Aarden / Gronden van gevoelige personen ♥ Alex Bruinsma ♥ Lichtwerkers Nederland

Veel mensen zijn vaak niet bewust van het feit dat ze niet goed geaard of gegrond zijn.

Geaard zijn wil zeggen dat je goed contact maakt met de aarde met zowel lichaam als geest. We zijn dan in balans. De zwaartekracht trekt als een magneet de mens naar de aarde toe en vaak is het lichaam wel in orde maar vaak is onze geest een beetje zwevende.

Gevoelige mensen ervaren hierdoor klachten en veel weten niet hoe het komt.

Elke mens wordt geboren en een klein deel van onze ziel gaat reïncarneren in ons lichaam. Dit energetisch deel van ons bewustzijn zal in onze kinderjaren steeds meer aan ons lichaam hechten en aarden. Dit proces heet het integratieproces. Het komt echter steeds meer voor dat dit aarden niet 100 % verloopt. De ziel heeft moeite om te wennen aan het aardse leven en ook onze opvoeding is niet meer zoals het zou moeten zijn.

Een kind heeft liefde en aandacht nodig waardoor het ook voelt dat het welkom is op aarde. Door onze drukke leven, te weinig tijd, teveel zorgen aan onze hoofd en vele verplichtingen krijgen kinderen niet meer datgene wat ze nodig hebben. Ook de maatschappelijk gebeuren waardoor er veel prikkels en informatiestromen zijn hebben invloed op onze kinderen. Ze worden overspoeld door zoveel indrukken in hun hoofd dat dit het proces tot aarden beïnvloed. Ze kunnen hier letterlijk van schrikken en zich weer terugtrekken in hun geest.

Iemand die niet goed geaard is heeft een geest die niet 100 % in ons lichaam zit. Het klinkt heel vreemd maar zo zou je het eigenlijk moeten zien. Onze geest is verbonden met ons lichaam en daar zit dus een probleem.

In onze eerste levensjaren wordt de stuit-chakra ontwikkeld. Deze chakra bevindt zich tussen benen ter hoogte van onze stuit en wijst naar beneden toe. Een chakra is een soort draaikolk in onze aura en verbind ons met de buitenwereld. Het is een opening die energie aantrekt en uitstraalt. We hebben er een heleboel in ons energieveld. De stuitchakra is verantwoordelijk voor onze aarding en verbinding met de aarde. Het is dus heel belangrijk dat deze goed ontwikkeld wordt in onze eerste levensjaren.

Door de invloeden die ik hierboven opnoemde wordt het aarden negatief beïnvloed en kunnen andere chakra's te ver open staan terwijl dat niet de bedoeling is. Op zich is het normaal dat jonge kinderen nog niet goed geaard zijn omdat ze nog in dat proces bezig zijn. Door hun warmte en liefde te geven kunnen de ouders de problemen goed opvangen. Het probleem wordt erger als ze ouder worden.  

Niet alleen kinderen maar ook volwassen hebben last als ze niet goed geaard zijn. Veel mensen hebben klachten maar kunnen niet precies verklaren wat de oorzaak is. Ben je zelf niet actief in de wereld van healing of spiritualiteit of bezig met meditatie / yoga, dan zal aardingsoefeningen je weinig zeggen.

Vaak duidt een niet goed ontwikkelde stuitchakra op het feit dat je niet goed geaard bent. Ook je chakra's in beide voeten zijn verantwoordelijk dat je goed op beide benen staat. Niet alleen de ontwikkeling in onze kinderjaren is verantwoordelijk voor een goed werkend stuitchakra. Ook het feit hoe je in het leven staat is van belang om ook energetisch goed in balans te zijn. Gebeurtenissen in ons leven die ons overkomt, zoals verdriet, ongeluk, trauma's, etc. kunnen onze stuitchakra beïnvloeden en kan men dus ook als volwassen mens onze aarding kwijt raken. Door deze gebeurtenissen goed te verwerken en onze leven weer goed op te pakken kan men weer in balans komen. Maar er zijn ook genoeg mensen die uit balans blijven omdat men moeite heeft met loslaten, verwerken of accepteren. Soms richten wij ons op anderen of problemen waardoor we onszelf vergeten. We raken uit balans en krijgen last van allerlei klachten.

