De haast- en renmaatschappij - My Happy Soul - Lichtwerkers Nederland


De maatschappij gaat snel, heel erg snel. Wat vandaag nieuw op de markt wordt gelanceerd, is morgen verouderd. We willen het liefst alles. Liever nu dan gisteren. Leuk, afwisselend en uitdagend werk, een mooi huis, ontspannende of actieve vakanties, een grote schare vrienden, er goed uitzien, een fijne relatie hebben en alles wat je nog meer als mens kan wensen. Onderwijl slepen we onszelf van het werk naar de sportschool en vice versa en alles wat daar nog tussendoor of bij komt. Er worden wat ballen in de lucht gehouden en de lat wordt angstvallig hoog gelegd om aan het moderne ideaal te kunnen voldoen. Want wat zijn we bang om uit de toon te vallen. We leven en werken in een individualistische maatschappij en het egoïsme viert vaak hoogtij. Het lijkt erop dat we de verbinding met onszelf in alle hectiek van het dagelijks leven zijn kwijtgeraakt en een doelloos materieel vervullend pad lopen. Of we daar gelukkig van worden, is nog maar de vraag.


De oeroude connectie met de natuur zijn we grotendeels verloren. In mijn optiek leven we in een tijdspanne waarin het consumptiegedrag de leidraad in het bestaan van velen onder ons is geworden, terwijl de talenten van ieder individu het hoogste goed zou moeten zijn. Dat zou een ideale richtlijn in het leven van mensen zijn. Niet dat je met je kennis en opleiding in een mensenleven zoveel mogelijk probeert te vergaren, maar dat je jouw gaven en talenten inzet om de mensheid en de wereld te dienen. En niet zoals het thans gaat dat de wereld en de aarde ons dienen. We zijn jammer genoeg in onze welvaartsmaatschappij en in de zucht naar nog meer bezit het contact met onszelf en de aarde verloren.

Het begin


Enkele jaren geleden zijn we overgegaan van het Vissen-tijdperk naar het Aquarius-tijdperk. Een andere benaming hiervoor is New Age of Nieuwe Tijd. De energie van het Aquarius-tijdperk dringt geleidelijk door. Het heeft tijd nodig om te integreren in het menselijk bestaan. Het Aquarius-tijdperk bevat de volgende kwaliteiten: transformatie, eenheid, holisme, liefde, acceptatie, naastenliefde, vrijheid en vrije wil ervaren.We zullen van een maatschappij die met name door het egoïsme en het individu gedomineerd wordt, overgaan naar een maatschappij waarin mensen meer verbinding maken met zichzelf en anderen.

Hierbij zullen zij meer hun eigen pad tot zelfinzicht, groei en ontplooiing gaan volgen. Down to Earth betekent letterlijk terug naar de aarde, oftewel met beide benen op de grond. Jezelf zijn. Meer bezield in leven staan zonder jezelf continu voorbij te rennen. Dit proces is reeds voelbaar, wellicht al in jezelf of bij anderen. Zeker in de media, maar het leeft wel degelijk ook daarbuiten. De film Power of the Heart van Jean Baptist de Pape uit 2014, het recent uitgegeven boek Liefdesroep van Hannah Cuppen en nu de film Down to Earth om maar enkele voorbeelden te noemen. Een nieuwe flow heeft zich geopenbaard en hopelijk verspreidt deze trend zich (snel) verder.

De verbinding tussen hart en verstand

Vanuit het individualisme en het egoïsme overgaan naar een maatschappij waarbij meer vanuit het hart en de liefde geleefd wordt, lijkt een enorme stap. Een nauwelijks te realiseren doel en een streven dat nogal vergezocht lijkt. Maar toch is het de tendens die je steeds vaker leest, hoort of opmerkt. Had God als het ware zeven dagen nodig om de aarde te scheppen zo zal het ook gaan met de huidige verandering in de denkwijze van het individu. Om over te gaan naar een mensheid die meer zijn intuïtieve geest bewust zal gebruiken en meer vanuit het hart zal gaan leven zal niet van de ene op andere dag verwezenlijkt zijn. Dat heeft tijd nodig om te ontwikkelen, te groeien en zich te manifesteren. Zodra je verstand de connectie maakt met je hart zal een krachtige verbinding ontstaan waar je vanuit liefde naar jezelf en naar anderen kan leven. Wanneer deze innerlijke groei en bezieling heeft plaatsgevonden, kijk je naar jezelf en anderen met een hernieuwde blik en zie je jezelf hoe prachtig je als mens eigenlijk bent. Bij anderen ben je niet langer gefocust op hun fysieke verschijning maar op hun hart. Je ontdekt de ware mens achter het uiterlijk, de buitenkant. Dat is wat telt.

Er is verbinding, en dan?

De verbinding tussen je spirit en hart is gelegd. Je leeft je leven vanuit meer bezieling en meer vanuit allesomvattende liefde. Het inzicht waarheen jouw ware levenspad leidt, wordt duidelijker. Jouw intuïtie weet welke route jij moet lopen en het wordt een rechtstreeks doel. Laat je niet hinderen van buitenaf jouw pad voort te zetten. Zorg dat je niet afgeleid wordt. Zie de verbinding met je ware zelf ten alle tijden te behouden. Ervaar en zie wat essentieel voor jou is. Leef in liefde, met respect voor jezelf, anderen en moeder aarde. Neem niet meer dan je nodig hebt in het leven. Koester de aarde en alles wat leeft. Dat betekent niet direct dat je consuminderen moet en alles wat je tot nu toe opgebouwd hebt achterwege moet laten. Het gaat erom dat je voelt, ervaart, handelt en leeft vanuit liefde, vanuit liefde de ander benadert en met liefde omgaat met wat de aarde ons geeft. We zijn allemaal met elkaar verbonden. Denk niet dat je alleen staat in dit leven. Er is een zichtbare en onzichtbare dimensie. Wellicht is niet alles tastbaar, maar weet dat je vanuit liefde wordt geholpen. Opdat jij en ik vanuit liefde kunnen leven. Een meer vredig bestaan waarin iedereen in harmonie met elkaar verbonden is.

Het doel van down to earth zijn

Ware verandering begint vanbinnen, bij jezelf. Jij bent de keeper van jezelf, de keeper van jouw bestaan. De bedoeling van ieder zijn of haar leven is dat we die talenten, welke we bij aanvang, bij de geboorte hebben meegekregen dan wel ons volledige potentieel aanwenden voor de mensheid. Doe datgene waar je talent voor hebt. Doe datgene wat jou als mens gelukkig maakt. Ontwikkel deze talenten en dien de mensheid met jouw begaafdheid. Als je je ware pad beloopt en je hebt de innerlijke reis van je verstand naar je hart volbracht en je weet instinctief wat jouw doel is in dit leven dan kan je hiernaar handelen. Stel je jezelf dan uiteindelijk de vraag: ben ik gelukkig? Inspireer jezelf. Inspireer anderen uiteindelijk met jouw ware talent. Koester dat bijzondere talent en vindt bezieling daarin. Enkel op individueel niveau kunnen we zorg dragen voor de aarde en de mensheid. Dat begint met jouw groei, jouw verbinding met de krachtige bron, leven vanuit liefde en respect. Zodat we vanuit liefde straks allemaal met elkaar verbonden zijn. We zijn allemaal als individu verantwoordelijk voor de aarde als Keepers of the Earth.

Be a true earth keeper. From source!

My Happy Soul
www.myhappysoul.nl

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.