De aura - Alex Bruinsma


Een aura is een energieveld / halo waarmee elk mens en ieder levend wezen omgeven is. Het is niet waar te nemen met onze ogen, maar paranormaal begaafden en aura-readers kunnen het zien of voelen. De aura is een trillend krachtveld waarin diverse subtiele krachtenvelden zijn gehuisvest die onze innerlijk gesteldheid weergeeft. De krachten hebben hun eigen diverse kleuren die iets vertellen hoe iemands welzijn zich op dat moment voor staat. De aura is constant in beweging en kleuren wisselen af afhankelijk hoe iemand zich voelt. Naast onze gevoelens zit binnen in de aura onze unieke onsterfelijke ziel, het bovenmenselijke deel van ons leven waarmee we nauwelijks bewust in contact staan.

De aura is een ellips / ei-vormig krachtveld dat ongeveer 1 meter om ons lichaam zit en zich uitstrekt tot 2½ tot 3 meter buiten ons lichaam. Hoe beter de lichamelijke en mentale conditie is, hoe sterker de aura is. Een sterke aura trilt sterker dan een verzwakte aura. Een aura kan dus snel vertellen hoe iemand's conditie op dat moment is. Een verzwakte aura maakt je kwetsbaar voor invloeden van buitenaf en heeft vermoeidheid en verminderde weerstand tot gevolg. De aura kan door de diverse kleuren ons veel vertellen over ons karakter, lichamelijke conditie, emoties en psychische blokkades, onze talenten, het verleden en mogelijk ook uit onze vorige levens. De aura wordt dus door ons zelf gevormd en is ook per mens uniek, een echte regelvorm voor de aura is er niet, we kunnen alleen proberen om het te doorgronden.


Behalve mensen hebben ook dieren en planten een aura en ook alle voorwerpen. Er zijn wel verschillen met de aura van een mens. Die van een mens is heel dynamisch en levendig. Die van dieren zijn wat minder levendig omdat hun gevoelens meer gebaseerd zijn op instinct en meestal tref je daar de kleur rood aan. Voorwerpen en planten hebben een statische aura, daar is geen verandering in te bespeuren. Een aura is niet gebonden aan lichaamsbouw. Als iemand per ongeluk een arm verliest dan zal zijn aura nog steeds deze arm laten zien, een teken dat onze spirituele ik niet lichaamsgebonden is. Hetzelfde doet zich voor bij dieren en planten. Aura foto's van kapotte bladeren laten een aura zien van een volledig blad. De aura is groter als ons lichaam. De reden is dat onze energetische lichaam te groot is voor ons fysieke lichaam en hierdoor dus uitstraalt.

De aura kan op diverse manieren gezien worden; door een paranormaal begaafde (helderziende), door het te fotograferen door middel van de Kireliaanse methode (aura foto's) , of door het leren zien. Door de kleuren te herkennen kan je uit de aura de betekenis ervan doorgronden (hieronder een uitleg van de kleuren).

Verder kan je de aura op diverse manieren aanvoelen en waar nodig weer herstellen / healen en het op te laden zodat het gezonder wordt waardoor het een positief effect heeft op het fysieke lichaam. De aura is een krachtveld dat door middel van oefeningen te besturen en beheersbaar wordt.

De aura bestaat uit zeven hoofdlagen die ieder hun eigen functie hebben, anderen houden het op drie lagen. Binnen de aura zitten zeven knooppunten op verschillende plekken, de chakra's.  

De aura wordt verdeeld in een aantal "lagen" :

Net langs het lijfelijke lichaam is er de etherische aura, "etherisch dubbel" of etherisch lichaam aanwezig. Deze aura is verantwoordelijk voor het doorgeven van de levensenergie die uit de kosmos op je inwerkt.

