Basis-onveiligheid en vastberadenheid | Mieke Vulink | Lichtwerkers Nederland

We zijn collectief flink aan het ontladen, en onszelf aan het verlossen van bergen oude ballast waar soms geen einde aan lijkt te komen. 'Negatieve' energie, lage trillingen, opgekropte en ingehouden emoties, zelf-delen die we in de kou hebben laten staan of die juist vol zitten met gestolde vuurkracht, zelf-ondermijnende gedachten en patronen die ons weghouden bij wat we vanuit onze ziel eigenlijk het allerliefste zouden doen....

Hoe komt het toch dat we zo'n moeite hebben met kiezen voor de meest positieve, passende en bevrijdende scenario's voor onszelf?

Waarom wijken we nog zo vaak af van de weg waar Zelf-liefde onze koers mag bepalen? Heel veel keuzes die we zo door de dag heen maken worden gestuurd vanuit een (bewuste of onbewuste) basisonveiligheid. In iedereen zit ergens 'in het systeem' een hele oude, diepe basale onveiligheid.

GEMAAKTE SCHIJNVEILIGHEID

Elk mens, en zeker de gevoelige onder ons, vindt het moeilijk om zichzelf helemaal veilig te kunnen voelen op aarde. Ga jezelf maar na; wanneer kun jij je echt helemaal ontspannen en zorgeloos voelen? Meestal is een deel van ons altijd alert of op de hoede. 

Ons ego heeft van alles bedacht en gecreëerd om dit gevoel van basis- onveiligheid te camoufleren. Globaal gezien heeft dit twee kanten op gewerkt, naar een meer mannelijke of vrouwelijke versie:

Of je hebt jezelf er helemaal bovenuit getild, je hebt een soort eigen veilig rijk opgebouwd waarin alle aardse zekerheden veilig gesteld zijn (en hebt alle onveiligheid weggestopt); 

of je hebt jezelf met de onveiligheid geïdentificeerd, je bent vleugellam geraakt, je leeft in een eigen coconnetje waar je amper nog uit durft te komen, en gelooft er ook in dat deze wereld veel te hard voor jou is. 

(Natuurlijk zijn hier nog vele andere afgeleide versies van.)

Maar als je eenmaal bewust op weg bent gegaan vanuit een diep verlangen op jouw Goddelijkheid te gaan leven, zul je iedere vorm die nog op dualiteit berust achter je willen laten. Daarom zullen al deze overleefprogramma's en schijnveiligheden op den duur instorten en hun waarde verliezen.

VAN GODDELIJKE AFKOMST

Onveiligheid zorgt ook voor een wantrouwen; naar jezelf, naar anderen en naar wat het leven je zal brengen. Vaak als je door hele diepe lagen in jezelf gaat, waarbij intense pijn en angst vrijgelaten willen worden, komt dat nog meer tevoorschijn. Dan zijn er maar weinig mensen bij wie je je echt veilig voelt om jezelf helemaal te kunnen openen, en je diepste pijnen en emoties toe te laten.

Dit is allemaal terug te voeren naar waar we de meest heftige traumatische, mens-onterende gebeurtenissen hebben meegemaakt in onze lange incarnatielijn. We zijn ooit op aarde gekomen met een weten van dat wij allen van Goddelijke afkomst zijn. We daalden in als Goddelijke, geestelijke wezens en hebben gedurende miljoenen jaren een prachtige wereld op Aarde kunnen scheppen.

VERLIES VAN GODDELIJKHEID

Ieder mens die de evolutie in is gegaan heeft de beelden nog op het netvlies staan van het verlies van diezelfde Goddelijkheid. 

Gedurende duizenden jaren hebben we onze Goddelijkheid niet meer kunnen leven, nadat we totaal onverwacht onze zelfgeschapen, hoogontwikkelde, liefdevolle en heilige beschavingen ten onder hebben zien gaan.

De lijntjes met boven werden steeds dunner. De derde klap sinds Lemurië, ofwel de tweede ondergang van Atlantis, heeft zulke traumatische sporen achtergelaten dat bijna niemand nog in staat was om de verbinding met de goddelijke krachten in stand te kunnen houden.

