Nieuwetijdskinderen - Alex Bruinsma - Lichtwerkers Nederland

In het nieuwe spirituele tijdperk, het Aquarius tijdperk, begint de moderne mens steeds meer open staan voor het onbekende spirituele en paranormale wereld. Het is het eind van het materialisme en rationeel denken en de mens zal meer openstaan voor het emotionele en intuïtieve aspect en steeds meer beseffen dat er meer is dan hemel en aarde. De voorbereiding naar deze tijdperk wordt ingeluid met de geboorte van kinderen die later de zware taak hebben om de mensheid te leiden naar een sfeer van vrede, harmonie en geluk op aarde.Dit is de spirituele kijk op het verschijnsel NieuweTijdskinderen. Het lijkt er dus op dat NieuweTijdsKinderen alleen van deze tijd is. Niets is minder waar, ze waren er altijd al. 

Alleen vielen ze niet zo op en zover we weten kwijnden zulke kinderen weg in de massa met allerlei problemen die niet werden toegewezen aan het verschijnsel NieuweTijdsKinderen.De kennis en de kijk op het paranormale vlak leerden ons veel van het verschijnsel die nu beter beschreven is dan jaren geleden. Het spirituele kijk op dit verschijnsel kan verklaren wat precies NieuweTijdskinderen zijn. Zoals de berichten luiden komen deze kinderen steeds meer voor.

Andere benamingen voor NieuweTijdskinderen zijn :

 Lichtkinderen,
 Indigo kinderen,
 Tasters,
 Blauwdruk 13 kinderen,
 Kinderen van de Nieuwe Tijd,
 New Age kinderen,
 Oude zielen,
 Hemel-kinderen etc.

Iedereen komt van een hogere sfeer reïncarneren als ziel in een stoffelijk lichaam. Dit gebeurt bij de geboorte van een kind (reïncarnatie = wedergeboorte). Het wennen van deze ziel in het lichaam heet integratieproces en de ziel moet met het lichaam samengaan, het moet leren aarden. Helaas lukt het niet iedereen om te wennen in deze vreemde aardse omgeving. Het is totaal anders dan het zielenrijk waar ze vandaan komen.

Het proces van samengaan duurt bij ieder mens verschillend, de ene went eerder dan de ander. Het verschijnsel in deze tijd is dat steeds meer kinderen gedrag vertonen dat ze moeite hebben met hun lichaam. Hun ziel voelt zich niet veilig in deze omgeving en het integratieproces loopt vast met allerlei gevolgen. Deze zielen zijn dus minder verbonden met hun lichaam, meer op afstand. De reden om niet veilig in het lichaam te zitten is dat deze kinderen meer herkenning en erkenning nodig hebben van hun ouders voor wat ze zijn. Ouders zullen dit niet altijd herkennen en hierdoor niet op reageren.

Verder hebben kinderen veel moeite met alle zintuiglijke waarnemingen waardoor hun zintuigen heel gevoelig worden en ze hierdoor het liefst terugtrekken uit hun omgeving of juist door druk gedrag deze zintuiglijke prikkels proberen te verwerken.In deze gevallen komt het kind niet goed in ontwikkeling met zijn omgeving. Het reageert niet zoals het hoort te doen.Voor de ontwikkeling is het heel belangrijk dat kinderen leren hun zintuigen te gebruiken en daarop te reageren. Door veel te doen en waar te nemen worden hun zintuigen verder ontwikkeld en worden ook hun manier van communicatie met de omgeving ontwikkeld. Het zenuwstelsel heeft baat bij oefeningen, zenuwprikkels en bewegingen.

Bij Nieuwetijdskinderen gaat het mis in dit proces en ontstaan achterstand in de ontwikkeling ten opzichte van de rest. Deze achterstand kan een jaar zijn en zelfs langer worden. Ze denken en communiceren te beeldend en met gevoel in plaats gebruik te maken van de taal. Als er niet op de juiste manier begeleiding en erkenning plaatsvind bij deze kinderen dan kunnen ze achterlopen bij de rest. Daarnaast is in deze tijd vooral het materialisme van belang. Gevoelens worden weggestopt en vader en moeder gaan aan het werk en laten kinderen in de crèche opgroeien. De verbondenheid met ouders en ook niet meer het veilige gevoel om thuis te zijn is veel minder. Daarnaast worden kinderen al heel vroeg geconfronteerd met een vaste ritme waarbij ouders vroeg uit bed gaan om te werken en de kinderen moeten ook uit bed omdat ze op tijd naar de crèche gaan. De drukte, stress bij de ouders, minder tijd gunnen aan de opvoeding en minder aandacht geven aan het kind hebben grote invloed op de opvoeding.

