Wakker worden voor Verlichting - Mieke Vulink - Lichtwerkers Nederland

Hoera! Er komt steeds meer Licht, Liefde en bewustzijn op de wereld!

De kracht van de collectieve Liefdesvelden is dusdanig gegroeid dat zelfs een aantal werelden van duisternis zich heel voorzichtig naar het licht beginnen te keren.

En dat is mede dankzij de keuze die JIJ gemaakt hebt om jouw pijn en angst aan te gaan kijken... hoe groots is dat...!

Pijn is geen leuk onderwerp voor de meesten. Zo lang ze nog vanuit dualiteit wordt weggezet als 'fout', 'niet fijn', en zelfs licht en liefde als vluchtroute worden gekozen, blijven er vele schatten ongeopend liggen. Maar de boodschap van pijn is eigenlijk een boodschap die naar Liefde leidt, en vanochtend voelde ik me geroepen om daar over te schrijven.

Ik werd wakker na een droom over een oneindig lange trein, waarin bijna iedereen lag te slapen. Mensen hadden enorm veel bagage bij zich, die ze meteen na het instappen zo snel mogelijk in allerlei vakken en bagageruimtes propten om een zo luxe mogelijke slaapplaats te kunnen bemachtigen.

Ik kon (in de droom) niet slapen en zat te kijken wat zich bij de stop op elk volgend station afspeelde. Iedereen werd steeds net te laat wakker. Pas wanneer de trein stopte op hun plaats van bestemming kwamen ze, vaak mopperend omdat ze in hun slaap gestoord waren, in beweging. Daardoor konden ze in de haast hun tassen en koffers niet meer vinden, die inmiddels onder allerlei bagage verdwenen waren van de mensen die later ingestapt waren. Paniek brak uit en sommigen sprongen met tassen van anderen de trein uit om maar 'iets te hebben'. Zelf was ik op het laatst mijn toilettasje kwijt :-)

Wakker, inmiddels aan de koffie open ik mijn laptop en zie ik een klein tekstje van Jung wat ik 4 jaar geleden gepost had (zie hieronder). Dat zette me aan het schrijven ...

Enlightment

'There is no coming to consciousness without pain. People will do anything, no matter how absurd, to avoid facing their own soul. One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious'. (Carl Gustav Jung) .

Pijn lijden

Alles wat we innerlijk uit de weg gaan, wat in de weg staat naar een nog zuiverder liefhebben en een nog dieper doorzien van illusies, vormt een magneet voor lijden-vasthouden. Door uit de weg te gaan wat het leven ons vanuit haar natuurlijke stroom en vanuit hogere regie brengt, werpen we in feite nog meer blokkades op die ons (vaak onnodig) langer in collectieve pijnvelden vasthouden.

Als je ergens onder lijdt, dan ontstaat er meestal iets wat zich tegen de natuurlijke levensstroom verzet. Onze persoonlijkheid houdt niet van pijn. En ergens is dat ook zo begrijpelijk, want pijn hoort niet bij onze ware goddelijke natuur! Pijn is pas gekomen toen we steeds meer afscheiding gingen creëren.

Toch is Yeshua (Jezus), en met hem velen van en rondom de Heilige Familie, juist heel bewust op aarde gekomen met het onmenselijke en pijnlijke scenario van zijn kruisweg. De kerk heeft ons eeuwenlang het beeld voor ogen gehouden van de 'lijdende Christus aan het kruis'. Arme mensheid; zijn we niet vaak genoeg door anderen aan het kruis genageld, hebben we onszelf en anderen niet genoeg pijn bezorgd, en blijven we zelf niet onnodig lang ons kruis dragen?

