Wij stromen over van liefde voor u allen - Martha Krul - Lichtwerkers Nederland

Maria Magdalena via Martha Krul

Lieve mensen op aarde die zo intens werken aan het licht. Wij volgen u intens en kunnen niet ophouden met onze verbinding in liefde met u. De mens die in sommige gevallen het gevoel heeft door de tijd en ascentie heen te ploeteren. Er is zoveel onrust op aarde. Moeder Aarde is in beweging en de mens ook. Vele mensen kunnen hun vertrouwde rust niet vinden. Zij verlangen soms naar de tijden van voor 2012. Toen ze voor hun gevoel “rustiger” leefden dan nu. Dat lijkt misschien zo, maar dat is niet zo. Doordat het licht op aarde zoveel sterker is geworden, is de mens zoveel gevoeliger geworden. Door internet blijft iedereen met elkaar verbonden.

 

Natuurlijk weten u als geen ander dat u zelf gekozen heeft om in deze tijd op Moeder Aarde te verkeren. Maar dat is natuurlijk niet zoveel erg veel houvast. Dat is niet de steun die u daadwerkelijk zoekt. Wij kunnen u vertellen, en daar zullen wij niet mee ophouden. 

Dat u behoort tot de sterke zielen die zich daadwerkelijk willen inzetten voor die nieuwe wereld. Die wereld waar eenieder van droomt. Ja hoor ik u zeggen: “Dat kan wel, maar wat zie ik er al van?” Wij kunnen u vertellen dat de groep mensen die samen met u aan dit immense karwei werkt, door licht en liefde te verspreiden op de turbulende aarde, groeit in hoog tempo. Het licht en de liefde wordt met iedere seconde sterker. Het duister heeft het moeilijk. Wees u bewust van het werk dat u doet op die mooie, en ons zo dierbare aarde. 

Wij kunnen niet ophouden met het aanmoedigen van uw daadkracht. Weet dat wij hierboven soms een oorverdovend applaus geven in de hoop dat u het voelt en dat u daarvan kracht krijgt om door te gaan. Door te gaan op het pad dat u met heel velen bewandelt. Laat uw angst varen. U wordt van alle kanten beschermd. U die de kracht en de moed heeft om dit voor de mensheid en de aarde te doen. Nee moet ik zeggen. Het is niet alleen voor de mens en de aarde, het is een heel belangrijk proces in het gehele universum. Het gehele universum is betrokken bij deze ontwikkeling. Een ontwikkeling die nog nooit heeft plaatsgevonden. U doet u immense best om soms alleen maar staande te blijven. 

Wij staan ieder moment vol bewondering naar uw verrichtingen te kijken. Wat zou het heerlijk zijn wanneer uw angsten daardoor zouden verminderen en uw vertrouwen in onze bescherming zou toenemen. Dat is wat nu onze grootste missie is. U het vertrouwen te geven dat wij u beschermen. U die zo moedig was om zich aan te melden voor dit proces. De sterksten zijn in de voorhoede aan het werk. Maar weinigen kunnen dat diep in hun hart voelen.

 Daarom zeggen wij het u nogmaals. U bent als sterkste zielen voorgegaan in vol vertrouwen dat alles met elkaar verbonden is. En zo is het. Ga in vertrouwen en wees u bewust van onze bescherming. Misschien maakt het uw pad gemakkelijker te dragen. Voel onze liefde voortdurend om u heen. Wij zijn niet op aarde maar wel verbonden met de aarde in dit bijzondere proces. Er wordt voortdurend over angsten gesproken. Dat zijn de angsten voor het onbekende. Maar wij laten u weten dat de wereld er mooier en liefdevoller uit gaat zien. 

Natuurlijk gaan er nog veel meer dingen op aarde veranderen. Maar wij kunnen u vertellen dat het er mooier en liefdevoller zal worden. De mensen worden verlicht en gaan stralen met hun kristalenergie. Een energie die zonodig is op aarde. Door de schittering van al die kristallen kan er geen duister meer zijn op uw liefdevolle planeet. Nogmaals wij hebben diepe bewondering voor u die zo hard werkt om de samenleving op aarde te veranderen. Wij zijn met u verbonden vanuit het universum. 

Wanneer u ons nodig heeft, vraag erom. U leeft op de aarde, u bent hard aan het werk. Maar de liefdevolle ondersteuning voor al die liefdevolle zielen dat vrijwillig deze belangrijke taak op zich hebben genomen, ligt voor een deel bij ons. Weet dat wij die taak als heel eervol zien en dat wij geen moment van uw zijde wijken. Met diep respect voor u allen en in intense Goddelijke Liefde begeleiden wij u op uw pad.

 

Maria Magdalena 

Martha Krul
https://spiritualroseofsilence.blogspot.comLichtactivatie Afronden 2020 Openen 2021 ( 12 - 12 )Lichtactivatie
De energie van 2021 AAN ( 10-01 )Lichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide

 

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

info@lichtwerkersnederland.com NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2020 Lichtwerkers Nederland