Hoofdkenmerken van Nieuwetijdskinderen zijn :

 Ze voelen zich zeer betrokken bij de medemens en de natuur; wanneer je het gevoel hebt met alles verbonden te zijn, is dit ook niet zo vreemd. Het welzijn van de een is immers nauw verbonden met dat van de ander.

 Ze doen heel wijze uitspraken die niet past bij hun leeftijd en levenservaring; ze ervaren intuïtief, ze worden daarbij niet gehinderd door dimensies, verleden, heden of toekomst. Kinderen die intuïtief ervaren staan rechtstreeks in contact met wat is. Ze praten met ervaring uit vorige levens. Het denken is gebaseerd op herkenning en gebeurtenissen en denken is veel sneller als gebruik maken van een taal. Door intuitief voelen kunnen ze razendsnel verbanden zien in hun eigen gemanipuleerde ruimtelijke voorstelling. Door gebruik te maken van hun gedachten kunnen ze alle kanten op gaan, die anderen niet zien of ontgaan. Met gedachten kan je eindeloos combineren en zo een zinvol geheel vormen van een betekenis.

 Ze varen hun eigen koers in hun leven, en bekommeren zich niet wat de maatschappij van hen verwacht; ze weten wat hun taak in het leven is en zullen alleen carrière maken, trouwen en kinderen krijgen als ze menen dat dit bij hen past. Helaas worden ze vaak gedwongen zich aan te passen aan de normen en eisen van hun omgeving waardoor ze hun draai niet kunnen vinden. Mochten ze wel hun eigen weg kunnen gaan dan zullen ze niet zomaar doen waarin ze zin hebben, maar juist hun eigen grenzen bepalen, daar hebben ze veel baat bij omdat ze makkelijk met alles kunnen verbinden. In hun beroep kunnen ze goed gebruik maken van hun gaves.

 Ze kunnen lichamelijk en emotioneel kwetsbaar zijn; als hiermee geen rekening wordt gehouden dat kan dit zich uiten in (voedsel) allergieën, voedseltolerantie en sociale angsten. De klachten die hieruit vloeien zijn buikpijn, hoofdpijn, darmklachten, vermoeidheid, depressiviteit en druk gedrag.

 Ze kunnen gevoelig zijn voor paranormale indrukken; kinderen zijn helderziend, horen stemmen (helderhorend), hebben contact met overleden personen, praten over hun vorige levens of contacten met hun geleidegeesten.

Als we deze kenmerken verder uitsplitsen dan zijn dit vertonen de kinderen deze verschijnselen :

 veel huilen als baby

 verrassend wijze uitspraken doen voor hun leeftijd

 emotionele benadering van hun omgeving

 gevoeligheid voor stemmingen van andere

 scherp aanvoelen van spanningen

 weten wat andere mensen denken

 reageren vanuit een sterk rechtvaardigheidsgevoel

 dromerig uitzicht en gedrag

 origineel overkomen

 sterk intuïtief

 respect voor de natuur, goede band met natuur en dieren

 paranormale vermogens; helderziendheid, helderhorend en gevoelig voor energieën

 dyslexie (woordblindheid), ondanks dat kunnen ze verbaal juist wel goed zijn

 voedingsintoleranties, o.a. vlees of koemelk allergie

ziektes, o.a. astma, huidaandoeningen

 ze houden hun ouders een spiegel voor van hun eigen houding en hoe ze zijn

 vegetarisme

 lichamelijk en emotioneel kwetsbaar zijn

 fysieke kenmerken zijn : hoger voorhoofd en een bijna ongemerkte groter schedelpan

 het autistisch in zichzelf gekeerd zijn en lang kijken naar iets

 hyperkinetisch gedrag, aggressieve uitbarstingen, kunnen  ADHD-kind zijn

 problemen op school; concentratiestoornissen, zich vervelen omdat ze het al weten

 allerlei angsten, waaronder sociale angsten

 ze kunnen anderen uitputten of vermoeiend maken doordat ze onbewust energie van je wegzuigen

 als kind last hebben van bedplassen

 het uitdagen vanaf het eerste bewuste contact
 het is niet taalgebonden, het denkt in beelden, kleuren, geluiden, geuren, gevoelens en of een direct weten (zintuigelijke benadering)