Afsluiten en verder leven

Iets kan zo pijnlijk zijn dat je, om verder te kunnen leven, (vaak onbewust) besluit om de pijn te parkeren of totaal te negeren. Tijdens een situatie die hele diepe, of langdurige pijn veroorzaakt lijkt het 'gewoon doorgaan met leven' zelfs onmogelijk. Zeker als je weer aansluiting wilt vinden in de wereld om je heen, waarin de meeste mensen gefocust zijn op gelukkig worden en het gezellig hebben. Dan lijken de werelden waarin het 'leuk' is en de wereld waarin jij in stilte loopt te lijden soms onoverbrugbaar. Met als gevolg dat jij nog meer alleen met jouw pijn moet zien te overleven.

Dit stille en eenzame lijden hebben we al heel veel levens meegemaakt. In al die levens in de wereld die op dualiteit berustte heb ook jij alles meegemaakt wat er te ervaren viel tussen donker en licht, tussen de hel en de hemel, tussen arm en rijk, ongeliefd en geliefd. Meestal (misschien wel altijd) was dat dienstbaar aan wat je in dat leven wilde ontwikkelen als ziel.

Want tijdens een aards scenario waarin angst, pijn, lijden, macht en hebzucht een thema waren, heb je enorme kwaliteiten ontwikkeld. Kwaliteiten die je niet ziet als je met de beperkte blik van het menselijke bewustzijn keek. Vanuit dat beperkte bewustzijn kon je alleen zien wat zich in het stoffelijke afspeelde en identificeerde je je met de dader- en slachtofferrollen.

De zoon van God kiest voor het lijden ?

Kijk eens alleen naar de lijdensweg van Yeshua (alsof je het Goddelijke plan van zijn incarnatie niet weet). Kijk naar het lijden van zijn zo wijze en liefdevolle Moeder Maria, die dit alles heeft moeten aanschouwen. Kijk naar het lijden van zijn Geliefde Maria Magdalena die met hem de allerhoogste Inwijdingsweg is gegaan. Kijk naar zijn discipelen en naar alle prachtige en wakkere zielen zoals die van de leefgemeenschappen van de Essenen, die wereldwijd verbonden waren met dit scenario dat hun geliefde Meester, die het Licht op aarde bracht, dwars door het lijden en de dood heen moest gaan.

Kun je je, als je alleen naar het aardse beeld kijkt, nog iets absurders voorstellen als wat de 'zoon van God' is overkomen? Eindelijk komt zo ongeveer God zelf op aarde en wordt hij bespot, veroordeeld en aan het kruis gespijkerd???

Misschien stond je er met je neus bovenop, misschien heb je het op afstand gevoeld of er in een later leven van gehoord. Los van het voorbeeld van het leven van Yeshua zijn er miljarden voorbeelden van mensonterende en gruwelijke scenario's die te pijnlijk zijn voor woorden.

We zijn allemaal zonen en dochters van God, we komen allemaal uit dezelfde eenheid en we zijn allemaal onderling verbonden. Ook hebben we allemaal onze porties lijden wel gehad en wie kijkt er niet reikhalzend uit naar een vreedzaam samenleven op een prachtige liefdevolle aarde waar pijn lijden, vernietiging en uitputting niet langer nodig zijn...

Waarom zou de 'zoon van God', voor wie alles mogelijk is, dan toch juist voor dit heftige scenario uitverkoren zijn geweest? Waarom heeft het hogere Zelf van Yeshua/ Jezus er juist voor gekozen om dit op aarde te gaan belichamen?

Ascentie: naar Liefde en Bewustzijn

Er is veel over pijn geschreven. Er zijn veel uitspraken gedaan over de functie van de duisternis en dualiteit. Zelfs Moeder Maria sprak dat de enige weg naar Liefde en verlossing uit het lijden de weg is die een mens dwars door de duisternis leidt. 

Juist in de diepste duisternis zul je het goddelijke Licht (terug)vinden waarmee je de aardse illusies van duisternis en lijden kunt gaan doorzien.

Het enige verschil tussen Maria, Yeshua en ons is dat wij het achterliggende scenario soms nog vergeten waar we zelf als ziel voor gekozen hebben. Soms kunnen we er nog net niet bij dat al onze pijnen, angsten en struggles echt dienstbaar zijn aan wat we in dit leven als ziel willen ontwikkelen. Dan zijn we even het geloof kwijt dat pijn ons werkelijk dichter bij de vrijheid en onze verlossing zal brengen.

