Ik sluit mijn ogen niet - Ria Lips


Ik ontken het kwaad niet
in de wereld
de pijn en het verdriet

Wat mensen elkaar aan doen
Ik sluit mijn ogen niet

Maar ik weiger te geloven
in een wereld die bestaat
uit egoïsme en agressie
ik verzet me tegen haat

Er zijn nog zoveel lieve mensen
die goed doen
Al is het aantal klein

Ik weiger te geloven
dat er geen hoop zou zijn

Ria Lips