De integratie van mannelijk en vrouwelijk ♥ Pamela Kribbe ♥ Lichtwerkers Nederland

Lieve mensen, lieve mannen en vrouwen, ik ben Maria Magdalena, jullie vriendin en gelijkgestemde. Ik ben hier met een vol hart dat overstroomt van warmte en herkenning met jullie. Wij zijn gelijken.

Jullie dragen een fakkel van licht en bewustzijn in je hart en je verlangt ernaar die fakkel uit te reiken: je licht en bewustzijn de wereld in te laten stromen. Dit is je innerlijke doel. Voel dat eens, die uitreikende beweging vanuit jezelf, het verlangen om liefde te geven.

Er is liefde in jouw hart, zuivere liefde. Maak er contact mee, in dit moment. Voel ook dat deze liefde vermengd is met pijn en verlangen, met heimwee.

Er is in jullie een verlangen naar een andere wereld, een nieuwe wereld waarin de liefde mag stromen en er contact met elkaar is van ziel tot ziel. Jullie hebben lang in een werkelijkheid geleefd op aarde waarin liefde maar heel beperkt mocht worden gevoeld en geuit. De aarde werd gedomineerd door energieën van angst, overleving en strijd. Nu is er iets aan het veranderen. In de harten van veel mensen leeft het verlangen, het diepe verlangen naar de oorspronkelijke liefde waaruit jullie zijn voortgekomen. Jullie openen je hart. Voel deze golf van een nieuw begin, van een nieuw ontwaken op aarde. 

Jij bent hier gekomen op aarde om mee te bewegen met die golf. Je bent hier niet om niks. Je neemt deel aan iets groters dan jezelf en je hebt je hierop lang voorbereid als ziel. Je bent bezig een lange cyclus van levens te voltooien, om de pijn en de angst uit het verleden te integreren en te transformeren, zodat de liefde een stem krijgt op aarde, via jou en gelijkgestemden. Ik ben hier om de liefde te vieren met jou, met jullie. Geloof in jezelf. Juist als je je hart opent, als je innerlijk ontwaakt en je bewustzijn groter wordt, komt er ook veel pijn en verlangen en verdriet omhoog. Dit maken jullie nu mee, dit is deel van jullie integratie proces.

Je ziel is al vele malen op aarde geboren en je hebt vaak aardse leven geleid waarin je slechts ten dele contact had met je ziel. Soms was de verbinding zelfs heel minimaal en ging je helemaal op in de aardse taferelen, de prikkels, de drama’s. Maar nu sta je op de drempel van een doorbraak: namelijk je hele zielsenergie toe te laten en  door te laten stromen in je dagelijkse aardse leven. Dit is een grote stap. Daarom wordt je bewustzijn in dit leven ook sterk toegetrokken naar zielsdelen van jezelf die nog vastzitten in het verleden, bijvoorbeeld onverwerkte vorige levensenergieën. Vandaar dat juist dit leven van integratie en wedergeboorte ook een intens en zwaar leven kan zijn. Je groeit naar het licht toe maar juist daarom komen er oude lasten en herinneringen in je omhoog. Heb respect voor je eigen moed en grootheid. Dit is van groot belang.

Jullie onderschatten jezelf nog steeds. Voel je eigen intentie om jezelf heel te maken in dit leven, het innerlijke pad te bewandelen. Er is moed voor nodig dit te besluiten, omdat deze weg betekent dat je je los maakt van het collectief bewustzijn voor zover dit nog op angst, macht en strijd is gebaseerd. Je bewandelt je eigen weg en bent dan tot op zekere hoogte een eenling. Je bent anders. Dit roept angst op in velen van jullie. Er is altijd een oerangst in mensen om alleen te staan, om niet bij de groep te horen, of bij de maatschappij. En omdat jullie in vorige levens daadwerkelijk ervaringen hebben gehad van uitgesloten worden, kan die angst je behoorlijk aangrijpen. 

Jullie hebben allemaal een trauma opgelopen als het gaat om helemaal jezelf te durven zijn en je oorspronkelijke zielenenergie te laten zien in deze wereld. Om dit trauma te helen en je angst te overwinnen, heb je het nodig je eigen zielsenergie te herkennen. En om dit te kunnen doen is het noodzakelijk dat je het mannelijke en het vrouwelijke aspect van je eigen ziel kent en integreert. 

Over het thema vrouwelijke en mannelijke energie wil ik graag iets meer zeggen. Om jezelf in het dagelijkse aardse leven uit te drukken vanuit je ziel heb je beide energieën nodig. Vrouwelijkheid en mannelijkheid zijn niet alleen aspecten van het mens-zijn; het zijn universele bestanddelen van de schepping zelf. Je kunt geen schepper zijn zonder beide energieën in jezelf te gebruiken en te harmoniëren. Het zijn samenspelende energieën die bedoeld zijn om in vreugde en verrukking elkaar te dienen en te stimuleren. Voel hoe de dans tussen het mannelijke en vrouwelijke een bron van vreugde en creativiteit kan zijn. Voel dit eens in je buik.