Maar: het begint te dagen! Ons bewustzijn is dusdanig gegroeid dat we dit soort lastige issues uit een mensenleven open en bloot in het licht kunnen zetten. We krijgen het gelukkig ook collectief steeds helderder hoe we, anno 2018, met pijn kunnen omgaan. Dankzij jarenlang innerlijk proceswerk, dat velen van ons dagelijks vol liefde en toewijding doen, worden de collectieve pijnvelden opgeschoond en lichter. 

Laten we nog één keer kijken naar wat de weg is die ons dóór de pijn heen kan helpen, en ons bij de schat kan brengen die daarachter ligt te wachten.

Een weekendje weg

Loop je weer vast in een (oud) pijnstuk? Misschien kun je dan een dubbele stroom in jezelf voelen of herkennen.

De ene stroom is die van je persoonlijkheid die zegt "He getver, nu geen zin in hoor, dit komt nu echt niet uit, ik heb vandaag wat anders te doen en ik ga hier niet nog een keer in". De grap is echter dat je er al in zit, anders zou je de pijnimpuls niet ontvangen of gevoeld hebben.

Je bent dus al vastgeklonken in een veld dat verbonden is met waar deze pijn voor staat. Stel je het voor als een weekendjeweg naar 'Pijnland'.

Mensen die met ditzelfde thema stoeien kunnen gratis een visum krijgen voor dit land.Je bent dus niet alleen met je pijn. Maar als je je identificeert met je slachtofferrol, en in het vernauwde bewustzijn dat op dualiteit gebaseerd is belandt, dan glijd je omlaag, het dal in. Daar is een dusdanig laag frequentieveld dat liefde en licht nog amper binnen kunnen komen. Sterker nog: het ego weert daar liefde af. Want als liefde pijn aanraakt, dan gaat ze stromen en wordt ze voelbaar.

Het gevolg is dat iedereen in Pijnland samenvalt met zijn eigen slachtoffer- en dader-illusies en uit contact gaat, waardoor je je nog eenzamer gaat voelen. Onbewust houd je jezelf en de anderen ONDER het lijden, ONDER de sluiers die tussen hemel en aarde in zitten. 

Dit afglijden naar de lagere frequenties in het dal van dualiteit en illusies is een tegenovergestelde beweging van ascentie. Je zou het descentie kunnen noemen, een tijdelijke omlaaggaande beweging die je weer doet samenvallen met daar waar jij los kwam te staan van hogere waarheid en jouw Bronverbinding.

Vele levens lang was er, en nog steeds is er voor velen maar één weg om uit dit Pijnland te komen, en dat was OVER - LIJDEN. Uit je lichaam gaan dat je in de 3D wereld in zo'n beperkt bewustzijn houdt, m.a.g. zien te overleven te midden van vele tekorten. 

Maar Yeshua heeft ons met zijn grootste weg door Pijnland heen getoond dat er een andere weg is. Hij bracht ons naar de Goddelijke Poort op aarde, die ook wij (dankzij ons groeiende bewustzijn) kunnen vinden en openen! Tijdens elke innerlijke loutering komen we dichter bij die Poort. Stel je voor... als jij die Poort vindt zul je niet alleen jezelf maar ook vele mede-reisgezellen naar ascentie leiden!

 

Het is de Poort van Liefde en het Christus Bewustzijn, en oh zo bijzonder: Achter die Poort wacht het Beloofde Land. Daar is de lijdende Christus van het kruis afgehaald, en het is de hoogste tijd dat wij onszelf ook voorgoed van het kruis gaan afhalen. Laten we naar de andere stroom gaan kijken.