Zo'n 40 cm van de huid van het fysieke lichaam af ligt de astrale aura of het astrale lichaam. Dit is de aura op grond waarvan je soms een indruk van iemand krijgt. Omdat het astrale lichaam onze emoties herbergt, heet het ook wel het emotionele lichaam. Als een kring om je hoofd ligt het mentale lichaam. Het loopt als een cirkel, waarvan het middelpunt zo ongeveer tussen je wenkbrauwen ligt naar boven en naar beneden, waar het ergens tussen de tepels zijn laagste punt heeft. Links en rechts raakt de cirkel de schouderpunten. Het mentale lichaam helpt je bij het denken, fantaseren, je intuïtie, fantasie en bij creatieve processen.

De buitenste laag is het spirituele lichaam dat groter is naarmate een mens verder is in zijn spirituele ontwikkeling. In je spirituele lichaam liggen de vermogens opgeslagen die je van je ouders hebt meegekregen.

Mensen kunnen elkaar beïnvloeden d.m.v. de aura. De aura is een krachtveld waarin je gevoelens, emoties en spanningen bevinden en als je dicht bij iemand staat kan je aura met hem of haar samensmelten. Als je gevoelig genoeg bent kan je zijn gevoelens, emoties en spanningen voelen en zelfs wat meenemen. Meerdere mensen die bij elkaar zijn vormen samen ook een grotere aura. Op die manier kunnen ze elkaar beïnvloeden met hun emoties of gevoelens. Stemmingen worden gemaakt door mensen en als meerdere mensen een bepaalde stemming delen dan gaan ze elkaar beïnvloeden via de aura. Daarnaast kan je negatieve gedachtes maar ook positieve energie via de aura met anderen delen. Als je je concentreert kan je zelfs (on)bewust een bepaald gedachte via je aura als energie naar de buitenwereld loslaten. Iemand die ervoor openstaat kan via zijn chakra's die gedachte oppikken en verwerken. Zo kan je dus gedachtes of emoties met elkaar delen, zonder contact met elkaar te hebben. Daarnaast is het ook mogelijk die gedachte/energie/gevoelens in een voorwerp vast te leggen, bijvoorbeeld in een sieraad, tekening, etc.

Enkele voorbeelden van aura contacten :

Iemand is heel gespannen en heel intens bezig waardoor hij zelf zoveel energie opwekt dat hij het via zijn aura uitstraalt naar mensen die er gevoelig voor zijn. Hun aura pakt die energie op en degenen die er geen raad mee weten raken zelf gespannen door die ander persoon. Er zijn diverse manieren om je er tegen te beschermen. De benen bij de enkels over elkaar en de armen over elkaar vormen een mentale blokkade van je aura. Onbewust zullen mensen dit als lichaamstaal ook doen als ze zich ergens voor willen afsluiten.

Er wordt een film gedraaid in de bioscoop en al die mensen tezamen vormen een grote aura. Er breekt brand uit. Bij een persoon ontstaan paniek en binnen de kortste keren raakt iedereen in paniek. Via de aura worden die angst prikkels doorgegeven aan anderen waardoor iedereen in paniek raakt.

Iemand is bezig te overlijden op zijn sterfbed. Om hem heen zitten vrouw en kinderen, allemaal verdrietig. Hun emoties samen vormen een grote aura met energie om de degene die bezig is te overlijden. Het probleem hierbij is dat degene die wil overlijden niet kan gaan omdat het tegengehouden wordt door die grote aura met verdriet. Op een onbewaakt moment als iedereen even wat anders gaat doen, bijvoorbeeld koffie halen en de stervende alleen wordt gelaten, overlijdt ie alsnog, omdat zijn ziel heen kan gaan en niet langer tegengehouden wordt.

Een grote zaalhealing met veel mensen die positief denken. Al die aura's met positieve gedachtes maken positieve krachten los bij anderen en zo worden anderen geholpen door de gedachtes van anderen. Al deze aura's vormen ook een hele positieve sfeer. Tezamen kunnen mensen heel veel bereiken en is de gemeenschappelijke wil om iets te bereiken veel groter als men het alleen zou doen. Het geld voor meerdere dingen die men gezamenlijk doet, eendracht maakt macht.

