel mogelijk als we meer vanuit het hart zouden leven, meer open zouden staan voor spirituele en persoonlijke groei, meer gebruik maken van positieve gedachten en kracht. Het kan zoveel bereiken en in beweging zetten, meer dan dat we denken. We zijn het niet vergeten maar al de afleidingen en prikkels zorgt ervoor dat een deel van de mensheid blind blijft. Hoe donker de wereld soms ook lijkt, blijf geloven in liefde, blijf je licht schijnen, blijf in je centrum. Hoe vaak het ook lijkt alsof je getest wordt, blijf vertrouwen hebben in jezelf, je eigen kracht en de mensen om je heen. Blijf bij jezelf, je eigen lessen, laat je niet omlaag houden, je ziel wilt juist stromen, creëren, scheppen, Zijn. Onderzoek, vraag, luister, open je ogen, blijf bij je eigen waarheid, sta ook open voor de ander, blijf jezelf vragen stellen, neem nooit iets van iemand zomaar aan maar blijf bij je eigen gevoel die je altijd de weg zal laten zien. Niet iedereen zal je begrijpen. Zeker niet als je wakker wordt in een wereld die nog half slaapt. Hoe meer je groeit, hoe meer oude angsten en stukken je heelt bij jezelf, hoe hoger je komt in je energie, een hogere trilling. Soms is het nodig om mensen of oude situaties los te laten en vertrouwen te hebben in je eigen weg. Wees niet bang om los te laten. Nieuwe deuren gaan open als oude gesloten worden. Er is vaak de angst dat we alleen blijven maar niets is minder waar. Het is een proces. Het is een overgang. Gelijkgestemden komen op je pad als jij je verbindt met jezelf, bewust bent wat er binnen in je afspeelt, bewust bent van de lessen die de mensen om je heen je geven, bewust bent van de wereld maar ondanks alles toch altijd in je eigen kracht en je centrum blijft. Helemaal alleen zijn we nooit. Ik heb zoveel in mijn leven los moeten laten. Veel mensen die niet meer bij me pasten, in mijn jeugd was ik vaak alleen, mijn ouders heb ik verloren. Hoe meer ik mijn eigen pad nu omarm en vanuit kracht weet te bewandelen, hoe meer ik groei, loslaat en weer verder wandel op mijn eigen tempo. Transformatie is mooi en gaat gepaard met zielenpijn zo nu en dan. Toch ga ik er door heen, toch ga jij er door heen, en allemaal doen we dat op een eigen manier. Er is geen goed of fout. We volgen allemaal een eigen pad, eigen lessen en mogen niet oordelen. Niet over het pad dat we bewandelen, en de keuzes die we maken en ook niet hoe we alles om ons heen ervaren. Iedereen heeft een eigen beleving en mensen zijn complex. Ik heb als ziel vele levens gehad. Ik zie het terug in dromen. Ik voel het tot in de kern van mijn ziel. Tot in mijn diepste Zijn. Ik weet heel goed hoe het is als vrouw om onderdrukt te zijn, niet jezelf mogen zijn, niet vrij, en ik zie zoveel pijn in de vrouwelijke energie die al zo ontzettend lang onderdrukt en onderschat is geweest. Ik zie ook dat ik het nu aan het helen ben. Ik zie veel levens dat ik niet vrij kon zijn. In dit leven heb ik de keuze om alles zelf te bepalen, en nooit meer wil ik ondergeschikt zijn aan een ander, nooit meer wil ik het slachtoffer zijn van machtsgebruik. Mijn ziel heeft dit mij laten zien hoe het is als het mannelijke zo overheerst. Het heeft mij inzichten gegeven tot het Nu. Nu heb ik namelijk zelf de keuze, nu verbindt de vrouwelijke energie in me met het mannelijke. Ik durf nee te zeggen, ik durf te zeggen als ik iets niet fijn vindt, ik kom nu voor mezelf op als iemand me niet goed behandeld, ik sta nu steeds meer voor mezelf, voor wie ik ben, waar ik in geloof, mijn eigen waarheid, en ik heb de kracht gevonden om me niet meer tegen te houden door anderen. Soms val ik nog even om maar altijd weet ik de kracht in mezelf weer te vinden en blijf ik bij mezelf. Ik vecht voor gelijkwaardigheid. Het vrouwelijke mag weer Zijn. Ik heb de keuze om vrij te zijn nu. Ik bepaal mijn eigen weg. Mijn eigen keuzes. Ik heb een eigen mening, ik mag gezien en gehoord worden. Ik mag Zijn. Dit is nog wennen maar een mooie transformatie van een hele oude ziel die in dit leven zoveel aan het helen, leren, en loslaten is. Oude kennis en herinneringen komen omhoog, het zware laat ik los en het mooie maakt deel uit van heel mijn Ziel en Zijn. Ik herinner me wie ik ben en dat ik een mooie taak op aarde heb. Mensen bewust maken, kennis en wijsheid delen en vanuit liefde de weg wijzen.