VAN MENS TOT SLAAF

Toen ging het heel hard bergafwaarts. We zijn, en we hebben elkaar als Godenzonen en Godendochters misbruikt en mismaakt tot bijna dierlijke wezens. We zijn en hebben gemarteld, gekloond en geëxperimenteerd. Donkere krachten die hun eigen Goddelijkheid vergeten waren leefden op de energie die ze zelf konden opwekken, door de tot slaaf gemaakte mensheid aan de meest gruwelijke martelpraktijken bloot te stellen.

Hoe meer angst, pijn en horror, des te groter de voeding van de wezens die op de laagst mogelijke frequenties leefden. Als gevoelloze en dwalende wezens hadden ze maar één doel: onze planeet Aarde in hun macht te krijgen, en om alle waardevolle stoffen (zoals goud) in hun bezit te krijgen om ze voor hun eigen planeet te kunnen gebruiken. Daarbij werd geen enkel middel geschuwd om de mensheid als slaven in te zetten. Voor ons waren het ervaringen in velden waarin elke vorm van liefde, licht of Goddelijkheid ontbrak. Geen wonder dat er tijdens die derde periode van Atlantis bijna niets meer van onze Zelfwaarde is overgebleven.

TRAUMA'S, ANGST EN PIJN OPGELOPEN

Onze diepst weggestopte trauma's kunnen pas verwerkt worden wanneer de frequenties om ons heen hoog genoeg zijn, wanneer er voldoende bewustzijn is en wanneer de mensen die erbij zijn ze als zijnde trauma's erkennen en herkennen, zonder er zelf in te verdwijnen.

Natuurlijk is het ook mogelijk dat de lasten die nu vrijkomen veel eerder ontstaan zijn. We dragen allemaal ook een kosmisch geboortetrauma, dat al ontstaan is voordat we op Aarde kwamen.

Ook heeft de ondergang van Lemurië in ons sporen achtergelaten. Maar het verschil met de ondergang van Atlantis is, dat we het in Lemurië als Goddelijke Afgezanten aan voelden komen. Velen hebben toen een bewuste keuze gemaakt om de weg van vrije wil in duale werelden te vervolgen, en het Goddelijke Licht naar lagere dimensies te brengen, vanuit de intentie om zielen die al van de Bron afgedwaald waren aan hun ware afkomst te helpen herinneren.

BEWUSTE KEUZE VOOR ZELF-ONTWIKKELING

Alles wat we na Atlantis hebben meegemaakt wat ons bij onze Goddelijkheid vandaan heeft gedreven, is een soort herhaling geweest van wat daarvoor gebeurd is. Puur om alle mogelijke varianten tussen licht en donker, die bijdroegen aan het ontwikkelen van ons bewustzijn, te kunnen ervaren en doorleven.

Zo is bv. de Holocaust (denk alleen al aan Auschwitz), waar veel Lichtwerkers heel bewust aanwezig wilden zijn, een ervaring geweest in de meest gruwelijke pijn- en terreurvelden die veel overeenkomsten hadden met de derde periode van Atlantis. Dat leven heeft voor velen een opening gemaakt naar de veel oudere, nog onverwerkte traumalagen.

EINDELIJK HELING

Nu zijn we opnieuw geïncarneerd, en deze keer in een veel hoger en bewuster veld, om al die weggestopte traumalagen eindelijk aan te kunnen laten raken. In het Liefdesveld van nu, dat zich zo prachtig ontvouwt, en dankzij het teruggekeerde Christus bewustzijn, kunnen we deze diepste wonden eindelijk gaan doorvoelen en (laten) helen.

Dit hele proces krijgt momenteel zó veel ondersteuning vanuit de Lichtwereld, dat we als een jojo tussen licht en donker heen en weer lijken te vliegen, om alles maar bewust te krijgen. Het is echter wel jouw eigen keuze of je toestemming geeft (vanuit de Lichtwereld is er enorm veel respect voor de vrije wil van de mens) om je in je basisonveiligheid te laten triggeren. Als een ziel er nog niet genoeg draagkracht voor heeft zal het tot een later, geschikter moment blijven liggen.

