De Goddelijke held komt thuis- Deel 2 - Mieke Vulink - Lichtwerkers Nederland

Klik hier om eerst deel 1 te lezen.

IN DEN BEGINNE

Voordat we verder kijken naar de twee polen (mannelijk - vrouwelijk) in onszelf, gaan we eerst even terug naar het besef dat alles wat er vanaf het begin van de schepping in ons aanwezig was, er nog steeds is. Onze volledige goddelijke blauwdruk kan 'any time' geleefd worden, ware het niet dat vervormde delen van ons daar anders over denken. Zij hebben nog altijd last van de verstoringen in ons DNA.

Ergens in jouw vroege incarnatielijn was jij een geslachtsloos androgyn wezen. Je droeg nog alle goddelijke kwaliteiten en potenties die zowel ontvangend, magnetisch (vrouwelijk) als uitgaand, elektrisch (mannelijk) waren. 

Doordat de wens voor nieuwe ervaringsmogelijkheden toenam heb je de splitsing tussen deze twee polen meegemaakt. In wezen waren zowel de ingaande als de uitgaande levensstromen daarna nog in jou aanwezig, maar door de steeds verdere verscheidenheid aan vormen waar je in leefde, was het steeds moeilijker om innerlijk eenheid te behouden. Ons goddelijke DNA raakte vermengd met buitenaardse, niet-goddelijke coderingen en programma's.

Tegenkrachten en verdere splitsing

Terwijl we in steeds lagere frequentievelden terecht kwamen creëerde het vervormde aardse mannelijke (dat ook in vrouwen aanwezig was/is, denk bv. maar aan de verharde Atlantische priesteressen), dat zich verder afscheidde en verdichtte, talloze extremiteiten. Er waren ondertussen al zo veel tegenkrachten van het goddelijke - die de troon van Vader en Moeder God dachten te bezitten - om ons heen dat de ware goddelijke scheppende stroom richting vernietiging werd gedraaid.

Velen van ons staan nu oog in oog met dat beginpunt van splitsing tussen mannelijk en vrouwelijk in zichzelf. Je kunt innerlijk alleen maar weer tot balans en éénheid komen als je bewustzijn krijgt op die punten waar er nog verdeeldheid in jouzelf is. Daar vanuit zul je zien welke routes jij genomen hebt, vanuit de pijn, angst, gedachteprogrammeringen en overlevingsmechanismen.

Dwarsliggers of aanmoedigers

Je kunt op twee manieren naar 'de tegenkrachten die de ellende veroorzaakt hebben' kijken. Ik schets even een heel simpel beeld omdat dat het meteen helder maakt:

1. Je kijkt ernaar vanuit het dualiteitsbewustzijn. Dan sta jij als kleine, ont-waardigde en ontkrachte mens voor de troon van God, en je moet de duivel, Satan, Lucifer of wie er dan maar op de troon gekropen is, eraf zien te krijgen. Zij zijn de schuld van alle ellende en zij moeten bestreden en overwonnen worden.

2. Je kijkt ernaar vanuit het Christus bewustzijn. Dan ga je voorbij aan alle illusies waarin tegenkrachten de goddelijke troon konden bemachtigen. Achter die illusies staat de echte troon van jouw goddelijk huis. Jij neemt je eigen plaats weer in die boven alle verdeeldheid is, en daarmee heeft het spel van de tegenkrachten geen grip meer op jou. 

Indirect zijn de moeilijkste tegenkrachten in onszelf de aanmoedigers om die Goddelijke troon, die onze erfenis is, weer als jouw rechtmatige eigendom te zien.

Het beeld van de troon kun je in alle gedachten, situaties, gevoelens en handelingen meenemen die jou nog in het dualiteitsbewustzijn vasthouden. Vanaf die plek kun je, vanuit het Christusbewustzijn, inzicht krijgen in alle ontstaansvormen van dualiteit in jou. Op de troon wordt niet geoordeeld, bestaat er geen schuld, boetekleed, falen, tekortkomingen of straf. Daar wordt in alles naar de hoogst mogelijke waarheid en waarde gekeken van wat jij wenste te leren en ontwikkelen.

Einde lijdensweg in zicht

Je kunt jezelf niet als alleen maar mannelijk beschouwen, maar als je in dit huidige leven man bent, heb je innerlijk wel toegang tot de meeste vervormingen die ooit vanuit de mannelijke pool zijn ontstaan.

Je bent als man geïncarneerd om die onwaarheden tot waarheid en heelheid terug te brengen. 

Het mannelijke in ons loopt een andere route dan het vrouwelijke. Het mannelijke heeft eerst inzicht en bewustzijn nodig over wat er achter zijn oude lijdensweg ligt.