Een flinke ruzie tussen persoon kunnen andere aanwezigen beïnvloeden. Deze voelen de negatieve sfeer ook en kunnen ook betrokken raken of willen meedoen doordat ze onbewust beïnvloed worden. Via de aura kan negatieve energie naar buiten komen die vast kan kleven aan andere aura's of aan de aura van dingen in de omgeving. Hierdoor kan in een ruimte een negatieve sfeer blijven hangen die anderen nog kunnen voelen als de ruzie al lang voorbij is om als er niemand meer in die ruimte zit. De negatieve energie kan door veel positieve energie verdwijnen of door het afsteken van bepaalde oliën of wierook. Behalve negatieve energie kunnen we ook positieve energie via onze aura loslaten zodat er een vredige sfeer ontstaat.

Een optreden van een band wordt een succes als op of ander manier hun aura of de muziek de aura's van het publiek goed beïnvloedt. Lukt dat niet, dan wordt het optreden geen succes. Is de band in een goede stemming dan vinden ze dat terug in het publiek. De positieve invloed is bepalend hoe het publiek het optreden ervaart. Hetzelfde zie je ook bij het toneelspel. Wil de acteur zich goed in de rol leven dan zal het publiek dit ook voelen.Je komt iemand voor de eerste keer tegen en je merkt dat je hem meteen niet mag of je voelt iets wat je afstoot van hem. Het tegenovergestelde kan dus ook, iemand tegenkomen die je meteen mag. Op een of ander manier voelen we onbewust de aura van iemand en kunnen we meteen voelen hoe die ander persoon is. Om een aura te voelen hoef je dus niet altijd heel paranormaal begaafd te zijn.Iemand is heel treurig omdat hij verdrietig is over de dood van zijn naaste. Hij maakt tekeningen en in die tekeningen laten zijn verdriet zien. Wat hij niet weet is dat hij onbewust zijn verdriet als energie ook in de tekening vastlegt. Die tekeningen worden opgehangen en blijken later anderen te beïnvloeden en de sfeer in die ruimte te veranderen. Men voelt de verdrietige gevoelens van de tekenaar. Door die tekeningen weg te halen verdwijnt de droevige sfeer. Hier dus een voorbeeld hoe iemand zijn gevoelens uit zijn aura vastlegt in een voorwerp.

Behalve positieve dingen kan men ook via de aura negatieve gedachtes loslaten. Vooral in groepsvorming hebben zulke aura's veel kracht. Zulke gedachtes kunnen aan anderen gericht zijn en als het niet wilt dan kan je zulke gedachtes niet accepteren in je aura. Mocht het wel in aura komen dan lost het op den duur op want het wordt niet gevoed door je eigen gevoelens. Ben je zwak van wil dan laat je het wel in aura toe en kunnen binnen je aura botsingen ontstaan van gevoelens. Het kost dan veel strijd om deze gedachtes uit te bannen en je kan daarbij zelfs hulp nodig hebben.

De aura is een krachtveld om je heen en door middel van oefeningen en concentratie kan men deze in omvang laten groeien. Telekinese is een voorbeeld van hoe men met de energie vanuit de aura voorwerpen laat verplaatsen. Ook telepathie is een voorbeeld hoe een gedachte via je aura wordt gemaakt en doorgestuurd naar de aura van een ander die het in zijn bewustzijn voelt.

Je begrijpt nu dat we zelf met onze gedachtes anderen beïnvloeden zonder dat we het bewust zijn. Positief en negatief denken beïnvloedt de anderen om ons heen. 

Rood: actief zijn, levenslust, vitaal, energierijk, vol zelfvertrouwen zijn, avontuurlijk, open en eerlijk zijn gevoel, prestatiedrang, moed, warmte, temperament, hartstocht, materialisme, onoverwinnelijkheid, wilskracht, aardgebonden.

