Energie moet stromen - Alex Bruinsma

We bestaan allemaal uit energie. In al zijn facetten bestaat de mens uit diverse delen. We hebben een lichaam, een geest, een bezieling en een onzichtbaar energieveld om ons heen. Volgens oude kennis hebben we diverse energie stromingen door ons heen lopen, we hebben chakra’s die de energie in ons beïnvloeden en kijken we wetenschappelijk, dan bestaan we uit moleculen en nog verder terug uit atomen.

Atomen hebben een onvoorstelbaar energie potentie in kracht die het geheel bij elkaar houd. Als we atoom uit elkaar trekken dan komt er enorme atoom energie vrij, die we kennen als nucleaire krachten.

Stel dat we al onze atomen uit elkaar trekken dan komt er zoveel energie vrij dat we niet voor kunnen stellen. Dus lichamelijk en wetenschappelijk gezien worden we bij elkaar gehouden door enorme krachten die harmonie bij elkaar zitten. Door diverse scheikundige verbindingen worden alle moleculen bij elkaar gehouden en er vinden diverse scheikundige processen plaats die het gehele proces besturen en regelen. Alles stroomt dus in harmonie met elkaar. Dat is dus het lichamelijk deel.

Mentaal gezien is een mens vooral een denker. Dat komt door onze hersenen, ons leerproces, onze maatschappij en ook hoe we met elkaar communiceren en wat we elkaar aanleren. Dat is voor veel mensen het bewust proces en daaronder komt het voelen wat grotendeels ook onbewust gebeurt. Ook hier vinden er energie stromingen plaats, en dat kunnen vooral heftige zijn. Dat deel van de mens bevat vaak de krachtigste energie wat de mens kan voortbrengen hoewel we daar niet bewust van zijn. Emoties zijn daarbij de krachtigste soort wat we gebruiken. Als er sprake is van emoties dan kunnen er krachtige energie stromingen door ons systeem plaatsvinden die ook op andere niveau’s naar buiten kunnen komen.

Onzichtbaar lopen door ons de energiebanen, de meridianen, die in samenwerking met de chakra’s onze levensenergie reguleren en laten stromen. Deze kunnen beïnvloedt worden door het mentale deel van ons en eigenlijk vormen alle energie in ons een systeem die meerdere facetten kent. 

Belangrijk voor energie is dat het stroomt en niet blijft stil staat. We mogen dus onze energie voortdurend laten stromen. Omdat energie bestaat uit diverse facetten, mogen we dat ook op al deze facetten laten gebeuren. Deels gebeurt dit al onbewust maar ook mogen we het bewust laten doen. De mate van lichamelijke beweging bepaalt deels ook hoe je je voelt en heeft het weer positieve invloed op je mentale deel. Hoe je denkt bepaalt ook hoe jij je lichamelijk voelt en hoe je energie gaat stromen. Negatieve gedachtes houden je energie tegen en geven je minder lichamelijke energie. Spiritueel healingen geven heeft effect op je onzichtbare energiestromingen maar kan weer uiten in mentale ontspanning en hierdoor lichamelijk gemak. Het hele proces werkt dus met elkaar samen.

Dus als je energie niet stroomt, zoek dan naar mogelijkheden om het weer aan de gang te krijgen. Het kan dus op allerlei manieren wat bij jou het beste past. En als het niet alleen lukt, zoekt dan hulp. 

Alles is in principe energie maar de toepassing en de vorm zoals wij het hanteren in het dagelijkse leven is natuurlijk anders, maar de basis en diepste kern van alles  heeft te maken met energie stromingen al dan niet aangestuurd door ons bewustzijn. Kijk je verder dan is het eigenlijk ons bewustzijn dat moet stromen en vormt alles de vorm waarin het plaats vind. Energie mag krachtiger worden, positiever en meer bewust gestuurd worden. Dat is een proces in ons zelf. Indirect kan je je energie ook gebruiken om anderen te beïnvloeden, je omgeving beïnvloeden en dan merk je dat energie geen grenzen kent. Ook daar mag de energie gaan stromen. Omgekeerd kan je last krijgen van anderen of je omgeving dat het weer jouw energie belemmert. In harmonie zal energie elkaar niet dwarszitten maar als dat wel gebeurt dan mag je kijken wat daar de oorzaak is en of je het kan oplossen.

Vaak proberen we het om ons energie te laten overstemmen met de rest, maar dat werkt niet volledig. Het is beter om harmonie te krijgen en dat alles met elkaar samenwerkt. Helaas is dat best moeilijk omdat we toch te maken met processen die buiten om ons heen gebeuren. Het belangrijkste is eerst aan jezelf te werken en dan pas de rest.

© Alex Bruinsma
www.healing-zuivering.nl

Jeshua channeling

Arjun channeling

Channeling


 

Nieuw! E - TEA - 2

Introductie van de YahYel door Wieteke Koolhof en Denise Diekstra


Lichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide


Christ Consciousnesss
 

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

info@lichtwerkersnederland.com 

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2021 Lichtwerkers Nederland