Niet alle bovengenoemde kenmerken hoeven bij elk kind te zien zijn. Sommigen zijn bijvoorbeeld niet paranormaal begaafd. Daarnaast kunnen kinderen heel van deze kenmerken hebben, terwijl ze juist niet een Nieuwetijdskind zijn.Heel belangrijk is dat het kind een goede begeleiding krijgt in hun opvoeding. Hun gedrag, gaves en kijk op het leven moet door ouders herkend en ook erkend worden. Daarnaast moeten ouders ook het kind zo goed mogelijk opvoeden aan de hand van hun eigen gevoel. Het gevoel geeft wezenlijke antwoorden op je vragen en niet op beslissingen die je bepaald aan de hand van waarden, normen en eigen overtuigingen. Deze kinderen zijn gevoelskinderen en het is van belang om vanuit je gevoel met hun in contact te komen.Lichamelijk contact door de baby te masseren helpt het kind te leren aarden, het lekker voelen in zijn vel. Later als het groter is kunnen we het kind de mogelijkheid bieden van creatieve vorming, dans of sport. Als ouder moet je goed opletten of het kind hulp nodig heeft in het leren verwerken van zintuigelijke prikkels.

Het aanmoedigen van kinderen om leuke dingen te doen met hun lijf zoals tekenen, sporten, bomen beklimmen, dansen, zingen, met blote voeten lopen, spelen, helpt hen om hun zintuigen te ontwikkelen.

Kinderen met paranormale gaven hebben ook hulp en begeleiding nodig. Paranormale begaafdheid is niet altijd leuk, paranormale dingen beleven hoeft niet altijd leuke dingen te zijn. Sommige kinderen vinden het leuk om dingen te zien die wij niet zien of dingen te horen in hun hoofd. Andere kinderen vinden het eng of voelen zich angstig. Kinderen hebben wel eens gaten in hun aura of een zwakke aura waardoor ze openstaan voor paranormale beïnvloeding en dat kan wel allerlei problemen opleveren. Therapeuten schijnen met aura-healing veel problemen met kinderen te kunnen verhelpen. Verder is het van belang dat de ouders hun kind serieus neemt in zijn waarneming in de paranormale wereld.

De kinderen moeten hun eigen tempo kunnen volgen waarin ze opgevoed worden. Ze zijn zelf tijdloos. Dit geeft later problemen in het onderwijs omdat ze daar niet hun eigen tempo kunnen handhaven.

Als ouder kan je de kinderen sociale emotionele ondersteuning geven door aan te geven wat je zelf denkt, wat je waarden en normen zijn zonder het aan het kind op te dringen maar om het als kennis aan te laten nemen. Zo kan het zelf begrijpen wat je denkt en voelt. Ook duidelijk je eigen mening geven met respect voor het kind laat het kind ook zijn eigen wilskracht ontwikkelen.

Daarnaast moeten de ouders hun kind accepteren zoals het is. En niet te vergeten, ouders kunnen ook van hun kinderen leren, dat is bij Nieuwetijdskinderen heel belangrijk dat de ouders openstaan voor hun kind. Het kind kan laten zien of laten weten hoe hun ouders in elkaar zitten, ze houden je dus een spiegel voor. Ouders van Nieuwetijdskinderen komen juist door hun eigen kinderen in aanraking met hun eigen spiritualiteit. Wij leren het kind hoe het is als mens, zij leren ons hoe het is als ziel.

Het kind heeft behoefte aan liefde, rust, regelmaat, grenzen en structuur. Dat is iets wat de ouders geven.

Zoals je begrijpt heeft het kind het in de onderwijs heel moeilijk omdat ze daar niet zo vlug zijn eigen tempo kan bepalen en niet de vrijheid heeft om zelf op onderzoek te gaan. Daarnaast wordt het gedwongen zijn eigen interpretatie van de leerstof d.m.v. zintuiglijke vermogens los te laten en gebruik te maken van de taal. Gelukkig zijn er organisaties ontstaan die de belangen van het kind op zich nemen en ook in de onderwijs wordt steeds meer aandacht gestoken in ervaringsgericht onderwijs waarin de kinderen zich beter kunnen ontwikkelen.