Wat zijn de klachten bij een niet goed werkende stuitchakra of niet goed geaard zijn:

- Minder zelfvertrouwen hebben

- Zweverig gevoel in het hoofd of het gevoel hebben dat je lichtjes zweeft

- Angst, vaak onverklaarbaar

- Niet in de realiteit leven, niet kunnen relativeren

- Kwetsbaar zijn en niet goed tegen spanningen kunnen of moeilijke momenten in ons leven

- Spanningen en emoties raakt men niet kwijt, men kropt het op, normaal vloeit dit weg via de aarde

- Hierdoor ook last hebben van de energie van anderen

- Moeite hebben met concentreren of de aandacht erbij te houden, dromerigheid

- Hoofdpijnen, depressief voelen, hyperventilatie, trillen

- Last van teveel prikkels opvangen doordat je open staat of uit balans bent

- Teveel met je hoofd bezig zijn

- Moeite hebben om diepe gevoelens te ervaren of te uiten

- Nerveus zijn, gevoel van onbehagen

- Gevoeligheid voor paranormale verschijnselen

- Slaapstoornissen

 

- Gedragsstoornissen

- Eetstoornissen

- Je voelt niet meer de grenzen van je lichaam of ben er niet meer bewust van. Hierdoor heb je minder vat op je ruimtelijke coördinatie en kan je vaak tegen dingen opboksen of struikelen (hoofd stoten, tenen stoten, verstoorde motoriek, bewegingsverloop, motorische achterstand )

- Je functioneert niet goed in zowel lichamelijke en geestelijke zin, je bent uit balans, veel ongelukjes

- ADHD / Autisme / druk gedrag / niet kunnen spelen

Deze klachten zijn moeilijk te behandelen als je niet weet wat de oorzaak is. Mensen die niet op de hoogte zijn van de oorzaak blijven met deze problemen rondlopen. Door een goede aarding stroomt ook energie van onszelf de aarde in. Een mens bestaat uit energie en soms moeten we ook een deel van de overtollige energie die we hebben of ergens oppikken ook weer kwijtraken. Dat gebeurt ook met onze contact met de aarde. We kunnen deze energie kwijtraken door het via onze voeten af te geven aan de aarde. Kan de energie niet vrij uit stromen richting de aarde dan is er sprake van blokkades en kunnen wij door de energie last krijgen. Het is dus belangrijk dat je met het werken met energie of als je een energie healing krijgt ook eerst een aardingsoefening doet of een aarding krijgt. Er zijn vele methodes om het te doen.

Aarden is een proces die we dagelijks doen. Vaak doen we het onbewust al maar mensen die problemen ervaren moeten bewust aan het werk gaan om de klachten te verminderen. De ene persoon aardt makkelijker als de ander en sommigen moeten echt veel moeite doen om zichzelf te aarden omdat ze te makkelijk uittreden of zweven.

Er zijn diverse aardingsoefeningen te vinden om je te helpen. Het is een deel visualisatie en concentratie oefeningen om je aandacht en bewustzijn naar de aarde toe te richten waardoor je met je geest contact maakt. Door dit regelmatig te doen zal het ook steeds makkelijker en sneller gaan totdat het een soort automatisme wordt. Niet alleen mensen met problemen moeten aarden, ook degenen die met het healingswerk bezig zijn, paranormaal bezig zijn of bezig zijn met mediteren moeten bewust aarden om zichzelf te beschermen tegen eventuele klachten. Niet voor niets komt het aarden in veel workshops telkens weer terug. Het is de basis waaruit we werken. Is de basis niet goed, dan hebben we geen stevig fundament om ons werk goed te doen. Het beschermd ons bovendien tegen negatieve invloeden omdat onze lichaam en geest één zijn en in balans. Het is ook de basis in ons dagelijks leven. Wees bewust dat aarden heel belangrijk is en zeker niet te onderschatten is, we kunnen niet zonder een goede aarding.

Er zijn genoeg mensen die zich meer met de bovenste chakra's bezighouden, bijvoorbeeld degenen die veel aan meditatie doen, mensen die paranormale gaven hebben. Maar zij weten vaak ook weer terug te gaan naar de basis en zich weer te aarden waardoor ze terugvallen in het lichaam. Ze beheersen dus hun aardingsproces en dat is goed en kan weinig problemen opleveren.

