Door jou geboren uit het Goddelijke Scheppingsveld - Mieke Vulink - Lichtwerkers Nederland

Lief mens, wat heb je hard gewerkt! Wat heb je altijd maar weer je best gedaan, het beste gegeven, het beste er van proberen te maken. Wat ben je vaak teleurgesteld, wat heb je het met weinig moeten doen, wat moest je veel incasseren. Wat ben je vaak tegen muren van kou, afwijzing en onbegrip aangelopen. Wat ben je vaak onterecht beschuldigd, wat ben je weinig gezien in al je schoonheid, en wat heb je jezelf vaak bij elkaar geraapt om je leven met nieuwe moed en goede voornemens te hervatten.

En ja, ook jij zult je wel vergist hebben in anderen. Ook jij zult gereageerd hebben vanuit lading en onderdrukte emoties, en woorden gesproken hebben die verre van liefdevol waren. Ook jij zat gevangen in de cirkel van overleven. 

 

Een mens dat heel vastgedraaid zit in het lijdensveld kan, vanuit zijn eigen opgehoopte pijn, rake klappen uitdelen. Zo hebben we elkaar vaak gebruikt en misbruikt, gedreven door innerlijke wanhoop, gemis en leegte.

 

Maar ... is het genoeg geweest? Bestaat er echt een andere weg?

In de lijdenstijd

Ja, zeker weten is er een andere weg. Vooralsnog ligt die diep van binnen in ons hart, ver weggestopt om 'm te behouden voor betere tijden. Maar, durf het maar te geloven: die betere tijden zijn nu hier, en jij bent er een medeschepper van! Betere tijden is de belofte van de omslag die ons van elke macht, die nog buiten onszelf denkt ons leven te kunnen bepalen, voorgoed zal bevrijden!

Iedereen beseft dat we in een schijnwereld leven die grotendeels niet vanuit onze ware Goddelijkheid tot stand is gekomen. Onder die schijnwereld ligt een matrix, een programma, dat er volledig op gericht is om ons onder controle te houden. We zijn praktisch één geworden met alle schijn-waarheden die in dit programma liefdeloze, harteloze en overheersende illusies in stand houden.

We hebben er zó veel levens als robotten in gefunctioneerd, dat dit programma sterker is geworden dan wat ons oorspronkelijk lief was.

Het lijkt zo gewoon

Alles wat er in dit programma staat, is er op gericht om jouw sterfelijkheid te bevestigen. Dit is het meest heftige doemscenario wat je maar kunt bedenken om de macht over mensen te krijgen. Want als je gelooft dat dat jij eindig bent, en dat je alleen dit aardse leventje hebt, wat ga je dan doen? Overleven, redderen, alles inzetten om er iets moois van te maken. En als dat dan niet lukt? Dan treden alle pijnscenario's in werking en raakt een mens volledig gevangen in zijn emotionele veld.

Kijk om je heen. Hoeveel mensen lopen niet te verdringen dat ze eigenlijk niet gelukkig zijn. Als het ego, na genoeg moeilijkheden en teleurstellingen, ietsje verder openbreekt dan beginnen ze te verzuchten dat de oude weg niet meer leefbaar is. En als je dan uit de oude modus van overleven bent gestapt is er nóg geen garantie op geluk of vrede. Hoe komt dat?

Twee magnetische velden

Om het zo simpel mogelijk uit te leggen, overdrijf ik een beetje. Voor het leesgemak schrijf ik niet steeds 'hij/zij', maar alleen 'hij'; maar het hele verhaal geldt natuurlijk voor zowel mannen als vrouwen. 

Duaal bekeken zijn er twee magnetische velden waar een mens voor kan kiezen vanaf het moment dat hij in een stoffelijk lichaam zit en zich bewust wordt van deze twee velden. Totdat hij neutraal en liefdevol naar zichzelf kan kijken en beseft dat hij überhaupt een keuze heeft, zal hij geleefd worden door de oude programma's van het eerste veld.

Dit veld is mega magnetisch, omdat het grootste deel van de mensen om hem heen daar nog 'gewoon' in loopt te functioneren. Als robots staan ze 's ochtends op als de wekker is gegaan. Dan worden ze niet wakker, maar ze gaan in een soort roes en laten zich leven door 'wat moet er gebeuren vandaag'. Vanuit een hoger perspectief bekeken zien we dat het niet de mens is die de dag schept, maar de coderingen in het veld. Gedurende de dag is het hopen dat zijn aanwezigheid opgemerkt wordt, dat hij erkenning krijgt voor zijn inzet, dat zijn zuivere intenties gezien worden, dat hij liefde zal ervaren in een fijn contact, dat hij succes heeft, eigenlijk dat alles meezit en hij weer ongedeerd huiswaarts kan keren.

De val

Bij de val van Lemurië zijn velen van ons de herinnering kwijtgeraakt aan onze goddelijke afkomst. Hoe vager die herinnering werd, des te minder we innerlijk nog konden voelen dát we Goddelijk waren. Daardoor groeiden twijfels, onzekerheid, wantrouwen en angst. Dit eindigde óf in zelf-minachting óf in zelf-verheerlijking. Beiden werden zo pijnlijk dat we alles zijn gaan aangrijpen wat ons bij deze innerlijke verscheuring vandaan kon halen. Het ergste was nog dat we dachten het alleen met onze beperkte menselijke kracht en ratio te moeten klaren. Voila, daar was het grote gat, de grote wanhoop en de grote identiteitscrisis waarin het archontische magnetische veld kon worden gelegd. 

