De chakra's ♥ Alex Bruinsma ♥ Lichtwerkers Nederland

De chakra's corresponderen met bepaalde lichaamsdelen en levensthema's. De chakra's zijn een soort draaikolken van energie die een trechtervorm hebben. De punt van deze trechter zit op ons lichaam en de grotere opening wijst dus naar buiten. Ze zijn verbonden met de grote zenuwbanen die door ons ruggenmerg lopen.

In de chakra's draaien diverse kleuren energie die op dat moment de innerlijkheid van dat bepaalde lichaamsdeel weergeeft.

De trechtervorm laat onze innerlijke energie samensmelten tot iets subtielers die net niet waarneembaar is maar wel zijn weerslag geeft in onze lichamelijke gesteldheid en werkelijke gebeurtenissen om ons heen.

De chakra's vormen eigenlijk dus de verbinding tussen de wereld om ons heen en onze gevoelens en gedachten. Het zijn de poorten van onze aura die onze energiestromingen controleren.

Naast de zeven hoofdchakra's zijn er nog vele kleinere chakra's, bijvoorbeeld bij onze handen en voeten. De zeven chakra's vormen met elkaar en harmonie. Als ze in balans zijn functioneert ons lichaam en welzijn goed. Zijn ze dat niet of zijn ze geblokkeerd of functioneren ze slecht dan leidt dit tot allerlei lichamelijke, psychische en emotionele klachten.

Chakra is een woord uit het Sanskriet en betekent "wiel" of "kring". Ze werden ontdekt door de oosterse mystici en yogi's die door diepe meditatietechnieken deze draaiende trechters waarnamen en ook de functie ontdekten. De chakra's worden meestal uitgebeeld als een lotusbloem die open of gesloten is. Elke chakra kent zeven niveaus van beleving, werveling van kleur zoals de regenboogkleuren.

De chakra's hebben twee functies. Allereerst kunnen ze energie uit het buitenwereld opnemen en verdelen over een deel van ons lichaam, bijvoorbeeld als we rusten, en ze kunnen gedachten van anderen oppikken die door ons bewustzijn wordt verwerkt. Elke chakra heeft invloed op een bepaald deel van ons lichaam en bepalen hierdoor onze orgaanfuncties, bloedsomloop, onze emoties en denken, hormonen, etc. Daarnaast kunnen de chakra's ook beïnvloed worden; elke chakra reageert op een bepaalde kleur, symbool, mantra's (bepaalde klanken) en elementen. Je kan desbetreffende chakra daarmee activeren. Hiervoor meer bij de onderstaande indeling van de chakra's.

de hoofd chakra's 

 

Kruinchakra

 

De kruinchakra (7e chakra) zit bij de top van je hoofd. Het is de chakra die staat voor onze verbondenheid met de kosmische krachten, goddelijkheid, verlichting en onze contacten met het spirituele. Via deze chakra komen de kosmische krachten binnen die de andere chakra's laten bestaan. Deze chakra staat open bij diepe meditatie en gebed en leidt tot gevoel van vrede, harmonie en verbondenheid met het hele universum. Het is ons enige contact met het zielenrijk waar we vandaan kwamen en straks weer teruggaan. Deze chakra is dus heel belangrijk voor ons. Het functioneert niet goed door b.v. klap, hersenschudding shock, geboortetrauma, oververmoeidheid. Als deze chakra niet goed werkt dan ontstaan zware ziektes en zelfs levensbedreigende ziektes. De klachten die deze chakra veroorzaakt zijn hoofdpijnen, depressief zijn, en diverse andere psychische klachten en ziektes. Als deze chakra goed werkt dan heeft het ook meteen weerslag op de andere chakra's. De gebondenheid met het kosmische reikt verder dan we met de andere chakra's krijgen want het goddelijke invloed is heel groot. De inzichten en kennis die we via deze chakra kunnen krijgen gaat onze belevingswereld te boven. De kleur die bij deze beleving hoort is violet. Violet is de kleur van meditatie en overgave.

Als we deze chakra weten te openen dan zullen de andere chakra's in volle glorie beginnen te werken. De kruinchakra zal dan zijn taak om kosmische energie op te nemen beëindigen en dan zelf zuivere licht uitstralen boven je hoofd.