 

Er zijn diverse methodes om weer te leren aarden. Via meditatie, visualisatie of gewoon bezig zijn kunnen ons aardingsproces weer in orde maken. Er zijn ook diverse hulpmiddelen die ons kunnen ondersteunen. Het leren aarden kan best een lang proces zijn en het is afhankelijk in welke mate jezelf in dat proces mee wil gaan. Soms kunnen ook blokkades uit vergeten trauma's of zelfs uit een vorig leven ons aardingsproces verstoren. Het is belangrijk om eerst deze blokkades te verhelpen waardoor het aarden weer op gang komt. Blokkades kunnen verholpen worden door energie-healingen, hypnotherapie en ook regressietherapie afhankelijk wat voor blokkades het zijn. Het is soms best moeilijk te bepalen wat het probleem is. Via hypnotherapie kunnen wij zelf dit probleem aangeven omdat we onbewust weten wat er met ons aan de hand is.

Hulp bij het aarden


 Eenvoudige methodes zijn om gewoon aards bezig te zijn:

* wandelen (liefst met blote voeten)

* tuinieren (met de aarde bezig zijn)

* sporten (bewust bezig zijn met je lichaam), boetseren, zwaar lichamelijk werkzaamheden, eigenlijk alles waar je je lichaam bij gebruikt en ook bewust bezig bent met contact met de aarde.

 Andere methodes zijn het dragen van bepaalde stenen die onze aarding positief beïnvloeden:

de Hematiet, de Botswana Agaat, Carneool, Jaspis, Sodaliet, Toermalijn kwarts, Pyriet, VuurOpaal.

 

* Brandweer-rode voorwerpen bij je dragen omdat deze kleur de stuitchakra activeert. Deze stuitchakra is verantwoordelijk voor onze aarding. Deze methode is vooral voor kinderen. Kinderen zijn sowieso gevoelig voor kleuren, dus pas goed op welke kleuren je in hun slaapkamer toepast.

 

* Massage en bewegingstherapie waarbij we weer bewust leren voelen van ons lichaam

* Chakra-olie wat gericht is op onze stuitchakra

* Diverse oefeningen om te leren aarden. Dit vraagt discipline, tijd en moeite ervoor doen.

De boomwortel - meditatie


Ga rustig op een stoel zitten met beide voeten stevig op de grond. Plaats je handen op je knieën en neem een open houding aan. Zit rechtop zodat de energie goed door je lichaam kan stromen. Doe je ogen dicht en adem rustig door.

Plaats je gevoel naar je hart en verplaatst je aandacht langzaam maar zeker naar beneden, naar je navel, naar je buik. Neem de tijd hiervoor en probeer het bewust te voelen. Verplaats je aandacht naar heupen, naar je bovenbenen, naar je knieën, naar je scheenbeen, naar je enkels, en tenslotte naar je voeten. Voel dat je voeten contact maken met de aarde. Maak je voeten zwaarder en laat ze stevig op de grond rusten.

Richt je aandacht op je stuitje waar je op zit. Probeer je gevoel daar te plaatsen. Voel dat je stuit contact maakt met de stoel.

In je gedachten laat je vanuit je stuit en vanuit je voeten wortels groeien, stevige boomwortels. Deze dalen langzaam maar zeker de grond in. Stevig houden ze je vast en trekken je tegen de grond aan. Richt je aandacht op de wortels en voel dat ze met veel kracht door de grond gaan.

Ze gaan dieper en dieper de grond in, door alle lagen in de aarde. Zelfs de sterkste lagen worden doorboort, zo sterk zijn jouw wortels. Voel de verankering en stevigheid die de wortels geven. Ze zitten nu zo diep in de grond dat je het niet meer eruit kan trekken. Zo sterk zijn ze. Probeer dit te ervaren. Je zit stevig vast op de stoel.

De wortels blijven doorgroeien en zoeken het middelpunt van de aarde op. In je gedachten volg je de wortels die diep in de grond gaan. Je ziet dat ze het middelpunt van de aarde naderen. In het middelpunt van de aarde zie je een bol van licht, de energie van moeder Aarde. De wortels maken contact met deze bol van licht en worden door de energie vastgekoppeld. Je voelt de stevige trilling van het contact. Je zit nu echt vast!