Met de schijnbelofte dat het onze onvolmaaktheid en sterfelijkheid zou kunnen opheffen. Als je maar ALLES zou geven en mega je best zou gaan doen, dan zou er nog wel iets van te maken zijn.

Alles ontdekt

Dit is vele levens lang zo doorgegaan. En nog steeds draait het gros van de mensheid in dezelfde mallemolen door (letterlijk: totdat ook zij doorgedraaid zijn en een nieuwe draai zullen gaan zoeken). 

Máár: ondertussen zijn er steeds meer mensen op gaan staan omdat ze zich hun oorspronkelijke afkomst begonnen te herinneren! Ook jij bent als Lichtwerker en pionier opgeroepen door iets wat zich binnen in jou is gaan bewegen, en wat zich niet meer laat wegdrukken. In jou ligt, al vanaf het moment dat jij de velden van de goddelijke geest ingeruild hebt voor het aardse materiële veld, de openbaring klaar van de Goddelijke Aanwezigheid in jou.

Net toen je dacht dat je het echt niet meer zou gaan redden, en nog niet kon zien dat jij klaar was met de matrix, heeft jouw hogere Zelf de meest liefdevolle en krachtige boodschap vanuit de hogere dimensies midden op jouw weg gezet:

"Herinner je wie je Bent, onsterfelijk Licht, eeuwige Geest, allesomvattende Liefde".

Op de eerste plaats staat, althans in de stof, nog altijd de oude matrix van overleven. Maar, zoals alles wat niet vanuit de allerhoogste waarheid ondersteund wordt: de oude matrix is tijdelijk. Ze is jou geboden om alle illusies te leren kennen. Je diende er mee samen te vallen, je moest het tot op het bot doorvoelen om hun tijdelijkheid en vervormingen te leren kennen. Pas toen je er midden in zat ontdekte je hoe liefdeloos het was, en dat jij dát niet kon zijn....

Jij mag kiezen

Lief mens, wat een reis heb jij gemaakt... En wat is het terecht wat je nu voelt, zo klaar met dit overleven, zo klaar met alle angst, pijn en strijd. Het oude veld krijgt minder vat op je als je ziet welke verborgen kwaliteiten jij ontwikkeld hebt in jouw meest dualistisch geprogrammeerde levens. Dan kun je jezelf bedanken voor alles wat het je gebracht heeft. Kijk naar je verleden en naar al je vergissingen vanuit de ogen van de Goddelijke aanwezigheid in jou. Het was niet jouw schuld. Voel maar, vanuit het grote Liefdesveld dat door de Lichtwereld gevoed wordt, dat de magnetische kracht van het oude veld afneemt, omdat alles wat zich daar afspeelt jou niets wezenlijks meer te brengen heeft.

Alleen jij bepaalt met welk veld jij wilt samenvallen. Het is jouw eigen keuze, van moment tot moment. En je hebt gelijk als je zegt dat het niet gemakkelijk is, want de kracht van het oude magnetische veld is alleen te overwinnen als jij innerlijk in verbinding gaat met dat stille, grootse, machtige veld van ZIJN.

Open baren

Elke keer als jij je naar binnen keert, en vanuit Liefde jouw laatste zelfdelen die nog gehecht zijn aan het oude veld gaat doorvoelen, zal zich achter al jouw processen pure grootsheid gaan open- baren. Zuiver goddelijke scheppingskracht zal zijn weg vinden in jou, naar voren treden en zich over die zelfdelen ontfermen die nog in de oude matrix van angst en pijn zitten. Om jou heen hebben zich opgestegen Meesters en Engelen verzameld, en als jij hen toestemming geeft zullen ze jou helpen om alle hechtingen vanuit het oude magnetische veld los te kunnen maken.

Heel het Universum kijkt mee, naar hoe jij je los maakt van de oude matrix, en hoe jij terugkeert naar het heilige scheppingsveld. Van binnenuit zal het goddelijke levensplan zich letterlijk aan jou open- baren. Elk Lichtwezen dat zichzelf ooit bevrijd heeft uit het dualiteitsbewustzijn, en dat zich vrij kan bewegen in de vijfde dimensies en hoger, zal jou bijstaan op het goede moment, met de passende kwaliteiten. Ze doen het niet vóór jou, want jij hebt net als hun volledige toegang tot het scheppingsveld. Ze helpen jou vanuit gelijkwaardigheid er aan herinneren dat je er klaar voor bent om alleen nog maar dat te dienen wat rechtstreeks uit het goddelijke scheppingsveld door jou heen geboren wil worden.


Mieke Vulink
www.miekevulink.nl

Op 24 maart geven we weer een dag om te bemoedigen en jouw keuze te bekrachtigen:

https://www.miekevulink.nl/pasen-2018-de-verrijzenis-van-ons-hogere-zelf/

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.