Wat is ons leven? - Alex Bruinsma - Lichtwerkers Nederland

Het leven moet je zien als een filmvoorstelling. Alleen deze film loopt maar door. Ik vergelijk het als een langlopende soap met ontelbare afleveringen. Alleen zal in een soap de ontwikkelingen snel elkaar opvolgen totdat het eigenlijk zo'n onwerkelijk wordt dat je eigenlijk afvraagt waarom mensen nog kijken. In soap gebeuren meestal ellendige dingen die op een of ander manier ons behoefte bevredigen. Ze hebben een aantrekkingskracht waardoor bepaalde mensen blijven kijken.

 

Het leven om ons heen heeft ook ontwikkelingen waarbij we wel eens stil blijven staan of juist uit willen ontsnappen. Het leven is een langlopende film zonder eind en op bepaalde momenten maken we er deel uit. Onze aandeel kan op bepaalde momenten heel groot zijn of juist heel klein. Het is net welke taak we op ons willen nemen. Dit kan een deel van de film zijn, een bepaalde locatie, een bepaalde scene.

 

Net zoals een echte film hebben we ook verschillende functies zoals : hoofdrolspeler, figurant, regisseur, stuntman, producer, toeschouwer, etc. Als mens hebben wij de mogelijkheid om alle functies naar smaak te vervullen en andere mensen hebben de neiging om telkens dezelfde rol op te pakken.

Hoofdrolspelers zijn mensen die op de voorgrond treden. Zij zijn telkens in beeld en zullen veel aandacht opvragen. Dit kan tijdelijk zijn, maar er zijn ook mensen die constant hoofdrolspeler zijn. Dit zijn bijvoorbeeld hele bekende sterren, mensen die expres veel aandacht vragen, etc. Het nadeel is dat je constant moet presteren maar ook veel risico's neemt, ook mindere momenten krijgen volledig aandacht bij de rest. Je draagt dus ook verantwoordelijkheid naar de rest van de film toe. Niet iedereen is bewust van deze verantwoordelijkheid. De hoofdrol opeisen kan voor een groot deel van een film maar ook alleen voor een bepaalde scene. Het is voor iedereen van belang dat hij wel eens een hoofdrol vervult in zijn of ander leven en op de juiste momenten.

 

Mensen die de bijrol vervullen zullen in mindere mate op de voorgrond treden, meer als degene die de hoofdrolspeler helpt. Er zijn mensen die telkens de bijrol oppakken omdat ze telkens bij een hoofdrolspeler rondhangen. Sommige doen dat bewust omdat ze bang zijn dat ze op de achtergrond raken, andere doen het bijvoorbeeld beroepsmatig, bijvoorbeeld een secretaresse bij een directeur. Een ander doet slechts een klein onderdeel, bijvoorbeeld de visagist die alleen de make-up doet.

 

Figuranten zijn mensen die op de achtergrond zijn. Net als een in echte film zijn er heel veel figuranten. Niet iedereen kan immers de hoofdrol spelen, net als in een echte film zou dat een chaotische scene opleveren, bijvoorbeeld als er ergens in een volle zaal brand uitbreekt. Er zijn veel mensen die liever niet op de voorgrond treden en vaak de figuranten rol oppakken zodat ze in de grote massa verdwijnen. Je neemt dan weinig risico's en verantwoordelijkheid.

Stuntmannen zijn mensen die graag op een moment in de belangstelling komen te staan. Dat kan heel spectaculair zijn of juist heel subtiel. Het gevaar is dat je flink op je bek kan gaan en afgaat als figurant of dat je met veel succes hoofdrolspeler wordt. Het gevaar bij stuntmannen is dat het veel risico's opbrengt en je verantwoordelijkheid in gevaar brengt. Daarnaast moet je uitkijken dat alles maar kortdurend is. Er zijn mensen die in heel hun leven stuntmannen zijn, ze proberen constant in de belangstelling te staan.

 

De regisseur is iemand die de lijnen uitlegt in de film voor anderen. Hij bepaalt hoe iemand is en welke rol hij opneemt. Dan kan bijvoorbeeld een directeur van een bedrijf zijn, de vader in een gezin, een politieagent, etc. Het is een verantwoordelijke functie in een bepaalde scene. Sommige mensen menen dat ze in heel hun leven regisseur moeten zijn, dat kunnen moeilijke mensen zijn. Mensen met veel invloed kunnen ook het leven goed regisseren als ze willen. Er zijn verschillende regisseurs, de ene zet heel subtiel lijnen uit op de achtergrond, de ander is overduidelijk aanwezig. Een goede regisseur laat iedereen in zijn eigen rol spelen maar zorgt er wel voor dat er een goede harmonie is en voorkomt chaos. 

 

Toeschouwer zijn mensen die andere mensen in het leven gadeslagen. Het zijn mensen die goed kunnen observeren, luisteren, signalen kunnen oppikken en inzicht hebben. Zij hoeven niet deel uit maken van het geheel en nemen vaak genoegen met een kleine rol. De meeste mensen zijn in grote getale toeschouwer van het geheel. Op kleiner niveau kunnen ze pas een ander rol op zich nemen.

