Wat doen we nu eigenlijk hier op Aarde - Ronald Smit - Lichtwerkers Nederland

Wat doe we nu eigenlijk hier op onze liefdevolle Moeder Aarde, waarom hebben wij gekozen voor deze incarnatie?

 

Dit is een hele moeilijk vraag lieve vrienden… het is moeilijk omdat we allemaal unieke zielen zijn, en door die uniekheid hebben wij allemaal een uniek levenspad wat bij deze incarnatie hoort.

De reden is dus voor iedereen uniek en daarop kan niemand je een antwoord gegeven omdat ze zelfs zelf zijn omringt door een sluier van onwetendheid.

Die sluier, die onwetendheid… is puur over ons heen gelegd omdat de menselijke geest instaat is om de o zo belangrijke lessen te ontlopen, makkelijker voor ons te maken, als we onze lessen zouden weten.

 

Hierom is de sluier over ons heengetrokken omdat de lessen anders hun uitwerking, de uitwerking… de diepe ervaring die zo belangrijk is, zouden missen.

Alleen door de diepe ervaring begrijpen wij wat een les mag inhouden… alleen door de diepe ervaring kunnen en mogen wij de les optekenen in onze zielenleer.

 

Maar één ding weet ik wel zeer zeker…

We zijn allemaal gekomen om onze lessen te leren!

We zijn allemaal gekomen om wijzer te worden voor we weer gaan!

We allemaal gekomen om te groeien, in lichaam en geest zodat we als we gaan hier niet voor niets zijn geweest!

De wens van elke ziel is immers, expansie en dienen… het dienen van andere zielen!

 

Wat we willen leren is een aspect die gebaseerd is op universeel gebied, hetgeen we willen leren is dus vaak onbegrijpelijk voor het menselijke verstand.

Laat het waarom dan ook los… weet dat dit de reden is waarom je hier bent op onze liefdevolle Moeder Aarde, en leef je leven op de manier die voor jou goed voelt en vanuit liefde.

Zodra je een les op mag pakken voel je dit in heel je zijn, je voelt aan elke vezel van je systeem dat en een last van je af mag vallen en de rust die het je geeft.

Zodra je een les mocht leren, dan zal je deze les ook niet meer tegenkomen op jouw levenspad.

De les, de les blijft een deel van jou… het is een deel van jouw zielenleer waarmee je andere liefdevolle zielen kan en mag helpen op hun levenspad als ze dit aan je vragen… maar de pijn, de intense lading die de emotie mocht bevatten… die is eruit verdwenen, je kan er vrij over spreken zonder dat er nog tranen bij komen.

 

 

Er is meer tussen hemel en aarde meer tussen de sterren en de maan, lieve vrienden.

Velen ongrijpbare dingen en energieën omringen ons 24/7… vaak om ons bij te staan op ons pad.

 

Maar weet wel dat alles wat wij denken, zeggen en doen een energie is die wij uitzenden… het is ook de energie die wij weer terug kunnen verwachten omdat gelijkheid elkaar aantrekt.

 

En daarom zeg ik ook altijd…

 Zorg dat je in en vanuit liefde reageer.

 Zorg dat je in en vanuit liefde beweegt.

 Zorg dat je in en vanuit liefde hetgeen mag doen wat je doet.

 Zorg dat je in en vanuit liefde leef… hoe moeilijk dit ook af en toe mag zijn.

 

Vertrouwen is geloven in hetgeen dat je (nog) niet ziet.

De beloning voor vertrouwen is te (gaan) zien wat je gelooft.

En dit kan heel veel zijn, lieve vrienden.

Het universum is je dankbaar voor wie je mag zijn vanuit liefde.

Het is universum is zuinig op haar familieleden.

Weet dus dat je altijd gedragen wordt door het universum… je hoef ervoor alleen maar in liefde te verblijven omdat het universum liefde IS.

 

Met deze woorden lieve vrienden, met deze woorden wens ik iedereen een fantastisch dag toe…een dag die met regelmaat kleine maar dierbare wonderen mag gaan brengen. 

 

Vanuit de bron van onvoorwaardelijke liefde. 

 

Ronald Smit
http://bronvanonvoorwaardelijkeliefde.simplesite.com/

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.