Nieuwetijdskinderen | Het Nieuwe Niveau | Barbara Veer | Lichtwerkers Nederland

Deze reeks over hoog gevoelige kinderen is een herhaling van eerder gepubliceerde berichten.


Het werkelijke ‘niveau’ van een kind zou heel anders kunnen zijn, dan dat we tot nu toe denken.

En ook anders dan dat ‘de overheid’ c.q. het ‘schoolsysteem’ en/of hulpverleners voor ons meten en bepalen.

Want wat meten we eigenlijk met al deze toetsen en testen?

De basisschool bijvoorbeeld, geeft door middel van diverse testen en toetsen een indicatie voor wat betreft het ‘niveau’ en de ‘mogelijkheden van een kind’.

 

Een advies, dat voor een kind al eigenlijk zodanig zwaar kan wegen, dat het hier zijn of haar zelfvertrouwen of eigenwaarde aan verbindt.

Maar is dit werkelijk al zo te bepalen?

 

Of zou het kunnen zijn, dat een kind meerdere talenten heeft, die niet altijd (allemaal) worden aangeboord door het huidige schoolsysteem? En dat een kind dit gaandeweg zijn of haar leven gewoon nog zelf mag gaan ‘ontdekken’?

En dat er nog gedacht wordt vanuit de visie, dat dit soort talenten niet van ‘waarde’ kunnen zijn voor onze toekomstige maatschappij? Of bij zouden kunnen dragen aan ‘onze economische groei?’

Als dat laatste zo zou zijn, dan wordt er eigenlijk meer gedacht in de ‘financiële waarde’ van kinderen, dan in de ‘werkelijke waarde’ die de kinderen van NU in zich dragen.

De talenten van de kinderen van NU zijn anders dan die van voorgaande generaties en zijn nauwelijks in ‘oude waardes’ uit te drukken.

De kinderen van NU zijn niet in een oude hiërarchie, in oude systemen of in oude visies te plaatsen. Zij willen hun eigen ‘nieuwe’ wereld scheppen, vanuit hun eigen visie, talenten en gaven.

 

Het is niet alleen aan hun om zich aan te passen aan de oude wereld, maar wij zouden er goed aan doen om ons ook te verbinden met die van hen. Want op dit moment blijven we proberen iets nieuws in iets ouds te stoppen.

Verschil in vraag en aanbod

 

Een mooie voorbeeld hiervan is het verschil in vraag en aanbod voor wat betreft de leervoorkeuren van kinderen.

Er is namelijk een interessante relatie tussen de werking van de twee verschillende hersenhelften (de linker- en de rechterhersenhelft) en de leervoorkeuren van de huidige generatie kinderen.

Er zijn bijvoorbeeld kinderen, die de voorkeur hebben om de linkerhersenhelft vaker te gebruiken. Deze hersenhelft is meer rationeel georiënteerd. Hiermee wordt gedacht, gerekend, gepland etc.

Daarnaast zijn er kinderen, die er meer de voorkeur aan geven om de rechterhersenhelft te gebruiken. Deze wordt met name gebruikt bij creatieve processen, de intuïtie, de fantasiewereld en bij visualisaties.

Met name hoog gevoelige kinderen (en eigenlijk de meeste kinderen van de huidige generatie, die in verschillende mate hoog gevoelig zijn) hebben vaker de voorkeur om hun rechterhersenhelft te gebruiken.

Terwijl het onderwijs nog voornamelijk zo ingericht is, dat het de linkerhersenhelft aanspreekt. Een heel groot deel van de schoolmethodes, de lesstof en de testen en toetsen zijn hierop gericht.

Alleen al deze constatering maakt het wellicht duidelijker, dat er vaak een verschil is tussen vraag en aanbod voor wat betreft leervoorkeuren. En dat slechte prestaties op school niet altijd betekenen, dat een kind onvoldoende ‘niveau’ of ‘intelligentie’ heeft. Het zou evengoed kunnen liggen aan de manier waarop de lesstof wordt aangeboden.

Dus wat is ook hier dan het werkelijke niveau van een kind?

Het is handig om zelf ook bewust te worden van de leervoorkeuren en de belevingswereld van je eigen kind. En wat het nodig heeft om het beste uit zichzelf te halen. En je kunt met deze kennis ook beter voorbereid in gesprek gaan met de school waarop je kind nu zit.

Zowel van buiten als van binnenuit versterken

 

Naast het bevorderen van de randvoorwaarden voor onze kinderen om goed te kunnen leren, meer zelfvertrouwen op te bouwen en tot werkelijke bloei te komen, is het ook belangrijk om kinderen van binnenuit te versterken.

Concluderend is het werkelijke niveau van een kind niet te meten volgens oude systemen en mag je samen met je kind gaan ontdekken, wat voor moois hij of zij deze wereld te bieden heeft. Zonder je te laten beïnvloeden of weerhouden door allerlei adviezen die gestoeld zijn op oude maatstaven.

Laat een kind zijn eigen waarde creëren en ontdekken en geef het de ruimte om zichzelf te zijn. Elk kind heeft zijn of haar eigen zielsdoel en zal zijn of haar eigen weg willen volgen. En dat is maar goed ook, want dat maakt de wereld wel zo leuk!

Barbara Veer


Hallo, ik ben Gwen | Een hoog gevoelig kind

Dit boek gaat over wat ik weet en geleerd heb, als hoog gevoelig kind, wonend in een wereld die daar nog niet altijd klaar voor is. 

Hoog gevoelig betekent in het kort, dat ik heel gevoelig ben als ik samen met andere mensen ben. Hoog gevoelig betekent ook, dat ik gevoelig ben voor dingen die om mij heen gebeuren.

De omgeving vindt het vaak lastig om dit te begrijpen en daardoor word ik niet altijd goed begrepen. Is dit voor jou ook herkenbaar?

Dit boek is gemaakt voor hoog gevoelige kinderen en voor alle andere kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Het doel van dit boek is om jou eraan te herinneren, dat je goed bent zoals je al bent. En jou te helpen om zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. Bij wie je bent en wat je voelt. En om vaker voor jezelf te kiezen.

Om jou hierbij te helpen, wil ik je in dit boek ook aan iemand voorstellen. Aan iemand die jijzelf al heel goed kent! Dat is leuk, toch?

Daarnaast vertel ik je over allerlei handige weetjes en oefeningen die je kunt gebruiken. Sommige daarvan zijn best mysterieus. Daarmee bedoel ik, dat je hierover misschien nog niet zo vaak gehoord of gelezen hebt. Maar misschien wel al iets van binnen over weet.

En dan is er nog een geheim, waarover je kunt lezen. Dit geheim gaat over een speciale opdracht, die je hebt gekregen toen je hier op aarde kwam.

Je hebt deze opdracht niet zomaar ontvangen. Want deze opdracht is heel bijzonder, net als jij...

Ik wens je veel leesplezier!

Liefs,

Gwen


''Hallo, ik ben Gwen'' is t/m 1 september 2018 te bestellen met 10 % korting


Bestel het boek

10 % korting met de code: Lichtwerkers NL


Bestel het E-book

10 % korting met de code: Lichtwerkers NL


Speciale dank aan 
Foto © Faith en Willem Zwanenburg