Ga met je aandacht langzaam naar je buik, zak erin, voel een holte of ruimte waar het zacht en stil is. Voel de heiligheid van deze ruimte. Hier ben je verbonden met de aarde, met het leven op aarde. Hier ben je mens. 

Maak nu contact met je stuitchakra, onderaan je ruggengraat. Voel de oerkracht in jezelf. Denk aan het meer van Tiberias, de omringende heuvels, het gesteente, het zand en de lucht. Voel de oerenergieën daarin en voel hoe die ook aanwezig zijn in jou: in je stuitchakra en je hele lichaam. Jij bent deel van de natuur. Voel de natuur in jezelf. 

Maak dan eens contact met je tweede chakra, het navelchakra in je buik. Voel op een zachte manier hoe jouw seksuele energie daar aanwezig is: het verlangen naar verbinding op een lichamelijke manier; het verlangen naar een uitwisseling van mannelijk en vrouwelijk; het verlangen naar intimiteit en het samen laten dansen van de beide energieën. Voel hoe onschuldig dit verlangen is, hoe puur en natuurlijk. Zie of voel een dansende man en vrouw in jouw bekken. Voel hoe ze zich aangetrokken voelen tot elkaar. Hoe ze elkaar bewonderen en hoe hun harten zich willen verstrengelen.

De dans van de liefde, de dans van seksualiteit, is bezoedeld geraakt door de traditie. En waarom? Waarom is seksualiteit zo veroordeeld geweest en is het beladen geraakt met schuld en zonde? Omdat er een enorme kracht schuilt in het toelaten van de oorspronkelijke, onschuldige seksuele energie in mensen. Als mensen contact hebben met hun eigen seksuele energie, zonder schaamte of schuldgevoel, worden ze creatief, hartstochtelijk en oorspronkelijk en zoeken ze naar verbinding. Verbinding op een essentieel niveau. Seksualiteit is veel meer dan de fysieke geslachtsdaad. Het is een energiestroom die hoort bij het universum, bij de schepping. En het is essentieel voor jullie allen het contact met deze stroom hervinden en de ware betekenis van seksualiteit in ere te herstellen. Voel deze energie in jezelf, voel ook het vuur dat daarin aanwezig is.

Het erotische verlangen naar verbinding, naar intimiteit en ontmoeting kan vele vormen aannemen. Het kan zich uiten in een liefdesrelatie met een partner, maar evengoed in creatief werk. Als je iets doet waarvan je oprecht houdt, tintelt je lichaam, voel je je geïnspireerd. Je emotionele en fysieke lichaam worden er door opgetild en je voelt je vitaal. Dit is ook seksuele energie.

Roep die tinteling op in jezelf. Laat die vanuit je buik omhoog stromen in je hart. En voel wat er dan gebeurt. Je hart is vol liefde, maar die liefde krijgt alleen vorm via de daadkracht, creativiteit en seksuele energie in je buik. Hart en buik horen bij elkaar.

Maak nu contact met je mannelijke energie, met je innerlijke man. Voel hem aan de rechter zijde van je energieveld. Kijk eens in hoeverre je hem toelaat, in hoeverre hij aanwezig mag zijn in jouw beleving van seksualiteit en creativiteit, in de stroom tussen buik en hart. Mag hij meespelen? Wie is hij eigenlijk?

Sommigen van jullie zijn het contact met je innerlijke man zo kwijt geraakt, dat je hem niet meer herkent als ‘eigen’, als iets van jou dat je mag gebruiken om jezelf te bekrachtigen en te beschermen. Voor veel vrouwen geldt dat ze een bepaalde reserve voelen ten opzichte van hun eigen mannelijke energie. Hen is ook vaak geleerd dat je als vrouw op een typische manier vrouwelijk hoort te zijn.

Dat wil zeggen: afwachtend, passief, invoelend en ook dienend, gevend, zorgend. Daar lijken passen de mannelijke kwaliteiten van voor jezelf opkomen, je eigen weg uitstippelen, grenzen stellen en daadkracht niet goed mee verenigbaar te zijn. Echter, het geheim is dat je je hoogste vrouwelijke energie, dat wil zeggen de zuiverste, meest geïnspireerde en intuïtieve vorm daarvan, alleen in de wereld kunt neerzetten als je aankunt op de kracht en focus van je mannelijke energie. Roep die dus op in jezelf.

