3D mania - Gerrit Gielen - Lichtwerkers Nederland

In veel spirituele teksten kom ik het begrip 3D tegen, de D staat voor dimensie. Daarmee wordt dan onze fysieke wereld bedoeld. Ik om ook vaak het begrip 5D of hoger tegen, dat heeft te maken met iets voorbij de fysieke wereld. Het D-woord kom ik in allerlei vreemde zinnen tegen, zoals: “Ik leef 5D in 3D,” of “Ik krijg boodschappen door van de 9D Arcturianen.” Hoe meer D’s hoe belangrijker het is blijkbaar.

 

Hoe zit dat met al die D's ?

Laten we eerst eens kijken naar de wereld om ons heen. We zien 3 ruimtelijke dimensies (lengte, hoogte en breedte) waarmee we alles wat we om ons heen zien een plaats in de ruimte kunnen geven. Daarnaast is er nog een tijd dimensie. Natuurkundig gezien vormt dat één geheel: de tijdruimte. Dat is wel te begrijpen: als we een afspraak maken en we weten waar, dan willen we ook weten wanneer; weten wanneer, dan willen we weten waar. De tijdruimte die ons omringt is dus tenminste 4 dimensionaal. 

Er zijn natuurkundige theorieën zoals de snaartheorie die het bestaan aannemen van veel meer dimensies. In opkomst is ook de theorie van het multiversum die zegt dat er oneindig veel 4D universums zijn die naast elkaar bestaan in een universum met oneindig veel dimensies. Deze theorie krijgt steeds meer aanhangers. Wat wij het universum noemen is daarbij niet meer dan een atoompje in een veel groter geheel.

Naast de dimensies van de fysieke wereld zijn er natuurlijk ook de innerlijke dimensies. De filosoof Ludwig Wittgenstein introduceerde het begrip zintuigruimte. Onze zintuiglijke ervaringen spelen zich in een bepaalde ruimte af. Om een voorbeeld te noemen ik hoor nu muziek; die muziek speelt zich af in een bepaalde innerlijke ruimte. In de 4D ruimte om me heen is die muziek er niet, daar zijn er trillingen van luchtmoleculen. Er is dus een innerlijke 4D ruimte waarin zich muziek afspeelt; die ruimte is niet perse gekoppeld aan de mij omringende fysieke ruimte: ook in mijn dromen kan ik muziek horen. 

Ook mijn andere zintuigen hebben hun eigen ruimte. Kleuren en beelden bestaan er niet in de wereld om mijn heen: ze bestaan in mijn innerlijke ruimte. 

Ook gevoelens en gedachtes hebben hun eigen innerlijke ruimte. 

Verder is er een soort overkoepelende ruimte waarin al die innerlijke ruimtes naast elkaar bestaan: mijn multi-dimensionale zelf: het innerlijke multiversum.

Kortom: het aantal innerlijke dimensies is enorm groot, misschien wel oneindig.

Wezens van 9D channelen?

 

Laat me niet lachen: deze woorden zijn geschreven door een wezen dat ∞D is!

Gerrit Gielen
www.gerrit-gielen.nl