Vragen over energiewerk - Fran Tielemans


Wat is spiritueel energiewerk?

Spiritueel energiewerk is energiewerk waarbij we energie uit de spirituele lagen tot in de lagen van het persoonlijkheidsniveau en het lichaam brengen door onze aandacht te focussen op de energie. Het doel van spiritueel energiewerk is lagen in onszelf te transformeren, onze subtiele lichamen uit te breiden en op een hoger level te brengen, onze trilling te verhogen, en daardoor ook meer harmonie, vrede, vreugde en vervulling in ons leven te brengen.Concreet betekent dit dat je spirituele energieën gaat gebruiken om sneller en makkelijker emoties los te laten, om bijvoorbeeld je mentale lichaam snel op te schonen, om je aura te healen en te voeden, om je hart verder te openen, om blijheid in jezelf toe te laten, om fysieke symptomen te verzachten of in balans te brengen, om je te helpen vergeven, om je chakra’s snel op te schonen, om je chakra’s uit te breiden, om je systeem te ontgiften, enzovoort. Het palet aan mogelijkheden in spiritueel energiewerk is zeer groot.

Voor wie is energiewerk aangewezen?

 voor al wie zichzelf spiritueel wil uitbreiden

 voor wie toe is aan verandering

 voor wie voelt dat hij/zij vast zit met iets en men doorheen de blokkade wil, en het met gewoon emotioneel/mentaal werk niet lukt

 voor wie bewuster wil worden

 voor wie anderen wil begeleiden in bewustwording

 voor wie zijn ‘heldere’ kanalen wil versterken

Zijn er soorten spirituele energie?

Er zijn oneindig veel soorten spirituele energie die ter beschikking staan van de mens. Er zijn energieën die we tijdelijk in onze aura kunnen brengen, en energieën die we permanent in onze aura kunnen brengen, zodat we er op elk moment van ons leven kunnen over beschikken. De eerste soort staat vrijelijk ter beschikking van iedereen. Wanneer men hier klaar voor is, ontdekt men deze energieën via het Hoger Zelf, dat bepaalde boeken, methodes, cursussen, meditaties op ons pad brengt, waarmee we leren beroep te doen op deze energieën. Werken met 'kleuren' is bijvoorbeeld een wijd verspreide manier om zichzelf te healen en aan te vullen waar nodig.

Zo staat de blauwe kleur bijvoorbeeld voor kracht, rust, orde, de rode kleur voor meer levenskracht en drive, de groene voor allerlei vormen van healing enz...

Een ander voorbeeld is het potentieel van de energie van Engelen. Dat staat vrij en gratis ter beschikking van iedereen die met hen wenst te werken. 

Dit potentieel is oneindig. Engelen kunnen mensen helpen met alle aspecten van het menselijk leven, en ze doen dat gewoon op aanvraag. Ze helpen mensen met het naar een hoger level te brengen van die aspecten.

Een ander voorbeeld van een energie waar veel mensen ter wereld mee werken, is de Violette Vlam om te transformeren of schoon te maken. Dan is er doorheen onze voorbije levens de doorgave van energieën via de shakti-lineages, waarbij men specifieke energieën permanent in de aura krijgt door initiatie, zodat ze heel de incarnatie lang op elk moment kunnen gebruikt worden. Reiki is de meest gekende van deze shakti’s/energieën, maar er zijn er nog vele andere. Waarschijnlijk gebruikte men deze energie al in oude beschavingen zoals Lemurië of Atlantis, maar is de overdrachtslijn nadien op een bepaald moment afgesneden door de hoeders (van Gene Zijde) van deze energie.

Pas op het einde van de 19de eeuw werd deze overdrachtslijn opnieuw hersteld door Mikao Usuï, die van Gene Zijde werd bekrachtigd om deze overdrachtslijn opnieuw in de wereld te brengen. Sinds de jaren ’70 werden miljoenen mensen hierop afgestemd, waardoor deze energie overal ter wereld zeer vaak gebruikt wordt, en hier stilaan ook buiten de klassieke spirituele circuits bekend en geaccepteerd begint te worden.

Deze energieën uit de shakti-lineages worden doorgegeven via ‘initiaties’. Initiatie komt van het Latijn 'initiare', hetgeen betekent: 'aanvangen', 'beginnen', 'op weg zetten', 'op gang brengen'.