Vanuit de bol van licht komt aarde-energie door de wortels jouw kant op. De energie stroomt naar boven, door alle grondlagen heen en bereikt tenslotte je voeten. Je voelt de energie door je voeten omhoog gaan, door je benen, door je buik naar je hart toe. De energie voelt goed en geeft je vertrouwen, kracht en deze energie versterkt je aarde-binding, je bent nu één met moeder Aarde. Voel deze energie en voel dat het je helpt. Het bekrachtigd de binding met de aarde.

Voel je lichaam en wees bewust dat je dit lichaam hebt. Voel in je lichaam of er spanningen zijn, energieën die niet fijn voelen. Laat de aarde-energie deze spanningen meenemen, door je lichaam, door je benen, door je voeten, de aarde in. Laat alles meevoeren en laat het los. Neem hiervoor de tijd. Voel je lichter worden, ontspannender. Je bent nu alle negatieve energie kwijt en heb nu alleen nog je eigen positieve energie.

Probeer dit te voelen. Richt je aandacht naar je lichaam, voel elke plekje en ga er met je bewustzijn naar toe. Voel dat je dit lichaam beheerst en dat het van jou is. Open nu langzaam je ogen en kom langzaam weer bij je positieven.

Probeer te ervaren hoe je nu voelt en dat je nu goed geaard bent.

De aarde-meditatie


Ga rustig op een stoel zitten met beide voeten stevig op de grond. Plaats je handen op je knieën en neem een open houding aan. Zit rechtop zodat de energie goed door je lichaam kan stromen. Doe je ogen dicht en adem rustig door.

Plaats je gevoel naar je hart en verplaatst je aandacht langzaam maar zeker naar beneden, naar je navel, naar je buik.

Neem de tijd hiervoor en probeer het bewust te voelen. Verplaats je aandacht naar heupen, naar je bovenbenen, naar je knieën, naar je scheenbeen, naar je enkels, en tenslotte naar je voeten. Voel dat je voeten contact maken met de aarde. Maak je voeten zwaarder en laat ze stevig op de grond rusten.

Richt je aandacht op je stuitje waar je op zit. Probeer je gevoel daar te plaatsen. Voel dat je stuit contact maakt met de stoel.

In je gedachten laat je vanuit je stuit en vanuit je voeten wortels groeien, stevige boomwortels. Deze dalen langzaam maar zeker de grond in. Stevig houden ze je vast en trekken je tegen de grond aan. Richt je aandacht op de wortels en voel dat ze met veel kracht door de grond gaan.

Ze gaan dieper en dieper de grond in, door alle lagen in de aarde. Zelfs de sterkste lagen worden doorboort, zo sterk zijn jouw wortels. Voel de verankering en stevigheid die de wortels geven. Ze zitten nu zo diep in de grond dat je het niet meer eruit kan trekken. Zo sterk zijn ze. Probeer dit te ervaren. Je zit stevig vast op de stoel.

De wortels blijven doorgroeien en zoeken het middelpunt van de aarde op. In je gedachten volg je de wortels die diep in de grond gaan. Je ziet dat ze het middelpunt van de aarde naderen. In het middelpunt van de aarde zie je een bol van licht, de energie van moeder Aarde. De wortels maken contact met deze bol van licht en worden door de energie vastgekoppeld. Je voelt de stevige trilling van het contact. Je zit nu echt vast!

De aarde en grond komt nu langzaam maar zeker jouw kant op. Je voeten en benen worden omvat door aarde, stevig maar met liefde wordt je omvat door de zand van moeder Aarde. Zij houd je stevig vast want ze wil niet dat je omvalt maar geeft hierbij aan dat ze je ten alle tijden zal vastpakken als je omvalt.

Voel haar liefde voor je, haar energie. Je voelt dat je vastzit in een soort drijfzand, maar het is allemaal bedoeld om je te ondersteunen. Moeder Aarde geeft jou de controle over het zand, als je het vind dan mag je de zand meer laten worden, je mag het sterker maken, aan jou de keus ! Net zolang je het gevoel wilt hebben dat je stevig vast zit. Je krijgt nu alle vertrouwen terug en het gevoel dat jij het controleert. Je voelt ook de kracht van moeder Aarde. Je bent één met moeder Aarde. Voel je lichaam en wees bewust dat je dit lichaam hebt. Voel in je lichaam of er spanningen zijn, energieeen die niet fijn voelen. Laat de aarde-energie deze spanningen meenemen, door je lichaam, door je benen, door je voeten, de aarde in. Laat alles meevoeren en laat het los. Neem hiervoor de tijd.