Naast violet horen ook de kleuren wit en goud bij deze chakra. Het bijbehorende mantra is OM en het bijbehorende zintuig is het kosmisch bewustzijn.

Derde oogchakra of voorhoofdchakra

 

Het voorhoofdchakra zit tussen onze wenkbrauwen en is onze verbinding met het spirituele wereld en de poort naar intuitieve kennis. Door de chakra kan men helderziend zijn, telepathie toepassen en zelfkennis opdoen. Indien deze chakra niet goed werkt dan uit het zich dikwijls in psychische problemen zoals angst, concentratieproblemen en depressiviteit. Lichamelijk kunnen er migraine, hoofdpijn en ziektes aan de zintuigen ontstaan. Een overactief derde oogchakra leidt tot schizofrenie en waanvoorstellingen.

Deze chakra is dan ook datgene wat zich bezighoudt met bijna al onze psychische aspecten; onze intellect, wil, herinneringen, bewustzijn en onderbewuste, onze zenuwcentrum, maar ook paranormale aspecten zoals helderziendheid, telepathie, visualisatie, geneeskundige gaven, etc. Bij veel mensen is deze chakra in ontwikkeling tijdens hun leven en nauwelijks open. Hoe sterker deze chakra wordt hoe meer macht men krijgt om realiteiten te veranderen en te laten manifesteren. Onze voorstellingsvermogen worden dan realistischer en men is in staat om vage gedachtes en intuities nu als heldere waarneming te aanschouwen. Je grenzen tot de realiteit worden verlegd naar gebieden die andere mensen niet waarnemen. In combinatie met een geopende hartchakra heeft men de gave om de eigen energie naar anderen uit te stralen. 

Deze chakra heeft meerdere kleuren omdat zijn taak meerdere aspecten betreft, het eigenlijke kleur is heldere indigoblauw, maar ook donkerblauw, violet en geel komen voor. Het bijbehorende mantra is KSHAM en OM en het bijbehorende zintuig is zevende zintuig (buitenzintuigelijke waarneming).

Keelchakra

 

Het keelchakra is het centrum van spraak en communicatie. Mensen met een goed ontwikkeld keelchakra kunnen zich goed uitdrukken met woorden en zijn in staat gemakkelijk iemands vertrouwen te winnen. Dit chakra verbindt het hartchakra met het voorhoofdchakra en wordt ook wel gezien als de bemiddelaar tussen het emotionele en het rationele. Een keelchakra met een te krachtige energiestroom uit zich in dominantie en het manipuleren van anderen. Een keelchakra dat niet goed ontwikkeld is, kan leiden tot verlegenheid, angst voor conflicten, geremdheid en angst om voor de eigen mening uit te komen.

Het keelchakra is gezeteld in het strottenhoofd en levert energie aan de keel, de kaak, de slokdarm, de luchtpijp, de stem, de nekwervels, de nek, de schouders en het gehoor.

De kleur die met dit chakra verbonden is, is de kleur lichtblauw en het mantra is HAM. Het bijbehorende element is ether en het bijbehorende zintuig is het gehoor.

 

Hartchakra

 

De hartchakra is het middelpunt van alle chakra's. Het verbindt de onderste drie chakra's met de bovenste drie. Deze chakra heeft het element lucht en de tastzin. Dit en de positie van deze chakra verraadt zijn werking op het hart, de longen en ademhaling. Een slecht doorstromende chakra uit zich in hartklachten, ademhalingsproblemen en druk op de borst. Daarnaast is deze chakra ook verantwoordelijk voor onze onvoorwaardelijke liefdegevoelens. Niet alleen liefde naar anderen, maar ook naar je zelf toe. Het voelen van de schoonheid van kunst en muziek en ook van de natuur. In deze chakra worden beelden, woorden en klanken vertaald naar gevoelens en kan je genieten van de harmonie van al dat moois. Een krachtige hartchakra laat je in staat zijn om jezelf te accepteren zonder voorwaarden en van jezelf te houden. Men is in staat om anderen met liefdevol en onbevangen te betreden en maakt het mogelijk om je eigen grenzen te verleggen. Daarnaast drukken ook andere liefdesgevoelens zich via deze chakra uit, zoals liefdesverdriet, angst voor scheiding, leed, etc. De liefde voor alles maakt de hartchakra in staat om genezend op te treden. De liefde zorgt ervoor dat de genezing sneller gebeurt. In samenwerking met een krachtige voorhoofdchakra opent het krachtig vermogen tot genezen van anderen. Bij slecht functioneren van deze chakra heeft men egoïstische gevoelens, geisoleerden niet in staat grenzen te stellen. De hartchakra wordt vaak de poort naar onze ziel genoemd. Niet alleen is het de weg naar onze liefde maar ook kunnen we in verbinding treden met onze goddelijke vonk in onze ziel.

