Keuze van de ziel - Missty - Lichtwerkers Nederland

Veel mensen kunnen het zich niet voorstellen dat iemand voor zichzelf bepaalde dingen zou kiezen om te ervaren. Vooral als het gaat om erg verdrietige situaties. Toch is het zo.

Vóór je incarnatie hier op aarde heb je aangegeven, als ziel, wat je wilde ervaren. Daarvoor waren andere zielen nodig die jou dat konden geven wat je nodig had voor je ervaring.

Het was een complex ‘plan’ dat opgesteld werd samen met andere zielen. De andere zielen ‘offerden’ zich op om jou die ervaring te kunnen geven.

‘Opofferen’ omdat soms een ziel erg ‘laag’ ging daarvoor. De ziel wil graag ervaren,hoe iets voelt, bijvoorbeeld verdriet of pijn.

 De aarde is op dat gebied een uitstekende plaats hiervoor. Mede door z’n dualiteit. En ook mede door de ‘lage’ dimensie. Het is hier een harde maar ook snelle ‘leerschool’.

Om op aarde te vertoeven heeft de ziel een lichaam nodig. (Nu in 3D nog wel). Via dat lichaam kan de ziel dus ervaren op aarde. Ervaringen als moord(enaar) en misbruik horen erbij.

Soms omdat iemand anders wil ervaren hoe het is om bv vermoord te worden. Er zal dan een andere ziel zich ‘opgeofferd’ hebben om als moordenaar te ‘spelen’.

Opm.: De negatieve ervaringen gaan straks verdwijnen. Dan is het niet meer mogelijk die ervaringen te hebben op aarde.

Stel je voor dat je een kist vol kleren hebt. Kleren van de toneelrollen die je gespeeld hebt. De toneelrollen zijn je vorige levens. Je hebt van elke rol herinneringen. Herinneringen van hoe iets voelde.. pijn/vreugde/rijk of arm zijn/eenzaamheid/etc. 

Toen je de rol (leven) speelde.. erin zat, leek het heel realistisch allemaal. Toch was het maar een rol die gespeeld werd. Je speelde de rol realistisch om te ervaren hoe de emoties voelen.

Terug kijkend in de kist naar de kleren.. je levens.. dat is kijken vanuit de ziel. De ziel weet dat de rollen/spellen illusie/toneelspellen waren/zijn.

Het groeien wat we nu doen naar hogere dimensies is je hiervan bewust worden/zijn. Het kunnen kijken vanuit de ziel.. vanuit het grotere plaatje/het geheel. Het innerlijk weten/voelen hiervan. 

Groeien is ook bewust worden van de werking van het universum/energieën en daarmee ‘werken’. Zoals nu vooral in deze tijd bij het oplossen van ‘oud zeer’ bv. En in je kracht komen.

Missty

Universele energie. Creëer je eigen leven.