 

DE REIS NAAR JE GODDELIJKHEID

Daarnaast is er iets heel bijzonders aan het gebeuren. Juist door dit heen-en-weer-gaan tussen alle lichte en donkere delen van onze persoonlijkheid, wordt onze Goddelijkheid meer dan ooit aangesproken. Wat er gebeurt staat als mogelijkheid allemaal al voorgeprogrammeerd in ons Goddelijke DNA. Dit DNA wordt aan alle kanten opnieuw geactiveerd, mede door de onophoudelijk stijgende frequenties en de onvoorstelbaar grote toename van de Licht- en Liefdeskrachten op Moeder Aarde.

Binnen de dualiteit is nog altijd een polaire werking gaande; ons toenemende bewustzijn werkt dus zowel op onze verduisterde, als ook op ons lichtdragende delen in! En juist die lichtdragende delen kun je zelf bewust gaan erkennen, bemoedigen en bekrachtigen.

In jou rust een heel diep weten over het plan dat jij voor jezelf voor dit leven hebt gemaakt. Dit plan heeft jouw hoger Zelf in overleg met de Lichtwereld, met jouw gidsen en begeleiders vanuit een grootst mogelijke zorgvuldigheid ontworpen. Het hoofddoel van dit plan is een verdere ontwikkeling van jouw bewustzijn, op jouw thuisreis naar je Goddelijkheid.

KIEZEN VOOR JOUW DIEPERE WETEN

Ongeacht wat jouw ego wil en vindt van jouw leven; er is altijd een dieper weten in jou. Als je keuzes maakt die niet overeenkomen met het hoofddoel van jouw incarnatie, dan zul je dat steeds eerder en heftiger gaan voelen. Je hart zal in opstand komen. Je zult enorm aan jezelf gaan twijfelen. Je zult heel veel basis-onveiligheid gaan voelen en op basis daarvan allerlei aardse zekerheden willen vasthouden of veilig willen stellen. Je zult je relaties ofwel totaal onder de loep gaan nemen of je zult er in willen wegkruipen. Alles zal tevoorschijn komen wat er in jou nog niet kan vertrouwen op de Lichtwereld. Angst zal zich in verschillende vormen aandienen, en vragen hoe lang het nog duurt voordat er weer een volgende onverwachte ramp gebeurt.

VASTBERADEN JOUW WEG VERVOLGEN

Open je armen en je hart maar voor alles wat er geheeld wil worden op jouw weg naar je Goddelijkheid. Wortel jezelf in Moeder Aarde, met een vastberadenheid en zielsbesluit dat niets of niemand jou meer uit jouw Zelfliefde en van jouw Goddelijke weg af kan halen. 

Weet dat jij na al die levens over alles beschikt wat je nodig hebt om de oude duale weg voorgoed te verlaten. Vervolg je nieuwe weg met een vertrouwen naar jezelf en naar de Lichtwereld.

Er komt een moment dat je gaat doorzien dat alle tegenstemmen in jou, die jouw Goddelijkheid in twijfel blijven trekken, rechtstreeks uit jouw oude traumalagen afkomstig zijn. Dan zul je ineens voelen dat je er niet langer naar wilt luisteren, omdat je weet dat ze niet op Goddelijke waarheid berusten.

 

Op de nieuwe weg zul je vreugde, moeiteloosheid, genieten, verbinding, innerlijk geluk en ware liefde kunnen aantreffen. Alles wat je zo lang hebt moeten missen.... 

Geloof in jouw kracht; je hebt heus voor veel hetere vuren gestaan! Wees vastberaden, laat je niet langer door je ego ontmoedigen of kleineren. Jij KUNT het, sterker nog; jouw Goddelijke Thuiskomst staat al in de sterren geschreven.

Blijf vertrouwen houden in jezelf! Weet dat je veilig bent bij jeZelf, en laat je bij tijden ook dragen door de Lichtwereld. Geef je over aan wat voor jouw gevoel klopt. Je gevoel liegt niet, want niets is er nog op uit om jou voor de gek te houden als je echt gekozen hebt om jouw Goddelijkheid weer te gaan omarmen en te leven.

Bless You 

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.