Pasen - Goede vrijdag - Mieke Vulink - Lichtwerkers Nederland

Ook al heeft het kruisigings- en opstandingsverhaal voor velen al weer een andere betekenis gekregen dan een jaar geleden; ik vind het zelf toch fijn om bij elke dag even stil te staan.

Zeker op Goede Vrijdag; een dag die voor mij extra waarde krijgt als ik me verbind met de diepere boodschap ervan.

Vroeg in de morgen van wat wij nu de 'Goede Vrijdag' noemen, als het grootste deel van de wereld nog slaapt, wordt Jeshua veroordeeld.

Na de symbolische tocht over de Via Dolorosa ('de Weg der Smarten'), waarbij hij zijn eigen kruis draagt, zal hij op Golgotha gekruisigd worden, tussen twee 'zondaars' in.

Zijn positie in het midden is een eye-opener. Zijn verbonden aanwezigheid tussen hemel en aarde, waar de verticale as van het kruis voor staat, geeft zo prachtig aan hoe hij tot het laatste toe verbonden blijft met de Goddelijke wereld. De verticale en horizontale as van het kruis raken elkaar in het Hart; daar waar hemel en aarde in ons samenkomen. 

De twee gekruisigde mensen links en rechts van hem verbeelden de horizontale verbinding die wij vanuit ons hart met de (duale) wereld hebben. Deze verbinding kunnen we invulling geven vanuit onze duale persoonlijkheid; dan gaan we mee in het beperkte bewustzijn van de 'zondaars'. Maar als we ons met hen verbinden vanuit ons hogere Zelf, reiken we hen als onze medereizigers liefdevol iets aan wat hen aan hun oorspronkelijke Goddelijkheid kan herinneren.

Zo kunnen we ook onszelf in de vicieuze cirkel van lijden en sterfelijkheid houden, en de lasten van ons eigen kruis met ons mee blijven torsen. 

Maar als we ons, vanuit onze verticale verbinding met de liefdevolle steun van Moeder Aarde en de hogere dimensies, richten op deze verdicht geraakte delen in onszelf, kunnen we deze delen voorgoed bevrijden uit het rad van karma.

Jeshua wist wat hem te wachten stond. Hij wist dat dit verraad, de kruisiging, zijn dood en zijn opstanding van grote betekenis zouden zijn voor de hele mensheid. Het 'moest gebeuren', omdat de aarde en de mensheid anders ten onder waren gegaan aan de heersende onwetendheid en liefdeloosheid.

Toen hij incarneerde hadden de mensen een veel lager bewustzijn dan nu. Zijn leefwereld was een poel van ellende, van dreiging en moord, van macht, corruptie en overheersing o.a. door de Romeinen. Voor onvoorwaardelijke liefde was nauwelijks plek.

Als we dit vertalen naar ons eigen leven, dan hebben de duale en onbewuste persoonlijke delen in onszelf ook een behoorlijke strijd gestreden. We hebben ons best gedaan om als fijnbesnaarde, geestelijke wezens in een veel grovere wereld tot een volledig ontwaakt bewustzijn te kunnen komen. Dit ging niet zonder onze overlevingsmechanismes. Daarvoor moesten we ons verharden, en zo veel mogelijk presteren om overeind te kunnen blijven.

Als je nu zonder oordeel en emotionele lading terug kunt kijken naar de pijn in jouw leven, zul je al snel zien dat die veroorzaakt is door afwezigheid van Liefde en bewustzijn. Elke crisis was in feite een kans die je gegeven was om te ontwaken uit de illusie van sterfelijkheid.

Jeshua heeft elke stap op de 'Weg der Smarten' die hem naar zijn opstanding op Golgotha leidde, heel bewust en vanuit Liefde voor de mensheid gezet. Terwijl hij symbolisch het zware kruis van het menselijke lijden op zijn gewonde schouders meesleepte, kreeg hij hoon en spot over zich heen. Zijn Goddelijkheid werd ontkend en veroordeeld omdat hij een bedreiging was voor de heersende aardse macht van de Romeinen. Maar nog altijd was hij in staat om vanuit zijn wetende hart alles te laten bij wie het vandaan kwam: bij de onwetenden.