Een initiatie is het eindpunt van een lang proces waarbij men stilaan innerlijk tot deze initiatie gebracht wordt door het Hoger Zelf en spirituele gidsen- ascensie. Maar terzelfdertijd is het ook een beginpunt. Want vanaf dan gaat het om het praktisch gaan gebruiken van de energie waarop men is geïnitieerd. Dan begint de integratie van deze hogere laag in de persoonlijkheid, in het dagelijkse leven - descensie.

Kan je spirituele energie leren voelen?

Energie leren voelen is een lang proces. Het kan zijn dat iemand totaal niets voelt van energieën, en dan plots energetisch wakker wordt. Het is ook niet zo dat wanneer men niets voelt, er energetisch niets gebeurt, het is dan wat vervelend voor het ego. De energieën werken dan boven je bewustzijnslevel.

Wanneer men niets voelt bij energiegebruik, dan is het goed om eerlijk te zijn met jezelf en te onderzoeken welke van de volgende aangehaalde punten misschien van toepassing zijn op jou.


Subtiele energieën brengen ook subtiele veranderingen in de aura, in je energieveld, dus vaak is er gewoon een grote opmerkzaamheid en stilte nodig om ze echt te voelen.

Wat kan me helpen om energetisch gevoeliger/bewuster te worden?

 Wanneer men de moeite neemt om net voor men met spirituele energie gaat werken, even tot rust te komen, het helemaal stil te maken binnenin, dan zal men energie veel bewuster waarnemen dan wanneer het snel even tussendoor moet gebeuren en men nog vol stress en adrenaline zit van de voorbije (drukke) dag. Hoe meer men erin slaagt om het helemaal stil te maken binnenin, hoe bewuster men kan zijn van wat men voelt, van wat er aanwezig is en van wat er binnenkomt aan energie.

 Wanneer men, vooraleer men met energie gaat werken, even de aura zuivert (etherisch, mentaal-emotioneel), dan zal spirituele energie veel sneller en vrijer kunnen binnenstromen. Wanneer men pas uit de dagelijkse drukte komt, de aura nog vol is van energie van andere mensen, je nog vol emoties of gepieker zit, dan zal de spirituele energie door een dikke laag heen moeten vooraleer ze je dagelijks bewustzijn binnen kan.

 Wanneer men goed in het lichaam zit, goed geaard is, een goed lichaamscontact heeft, men zijn lichaam aanvaardt, thuis is in zijn lichaam, dan is er ook een goed lichaams-bewustzijn, dan voelt men ook meer, en is men beter in staat te voelen wanneer spirituele energie binnenstroomt.

 Hoe meer men een spirituele energie laat binnenstromen, hoe meer de nadi's (het etherisch zenuwstelsel van de aura) doorspoeld worden, hoe meer karmisch gruis weggespoeld wordt, en hoe ruimer die nadi's worden, zodat de stroom sterker wordt en de hoeveelheid energie die binnenkomt telkens vergroot. Hoe meer men dus spirituele energie in zijn systeem laat lopen, hoe meer ze voelbaar wordt. Hoe minder jij voor de energie doet door jezelf in de juiste toestand te brengen (ontspanning, rust, aandacht, focus), hoe minder de energie voor jou doet. (wat het werken met shakti's betreft).

 Hoe meer men zich ervan bewust is dat de energie waarop men is afgestemd bij elk gebruik ervan zijn/haar bewustzijn uitbreidt, en dat telkens men de energie gebruikt men zichzelf en zijn leven beetje bij beetje opheldert, hoe meer men zich bewust kan openstellen voor de energie.

 Omgekeerd: hoe meer weerstand men bewust of onbewust heeft naar loslaten van het oude, van oude situaties, van oude relaties, van oude overtuigingen of patronen, hoe meer weerstand, wantrouwen en angsten men ook heeft naar alles wat met initiatie of gebruik van energie te maken heeft, hoe moeilijker de energie ook zal stromen, want onbewust houdt men ze tegen, onbewust zegt men op ego- level, ik wil het niet, ik wil geen verandering.

 Bij sommige mensen behoort het tot hun zieleweg om met energie te gaan werken, en de aura van die personen is daartoe dan ook uitgebreid bedraad. Eens die mensen zich wat uitgezuiverd hebben, gaat er vrij snel een energie-gevoeligheid duidelijk worden. Bij sommige mensen hoort werken met energie niet tot het zieledoel, of is het niet belangrijk, waardoor hun aura ook bedraad is om andere dingen te gaan doen en andere kwaliteiten te gaan exploreren, en die personen zullen het meer dan anderen moeilijk hebben om energie te voelen.

