01-10-2020: Goddelijk op aarde zijn ♥ Mieke Vulink ♥ Lichtwerkers Nederland

Welkom, lieve (her-)geborene, in een nieuwe fase van 11-22 (oktober en november).

❥ Vanaf vandaag word je krachtiger uitgenodigd om iedere dag bewust zowel de Hemel als de Aarde als jouw thuis voor dit moment te erkennen.

Jij bent zowel een Goddelijke Afgezant, met oneindige mogelijkheden, als een mens met nog oude, bedachte beperkingen. Beiden mag je in jezelf omarmen.

Misschien ben je blijer met de hemelse delen van jezelf dan met de aardse, die soms nog zo twijfelen, struggelen en zwoegen, of hardnekkig tegen hun oude angsten blijven oplopen en hun oude patronen blijven herhalen.

 

Wanneer je weer in dat oude draaiboek zit, draai het dan eens om


Besluit om die oude struggels eens wat minder serieus te nemen en er geen drama meer op los te laten. Probeer op hetzelfde moment eens een grote innerlijke draai te maken, en je van top tot teen te verwonderen over alle positieve veranderingen in jouw leven. Durf de 'hemelse' vermogens die al tot jouw beschikking staan te erkennen! Is het niet de hoogste tijd om die volledig voor jouw leven op Aarde te gaan inzetten?

Ooit kwam je vanuit Liefde naar de Aarde. Je ging door vele sluiers van vergetelheid heen. Gaandeweg vergat je dat je altijd en overal toegang had tot je oorspronkelijke Bronverbinding. Je raakte het vertrouwen kwijt in jouw afkomst en in jouw hogere vermogens. Je begon je te identificeren met de schaduwen en tekortkomingen die jij als mens als 'de waarheid' aannam; je daalde af naar lagere bewustzijnsvelden.

Maar je leeft nu precies in de omgekeerde richting! Door het collectieve innerlijke werk dat we allemaal samen vanuit Liefde gedaan hebben zijn er vele sluiers verdwenen. Veel van jouw hogere vermogens zijn inmiddels weer geactiveerd, en waarneembaar als een beschermende ballon van Licht in en om jou heen.

❥ Echt alles en iedereen uit de hogere dimensies staan tot je beschikking. Ze zullen ook door je heen gaan werken wanneer jij overeenkomstig jouw Zielenplan liefhebt, denkt, voelt, luistert, volgt en handelt.

Er is een diepe kennis in jou aanwezig over de materie, die van oorsprong levend en bezield is. Vanuit jouw Bronverbinding kun je ontvangen en scheppen. De bezieling die je op Aarde zo gemist hebt zul je zelf volop gaan terugbrengen in alles wat je vorm gaat geven. Deze zal jou op al jouw ontdekkingsreizen begeleiden en je keer op keer de wens geven om iets verheffends te creëren dat zich diep in de Aarde kan gaan wortelen, zodat anderen hun eigen Licht herkennen in jouw scheppingen.

Er zijn 'tools', gereedschappen die je daarbij vanuit jouw mannelijke kant kunt inzetten. Vitaliteit en een krachtige aanpak zullen als vanzelf uit de hogere Wil voortkomen die je bent gaan volgen. Alles waar jij - door de vele levens die je geleefd hebt - een ervaringsdeskundige in bent geworden zal met passie door jou in de stof gemanifesteerd kunnen worden. Eenmaal aangesloten bij die hogere Wil is de levenskracht die tot je beschikking komt onuitputtelijk en zó vreugdevol!

 

Je hebt een onderscheidingsvermogen waarmee je kunt doorzien of iets wel of niet overeenstemt met jouw Zielenplan


Je hebt een hoog bewustzijn ontwikkeld van waaruit je kunt samenwerken met hogere dimensies. Nu ben je in staat om waar te nemen wanneer een oude illusie uit de dualiteit je weer gevangen houdt. Steeds sneller zul je herkennen wat er op angst gebaseerd is. Je bewustzijn zal je wakker roepen en je aanmoedigen om deze velden te verlaten. Op de eerste plaats in jouw leven komt jouw verbinding met het universele Liefdesveld te staan!