Een verder ontwikkelde hartchakra is belangrijk voor de verdere ontwikkeling en ontplooiing voor onze voorhoofdchakra wat weer leidt tot verdere spirituele ontwikkeling. Dit is de reden waarom de hartchakra vaak wordt gestimuleerd door diverse spiritualisten.

De kleuren die met dit chakra verbonden zijn, zijn de kleuren groen (harmonie, sympathie en genezing) en roze (liefde) en soms goud en het mantra is YAM. Het bijbehorende element is lucht en het bijbehorende zintuig is de tastzin. Een felle groene kleur duidt op mogelijk ontwikkeld vermogen tot genezen, een gouden roze doortrokken aura wijst op vol overgave van zuivere liefde.

 

Zonnevlechtchakra

 

De zonnevlecht is gezeteld boven de navel, regelt de spijsvertering en heeft een grote invloed op de werking van het onderlichaam, de maag, de lever en de milt. Langdurig gebruik van pepmiddelen als cafeïne en alcohol kan een goede werking van de zonnevlecht tegengaan. 

Deze chakra kent meerdere benamingen en zijn locatie wordt verschillend aangegeven. In principe betreft het hier een chakra met diverse kleinere chakra's die zo in elkaar werken dat het als hoofdchakra wordt gekend. Deze chakra heerst daarom over een groot verwerkingsgebied. De zonnevlechtchakra levert energie, warmte, licht aan ons lichaam. De naam zegt het al, deze chakra vertegenwoordigd onze zon, onze krachtcentrale. Met deze chakra pakken we energie op die we weer gebruiken om onze geest te voeden die zo weer ons lichaam energie geeft en onderhoudt. Het is ook de chakra waarmee we naar buiten treden met betrekking tot andere mensen. Onze relaties, verhoudingen, karaktertrekken en gevoelens naar anderen toe, en ook het vermogen om deze relaties op emotionele basis vast te houden worden door deze chakra geregeld. De chakra geeft ons onze persoonlijkheid, wil en machtsstreven. Een belangrijke taak van de derde chakra bestaat erin zowel de aandriften en wensen van de lagere chakra’s te louteren en hun creatieve energie bewust te sturen en te gebruiken, als de geestelijke rijkdom van de hogere chakra’s in de materiële wereld te manifesteren, zodat op alle vlakken de grootst mogelijke vervulling in het leven kan worden bereikt. De chakra staat in directe verbinding met het astrale lichaam, dat ook wel wens- of begeertelichaam genoemd wordt en dat de drager van onze emoties is. De vitale driften, de wensen en gevoelens van de lagere chakra’s worden hier geselecteerd, ’verwerkt’, en daarbij in een hogere energie getransformeerd, alvorens ze samen met de energieën van de hogere chakra’s aangewend kunnen worden voor de bewuste vormgeving van ons leven. Een overeenkomstig principe vinden we op lichamelijk gebied in de lever. De lever heeft, in samenspel met het spijsverteringsstelsel, tot taak het opgenomen voedsel te analyseren, het onbruikbare van het bruikbare te scheiden, het laatste in waardevolle stoffen om te zetten en die naar de juiste plaatsen in het lichaam verder te leiden. De positieve aanvaarding en bewuste integratie van onze gevoelens, wensen en levenservaringen leidt ertoe dat de derde chakra zich ontspant en opent, waardoor het licht in ons steeds meer toeneemt en ons leven en onze wereld in toenemende mate verlicht.