De mannelijke en vrouwelijke energie zijn gemaakt om met elkaar samen te werken, vooral ook innerlijk. Als je een vrouw bent en je integreert je mannelijke energie, wordt je vrouwelijkheid daardoor lichter en stralender. Zij kan daardoor juist nog meer uit de verf komen, zich helder en krachtig manifesteren. En voor een man geldt het omgekeerde. Als een man zijn vrouwelijke energie, zijn gevoel durft te laten stromen, ook en vooral naar zichzelf toe, dan wordt zijn mannelijkheid niet minder, maar juist van binnenuit versterkt en verlicht door de energie van het hart. Je wordt juist compleet in je mannelijkheid, of je vrouwelijkheid, als je de andere pool toelaat in jezelf en die mee laat spelen. Wat er dan gebeurt is dat de ziel zich vrij kan gaan uitdrukken en manifesteren.

Als je vanuit een innerlijke balans tussen mannelijk en vrouwelijk contact ervaart met je ziel, merk je dat ook in je relaties met anderen en in de relatie met een partner. De basis voor elke relatie gebaseerd op liefde is zielscontact. Dat overstijgt mannelijkheid of vrouwelijkheid, want als ziel draag je beide aspecten in je mee. Maar als het zielscontact er is, kun je je juist ook als man of als vrouw op een prachtige manier manifesteren. Wanneer er aan de ene kant de eenheid en het begrip is van de zielsverbinding, kan aan de andere kant juist de dans van de tegenstellingen, van de man-vrouw polariteit, op een vreugdevolle manier vorm krijgen. Als partners kun je elkaar stimuleren en liefhebben op een manier die diep vervullend is voor je mens-zijn. De ziel is seksueel van aard. De ziel wil leven in de polariteit en daarbinnen de eenheid vinden en vieren en tot uitdrukking brengen. De ziel wil leven in de dualiteit en deze bezielen met eenheid.

Jullie dragen een oude, onderdrukkende geschiedenis in je mee. De vrije uitdrukking van seksualiteit in brede zin, van eros als creatieve, verbindende en transformerende kracht, is lang verboden geweest. Je bent verwond geraakt door deze traditie en hoe meer je uitreikt naar het licht, hoe meer die wonden zichtbaar worden en je geroepen wordt ze te helen.

Maak nu contact met je innerlijke vrouw - voel haar aan de linkerkant van je lichaam – en vraag haar: wat heb jij nodig om te stralen en je thuis te voelen op aarde? Wat heeft je innerlijke vrouw nodig om haar intuïtie weer vrij te mogen gebruiken? Om haar liefde en vermogen tot verbinden tot uitdrukking te brengen? Voel wat jouw innerlijke vrouw nodig heeft. Zie waar ze gewond is geraakt. Wat is haar grootste pijn?

In vrouwen die zich erg hebben geïdentificeerd met hun vrouwelijkheid, is de innerlijke vrouw vaak overbelast geraakt. Deze vrouwen zijn over-empathisch en dragen veel zware emotionele energie van anderen mee in hun energieveld. Ze hebben de mannelijke energie in zichzelf nodig om zich te begrenzen en zelf meer ruimte in te nemen.

In mannen bestaat er vaak een heel dubbel gevoel over het toelaten van de vrouwelijke energie in zichzelf. Aan de ene kant verlangen ze er zeer naar om meer thuis te zijn in de stroom van hun gevoel en intuïtie. Aan de andere kant voelt dit ook bedreigend aan, alsof je dan de controle moet opgeven en jezelf verliest. Het kan voelen alsof je dan je mannelijkheid kwijt raakt, terwijl het niet gaat om of-of maar om balans tussen mannelijk en vrouwelijk. Jullie zitten opgescheept met definities van mannelijkheid die het vrouwelijke in mannen buitensluiten. Dit veroorzaakt in veel mannen een vijandigheid of op z’n minst een gespannen gevoel t.a.v. hun eigen vrouwelijke energie.

Kijk nu eens naar je eigen innerlijke man, die zich in of aan de rechterkant van je lichaam bevindt. Voel wat hij nodig heeft. Stel je nu voor dat je innerlijke man en vrouw elkaars handen vastpakken. Met verwondering en tederheid kijken ze naar elkaar en verwelkomen ze elkaar. Voor velen van jullie geldt dat ze elkaar heel lang gemist hebben. En ze zijn allebei verdwaald geraakt zonder elkaar. Sta toe dat ze elkaar omhelzen, voel de verbinding in je hart. In je hart wordt de eenheid geboren en van daaruit stroomt die de wereld in. Als je je eigen mannelijke en vrouwelijke energie weet te verzoenen, sta je heel dicht bij je ziel.

Ik groet jullie allen met eerbied en respect om wat jullie doen op aarde. Ik ben bij jullie. 

Draag je eigen fakkel van licht met trots. Je bent het waard om liefde te ontvangen, je bént liefde. 

    

© Pamela Kribbe

www.pamela-kribbe.nl


 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.