In jou is een stoffelijk onzichtbare, maar stralende heilige Graal die Liefde en Goddelijke Wijsheid naar zich toe trekt. Steeds wanneer je Liefde door je heen laat stromen zal ook je vertrouwen weer toenemen in dat je altijd verbonden bent met die hogere dimensies. Nooit zul jij door 'hen' in de steek gelaten worden! Indien het wel zo voelt is dit een vergissing van je ego. Deze vergissingen zijn nog nodig om je steeds weer opnieuw in het vertrouwen geboren te laten worden waarmee je ooit vanuit de Bron afgedaald bent. Je herkent dit vertrouwen als een wolk van vrede die jou zachtjes omhult. Alles is één, er zijn geen diverse werelden; iedereen en alle dimensies zijn met elkaar verbonden. Vanuit het diepe weten, dat jouw Licht deel uitmaakt van de Goddelijke Bron, kun jij je gedragen voelen in het grote universele Liefdesveld. In dat veld heeft jouw Goddelijke Essentie een eigen plek toebedeeld gekregen, het is de herinnering aan waar jij ontstaan bent, het is jouw Zijns-staat.

❥ Misschien geloof je er nog in dat er één, of een paar van de hierboven beschreven kwaliteiten in jou ontbreken.

Meestal zit er dan nog een oude emotionele lading op zo'n zielskwaliteit, die terug te voeren is naar levens waarin deze kwaliteiten ontkracht of ontkend zijn. Ze zijn verbonden met levens die geen happy end hadden, en die de tegenpool van scheppen toonden: vernietigen. Indien je deze pijnlijke blokkades in jezelf met goddelijke ogen gaat aankijken zal er een proces van bewustwording en heling plaatsvinden, en zul je achter de pijn jouw oorspronkelijke kwaliteiten weer terugvinden.

 

Hier BEN je dan!


Jouw prachtige afkomst hoeft niet meer onder stoelen of banken gestoken te worden; ook niet wanneer je je als mens weer even tekort voelt schieten. Innerlijk gefocust op jouw Goddelijkheid zul je altijd een veilig Thuis in jezelf kunnen ervaren. Jij bent compleet, er ontbreekt helemaal niets aan jou!

Het is jouw bestaanrecht, om hier op Aarde gelukkig te zijn (of te worden)! Jij mag hier zijn, ontdekken, spelen, ervaren, struikelen en weer opstaan, bewust worden, ontvangen, belichamen en weer doorgeven. Overvloed, vreugde, gezondheid, gelijkheid, verbindingen met gelijkgestemden; het wacht allemaal al op je.

 

Laat je schuldgevoelens nou maar achter je: Jij mag jouw heilige plaats op Aarde gaan innemen!


Alles wat je daarbij nodig hebt staat tot je beschikking. Jij bepaalt zelf of je het vanuit je ego van je afhoudt, of het vanuit je waardige, gelouterde en dankbare Zelf gaat ontvangen. De innerlijke intentie om je weer met jouw Goddelijke Zelf te identificeren zal wonderen verrichten.

Ontwaak, Nieuwe Mens. De wereld ligt voor je open. Verricht, samen met de Hemel, de wonderen van Liefde die je zó graag en al zó lang op Aarde wilt verrichten!

Mieke Vulink
www.miekevulink.nlBlijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen

❥ Schrijf je in voor de nieuwsbrief

 

Lichtwerkers Nederland
Lightraisers Worldwide


https://linktr.ee/lichtwerkersnederland

Davy en Denise Diekstra

 

lichtwerkersnederland@gmail.com
 info@lichtwerkersnederland.com

 

www.lichtwerkersnederland.nl

www.lightraisersworldwide.com


IBAN: BE05 9672 3533 2975
BIC: TRWIBEB1XXX

Company Registration Number: 16353640
VAT: EE102430332Algemene voorwaarden - Privacybeleid
 - © 2012 - 2023 Lichtwerkers Nederland - Lightraisers Worldwide (EN)

© Let op: De afbeeldingen op onze website zijn helaas beschermd met auteursrecht.