Voel je lichter worden, ontspannender. Je bent nu alle negatieve energie kwijt en heb nu alleen nog je eigen positieve energie. Probeer dit te voelen.

Richt je aandacht naar je lichaam, voel elke plekje en ga er met je bewustzijn naar toe. Voel dat je dit lichaam beheerst en dat het van jou is. Open nu langzaam je ogen en kom langzaam weer bij je positieven. Probeer te ervaren hoe je nu voelt en dat je nu goed geaard bent.

De anker-methode


Ga rustig op een stoel zitten met beide voeten stevig op de grond. Plaats je handen op je knieën en neem een open houding aan.

Zit rechtop zodat de energie goed door je lichaam kan stromen. Doe je ogen dicht en adem rustig door.

Plaats je gevoel naar je hart en verplaatst je aandacht langzaam maar zeker naar beneden, naar je navel, naar je buik. Neem de tijd hiervoor en probeer het bewust te voelen. Verplaats je aandacht naar heupen, naar je bovenbenen, naar je knieën, naar je scheenbeen, naar je enkels, en tenslotte naar je voeten. Voel dat je voeten contact maken met de aarde. Maak je voeten zwaarder en laat ze stevig op de grond rusten.

Richt je aandacht op je stuitje waar je op zit. Probeer je gevoel daar te plaatsen. Voel dat je stuit contact maakt met de stoel.

In je gedachten laat je vanuit je stuit en vanuit je voeten stevige touwen naar beneden gaan. Deze touwen zitten stevig aan je vast en dragen allemaal een stevige zware anker. Je voelt het gewicht van de anker. Onder je voeten en je stuit zitten in de grond luikjes en deze gaan open. De touwen met ankers gaan door deze luiken naar beneden, diep de aarde in en dalen langzaam maar zeker steeds dieper en dieper de grond in. Je voelt het zware gewicht dat je stevig op de grond houd.

De ankers bereiken tenslotte het middelpunt van de aarde en verankeren zich daar vast. Je voelt de spanning op de touwen en dat je nu echt vast zit. Je kan niet meer omvallen en wees bewust dat je nu stevig contact heb met de aarde. Je zit verankerd en hoef nu niet meer bang te zijn. Laat je angst gaan, laat je negatieve energie gaan. Het mag allemaal via de touwen de aarde in gaan. Laat los en voel vertrouwen. Je mag nu verder gaan met de kracht en ondersteuning van de aarde.

Open nu langzaam je ogen en kom langzaam weer bij je positieven. Probeer te ervaren hoe je nu voelt en dat je nu goed geaard bent.

De simpele methode


Aarden is bewust van zijn dat we ook contact hebben met de aarde. Soms zijn we met onze aandacht en bewustzijn zo ergens mee bezig dat we dit contact uit het oog verliezen en dan moeten weer terug naar af.

Ga rustig op een stoel zitten met beide voeten stevig op de grond. Plaats je handen op je knieën en neem een open houding aan. Zit rechtop zodat de energie goed door je lichaam kan stromen. Doe je ogen dicht en adem rustig door. Richt je aandacht op je ademhaling en adem goed door via je buik en blaas het via de mond goed uit. Ga zo even door. Richt je aandacht op je voeten en voel ze. Voel dat ze zwaar worden, zo zwaar dat ze de grond in zakken.

Je bent zo zwaar dat je stevig op de grond staat. Onder je voeten groeien wortels de grond in en je bent nu echt stevig geaard.

De energie vanuit de aarde stroomt nu via de wortels door je voeten en benen door je wervelkolom. Via je hoofd stroomt en kruin stroomt deze energie je eigen aura-veld in en vult deze met zijn positieve energie. Je voelt nu dat je geaard bent en opgeladen bent.

De tweede simpele methode


Ga rustig op een stoel zitten met beide voeten stevig op de grond. Plaats je handen op je knieën en neem een open houding aan. Zit rechtop zodat de energie goed door je lichaam kan stromen. Doe je ogen dicht en adem rustig door.