Onze algehele stemming hangt sterk af van de mate waarin we het licht toelaten. We voelen ons helder, vreugdevol en innerlijk vervuld wanneer de derde chakra geopend is; onze stemming is daarentegen labiel en somber wanneer hij geblokkeerd of verstoord is. Die ervaring projecteren we iedere keer ook in de buitenwereld, zodat heel het leven ons helder of somber voorkomt. De hoeveelheid licht in ons bepaalt de helderheid van ons ’uitzicht’ en de kwaliteit van wat we zien. Door de toenemende integratie en innerlijke vervolmaking verandert het gele licht van het intellectueel begrijpen in de derde chakra hoe langer hoe meer in het gouden licht van wijsheid en volledigheid. We nemen met de zonnevlechtchakra ook direct de vibraties van andere mensen waar en reageren dan dienovereenkomstig op de kwaliteit ervan. Wanneer we met negatieve trillingen te maken krijgen, bespeuren we daarin vaak een dreigend gevaar. We bemerken dat doordat de derde chakra zich onwillekeurig samentrekt, een beschermingsmechanisme van voorbijgaande aard. Vervolgens gaat hij echter sterker stromen, wanneer het licht in ons zo sterk geworden is, dat het krachtig naar buiten straalt en ons lichaam als een beschermend omhulsel omgeeft. 

De zonnevlecht is de belangrijkste plek in het lichaam voor het opslaan van energie, voedsel en zuurstof worden hier omgezet in levensenergie. Vervolgens wordt de levensenergie door het lichaam verdeeld. De zonnevlecht staat voor wil, identiteit, gevoel en macht en zorgt tevens dat het ego op een gezonde manier kan groeien. Tot op zekere hoogte kan worden gesteld dat de zonnevlecht de drijvende kracht is achter iemands gedachten, gevoelens en wensen. Mensen met een krachtige zonnevlecht hebben geduld, uithoudingsvermogen en zijn zelfbewust en daadkrachtig. Een te krachtig geladen zonnevlecht kan leiden tot jaloezie, afgunst, agressiviteit en overdreven ambities. Is de zonnevlecht daarentegen te weinig geladen dan dit leiden tot zelfmedelijden, onzekerheid en sentimentaliteit.

De kleuren die met dit chakra verbonden zijn, zijn de kleuren geel en goudgeel en het mantra is RAM. Het bijbehorende element is vuur en het bijbehorende zintuig is zien.

Sacraal Chakra

 

Het sacraal chakra bevindt zich in je buik, ongeveer 2 cm onder je navel. Het is het centrum van emoties en emotioneel geladen relaties met andere mensen.

Vanuit je navelchakra's beleef je op een heel directe wijze je gevoelens, voordat die door je verstand of je geweten worden geïnterpreteerd of 'stuk geredeneerd'. In dit centrum ligt je vermogen tot 'instinctief weten', een vermogen dat we bijvoorbeeld kennen in situaties van crisis of grote bedreiging. Maar ook 'eerste indrukken', die je spontaan van mensen of omgevingen opdoet, vallen onder de categorie 'instinctief weten'.

Het navelchakra geeft dan ook heel belangrijke informatie over hoe je je eigenlijk voelt in bepaalde situaties of bij bepaalde mensen. Ook laat het zien hoezeer je deze gevoelens tot je bewustzijn toelaat en ernaar handelt.

Vanuit het navelchakra wordt ook seksualiteit en geslachtelijkheid beleefd. Kwetsuren op het gebied van contact met de andere sexe, of geweld op seksueel gebied, laten hun sporen na in dit centrum. Seksueel geweld hoeft overigens niet altijd fysiek te zijn.

Ook maatschappelijke beelden over mannelijkheid en vrouwelijkheid, die je bijvoorbeeld in je opvoeding meekrijgt, kunnen een bepaalde gewelddadigheid in zich dragen. Het op een natuurlijke wijze aanvaarden van je eigen lichaam en seksualiteit is iets wat vandaag de dag zeker niet vanzelfsprekend is. Ik denk dat veel emotionele problemen hier hun oorsprong vinden.

In het navelchakra ligt ook het vermogen tot het aanvoelen van andermans stemmingen of emoties. Dit vermogen kan variëren van empathie - emoties van de ander spontaan mee kunnen voelen - tot helderwetendheid - emoties van de ander neutraal en onbevooroordeeld innerlijk kunnen waarnemen.

Je hebt een goed functionerend navelchakra als je in het dagelijks leven steeds contact weet te houden met je gevoelens, ook de negatieve, en deze eerlijk onder ogen durft te zien en te beleven. Dit is een hele kunst, omdat onze spontane gevoelens vaak niet overeenkomen met wat er sociaal van ons verwacht wordt. Vaak zijn we dan ook geneigd ons instinctieve, gevoelsmatige weten een tijdlang te negeren, meestal om harmonie te bewaren.