Donker rood : sterke wil, zeer daadkrachtig, mannelijkheid, leiders wil, zeer seksueel.

Lichter rood : gevoelig, enthousiast, zeer erotisch, seksueel vastberaden, genegenheid, liefdevol, plezier in leven, dominant zijn.

Roze: kinderen, bescheidenheid, dierlijk, bezitterig, onveiligheid, tederheid, liefde, sensibiliteit, fijngevoeligheid, emotionaliteit, vrouwelijkheid, sentimenteel, verliefdheid, vurige verlangens.

Oranje: creativiteit, levensmens, warmte, moedig, belangstellend vanuit eigen gevoel, dynamiek, vitaliteit, trouw, meegevoel, genezing, gezondheid, toewijding, opbouwend, vrolijkheid, harmonieus, zelfverzekerd.

Geel: intellect, denkende mens, optimisme, fris, begrip, bedachtzaam, kennis, wijsheid, intuïtie, evenwichtig, geestelijke ontwikkeling, hoger inzicht, heldere geest, goed ontwikkeld verstand, sociaal, prestatiegericht, spontaan, origineel, behoefte aan vrijheid en vrije ontplooiing, nerveus, irritatie.

Lichter geel : openheid, helder verstand, sterke persoonlijkheid, fris, luchtigheid.

Goud geel: idealistisch denken, perfectionisme, ambitieus, minder harmonieus als oranje kleur, zelfbewust, scherp verstand, wijsheid.

Donkergeel: lafheid, haat, wantrouwen, argwaan, lager instinct.

Groen: beheersing van geest, zorgdragend, sociaal, bewustwording boven het materiële, bescherming, hogere gedachten, creativiteit, tolerantie, beleefdheid, vrede, harmonie, controle, zelfbeheersing, onverschilligheid, natuur, evenwicht, toewijding, zelfstandigheid, genezend, romantisch, blanke pit ruwe bolster, op de achtergrond blijven, terug naar het verleden, conventioneel.

Donker groen: eigendunk, stijlvol, aanpassingsvermogen, bezitsdrang, zeer verslagen zijn, levenskracht, afgunst, jaloezie.

Jade groen: grote geestelijke ontwikkeling en groei.

Blauw: liefde uitstralend, geloof, betrouwbaarheid, familie, traditie, streven, reinheid, rust, trouw, normen, verlangen naar liefde, zelfbeheersing, genezing, vriendelijkheid, oneindigheid, ernst, verantwoordelijkheid, introvert, stabiliteit, intuïtief, afstandelijkheid, orde, toewijding, zelfstandig. blauw negatief : eenzaamheid, koud, zonder emotie, isolatie en aan stemming onderhevig.

Stralend blauw: kunst, schoonheid, geestelijke ontwikkeling, waarheidlievend, inspiratie, muziek, wijsheid, alwetendheid, geestzuiverend, toewijding aan idealen, zachtheid, innerlijke rust, eenzaamheid, gereserveerd.

Indigo: sociaal gevoel, optimisme, wijsheid, mediumschap, integrerend, kennis, sterke uitstraling, leidinggevend, verantwoordelijk, innerlijk rijkdom, vredig, goedheid, voorzichtig, beetje gesloten, artistiek.

Turquoise: intuïtie, verlangen naar vrijheid, eigen problemen oplossen.

Lapis blauw: macht, gezag, kracht, heerschappij.

Blauw violet: activeert gerijpte kennis, vergeestelijking, religieus, devotie, wijsheid, spiritueel, hogere idealen, bescheidenheid, fijngevoeligheid, ernst, diepzinnigheid, macht en sterkte.

Purper: verandering van wensen, kracht roept tegenstand op door onbegrip, sterk mediumschap, hoger geestelijk leven.

Lila: mystiek, magie, diepzinnigheid, tolerantie, zeer vergevorderd geestelijk leven.