Zijn Missie zat er bijna op. Hij heeft de Zonnereligie terug gebracht op aarde. Bij de Maanreligie, die eeuwenlang beleden werd, lagen de Goddelijke machten en verantwoordelijkheden bij een macht buiten de mens. Dit maakte ons als mensen klein, onzeker en afhankelijk. Het zorgde voor een aanbidden van iets dat groter, wijzer en sterker dan onszelf leek. Maar de Zonnereligie erkent dat ieder mens de Goddelijkheid in zichzelf draagt. Hoe meer je dat begint te beseffen en belichamen, des te dichter je bij jouw eigen verrijzenis komt.

Jeshua heeft zo veel mogelijk mensen herinnerd aan hun goddelijke afkomst, genezing en bewustzijn gebracht, oordeel en schuld weggehaald en elk levend schepsel omarmd en erkend vanuit onvoorwaardelijke Liefde.

De afronding van zijn Missie betrof het proces rondom het sterven en weer opstaan. Zijn schijnbare fysieke sterven doet ons tot op de dag van vandaag, symbolisch daar bij het kruis staande, als kinderen van de Bron herboren worden. 

Hangend aan het kruis sprak hij, vanuit zijn hogere Zelf: 

"Vrouw, zie daar uw zoon. Zoon, zie daar uw Moeder." 

Met deze woorden onderstreepte hij wat de werkelijke betekenis van het kruis is. Hij bracht God en de mens bij elkaar (de verticale as), en hij bracht de onvoorwaardelijke Liefde terug in de horizontale verbinding tussen de mensenharten.

Voor Goede Vrijdag wordt er in de kerken de kleur rood gebruikt. Zij staat voor het lijden en het bloed dat uit Jeshua 's wonden op aarde is gedruppeld. De Romeinse centurio Longinus is als een grote bruut neergezet, omdat hij Jeshua tot bloedens toe verwondde door een lans in zijn zijde te steken. Maar hij had echter een belangrijke taak in dit geheel. 

- Even terzijde: Al tijdens de kruisiging zou Longinus gezegd hebben "Hij was werkelijk God 's zoon". Hij kwam tot inzicht en is zo lang mogelijk Maria Magdalena en anderen uit de Esseense gemeenschap blijven helpen en ondersteunen.- 

Het bloed is de drager van de geestkracht. Jeshua 's bloed moest de aarde raken, om de zuivere, goddelijke DNA- coderingen terug te kunnen brengen in het Christus bewustzijnsraster van de aarde.

Sinds Jeshua's doop in de Jordaan belichaamde hij zijn Goddelijke Zelf; een bijna onmogelijke opgave voor een mens om dit tijdens één mensenleven op aarde te bereiken. Dankzij zijn grote offer toen wacht ons nu, aan het einde van onze bewust betreden innerlijke weg, ons Lichtlichaam dat verbonden is met ons Goddelijke Zelf.

Dit proces motiveert velen van ons om door te gaan met hun ascensieproces. Ook wij hebben bloed, zweet en tranen aan de aarde gegeven, ook wij hebben geleden en gebeden, ook wij zijn gedurende vele levens al duizend doden gestorven van angst, pijn en verdriet. Nu beginnen we in te zien dat onze wederopstanding echt dichterbij komt.

Wat hierbij nog van bijzondere betekenis is, is de duisternis die tijdens de kruisiging 'van het zesde tot het negende uur over het gehele land kwam'. Na al het werk wat Jeshua vanuit zijn licht voor de wereld heeft gedaan, zien we ineens de tegenpool van het grote licht. De kosmos deelt ook in dit gebeuren en omhult de mensen met duisternis. Juist in het diepste donker kan het kleinste licht zichtbaar worden, als een hoopgevende en leidende, goddelijke vonk. 

Juist daar kunnen we tot overgave komen aan de mysterieuze aanwezigheid en werkzaamheid van onze hogere delen, aan de Lichtwereld en aan onze verbinding met de Bron.

Goede Vrijdag helpt ons te beseffen welke oude aardse (ego)delen er in ons kunnen sterven, vanuit de erkenning en het bewustzijn dat zij ons dichter bij onze mogelijkheden hebben gebracht om op te kunnen staan in waarheid, licht en onvoorwaardelijke liefde.

 

Mieke Vulink
www.miekevulink.nl

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.