Geef je echter wel gehoor aan je gevoelens, hoe confronterend dit ook kan zijn, dan zal dit je steeds meer greep geven op je eigen leven. Door je innerlijk weten te volgen, ontwikkel je namelijk je vermogen tot bewust kiezen en verantwoordelijkheid nemen, hetgeen je gevoel voor eigenwaarde enorm versterkt.

Iemand met een goed ontwikkeld navelchakra kan ook op een rustige en trefzekere manier zijn eigen grenzen aangeven: hij/zij kan 'nee' zeggen zonder zich daarover schuldig te voelen en hij/zij kan goed inschatten waar zijn/haar verantwoordelijkheid eindigt en die van de ander begint.

Iemand met een minder goed functionerend navelchakra heeft een gebrek aan bewust contact met zijn/haar gevoelens. Zo iemand weet niet goed wat er gevoelsmatig in hem/haar leeft. Het is dus ook moeilijk voor zo iemand om echt voor zichzelf te kiezen en zijn/haar eigen unieke gaves te ontplooien.

Gebrekkig contact met je gevoel kan voortkomen uit een sterk ontwikkelde ratio, of een sterk ontwikkelde moraal over wat wel of niet hoort. Beide leiden er vaak toe dat gevoelens worden weggeredeneerd of als niet echt waardevol of 'geldig' worden beschouwd. Het overmatig waarderen van intellectuele capaciteiten is hier vaak onderdeel van.

Het kan ook zo zijn dat iemand juist heel makkelijk emotioneel wordt, maar niet goed onderscheid kan maken tussen zijn/haar eigen emoties en de emoties van directe naasten zoals ouders, kinderen, vrienden of collega's.

Mensen die zich bijvoorbeeld steeds heel behulpzaam of zorgend opstellen, kunnen zich zo sterk bewust zijn van andermans gevoelens en behoeften, dat ze het contact met hun eigen gevoelens en behoeften verliezen. Zo'n persoon kan dus heel emotioneel begaafd zijn, terwijl het navelchakra toch niet goed functioneert. Problemen met assertiviteit of eigen grenzen stellen zijn hier bijna altijd aan de orde.

 

Het sacraal chakra is het centrum van de vrouwelijk energie en maakt voortplanting en geboorte mogelijk. Dit chakra heeft met name betrekking op de seksualiteit, de scheppende levensenergie en de creativiteit. Een stabiel sacraal chakra heeft tot gevolg dat men zich bewust is van het eigen lichaam en dit ook accepteert zoals het is. Bovendien heeft het tot gevolg dat hartstocht en emoties niet worden onderdrukt, maar dat zij worden geuit. Als de energie in dit chakra niet goed stroomt kan dit leiden tot bijvoorbeeld impotentie, bloed- en lymfeziekten, menstruatieproblemen, depressieve stemmingen en verslavingsgedrag.

Het sacraal chakra is gezeteld in het gebied van het heiligbeen en heeft invloed op de werking van de testikels, de eierstokken, de urine, de baarmoeder, de prostaat, het bloed en de lymfe. Kortom dit chakra zorgt voor het functioneren van alle vitale processen en dus voor een goede gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk.  

De kleur die met dit chakra verbonden is, is de kleur oranje en het mantra is VAM. Het bijbehorende element is water en het bijbehorende zintuig is smaak.

De tweede chakra is het centrum van authentieke, ongefilterde emoties, seksuele energie en scheppende krachten. Hij valt onder het element water, waaruit al het biologische leven voortgekomen is en dat in de astrologie met de gevoelssfeer correspondeert. Water maakt vruchtbaar en laat in de schepping voortdurend nieuw leven ontstaan. Via de heiligbeenchakra nemen we deel aan de bevruchtende en ontvangende energieën die heel de natuur doortrekken. We beleven onszelf als deel van een nimmer stokkend scheppingsproces, dat zich in ons en door ons in de vorm van gevoelens en creatieve handelingen uitdrukt. De heiligbeenchakra wordt dikwijls opgevat als de eigenlijke zetel van Shakti, het ’vrouwelijke’ godsaspect in de vorm van scheppende kracht. Het werkingsgebied ervan sluit bij mannen ook de voortplantingsorganen in, welke de impuls tot het scheppen van nieuw leven in zich dragen. Bij vrouwen betreft het hier elk gebied waarop ze de scheppende impuls ontvangen en er nieuw leven uit laten ontstaan en waar het groeiende wezen beschermd, gevoed en voorzien wordt van alles wat het voor zijn gedijen nodig heeft. Maar het element water zuivert en loutert ook. Het lost op en drijft datgene weg wat verstard is en zich tegen het levendig stromen ervan verzet. Dat uit zich op lichamelijk gebied door de ontgiftende en uitscheidende activiteit van de nieren en de blaas.