Wit: ontwikkelde spiritualiteit, energiestuwing, wijsheid, koel, contact met het goddelijke en daardoor helende krachten, perfectionistisch, wat afstandelijk, hoger denken, reinheid, maagdelijkheid, waarheid, steunt het Licht.

Zilver: levendigheid, veelzijdigheid.

Grijs: vaagheid, afzijdig, besluiteloosheid, ziekte, neerslachtig, onzeker, angst, onrust, zoekende, twijfel, gebrek aan ambitie, bekrompen, zelfzucht, domheid.

Bruin: nuchter, conventioneel, uithoudingsvermogen, aardsgebonden, eerzucht, nederigheid, taaie zelfhandhaving, lage vorm van begeerte, slecht in de liefde voelen, ziekte, zelfvernietigend te werk gaan.

Zwart: vernietiging, dood, hopeloos, seksueel negatief. zwart is een gebrek aan kleur en licht en duidt op een tegengesteld toestand van geestelijk inzicht. zwart komt in de buurt van de kleur grijs, dat is ook een gebrek aan instraling van genoeg licht.

De hoofdkleuren van de aura :

Rood: emoties, inspireren ook de schoonheid van het leven te zien, zoeken beste kant van het leven, verwerkt gevoelens, vreugde en verdriet. Ofwel elektro. Magnetisch veld of wel het mentale veld. Daar moet de kracht uit komen. B.v. Denken verward dan worden we moe. Is hij zwak, gevoelig voor atmosferische druk. Het is nauw verbonden met het endocriene stelsel. (spierstelsel)

Geel: Mentaal; hierin zit de kracht van ons denken, ambities, nieuwe verlangens. Zwak mentaal: het intellect wordt niet veel gebruikt, overheerst door onze gevoelens. Vitaal veld: onafhankelijk denken nieuwe ideeën een goed ontwikkeld veld maakt ook dat we abstract kunnen denken. Het is nauw verbonden met ons zenuwstelsel.

Groen: Psychisch astraal; dit is de verbinding met de natuurkrachten, een heel belangrijk gebied, is het zwak dan zullen de emoties en het denken beïnvloed worden door lager astraal denken. Onwerkelijke lusten en driften overheersen als dit veld zwak is. Sterk astraal veld, goede dikke overjas en we kunnen onze instincten gebruiken. de brug naar de zielkrachten. De vorm in astraal gebied is de vorm (structuur) van je lichaam.

Blauw: Zielekrachten; hierin zit de essentie de mogelijkheid de schoonheid spirituele gebieden te ervaren.

Het healen van de aura en chakra's


Blokkades in de energiestromen in de aura kan leiden tot verstoring in de chakra's wat weer lijdt tot diverse lichamelijke en psychische klachten. Een goede zorg voor je lichamelijke conditie en voldoende rust op zowel lichamelijke en geestelijk vlak is nodig voor een goed functioneren van je aura en chakra's.

Dat betekent dus goed gezond en gevarieerd eten, voldoende beweging en rust, verslavingen tegen gaan, en op geestelijk niveau positief denken en van tijd tot tijd innerlijke stilte opzoekt om je geest rust te geven. Verder is het van belang dat je stevig met beide benen op de grond staat en niet te zweverig bent, want dat verstoort de energiehuishouding in je aura en chakra's.Het healen van je aura en chakra's wordt gedaan door een aura- of chakrahealer. Door de energieblokkades op te lossen en de kwaliteit van de verschillende auralagen te verbeteren kunnen veel lichamelijke en geestelijke klachten verholpen worden. Het healen kunnen ondersteund worden door Bach bloesemremedies en het dragen van bepaalde edelstenen.

Alex Bruinsma
www.healing-zuivering.nl

Lichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide

 

Davy & Denise Diekstra 

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 

Openingstijden:

ma t/m zo 10.00 uur - 20.00 uur 

 


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2020 Lichtwerkers Nederland