Bevrijding en Heling

De hogere bedoeling van dit weekendjeweg naar Pijnland is dat het (collectieve) pijnthema, dat op dat moment in trilling is gebracht, in het licht wordt gezet. Door met je mede-reisgezellen je bewust te blijven dat er achter de pijn vele schatten wachten, kan de boodschap die in elk pijnscenario zit, of zo je wilt 'de les die jij als ziel wilde leren' helder worden. Als het helder is geworden waarom jij deze moeilijke situatie in jouw leven aangetrokken hebt, en wat jij hierdoor wilde ontwikkelen, kun je de wond die (waarschijnlijk al lang geleden) in jouw menselijke zijn gekomen is laten helen.

In alle zachte en kwetsbare bereidheid om te luisteren en te voelen schuif je bij elkaar aan tafel. Je deelt zo open en eerlijk mogelijk waar je in vast bent gelopen. Omdat er zo veel liefde, mededogen en herkenning is, is er een heel groot ondersteunend en veilig veld aanwezig waarin de pijn kan smelten. (Oh hoe heilig en krachtig zijn de spirituele groepen die zó'n veilig veld bieden dat dit ook werkelijk gebeuren kan!!)

De verdichtingen die in jouw lichamen (emotionele, mentale, energetische, fysieke en wils- lichaam) aanwezig waren beginnen zich op te lossen. Jij kunt je eindelijk gaan ont-krampen, terwijl voor zo lang als het nodig is, de liefdevolle aandacht van de anderen - of, als je alleen bent, van jouw hogere Zelf en de Lichtwereld - aanwezig blijft.

Mede dankzij jou

Dankzij allereerst dit grote bad van Liefde en Christus Bewustzijn, dat de Lichtwereld altijd voor ons zuiver, hoogfrequent en levend blijft houden, kan de levensstroom nu alles aanraken dat ooit gestold is en geblokkeerd is geraakt. Vanuit deze stroom komt de helderheid weer terug waar eerst vertroebeling en verwarring van de persoonlijkheid zat. 

De zuiverende en scheppende levensstromen kunnen weer door jou heen stromen, en je zult gaandeweg dit proces het geschenk gaan zien dat achter jouw pijn klaar lag.

Ondertussen zijn al jouw mede-reisgezellen uit Pijnland getuige geweest van jouw loutering! Niet alleen heb je ze, door jouw moed om dóór de duisternis en pijn heen te gaan, een veel hogere Waarheid getoond; jij hebt de frequentie van het veld naar een nieuw octaaf gebracht! Daardoor kan iedereen die nu door zijn eigen pijnstuk heen wil gaan veel gemakkelijker de weg naar de Poort vinden. Jij hebt ook hun vertrouwen een flinke boost gegeven waarmee ze op weg kunnen gaan.

Ooit zul je gaan zien dat jij, zonder dat je je het misschien bewust was omdat je zo je aandacht bij je eigen bewustwording hebt moeten houden, vele domino-effecten veroorzaakt hebt. Dankzij jouw werk zullen velen, als ze er aan toe zijn, niet alleen ontdekken dat er een weg uit het lijden is, maar dat pijn (tijdelijk) deel uitmaakt van de verlossingsweg voor de mensheid op aarde.

Dankzij jouw innerlijke draai van angst, pijn en duisternis naar vertrouwen, liefde en licht is de Poort naar het Beloofde Land nog harder gaan stralen en nog verder open gaan staan. Zo zal ze voor iedereen, precies op het goede moment, zichtbaar worden.

Stel je nu maar eens voor hoe jij na zo'n weekendjeweg weer thuiskomt ... Voel je? Zie je? Durf je de dankbaarheid, die jij heel persoonlijk vanuit de Lichtwereld ontvangen mag, voor wáár te nemen? Mag je aangeraakt worden door de grootsheid van het goddelijke Licht en de goddelijke Liefde, die ons allen, als we er innerlijk klaar voor zijn, naar het Beloofde Land zullen leiden....?

Mieke Vulink
https://www.miekevulink.nl

Snel navigeren: Home » Blogs » Agenda » Evenementen » Webshop » Gratis downloads

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332
Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2022 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.