De dood in het juiste perspectief ♥ Abraham Hicks ♥ Lichtwerkers Nederland

Abraham via Esther Hicks -Vertaling Annelie v Eijk

Gast:  U vertelde eens over twee mensen die voor hun geboorte, samen de afspraak hadden gemaakt dat de ene eerder zou overlijden met als doel te leren dat er geen dood bestaat. Wie leerde hiervan?

Abraham: Dit soort dingen gebeuren geregeld.

Sommigen komen met de intentie om een snel, kort, explosief en verrukkelijk leven te leiden. Je kunt niet oordelen over de kwaliteit van een leven aan de hand van zijn lengte.

Het voordeel is hier voor de fysieke mens die achterblijft in wie nu een krachtig verlangen is ontstaan om de relatie tussen het fysieke en het Niet-fysieke te begrijpen. Degene die de overgang maakt wist en weet het namelijk al.

Als iemand het loodje legt - wij geven de voorkeur om hier oneerbiedig over te zijn omdat er niet zoiets bestaat als 'dood' - dus als iemand overgaat naar het Niet-fysieke dan keren ze meteen terug naar de Pure, Positieve, Niet-fysieke Energie. 

Degene die in het fysieke blijft heeft dan vaak het verlangen om de relatie voort te willen laten bestaan. Dit verlangen kan de aanzet zijn tot het begrip dat er geen scheiding bestaat tussen het fysieke en het Niet-fysieke. En dát is altijd de bedoeling hiervan, om die grens te verzachten.

Wij zeggen altijd dat jullie Niet-fysieke Energie zijn die zich uitdrukt via fysieke lichamen. In het begin, toen de meesten nog niet begrepen dat ze een verlengstuk zijn van de Niet-fysieke Energie, hadden ze misschien wel een idee dat er een leven na dit leven is. Ze wilden dat graag geloven, maar het was een enkeling die het besef had wat het allemaal precies inhield.

Dus begonnen we te spreken over de fysieke jij en de Niet-fysieke JIJ om je met andere ogen naar jezelf te laten kijken.

De meesten begrijpen het niet helemaal als wij zeggen dat jullie Niet-fysieke Energie zijn die zich uitdrukt via dit fysieke lichaam. Jullie zijn eeuwige wezens! Ha, eeuwige wezens! Het is moeilijk om dat woord of gevoel met je gedachten te vatten, vind je niet?

Bedenk eens, jullie zijn eeuwige wezens voor eeuwig en altijd! Er bevind zich véél meer vóór je dan achter je! Wij zijn allen eeuwige wezens!

Maar in je fysieke omgeving bestaat er geboorte en dood. 

Dat geeft je een platform of focuspunt. De Aarde-ervaring is een frame waar de meeste waarnemers hetzelfde waarnemen. Jullie kunnen door middel van je fysieke zintuigen tot dezelfde conclusies komen zodat je een platform hebt om mee te beginnen.

Maar zelfs al weet ieder van jullie dat je die overgang naar het Niet-fysieke maken zal, toch begrijp je nog niet wat het is. Je begrijpt de eeuwigheid daar nog niet van en je begrijpt niet dat het niet veel anders is dan wanneer je van deze kamer naar de volgende gaat. Er volgt geen sprong in het bewustzijn. Je gaat verder met te zijn wie je bent.

De 'dood' is nog steeds een ongemakkelijk onderwerp voor velen. Zodra je geboren bent beginnen ze je al te waarschuwen, "Kijk uit want daar kun je dood aan gaan!" En je merkt dat ze het ook echt menen en wat ze menen kan niet goed zijn en dus bouw je direct weerstand op tegen dat doodgaan.

Wat doen jullie als gemeenschap, als iemand iets verschrikkelijks gedaan heeft? 

Jullie geven hem de doodstraf! Je geeft hem niet de beloning van de dood.

Als men werkelijk zou begrijpen wat de 'dood' is, dan zou je die niet aan hem geven! Echt waar, je zou juist alles in het werk stellen om hem zo lang mogelijk in leven te houden. 

Dus, als iemand komt met de intentie om op jonge leeftijd weer terug te keren naar het Niet-fysieke, dan is dat bijna altijd omdat er een eerdere overeenkomst is gesloten om de 'dood' in het juiste perspectief te plaatsen.

Als iemand oud is met een lang sacherijnig leven achter de rug, die allerlei weerstand heeft opgebouwd, die zich aardig heeft afgezonderd van Wel-Zijn, die mank rondstrompelt en niet veel plezier meer heeft…..als die dood gaat, als die het loodje legt dan zegt men…...het is maar het beste zo.

Het is een beter alternatief dan te leven. Zo zien jullie overwegend de 'dood'. Jullie verwelkomen hem niet zoals je een nieuw avontuur verwelkomt. In plaats daarvan vrezen jullie het. En daarom brengen jullie jezelf zo vaak in een staat van aftakeling voordat jullie de dood-ervaring toestaan, want dan kies je voor de minste van twee kwaden, snap je?

Dus zijn er soms Niet-fysieke Energieën die zeggen "Laat ons voort gaan en de 'dood' in een duidelijk perspectief zetten."

Als iemand, nog fris en jong en in de bloei van hun leven, of nog vroeger in hun ervaring, de overgang maakt, dan zegt het menselijke perspectief meestal "Ik ben mijn geliefde verloren" of "Ik ben achter gebleven". Vanuit dat gevoel wordt dan soms het verlangen geboren om het te begrijpen of om contact te leggen en heel vaak is dat de katalysator.

Vaak zullen mensen tegen je zeggen dat de reden dat ze aan de zoektocht begonnen om hun relatie met God, met de Bron of het Niet-fysieke te willen begrijpen is, omdat iemand waar ze veel om geven de overgang heeft gemaakt.

En ook al is het waar dat alles en iedereen ervan profiteert en groeit door iedere ervaring die geleefd wordt .... de Niet-fysieke Energie weet dit allemaal al.

Niemand is afgescheiden van die Pure, Positieve Energie. Het is dus niet zo dat jij de dood-ervaring mee moet maken zodat de geest het begrijpt. De geest begrijpt het al! De geest wéét het al! Het is in het voordeel van degene die nog in het fysieke blijft zodat ze zullen begrijpen, het helpt hen zodat ze het beter toe kunnen laten.

Pas al je de 'dood' niet langer vreest, pas als je de 'dood' niet langer probeert weg te duwen, kun je werkelijk leven!

Je moet begrijpen dat er Wel-Zijn in overvloed is en als je dat eenmaal begrijpt dan zul je de levenservaring ten volste toe kunnen laten.

We willen er duidelijk over zijn dat het terugkeren naar het Niet-fysieke verrukkelijk is. Stel je voor, in één keer laat je alle twijfels, angsten, zorgen en schuldgevoelens achter en keer je terug naar de Pure, Positieve Energie. En weet dat die geest of dat bewustzijn dat wist, want dat is Wie Je Bent als Niet-fysieke Energie.

Je komt niet in deze fysieke ervaring om al rond strompelend kennis op te doen zodat, als je doodgaat, je een betere engel kunt zijn want dat is een vertekend beeld van waar het werkelijk allemaal om draait.

 

Abraham Hicks

www.abraham-hicks.com

 

 

Speciale dank voor de vertaling:

❥ Annelie van Eijk
www.mijnspirituelenatuur.nl


 

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief