In de verfijning naar nog meer zelf-liefde - Mieke Vulink - Lichtwerkers Nederland

Hoe je er ook bij loopt of bij ligt, in welk vaarwater je ook zit; ook jij zult vast gemerkt hebben dat je in flinke processen terecht komt als je je echt open hebt gesteld voor verandering. Het verschilt bijna per dag hoe je je voelt, soms kan het totaal richtingloos lijken wat er gebeurt, maar we worden allemaal naar meer verfijning geleid binnen Zelf- liefde.

Er vinden intense verschuivingen plaats binnen collectieve velden. Sommigen onder ons horen bij de pioniers die die velden aansturen;

zij breken de oude verdichte velden open. Ze blazen als het ware de oude matrix op, maar daarmee kan het nieuwe niet meteen indalen. Er vindt eerst een hele diepe zuivering plaats die een aantal jaren kan duren. Deze pioniers maken dat persoonlijk heel bewust en zeer intens mee. Laag voor laag worden we afgepeld, opgeschoond en 'vernieuwd'. Daarbij dienen we helder te krijgen wat ons van ons ware, goddelijke zelf vandaan heeft gedreven. Anderen drijven mee in wat er gaande is, ze pakken de route op waar er al meer richtingaanwijzers zijn gekomen, en uiteindelijk komen ze ook op hetzelfde punt aan: bij wat er nog tussen de persoonlijkheid en het ware Zelf in staat.

Deze week zullen we een heel andere flow gaan ervaren dan vorige week. Die week bood ons de warmte en de belofte van dat de zon dwars door alles heen zal gaan breken. Als de zon schijnt kost het ons minder moeite om op aarde te zijn. Met haar warmte opent en omhult ze ons, ze schijnt letterlijk het licht op waarheid en schoonheid, en daardoor herinneren we ons weer hoe mooi het leven op aarde zou kunnen zijn.

Maar het weer is omgeslagen en dat voelen we innerlijk ook. De kern die we nu helder krijgen zit rondom het thema vergroving. Dat kan je heel ver terug leiden, naar oude levens waarin je te maken hebt gekregen met enorme verhardingen en verdichtingen op aarde. Zoals ik het zelf ervoer, kwamen we ooit op aarde met prachtige voornemens om ons licht en onze liefde volop te gaan verspreiden op een planeet die kansen bood om onszelf verder te ontwikkelen. Maar gaandeweg nam een ander gevoel het over: 'en God zegene de greep'. Er was bijna geen beginnen aan om alle verstoringen weer in goede banen te leiden, laat staan dat we onszelf op de been konden houden.

De verdichting en vergroving hebben ons allerlei ervaringen gegeven die ons verder weg dreven van wat we ooit als LIEFDE kenden. Steeds meer zijn we gaan redderen, gaan zorgen voor anderen, gaan helen waar mogelijk en gaan 'vrede brengen' waar persoonlijke pijn disbalans en onrust had gebracht.

Dat heeft uiteindelijk tot excessen geleid die er niet om logen. Via misvatting en miskenning ontstond misleiding en misbruik. 

In ons heeft zich een gevoel vastgezet van 'wat ik ook doe: het is nooit goed en nooit genoeg'. Er kwam geen einde aan de leerervaringen en er was amper tijd om innerlijk nog de vrede van waar we vandaan kwamen te kunnen voelen. Velen zullen nu via de oude brokstukken en puinhopen naar het gemis van rust en vrede in zichzelf geleid worden.

Dat zal indirect gebeuren; via een onbenullig akkefietje, of aardse bezigheden die je even bij jezelf vandaan halen, kun je in heel diepe lagen belanden. Zij willen je naar die ervaringen toeleiden die jou ooit ZELF dieper in de vergroving en verdichting hebben gebracht. Zodat je die lagen kunt opschonen, helen en bewustzijn kunt krijgen op waarom jij toen zelf, vanuit jouw plan voor dat leven, voor die ervaringen hebt gekozen.

In plaats van weer het slachtoffer of de dader te worden die je toen was, kun je nu een nieuwe creatie inbrengen in jouw eigen leven, en dat is het verfijnen van jouw Zelf-liefde. Wat is er toen 'mis' gegaan waardoor je juist verder weg dreef van onvoorwaardelijke liefde, vertrouwen en jouw Bronverbinding? 

Wat zou je er nu voor in de plaats willen zetten? Jij bent de Meester en de Meesteres van jouw huidige leven aan het worden. Besef dat, wanneer je in een proces terecht komt, je een keuze hebt om het nu via een andere weg te gaan scheppen.

Daarbij staat nu alles tot je beschikking wat je nodig hebt om het zó te gaan creëren dat het dienend wordt aan jouw goddelijke plan voor dit leven. De overgang van 3D naar 5D vraagt om verfijning in alle gebieden, eerst van binnen en vervolgens in de leefruimte om jou heen. Dat zet zich ook door in alles wat je gaat doen; kijk dus waar de grenzen moeten liggen om voor jezelf die nodige ruimte en rust af te bakenen, zodat jij en jouw Bronverbinding op de allereerste plaats kunnen blijven staan.

Het is vanuit die verbinding dat de verfijning zal indalen. Dáárom wordt je nu dagelijks op de schouders getikt, dáárom voel je je af en toe zo beroerd dat je er wel bij moet gaan liggen. Het is één grote oproep om elk klein signaal serieus te gaan nemen, zodat jij jouw ware Goddelijkheid gaat zien, voelen en eren.

Het nieuwe leven kan nog heel pril en kwetsbaar aanvoelen. Er kan ook zo weer een oude laag aangeraakt worden, en als je je dan al kwetsbaar voelt komt de pijn des te rauwer op je dak. Maar eigenlijk is het alleen maar winst, want alles wat oud is wil er nu toch allemaal tussenuit.

 

Het nieuwe in jou heeft toewijding, bescherming, verzorging, bewondering en heel veel liefde nodig om straks in volle pracht te kunnen ontluiken. Jouw Goddelijke Zelf heeft een plan met jou. Vele levens lang was dat op 'afdalen' gericht; nu richt alles zich op 'indalen' van de verfijndere, hogere zelf-delen. Wees erbij, maak dit grootse wonder mee in jouw eigen leven!

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.