Divine protection - Mieke Vulink - Lichtwerkers Nederland

Wat we ook maar meemaken, welke ervaringen we ook naar ons toe trekken: we zitten allemaal in een groeiproces naar meer bewustzijn en meer zelfkennis.

Soms zijn de ervaringen onverwacht heftig, of lijken problemen aards gezien onoverkomelijk. Het kan gedachten oproepen als 'wat heb ik verkeerd gedaan' of 'hoe komt dit ooit goed'. Maar als je op die vibes gaat zitten, blijf je onnodig hangen in oude groeven die je op de toekomst projecteert.

Hoe is het om te beseffen, bij ALLES wat 'je overkomt', dat ALLES onder hoger leiding staat? 

Dat ALLES, hoe klein en schijnbaar onbetekenend ook, deel uitmaakt van jouw 'Divine Plan' voor jouw leven? Je kunt het karma noemen, maar dat woord is eigenlijk ook al zo duaal beladen dat het wéér een oude lading oproept van 'goed en fout'.

GEEN GOED OF FOUT

We groeien juist voorbij 'goed en fout'. En als er iets heftigs gebeurt is dat geen straf. Vul het niet zo in dat je iets verkeerd gedaan zou hebben. Alle ervaringen zijn dienstbaar aan jouw spirituele groei voor dit leven, en vaak worden oude ervaringen in dit leven nog eens dunnetjes over gedaan om helder te krijgen waar jouw grootste leer- en groeikansen liggen.

We hebben in vorige levens ondenkbaar veel ontwikkeld. Als we onze verworven talenten liefdevol willen inzetten kunnen dingen enerzijds heerlijk in de stroom komen, maar anderzijds juist enorm blokkeren. Als je al veel opgeruimd hebt van de oude 'karmische' ballast, kun je vaak gemakkelijker meebewegen met de levensstroom.

Maar... we zullen lessen krijgen die steeds uitdagender worden. Deze gebeuren meestal rondom pijnlijke ervaringen die zich in verschillende vorige levens, en mogelijk in je huidige leven ook al afgespeeld hebben. En: hoe krachtiger je ziel, des te uitdagender de weg zal zijn naar jouw Meesterschap. Maar dus ook: des te duidelijker het zal worden wat er specifiek van jou gevraagd gaat worden zodat jouw unieke Divine Plan volbracht kan worden in dit leven.

JIJ TREKT ZELF AAN WAT JE NODIG HEBT

Het is niet zo, dat er één of andere macht buiten jouzelf jou de lastige ervaringen bezorgt. Jij bent het Zelf, die met de Lichtwereld het plan voor dit leven hebt samengesteld. En jij bent het Zelf, die ook de lastige ervaringen naar je toe trekt. Wanneer je in hele lastige 'issues' verzeild raakt, weet dan dat je één van je oudste verwarringen rondom jouw diepste Zijn aan het uitwerken bent.

Alles wat jouw goddelijke essentie ooit in twijfel heeft getrokken, bespot, vernederd of vernietigd heeft is vaak ook het meest pijnlijk. Hoe gek het ook klinkt; een persoonlijk deel kan zich heel lang hechten aan die pijn. Het houdt je in een soort slachtoffergevoel, en zo lang de pijn nog niet ten diepste doorvoeld of geheeld is zal deze oude ontkenning op je Goddelijkheid zich blijven aandienen. De persoonlijkheid zal altijd vanuit die onverwerkte pijn om liefde en bevestiging blijven vragen.

Zo lang het verhaal van het trauma van ooit nog niet verteld is, en nog niet oprecht ontvangen is door iemand die wéét hoe zwaar het is geweest, zo lang jij nog niet ten volle kunt voelen dat jij goddelijk BENT, zal je gewonde persoonlijkheid nog vatbaar blijven voor soortgelijke vibes die steeds weer eenzelfde trauma-veld terugbrengen in je bewustzijn. Heb dus geen oordeel op waar je mogelijk keer op keer in 'terug valt' of waar je alsmaar niet doorheen kunt komen. Het hoort allemaal bij het bewustwordingsproces, om jezelf van binnen en buiten, vanaf jouw eerste incarnatie ooit tot en met nu te leren kennen.

HET ZIELENPLAN IS CREËREN EN ONTVANGEN

Het is essentieel om helder te krijgen welke specifieke heling jij nodig hebt vanuit jouw verleden, en jezelf die dan ook volop te gunnen! Eenvoudigweg omdat de ziel nooit 'voor minder' zal kunnen gaan. Deze heling is een onderdeel van jouw Divine Plan.

Dat plan is altijd in balans; het omvat zowel de actieve mannelijke kant als de ontvangende vrouwelijke kant vanuit jouw volle potentie. Hoe dichter je bij de volbrenging van dit Divine Plan komt, des te meer je de wind in de zeilen kunt gaan voelen, zowel in de creaties als in de heling en in het ontvangen van wat je nodig hebt.

Maar dit kan afgewisseld blijven met fikse leermomenten en tegenwind, net zolang totdat je alle delen van je persoonlijkheid die nog ergens in een polariteit of in de dualiteit vastzitten, en zich voor hun ZELFgevoel afhankelijk van anderen voelen, geheeld hebt en ze weer één met jou zijn geworden.

BESCHERMD OP AARDE

Het mooiste is, dat ELKE stap die jij op jouw weg zet onder hogere bescherming staat. Er is niets wat niet liefdevol gevolgd, gezien, en met jou meebeleefd wordt. Natuurlijk ben jij zelf verantwoordelijk voor wat je hier op aarde doet. Maar je doet dit nooit alleen.

Het meebeleven van boven de sluiers gebeurt in totale neutraliteit. Er is geen oordeel en er zijn geen verwachtingen. Wel is er een onvoorwaardelijk liefdesveld dat ons dag en nacht omringt. Ook is er een groot respect voor onze vrije wil. Dus er zal niet ingegrepen worden tenzij jij zelf om hulp of raad vraagt. En het is jouw eigen hogere Zelf die jou precies op koers zal houden, zowel in het donker als in het licht.

HET NIET- WETEN ALS DOORGANG

Je bent altijd geliefd en beschermd, waar je ook bent, wat je ook doet. Het is aan jou hoe je met alles om wilt gaan; vanuit de oude duale riedels of vanuit een hogere liefde en een hoger weten. De overgang tussen oud en nieuw brengt altijd een fase met zich mee van 'ik weet het niet'. Dit is een gouden fase, want die zal alles in het licht zetten waar jouw overgave en vertrouwen in die hogere liefde en leiding nog haperen.

We zijn op weg, allemaal. Iedereen die op aarde is zal het leven invullen vanuit de eigen fase van bewust- zijn. Laten we elkaar het vertrouwen geven, liefdevol vrij laten en vanuit respect bemoedigen, om ons Divine Plan vooral op eigen kracht en op onze eigen, unieke manier te gaan volbrengen. We koersen zo recht mogelijk op ons goddelijke Zelf en de Nieuwe Aarde af.

In Liefde,

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.