Het mannelijke heeft ook veel pijn gekend en die pijn zit er net zoals het vrouwelijke er nog steeds. Ook dit heb ik zelf gezien in mezelf en in anderen. Wat ik bij het mannelijke zie is een hele lange tijd, vele levens, dat het gevoel onderdrukt moest worden, niet voelen is een deel van jezelf afwijzen en niet vanuit je kern leven. Stel je voor als je veel levens hebt gehad met oorlog, dat je wel macht moest gebruiken, dat je niet echt een keus heb gehad, dat je ook niet beter wist dan een leven vol geweld, macht en strijd. Stel je voor dat je niet mag en kan huilen, altijd maar sterk moet blijven, niet getroost wordt, terwijl iedereen liefde, troost, genegenheid nodig heeft. Het mannelijke en het vrouwelijke hebben beiden veel meegemaakt en nog steeds maken ze het elkaar moeilijk. Dit hoeft niet zo te zijn. Vrouwen mogen weer sterk zijn. Mannen mogen huilen. Het mag er allemaal zijn en we kunnen elkaar daarin zo goed helpen als we het toelaten. En toelaten is in het begin eng. Het is een weg naar volledige overgave, loslaten, vertrouwen en acceptatie. Die weg is niet makkelijk maar als je eenmaal groeit en wakker bent wil je ook niet terug. 

De mannelijke en vrouwelijke energie heeft tijd nodig op Aarde om te helen en weer in evenwicht te komen. Het heeft liefde en aandacht nodig. Er komt verbetering aan. Op werelds niveau kun je niet heel doen lijkt het wel. In jezelf begint de verandering. Als je transformeert, straal je je licht uit, en groeien anderen die er ook klaar voor zijn, wakker zijn en gelijkgestemd zijn met je mee. Verandering in jezelf is ook verandering ervaren in je omgeving. Hoe meer mensen transformeren, wakker worden en hun licht schijnen hoe groter het ook invloed heeft op de wereld zelf. Veel lichtwerkers, zoals jij en ik, gaan die veranderingen en transformaties nu door, en het heeft een belangrijke reden wat door zal werken tot het collectieve bewust zijn. Wees bewust van je kracht, je licht, je kunnen. Wees bewust van het Nu. Er is geen verleden, geen toekomst, alles wat we hebben is vandaag. Elke dag is een nieuw begin, elke dag kun je kiezen voor verandering. Waar wordt je gelukkig van? Wat doe je vanuit liefde en passie? Waar kan je helemaal in opgaan? Schrijven? Dansen? Zingen? Wat het ook is, delen is inspireren. Delen is helen. Delen is de herkenning van het mens zijn. De kracht van het kwetsbaar zijn, een deel van jezelf laten zien. Delen is de schoonheid van creatie en scheppingskracht aan de wereld tonen. Delen is vertrouwen en verbondenheid omzetten tot beweging en actie.

Wees niet bang voor wie je werkelijk van binnen bent. Wees niet bang voor je ‘anders’ zijn. Je bent mooi zoals je bent. Je mag je licht gaan schijnen. Je eigen weg bewandelen. Het is de juiste tijd nu om te Zijn wie je werkelijk bent en je dromen te volgen. Ja je zal mensen om je heen verliezen, ja het zal soms wennen zijn, vallen en opstaan. Maar vertrouw erop dat het leven je veel moois zal brengen als je vanuit je eigen licht, je eigen hart, zal stralen. Je zult anderen inspireren, helpen, herkenning geven, kracht, liefde, motivatie, zelfkennis, als jij datgene doet wat goed voelt, wat bij je past. Het creatieve, de kennis en wijsheid die je al bezit, dat wilt graag stromen, door heel je ziel, het wilt naar buiten toe dus laat het naar buiten toe, wat anderen er ook van vinden, er zullen altijd mensen zijn die het de juiste duw in de richting zal geven. Dat is ook waar het om draait in het leven. Je eigen vreugde vinden, je pad met licht en liefde bewandelen, vanuit dat punt geef je die liefdevolle energie door aan de mensen om je heen en maak je ook deel uit aan een mooie bijdrage aan een wereld die jouw licht nodig heeft. Samen, hand in hand, hart tot hart,  kunnen we de wereld zoveel mooier maken. De kracht van verbinding, de kracht van liefde, maakt wonderen mogelijk!

En als je je ogen sluit, contact maakt met jezelf, je hogere zelf, de liefde die in je stroomt dan voel je dat alles al goed is. Dan voel je dat je Zijn genoeg is. Als je je hart voelt kloppen, de liefde voelt stromen dan weet je dat het Leven zo mooi is en dat hoe moeilijk het soms lijkt het allemaal waard is, je bent hier met een reden, wij zijn hier met een reden. We hebben samen een taak. We hebben elkaar nodig als we werkelijk iets moois willen bereiken in de wereld. We zijn niet zomaar mensen. We zijn zoals de sterren aan de hemel. Verbonden met de kosmos, verbonden met het goddelijke, de hogere dimensies, verbonden met de planeten, de aarde, de zon, de maan, de natuur, verbonden met elkaar en alles om ons heen!  Laten we onze lichten schijnen op alle plekken waar het donker is, alle plekken waar liefde en licht zo nodig is, laten we schijnen en stralen als nooit te voren! Er is geen begin, er is geen eind, alles wat we hebben is Nu. Alles wat hebben is onszelf en elkaar. Al is de wereld soms zo donker..laten we er samen iets moois van maken en ons verbinden vanuit onvoorwaardelijke liefde. Al onze lichten overwinnen het van de duisternis.

En liefde is wat uiteindelijk het enige wat alles kan overwinnen. ~ Love Conquers All ~ Amor vincit Omnia! ~

Mandy Marlissa
www.mandysmind.webnode.nl

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.