De wegen die we gaan - Love D


De geschiedenis herhaalt zich,
geen mens ontkomt eraan.

Dezelfde lessen om te leren,
de wegen die we gaan.

Miljoenen hebben die gelopen,
en ook na ons zal het zo zijn.

Alles wat wij achterlaten,
loopt als een rode lijn.

Door levens die nog na ons komen,
als de ziel reïncarneert.

Laat hij altijd sporen na,
waar een ander weer van leert.

Ria Lips