 

Het vrouwelijke is al van de Via Dolorosa, de weg van de smarten afgestapt. Zij voelde vanuit haar fysieke doorleefdheid dat de grens van ervaringen opdoen in het veld van lijden bereikt was. Door haar vermogen om te ontvangen, heeft haar weg naar bewust-zijn haar, via haar fysieke voelen, bij al haar wonden gebracht. Het verlangen naar heling en heelheid was niet meer weg te drukken. Gaat het weer de oude route op, dan zal ze vanuit dualiteitsbewustzijn de schuldige in de andere pool blijven aanwijzen. Haar werkelijke verlossingspunt ligt in haar verbinding met het Christusbewustzijn. Vanuit een oer-liefdesveld kan zij de Goddelijke man in zichzelf ervaren die haar proces kan hoeden en beschermen.

Mannelijke omkeer

Het mannelijke in ons vertegenwoordigt de uitgaande pool. Die heeft ALLES uit zichzelf gehaald, gegeven en bevochten. Die is blijven handelen in de hoop oplossingen, bevrijding, bestaansrecht en vrede te ontdekken via alles wat hij manifesteerde. Zijn energie is elektrisch, dus deze pool zal altijd de wereld in gericht zijn.

Wil hij het Goddelijke in de materie terugbrengen, dan zal hij zich eerst tot zijn vrouwelijke pool moeten gaan keren. Zij is de ontvangende Graal, die oneindig volgeschonken wordt met de goddelijke creatiekrachten die rechtstreeks vanuit de zuivere Bron komen. Daar kan geen enkel gemanipuleerd DNA invloed op uitoefenen, tenzij zij zich met iets anders dan de Godin identificeert. Vanuit een volledig gevulde Graal kan onze mannelijke kant gaan uitschenken en manifesteren.

Hij zal zijn menselijke gewondheid pas kunnen toelaten als hij UIT het DOEN, IN het ZIJN gaat. Stoppen met handelen, met moeten presteren en naar buiten gericht zijn; zijn ware gesteldheid gaan toelaten en ervaren in de armen van zijn eigen innerlijke Godin. Heeft hij een onvoorwaardelijk liefdevolle, innerlijke partner, dan kan zij hem helpen ontvangen van wat er in hem zo scheefgegroeid en uit de hand gelopen voelt. Het mannelijke in ons draagt geen schuld, hij heeft niets bewust of moedwillig scheef gezet in zijn deel van de gemanifesteerde schepping die meer lijden en verdeeldheid heeft gebracht.

De Goddelijke held

Het mannelijke heeft veel strijd gekend. Zo lang hij nog in de velden van dualiteitsbewustzijn moest functioneren, bleven alle overlevingsprogrammeringen zwaar aan hem trekken. Vanuit een diepe, innerlijke leegte vanwege het gemis van zijn eigen Goddelijkheid hield de matrix van macht, geld, aanzien, charisma en materieel leiderschap hem nog gevangen.

Tot op de laatste snik heeft hij op deze oude route gestreden en keerde hij steeds weer terug in dezelfde lagere velden om daar te redden wat er te redden viel.

Hij heeft werkelijk alles geprobeerd om de verdwenen hemel en de ontstane hel op aarde weer te vervangen door het nieuwe paradijs.

Het opgeven van de strijd tegen de duale tegenkrachten is geen daad van lafheid. Het is een heldendaad, waarmee hij aantoont dat de weg binnen de dualiteit er voor hem opzit. Vanuit zijn wens om de Goddelijke Wil te dienen kan hij alle tegenkrachten van het goddelijke de rug toekeren. Tijdens die ommekeer zal hij gaan begrijpen waarom hij het oorspronkelijk goddelijke pad ooit ingeruild heeft voor het aardse pad, en dat hij samengevallen is met alle niet-goddelijke illusies en sterfelijke identificaties.

Als het mannelijke op de punten van afscheiding gaat staan, en zich weer verbindt met wat hij heeft achtergelaten (de Bron en het vrouwelijke), dan kan hij zich zijn goddelijke essentie weer gaan toe-eigenen. Dan staat God op van zijn troon en biedt zijn zetel aan zijn mede-schepper aan.

Als wij ons bewust worden van de eenheid in onszelf, en dat het Goddelijke mannelijke en vrouwelijke nog steeds in ons aanwezig zijn, dan kunnen we vanaf de troon van Vader en Moeder God het allerhoogste perspectief op ons leven krijgen. Dan zullen we werkelijk in staat zijn om alle afscheiding en verdeeldheid in onszelf te kunnen overbruggen, en vrede op aarde te brengen.

 

Mieke Vulink
https://www.miekevulink.nl

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.