Op psychisch gebied ervaren we het in het loslaten en laten stromen van gevoelens, waardoor we bereid worden het leven steeds weer authentiek en als nieuw te beleven. Onze intermenselijke relaties, vooral die met het andere geslacht, wordt in hoge mate door de werking van de tweede chakra vorm gegeven. De veelzijdige spelvormen van de erotiek vallen eveneens in het domein ervan, wat ook geldt voor het opgeven van het begrensde ego en het beleven van een grotere eenheid door de seksuele vereniging.

Wortel chakra of Stuit chakra

 

De eerste chakra bevindt zich helemaal onderaan je ruggengraat, ongeveer op de plek van je stuitje. Deze chakra geeft onze aardsgebondenheid weer en is hierdoor in relatie te brengen met al onze aardse zaken, zoals  je werk, je lichaam, woonomgeving, voeding, financiële zaken, etc. voorbeelden : zorgen maken over je werk en geld, heb je last van een minderwaardigheidscomplex over je lichaam, onzeker over je uiterlijk en gezondheid, woon je lekker of zit ergens aan vast, zit je lekker in je vel (lichaam) of ben je angstig of onzeker. Al deze kwesties worden weerspiegeld in de wortelchakra.

Een goed werkend wortelchakra zorgt ervoor dat je het leven met veel vertrouwen tegemoet treedt en dat je verantwoordelijkheid durft te nemen en redelijk succes hebt in je aardse leven. Je staat met beide benen op de grond. Men zal zich rustiger voelen en negatieve zaken als bijvoorbeeld angsten, depressiviteit en agressiviteit zullen afnemen.

Een minder goed werkend wortelchakra leidt ertoe dat je je niet veilig voelt in je aardse lichaam (NieuweTijdsKinderen) en dat je angstig, onzeker en nerveus zijn. Je voelt je opgejaagd zonder aanwijsbare redenen. Structurele problemen met geld, wonen en werk duiden op een blokkade van de wortelchakra. Een teken van een verstoring van het wortelchakra onder andere zijn; een overdreven materialistische instelling, egoïsme en een voortdurende strijd om te overleven.

De wortelchakra is dus belangrijk om ons goed te aarden. Zijn we dat niet dan worden we door anderen gezien als dromerig, zweverig en makkelijk beïnvloedbaar. Het zijn vaak gevoelige, intuïtieve mensen die vrij makkelijk contact maken met het spirituele en artistieke. Het is belangrijk om deze gaven goed te verankeren in een aardse gebondenheid anders kunnen er psychische problemen, verslavingen en andere vormen van instabiliteit ontstaan.

Het wortelchakra is de basis en kern van de energiecentra. Zij drukt de wil tot bestaan uit en heeft bovendien te maken met zekerheid en aarden. Zonder functionerend wortelchakra kan een levend wezen zich niet harmonieus ontwikkelen. Als deze basis stabiel is, kan de ontwikkeling van de persoonlijkheid zich versnellen.

Het wortelchakra is gezeteld in de bekkenbodem en levert energie aan de botten, de voeten, de dikke darm, het stuitbeen en de benen. Verder heeft dit chakra ook invloed op de kwaliteit van het bloed en de bijnieren. De bijnieren worden beïnvloed in de vorming van cortisonen en de productie van adrenaline en noradrenaline. Hiermee in verband staat ook stressbestendigheid en de vatbaarheid voor allergieën. 

De kleur die met dit chakra verbonden is, is de kleur rood en het mantra is LAM. Het bijbehorende element is aarde en het bijbehorende zintuig is reuk.

