Een roep tot Liefde - Be-loved - Lichtwerkers Nederland

De angst van “het niet goed genoeg zijn”. We lijden er allemaal aan in meer en mindere mate. Het is de ziekte van deze wereld, waarin we allemaal gevangen zitten. De grote misvatting en illusie die ons in angst houdt en daarmee ervoor zorgt dat we niet in vrijheid en in liefde kunnen leven.

We hebben allemaal, ja echt allemaal, een diepe overtuiging dat we niet goed genoeg zijn. Terwijl we ten diepste verlangen om wel volledig onvoorwaardelijk geaccepteerd te worden.

Echter zien we ons zelf incompleet en spiegelen we dit terug naar de buitenwereld of naar onze binnenwereld.

Minderwaardigheid ( binnenwereld) of grootheidswaan ( buitenwereld).

We vergelijken, oordelen en doen zo ons best erbij te horen. Verbergen delen van ons zelf, die we liever niet zien. Vergroten delen van ons zelf uit om waardering te krijgen. 

 

Het oordeel en de veroordeling zorgt dat we als marionetten ons voortbewegen in een voor ons veilige zone, zodat we niet afgewezen kunnen worden.

We zitten gevangen in de illusie van ANGST. Terwijl de LIEFDE ons bevrijd.

De tijd is aangebroken dat we hieruit mogen en kunnen gaan stappen.

En het begint echt bij JOU-ZELF.

 Stop met jezelf minderwaardig toe te spreken, weiger dit nog langer te doen.

Dit is je eerste stap. Spreek ten alle tijden liefdevol tegen jezelf. Koester jezelf.

 Stop JOU-ZELF te vergelijken met anderen mensen. Niemand is meer of minderwaardig dan jij. Ieder bewandelt zijn/haar unieke pad. Heb hier ten alle tijden respect voor en heb bewondering voor je medemens(ziel). Kijk niet met veroordelende ogen maar met ogen van je hart. Besef dat je niet alwetend bent en jij de beweegredenen niet kunt begrijpen van het zielenpad van de ander.

 Stop met je eigen pijn te projecteren op de ander, de buitenwereld. Maar erken je pijn en geef jezelf alle mogelijke liefde omdat JIJ liefde BENT.

Daar waar pijn is....is sprake van een misvatting. Er is een innerlijke overtuiging dat daar geen liefde aanwezig is. Dat is de illusie, die zoveel pijn doet.

Weet dat alles er al is en jij al compleet bent.

 Open je hart. Laat je niet misleiden door wat je ziet. Besef dat ieder van ons zijn best doet en naar dezelfde LIEFDE verlangt als jij. We zijn echt allemaal hetzelfde. Welk antwoord je ook zoekt, weet dat echt het enige antwoord op iedere vraag ....LIEFDE is.

Help je verloren broeder of zuster, niet door te oordelen maar door hem/haar in liefde te zien. 

*dit wil niet zeggen dat je mee hoeft te gaan in zijn/haar drama, angst of dat jij jezelf in gevaar brengt. Neem afstand als het nodig is, ga het probleem voor de ander ook niet oplossen. Maar oordeel niet, kijk met ogen van liefde, en stuur de ander positieve energie als dit goed voelt.

Maar wat is Liefde?

Liefde betekend, dat ik besef dat we allemaal één zijn. Dat we allemaal waardevolle zielen zijn met ieder zijn eigen zielenpad. 

Het is een BESEF....” Ik zie en groet het licht in jou” 

Het gaat om het werkelijke besef, die je ten diepste voelt, dat dit de waarheid is. Er zijn geen uitzonderingen.

IEDER van ons draagt dit licht

Soms zijn er mensen die dit helemaal vergeten zijn. Dat vraagt om heling en bewustwording & Heling vraagt om liefde. Blindheid vraagt om liefde. ALLES vraagt om Liefde

By Be-loved
https://www.facebook.com/praktijk.nl/

Rijkdom en armoede vanuit spiritueel perspectief


Jeshua gaat in op de armoede in de wereld, hoe daarnaar te kijken vanuit een spiritueel perspectief en in welke richting de oplossingen liggen voor dit schrijnende probleem. Ook wordt ingegaan op de vraag hoe jij je in je eigen individuele situatie verhoudt tot geld, tekort en/of overvloed en de stroom van ontvangen.

Elke eerste zondag van de maand worden de gechannelde boodschappen aangevuld door een inleidende meditatie van Gerrit die aansluit bij de informatie op dat moment.

 

Actuele boodschap voor lichtwerkers februari 2021

 

 Zondag 7 februari 2021 om 20:00 uur

❥ Inleidende meditatie van Gerrit Gielen

❥ Eén channeling van Pamela Kribbe
Lichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide


Christ Consciousnesss
 

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

info@lichtwerkersnederland.com 

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2021 Lichtwerkers Nederland