Ouders zijn zelf de sleutel bij Hoog gevoeligheid! - Barbara Veer

Als ouder wil je niets liever dan je (hoog)gevoelige en anders lerende kind beschermen bij hetgeen hij/zij tegenkomt binnen onze maatschappij. Of het nu op school is, waar ze vaak nog niet helemaal begrijpen wat er nodig is om een kind hierbij te begeleiden, of bij de sportvereniging waarbij het accent, net als op school, ook op presteren ligt. Of binnen de eigen familie, waarbij het motto al snel ‘doe maar gewoon normaal’ kan zijn.


Toen ik eind vorig jaar een boek schreef voor (hoog) gevoelige en anders lerende kinderen, met als doel kinderen van binnenuit te versterken, ontdekte ik al na een aantal maanden dat de ouders de werkelijke sleutel zijn om dit doel ook daadwerkelijk te kunnen bereiken.

Innerlijk versterken van het kind

De kinderen van onze huidige generatie hebben bewust en onbewust al heel veel kennis. Deze kennis wordt door het lezen van dit boek naar boven gehaald en geïntegreerd. Bijvoorbeeld ten aanzien van het innerlijke kind, dat een soort Tomtom kan zijn voor het dagelijkse leven en waardevol is bij het maken van keuzes. Informatie die maakt dat je juist als (hoog)gevoelig kind heel dicht bij jezelf moet blijven en je je beter niet kunt aanpassen aan hetgeen de omgeving wil. Alsook uitleg wat er nu voor zorgt dat je wel heel slim kan zijn, maar dat het toch niet lukt op school.

Dit zijn waardevolle onderwerpen die kinderen van binnenuit kunnen versterken, want zij worden zich ervan bewust dat ze goed zijn zoals ze zijn en dat ze zelf ook keuzes hebben.

Op zich heel fijn, want dat is een van de waardevolle pijlers op weg naar meer innerlijke rust voor het kind en dus ook voor jou als ouder. Alleen dit is slechts één kant van het verhaal…

Jij hebt als ouder een sleutelrol

Als we onze kinderen de ruimte geven om zichzelf van binnenuit te versterken, dan moeten we daarvoor ook de randvoorwaarden creëren. En de ruimte voor hen scheppen waarbinnen zij zichzelf kunnen blijven en eigen keuzes mogen maken. Jij als ouder hebt hierin echt een sleutelrol.

Want als ouder sta je in het middelpunt, als een soort buffer tussen instanties en mensen van buitenaf en je eigen kind. Dit is een niet te onderschatten rol.

Daar waar we vanuit ons denken soms kunnen ervaren dat we ‘geen keuze’ hebben, bijvoorbeeld vanwege de door de overheid opgelegde leerplicht, hebben ouders wel degelijk keuzes. Zo kan je bijvoorbeeld actief op school om een andere begeleiding vragen voor je kind. Zeker als het (hoog)gevoelig of anders lerend is (beelddenkers). Of om een andere plek in de klas vragen. Ook kan je bijvoorbeeld een verzoek indienen om een stilteruimte binnen de school te creëren.

Vaak moeten scholen hier nog meer mee leren omgaan. Doordat jij vragen stelt, worden zij zich ook steeds bewuster van het verschil tussen jouw vraag en hun aanbod.

En als je merkt dat ze hier niet voor open staan, dan heb jij zelf de ‘ouderlijke macht’ om vervolgens op zoek te gaan naar een andere school, die jouw kind wel goed kan zien in wat hij/zij nodig heeft. Vergeet hierbij niet het kind zelf te betrekken, want je kind weet namelijk zelf heel goed, wat goed voor hem/haar is en voelt.

Word je meer bewust van jouw positie als ouder

Het is dus belangrijk om je te realiseren, dat jij als ouder zelf de randvoorwaarden voor je eigen kind kan bepalen en deze ruimte, waarbinnen hij/zij zichzelf kan en mag zijn, kan scheppen.

Het is niet langer nodig om te wijzen naar instanties of andere mensen van buitenaf. Of om je machteloos te voelen. Jij hebt zelf alle touwtjes in handen om een situatie voor jouw eigen kind te verbeteren.

Voelt bijvoorbeeld een kindercoach niet goed aan? Stop er gewoon mee! En ga op zoek naar een andere die beter past bij jouw eigen visie en de manier waarop jij je kind wil begeleiden in het leven. Of lees je meer in op dit onderwerp en ga jouw eigen kind zelf begeleiden.

Jij bent zelf de bepalende factor vanuit jouw eigen visie en kracht. En nog het allerbelangrijkste, jij voelt als ouder zelf het beste aan wat jouw kind nodig heeft. Dus vertrouw op dit gevoel!

Het vraagt vanzelfsprekend af en toe extra moed, maar alleen al de bewustwording dat dit mogelijk is en dat je hiertoe in staat bent, zal je al op weg helpen.

Ga jij er ook voor?

Lieve groet,

Barbara Veer

| Coaching by Barbara | Hallo ik ben Gwen - een hooggevoelig kind |