De wortelchakra verbindt ons met de fysieke wereld. Hij leidt de kosmische energieën over het lichamelijk-aardse vlak,   terwijl tegelijkertijd de energie van de aarde langs deze chakra ons fijnstoffelijke energiesysteem binnenstroomt. Hier maken we contact met de ’geest van Moeder Aarde’, ervaren we haar elementaire kracht, haar liefde en haar geduld. De fundamentele individuele en ook de algemene behoeften van het leven en de overleving op deze planeet vallen in het werkingsgebied van de eerste chakra. Het ’Ja’ tegen het leven op aarde, tegen het fysieke bestaan, en de bereidheid om in harmonie met de kracht der aarde te fungeren en ervan te leren, zijn gaven van een geopende eerste chakra. Daarom valt de wortelchakra onder het element aarde; zijn kleur is het rood van energie en activiteit, de binnenste kern van onze planeet. Hij geeft ons aardse vastheid en ’zekere grond’ onder de voeten, waarop we ons leven kunnen bouwen, en voorziet ons tegelijkertijd van de benodigde energie voor scheppende bezigheden in de wereld. Bovendien verleent hij ons doorzettingskracht en bestendigheid. Het opbouwen van een bestaan, materiële zekerheid en de ’instandhouding van de eigen soort’ door het stichten van een gezin behoren eveneens tot het domein van de eerste chakra, evenals de seksualiteit als lichamelijke functie en als middel tot het verwekken van kinderen. De wortelchakra vormt het levensbelangrijke fundament en de bron van vitale kracht voor de hogere chakra’s. Hier zijn we met het onuitputtelijke krachtreservoir van de kundalini-energie verbonden. In de chakra beginnen ook de drie hoofdkanalen sushumna, ida en pingala. Ongeveer zoals het hart in ons fysieke lichaam is de basischakra het middelpunt van onze fijnstoffelijke energiekringloop. Daarnaast is hij de zetel van het collectieve onderbewuste, waarvan de opgeslagen kennis hier voor ons toegankelijk wordt. Hij dient met de zevende chakra in evenwicht te zijn, willen we innerlijk evenwicht vinden.

een voorhoofd - zonnevlecht - hartchakra meditatieoefening

Ga gemakkelijk zitten met je rug en nek recht, de ogen dicht.

Richt je bewustzijn op je voorhoofd; houd het daar enige ogenblikken vast.

Tot je deze streek als warm en levend ervaart.

Ga nu met je aandacht naar beneden, naar de zonnevlecht en blijf daar even stilstaan. Breng je bewustzijn weer omhoog, naar je hart en blijf daar enige tijd.

Daarna terug naar je voorhoofd; dan weer opnieuw naar de zonnevlecht en omhoog naar je hart.

Herhaal deze cyclus - voorhoofd, zonnevlecht, hart - langzaam en tenminste drie keer. Blijf het (als dit goed aanvoelt) in dezelfde snelheid doen.

Daarna kun je het tempo verhogen en/of het geheel in omgekeerde volgorde doen tot de warmte/energie weer evenwicht brengt en de verbinding versterkt tussen geest, liefde en emoties.

een andere chakra-oefening

Een hele eenvoudige oefening om je zonnevlecht en je energie te versterken is het opzuigen van zonlicht. Als je in de zon zit of licht of staat kun je met je het zonlicht gewoon in je opzuigen en dit leiden naar je zonnevlecht, of visualiseren daar naar toe! Een ander methode is het pakken van van het zonlicht met je handen,

denken dat je die energie pakt en dit weer stoppen in je zonnevlecht door weer met je handen naar dit chakra, boven je navel, te gaan! De juiste kleur van dit belangrijke chakra is geel. Je kunt zelfs naar muziek gezet in de toonsoort E (Mi) luisteren om dit chakra te voeden! Bij gebrek aan zonlicht is het vaak goed om één keer in de week een zonnebank te 'nemen' en je dan ook te voeden met dit licht naar je zonnevlecht toe!


Alex Bruinsma
www.healing-zuivering.nl

Bridgeman

Transformatie Heling Retraites


Lichtwerkers & Helder Bewust Zijn

Openen om te kunnen ontvangen


Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* indicates required


Lichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide


Christ Consciousnesss
 

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

info@lichtwerkersnederland.com 

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2021 Lichtwerkers Nederland