Om jezelf goed te leren kennen kan je nu kijken wat voor rol je hebt in onze film, jouw leven dus. Ben jij altijd die hoofdrolspeler die zich in de picture zet, of die stuntman die regelmatig op de bek gaat, of ben jij die toeschouwer op de achtergrond ? Als je het goed wilt doen kijk dan goed welk rol je het beste past in elke situatie. Vergeet niet dat elke hogere rol meer stress oplevert maar ook meer voldoening als je slaagt. Voor het goed leven is dat je een acteur wordt die op alle fronten mee kan doen; een keertje stuntman spelen, een keertje de regisseursstoel bezetten en regelmatig als toeschouwer te werk gaan om wat rust in het leven te brengen. Een ding is wel anders; in een film doet een acteur alsof, in het echte leven moeten we doen zoals we echt zijn.

Problemen in ons leven

Sommigen hebben altijd problemen, anderen hebben nooit problemen. Wat zijn problemen ? Het zijn situaties die we op ons levenspad tegenkomen die we moeten overwinnen. De ander kiest ervoor, de ander krijgt ze zonder te vragen. Problemen vormen een onmogelijkheid en last als we er niet mee om kunnen gaan. Heel belangrijk is ook je levensinstelling en je kijk op problemen. Problemen ontstaan in je hoofd. Jijzelf beoordeelt of een situatie een probleem is of niet. Daarnaast moet je ook oppassen dat een probleem niet je leven gaat beheersen, maar dat jij juist dat probleem gaat beheersen of loslaat als het je teveel wordt.

 

Niet alle problemen kunnen we oplossen en dat moet je ook accepteren. Dat accepteren is voor veel mensen moeilijk. Problemen horen in het leven net zoals je altijd elke dag moet slapen om de volgende dag wakker te worden. Het gegeven om te slapen hebben we ook geaccepteerd en zo moet je eigenlijk ook naar problemen kijken. Natuurlijk is niet elk probleem hetzelfde, en spelen andere factoren ook een rol, zoals emoties, geld, stress, etc. 

 

Problemen worden problemen als het ons leven teveel gaan beheersen. We verliezen onze levenslust en onze positiviteit. Heel belangrijk is dus om problemen een plaats te geven zodat je ze de aandacht kan geven wanneer je dat zelf wilt. Helaas is een probleem niet zoiets als een cd-tje die je in een doosje stopt. Ze zitten meestal in onze hoofd.

De volgende oefening bedacht ik voor mezelf :

In je hoofd zit een ladenkast met heleboel laadjes. In elk laadje kan je een probleem doen. Al deze laadjes hebben een slot die alleen jij kan openen en sluiten. Jij sluit dus elk laadje met probleem af. Op het moment dat je aan een probleem wilt denken doe jij eerst dat laadje open en haalt het probleem eruit en geeft het aandacht.

En zo ga je met elk probleem om. Alleen als de lade open is mag je aan het probleem aandacht schenken. Als de lade dicht zit moet je het probleem loslaten en er niet meer aan denken. Zo krijg elk probleem de nodige tijd en aandacht wanneer jij het wil en niemand anders kan bij die ladenkast komen, want jij hebt als enige de sleutels.

 

Deze oefening gewoon regelmatig doen zodat je op den duur problemen leert loslaten. Probeer ook positief te denken en je eigen leven te leiden. Denk er wel aan, problemen worden ook aangetrokken door niet positief te denken. Komen er meer problemen op je af, maak dan andere laden open en doe ze erin. De bedoeling is om alle problemen te beheersen en ook je eigen leven te beheersen. Mocht een probleem onoplosbaar zijn dan geef je hem meer aandacht, maar zet het op tijd terug in de lade. Accepteer dat ze er zijn, iedereen heeft ze en het hoort bij het leven. Een deel van de problemen scheppen wij zelf of trekken dat aan. We hebben er ook invloed op. Problemen zijn er ook om ons te leren hoe ermee om te gaan. Los je een probleem niet op, dan merk je dat het weer terugkomt. We hebben zelf indirect invloed op onze problemen. Let daar maar eens op, ze komen niet zomaar onze kant op. Soms is het een gevolg vanuit het verleden, anders een gevolg van onze handelen. Leer vertrouwen op je eigen vermogen om problemen aan te pakken. Bij veel mensen is er angst om een probleem aan te pakken, geef jezelf moed en onderneem actie. Dan zal meestal blijken dat het probleem veel kleiner is dan jezelf dacht. We nemen ons zelf wel vaker in de veronderstelling dat probleem groter is dan we denken. Het is een soort drempel die we zelf creëren om het probleem uit de weg te gaan. Ontwijkings- of uitstel gedrag is vaak voorkomend eigenschap om problemen uit de weg te gaan, maar het is eerder uitstel van executie. Dus neem altijd actie, daar kom je het verst mee.

Alex Bruinsma
www.healing-zuivering.nl


Lichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide


Christ Consciousnesss
 

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

info@lichtwerkersnederland.com 

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2021 Lichtwerkers Nederland