Paranormale gevoeligheid en problemen bij Nieuwetijdskinderen

Verder worden deze kinderen overvoerd door een overvloed aan (electro-magnetische) prikkels waardoor hun paranormale gevoeligheid als een enorme last wordt ervaren. De medische wereld heeft diverse etiketten voor deze kinderen (ADHD, ADD, PDD-NOS, Autisme, etc.), maar het is vaak puur hun paranormale overgevoeligheid waar ze geen raad mee weten en dit uit zich in druk gedrag, concentratieproblemen, zich (sociaal) terugtrekken, etc. Paranormale gevoeligheid zou in normale gevallen verdwijnen naarmate men ouder wordt maar door de huidige omstandigheden waar de kinderen in opgroeien wordt dit proces verstoord of loopt het niet zoals het hoort.

Veel kinderen weten geen raad met hun paranormale gevoeligheid als ze ouder worden. Dit komt omdat ze er emotioneel nog niet aan toe zijn en hierdoor raken ze uit balans. Door medicijn gebruik probeert men dit te onderdrukken maar het is niet de oplossing. Als kinderen ouder worden en in de puberteit belanden en de klachten blijven aanwezig of worden zelfs erger dan kunnen ze psychische letterlijk doordraaien. Het komt vooral omdat men emotioneel daar niet aan toe is om paranormaal waar te nemen of te voelen.

Jezelf als mens emotioneel ontwikkelen vergt levenservaringen en het is niet voor niets dat veel mediums en helderzienden pas op latere leeftijd spiritueel of paranormaal bezig zijn. Dat past ook beter bij het leven omdat men dan energetisch veel beter ontwikkeld is (al onze chakra's zijn dan volop ontwikkeld) en als mens zijn we dan vaak beter gesterkt en kunnen we emotioneel veel meer aan.

Dus kinderen te leren om hun paranormale aanleg te gebruiken is niet altijd de juiste methode omdat ze de emotionele ontwikkeling niet als basis hebben. Het lijkt voor ouders leuk om bijzondere en paranormale kinderen te hebben maar vaak beginnen de problemen echt als ze in de puberteit komen en dan geen raad weten met de hormonale veranderingen en hun paranormale gevoeligheid. Het is niet vreemd dat zulke kinderen in de puberteit de weg kwijt raken en zelfs in de psychiatrie belanden.

De beste methode is altijd nog kinderen te leren zich goed af te sluiten en te aarden als ze dat kunnen.

Door mijn jarenlange ervaring als therapeut en healer heb ik door mijn eigen spirituele ontwikkeling een hanger ontwikkeld dat volgens mijn alribru-methode werkt. Deze hanger heeft in de praktijk al zoveel kinderen geholpen met hun klachten. Deze hanger heet de ADHD-hanger, maar ik heb ook de Nieuwetijdskind-energie gedefinieerd wat ook uitstekend helpt.

Wat doet de ADHD-hanger voor kinderen :

 Activeert de aarde-binding

 Schakelt de paranormale gaven uit, als het voorbestemd is om met deze gaven te werken dan komen ze vanzelf op latere leeftijd weer naar boven

 De kruinchakra wordt gesloten

 Activeert de axionale uitlijning waardoor ze weer in balans komen

 Brengt de chakra's in balans

 Door de aarding en uitschakelen van de paranormale gaven trekt met ook geen negatieve energie meer aan

 Geeft ontspanning en rust, vooral in het hoofd

 Healt de emoties en leert je los te laten

 Healt de levensangst wat sommige jongere kinderen meenemen uit vorige levens en in het begin van dit leven opgebouwd hebben door alles wat ze hebben meegemaakt door overmatige gevoeligheid voor prikkels

 Geeft extra bescherming indien nodig en via persoonlijke afstemming komt nog datgene bij wat degene nog nodig heeft, bijv. bij bepaalde klachten of aandoeningen.

Met de hanger kan men ook water opladen met deze energie en het opdrinken waardoor het als elixer werkt en meteen in de energieveld van het kind wordt opgenomen.

Deze hanger kost 3,- incl. verzendkosten.

Alex Bruinsma
www.healing-zuivering.nl

Donderdag 20 - 2 - 2020 en zaterdag 22 - 2 -2020 zijn weer bijzondere energiedagen. Daarom organiseren wij samen met Lea van der Eem weer twee mooie activaties: Lichtactivatie van het eerste en het tweede chakra

Lichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide

 

Davy & Denise Diekstra 

 

Weversland 65

2211 TX

Noordwijkerhout 

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 

Openingstijden:

ma t/m zo 10.00 uur - 20.00 uur 

 

Bezoek aan de praktijk uitsluitend op afspraak


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2020 Lichtwerkers Nederland