 Wanneer men echt de wil en focus heeft om energie te leren voelen, en men er alles aan doet om dit ook te verwerkelijken, dan wordt men ook steeds gevoeliger aan energie. Wanneer men echt de wil en de focus ertoe heeft, behoort energiewerk hoogstwaarschijnlijk ook tot een facet van je zieledoel, anders zou je daar nooit enthousiast kunnen over zijn.

Wat voel je bij spiritueel energiewerk?

 de binnenstromende energiegolven, pulserend vaak

 warmte-opwellingen, of kou krijgen (dit laatste gebeurt vaak wanneer men veel heeft losgelaten, of wanneer er hoge frequenties binnenstromen, die vaak fris kunnen aanvoelen)

 pijn op bepaalde plaatsen waar blokkades zitten. Die pijn gaat vanzelf weg als de energie de blokkade heeft opgeruimd

 een 'dizzy' gevoel kan aangeven dat er even een pauze mag komen en eerst weer wat aarding nodig is vooraleer men verder gaat met energiewerk

 ijl hoofd: idem


 kriebel in keel of hoest, dit is een blokkade die doorgegaan wordt op niveau van de keelchakra

 emoties die vrijkomen en die wegspoelen

 disharmonieuze gedachten en/of weerstand, die zichtbaar worden en getransformeerd worden

warme of tintelende handen of voeten

 een zinderend gevoel in het lichaam, een gevoel van elektrische stroom

 vermoeidheid: het lichaam past zich nog volop aan aan de nieuwe frequenties; de cellen verwerken het licht dat binnengekomen is en laten karmisch afval los; dus komt een ontgiftingsproces op gang;

 diepe vervulling en vreugde, wanneer men zich opengesteld heeft voor de energie en voor het eigen hoger zelf, voor de hogere dimensies

Aanvoelen van energie is zeer individueel bepaald: verschillende personen gaan dezelfde energie vaak verschillend ervaren, alhoewel men regelmatig ook gelijklopende ervaringen opmerkt. Dezelfde energie kan bij één persoon de ene dag ook anders aanvoelen dan de andere dag, omdat ons energieveld steeds in evolutie is.

Heeft zo’n energiewerk fysieke gevolgen?

Na het doen van initiaties komt er een ontgiftingsproces op gang. Soms is dat mentaal, soms emotioneel, en vaak fysiek. Men voelt zich moe, misschien krijgt men wat hoofdpijn.

Rust, frisse lucht, wat beweging, groene groenten, een bad of douche en vooral veel water of thee drinken helpt het lichaam de energie te verwerken. Dat proces duurt zo'n 24 uur – die tijd hebben de meridianen nodig om opnieuw in balans te komen. Wanneer je zelf regelmatig energiewerk gaat gebruiken tijdens je dag, zal je vaak ervaren dat je je fysiek beter gaat voelen na het gebruik van bepaalde energieën, net doordat je energieveld opgeschoond is, en je chakra’s, meridianen en subtiele lichamen in balans zijn gebracht. Je voelt je frisser, of rustiger, of krijgt meer energie.

Kan energiewerk soms af te raden zijn?

 voor mensen die psycho-farmaca nemen, zoals bv. angstremmers, omdat energiewerk net schoon te maken emoties naar boven brengt, en men stabiel genoeg moet zijn om daarmee om te gaan, ook al gebeurt dit maar in lichte mate; hoge frequenties die binnenstromen kunnen ook diepe angsten veroorzaken in mensen die slecht geaard zijn en geen goede wortels hebben; deze mensen dienen eerder een aardingsproces te doorlopen voor ze aan energiewerk kunnen denken;

 voor mensen die medicijnen nemen die werken op het hartritme: tijdens energiewerk en diepemeditatie krijgt men vaak een verlaging van de hartslag, hetgeen in normale toestand heel gezond is, maar voor iemand die bepaalde medicijnen neemt kan de hartslag dan te laag worden; raadpleeg dan je arts, voor je begint aan energiewerk.

 voor mensen die een verleden hebben van psychoses of die voelen dat ze regelmatig op het randje ervan zitten: zij hebben een aardingsproces nodig i.p.v. spirituele energie, en fysiek energiewerk om beter in het lichaam te komen.

Fran Tielemans
http://www.maitreya.be

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Kesklinna linnaosa, Sakala tn 7-2

10141 Tallinn, Estland


Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Disclaimer
- Privacybeleid - Algemene voorwaarden © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland

© Let op, afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.