Richt je aandacht op je voeten. Onder je voeten heb je voetchakra's, energie openingen die contact maken met de aarde. Vanuit deze chakra's komt een energiestaaf die diep de grond ingaat. In je gedachten zie je de staaf verschijnen en de grond ingaan. Deze staaf is gemaakt van stevig materiaal. Je zit nu stevig vast aan de aarde. Laat alles wat niet prettig aanvoelt zoals spanningen, angst, verdriet, pijn en andere negatieve zaken door de staven de grond in gaan. Laat het los en laat het gaan. Je voelt nu ontspanning en je lichter worden. Ervaar de contact met de aarde en dat je ondersteund wordt.

Zo zijn er meer en diverse varianten van aardingsoefeningen. Zoek maar eens op internet. Door deze oefeningen regelmatig te doen zal je op den duur effect voelen. Sommigen ervaren al meteen resultaten, anderen moeten er echt hard aan werken voor ze resultaat boeken. Maar oefening baart kunst en dat geldt ook voor aarden.

Voor kinderen is aarden nog een moeilijk begrip en niet alle kinderen kunnen al goed visualiseren en mediteren. Hier zijn de hulpmiddeltjes wat ik hierboven al genoemd heb ook een goed alternatief. Als je aardingsoefeningen met kinderen wilt doen dan is het goed om dit samen te doen. Kleine kinderen kan je op je schoot nemen en dan de aardingsoefening voor hem doen waarbij je je aandacht en visualisatie niet op jezelf richt maar op het kind. Zo kan je rustig voor je kind visualiseren en mediteren want het helpt zo ook. Voor andere kinderen is het vaak spelenderwijs opbouwen en blijven herhalen.

Alex Bruinsma

www.healing-zuivering.nl


Energietransmissie 'Afronden 2019, Openen 2020 portaal'


In december 2019 sluiten we niet alleen het jaar 2019 af, maar ook een decennium èn een heel tijdperk van zwaarte en je afgescheiden voelen (van jezelf, van anderen, van licht).

 

2020 is de start van een nieuw decennium èn een nieuw tijdperk waarin licht centraal staat.

 

  Licht als het tegengestelde van donker.

  Licht als tegengestelde van zwaar.

  Licht als in kennis en informatie.

  Licht als bewustzijn.

  Licht als in helder, ruimtelijk, open en vrij.

 

Licht zal komen waar het niet eerder is geweest en kan van binnenuit stralen als nooit tevoren.

  

De energie van 2020 gaat over:

  Ankerpunt zijn

  Meesterschap

  Vernieuwing, creatie & manifestatie

  In je ware kracht / energie zijn

  Op dieper niveau herinneren van je zielsmissie en deze meer vormgeven

  Vertrouwen op innerlijke leiding

  Dieper verankeren van de 5D energie in je dagelijkse leven

  Oneindige mogelijkheden

  Meer vreugde en gemak  

 

Meer achtergrondinformatie kan je lezen in de artikelen 'Afronden 2019, voorbereiden 2020' en '2020: Innemen van je lichtplek'

 

Je wordt tijdens deze activatie / energietransmissie begeleid door Lea en de lichtwereld om 2019 af te ronden en je te openen voor de energie van 2020.

Door dit samen te doen is de energie vele malen krachtiger.

Deze activatie biedt een diepgaande ondersteuning voor jouw proces en verdere ontwikkeling.

Ze brengt aarding, bewustzijn, licht en inzicht en werkt tot enkele weken na de activatie door.

 

Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* indicates required

Incarnatiepijn in Lichtwerkers


❥ Zondag 4 oktober
  Pamela channelt Jeshua

 

Lichtactivatie Activeren van de Levensstroom


❥ Woensdag 11 - 11  Lea van der Eem

 


www.Gaia.comLichtwerkers Nederland

Lightraisers Worldwide

 

Davy en Denise Diekstra 

 

lichtwerkersnederland@gmail.com

 

NL80 INGB 0008 17 1994

 

KVK: 71273298

 

Openingstijden:

ma t/m zo 10.00 uur - 20.00 uur 

 


Disclaimer - Privacybeleid © 2012 - 2020 Lichtwerkers Nederland